Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 16.4.2019 7:13
Způsoby zveřejnění výsleků prvního kola přijímacího řízení vycházejí ze školského zákona.

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou platí, že uchazeči konali v rámci přijímacího řízení jednotné testy. Platí také, že se uchazečům bude do celkového hodnocení započítávat lepší výsledek písemného testu z Matematiky a její aplikace i z Českého jazyka a literatury. 

...
Od Eva Kotková dne 15.4.2019 12:23
Pokud uchazeč neuspěje v prvním kole přijímacího řízení, může si podat přihlášky do kol dalších. 

...
Od Eva Kotková dne 27.3.2019 9:02
 Dne 26. 3. 2019 se uskutečnila porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovných LK. Prezentace jsou...
Od Eva Kotková dne 15.3.2019 8:07
Pod níže přiloženým odkazem jsou k dispozici informace o počtu podaných přihlášek do prvního kola přijímacího...
Od Eva Kotková dne 30.1.2019 14:45
 Porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem v roce 2019 se uskuteční v následujících...
Od Eva Kotková dne 30.1.2019 14:34
Zveřejňujeme informace středních škol k přijímání do prvních ročníků v prvním kole přijímacího řízení...
Od Eva Kotková dne 30.1.2019 12:09
Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici materiál MŠMT shrnující informace pro přijímání ke vzdělávání...
Od Eva Kotková dne 28.1.2019 13:22
Uchazeči, kteří konali talentové zkoužky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřených)...
Od Eva Kotková dne 18.1.2019 11:29
Žáci 1. - 4. ročníků středních škol se mohou hlásit do VIII. ročníku soutěžní přehlídky mladých recitátorů...
Od Eva Kotková dne 15.1.2019 12:32
Pod níže přiloženým odkazem zveřejňujeme jednotné zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek v rámci...