Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 23.9.2020 11:09
Pod níže přiloženým odkazem naleznete metodické materiály, které stručně popisují podmínky přijímání do prvních ročníků středních škol. K dispozici jsou "Bubliny" a "Stručný průvodce". 

...
Od Eva Kotková dne 21.9.2020 8:09
Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizaci algoritmů testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny...
Od Eva Kotková dne 16.9.2020 10:30
MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí...
Od Eva Kotková dne 7.9.2020 12:15
Akademie ČTK připravila pro učitele základních a středních škol mediální seminář Jak vzniká zpráva. Ten...
Od Eva Kotková dne 5.8.2020 9:05
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...
Od Eva Kotková dne 16.7.2020 10:33
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás informujeme o vypsání dodatečného výběrového...
Od Eva Kotková dne 7.7.2020 8:57
 Cermat publikoval statistickou analýzu výsledků JPZ v roce 2020. Jedná se o souhrnný přehled výsledků...
Od Eva Kotková dne 19.6.2020 9:07
 V dalších kolech přijímacího řízení se bude postupovat v souladu se stávající právní úpravou (školský...
Od Eva Kotková dne 17.6.2020 13:16
 Cermat předal výsledky jednotné přijímací zkoušky školám a zároveň tyto výsledky shrnul v podobě čísel...
Od Eva Kotková dne 10.6.2020 7:35
Střední školy vyhlašují v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků další kola přijímacího řízení. Přehled volných míst včetně termínu pro odevzdání přihlášek naleznete pod níže přiloženým odkazem.

...