Školy Přehled všech škol v Libereckém kraji

přehled škol
a školských zařízení

Příspěvky Články s pedagogiskou tématikou

aktuální články

Kalendář Kalendář akcí škol v Libereckém kraji

kalendář akcí

Právní předpisy Právní předpisy

obecně závazné dokumenty

TechUp TechUp - podpora odborného vzdělávání

podpora odborného
vzdělávání

E-Learning E-Learning

systém Moodle

Registrace Registrace nového uživatele do portálu

registrace nového uživatele


AKTUÁLNĚ


 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY


Krajské kolo KOVO Junior 2018
Seznam volných míst ve školách
Metodická pomoc obcím při vyhlašování konkurzu
24.ročník Lomnického hudebního jara
 

PARTNERSKÉ PROJEKTY


TechUp    iQlandia              

 

O portálu EDULK.cz


EDULK.cz je informačním a vzdělávacím portálem Libereckého kraje určeným školám, školským zařízením, jejich managementu a pracovníkům, v neposlední řadě žákům, jejich rodičům a odborné veřejnosti. Naleznete na něm široké spektrum informací týkajících se školství a vzdělávání v Libereckém kraji.

Komplexní řešení portálu vedle aktuálních informací přináší přehled akcí, seminářů a konferencí v kalendáři, přehled právních předpisů a metodické návody, informace o školách a modul věnovaný přijímacímu řízení. Nabízí prostor pro sdílení výukových objektů a prostředí pro řízení výuky obvykle nazývané e-learning. Cílem portálu je zvýšení dostupnosti informací, posílení řízení školství, metodickou podporu školám a posílení využívání informačních a komunikačních technologií.

Portál vznikl v rámci stejnojmenného projektu Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Nositelem projektu a provozovatelem portálu je Liberecký kraj, partnerem projektu bylo občanské sdružení Czech Efficient Learning Node, následně společnost iCORD International. Realizace projektu probíhala v letech 2010 – 2012, v současné době je portál ve fázi provozní udržitelnosti a dalšího rozvoje.

Více informací v sekci Portál EDULK.cz...

 

Kontakty

 

Administrátor portálu: Miroslav Šourek, miroslav.sourek@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 637


Přijímací řízení 2018

 

Přehled oborů středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2018/2019 v Libereckém kraji ke stažení ZDE


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN LIB. KRAJE


PAKT ZAMĚSTNANOSTI


Novinky z portálu

1. ledna 2013
Propagujte Vaši akci!

Dejte o sobě vědět! Nabízíme Vám možnost umístění banneru na titulní stranu portálu EDULK.cz. Více…

 
5. srpna 2011
Návody pro práci s EDULK

V Příspěvcích ve složce Portál EDULK.cz - Návody a manuály  najdete návody pro  práci s portálem.

Další pomoc hledejte v sekci FAQ (často kladené dotazy) v položce "O portálu EDULK".

Pokud Vám tyto informace nepostačily, nebo máte jiný, dosud nepopsaný problém, obraťte se na administrátora portálu (tel. 485 226 637, e-mail: lenka.kocova@kraj-lbc.cz).

 

Anketa
Měla by být stanovena minimální bodová hranice přijímacích zkoušek pro přijetí na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou?
Jakou formou by se měly využít prostředky na vzdělávání v nadcházejícím programovacím období EU v letech 2014 - 2020?
Hlasovat  Zobrazit výsledky

Portály ostatních krajů

Poradenstvi