Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 30.1.2019 14:45
 Porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem v roce 2019 se uskuteční v následujících...
Od Eva Kotková dne 30.1.2019 14:34
Zveřejňujeme informace středních škol k přijímání do prvních ročníků v prvním kole přijímacího řízení...
Od Eva Kotková dne 30.1.2019 12:09
Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici materiál MŠMT shrnující informace pro přijímání ke vzdělávání...
Od Eva Kotková dne 28.1.2019 13:22
Uchazeči, kteří konali talentové zkoužky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřených)...
Od Eva Kotková dne 18.1.2019 11:29
Žáci 1. - 4. ročníků středních škol se mohou hlásit do VIII. ročníku soutěžní přehlídky mladých recitátorů...
Od Eva Kotková dne 15.1.2019 12:32
Pod níže přiloženým odkazem zveřejňujeme jednotné zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek v rámci...
Od Eva Kotková dne 15.1.2019 12:16
MŠMT zveřejnilo metodiku ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Metodika se zabývá legislativním rámcem, tím, pro koho je úprava určena, kategoriemi uzpůsobení, přípustnými uzpůsobeními konání PZ a informovaným souhlasem a spoluprací s Centrem.

...
Od Eva Kotková dne 8.1.2019 9:32
Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici aktualizované znění informace k přijímací zkoušce z českého...
Od Eva Kotková dne 2.1.2019 11:57
Upozorňujeme na nový program "Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program", který vybraným středoškolským učitelům a učitelkám umožní zúčastnit se šestitýdenního vzdělávacího pobytu v USA. Hlavním tématem programu je mediální gramotnost. První skupina učitelů z různých zemí vyjede během září a října 2019, druhá skupina během ledna až března 2020. Pobyt je plně hrazený, škola však bude muset za vyslaného učitele zajistit náhradu. Uvědomujeme si, že zajištění náhrady na šest týdnů během školního roku je náročné, americké straně však jde o to, aby účastníci měli možnost podívat se do amerických tříd. Součástí programu je i praktikum v tandemu s americkým učitelem.

...
Od Eva Kotková dne 17.12.2018 16:45
Dne 12. 12. se uskutečnila porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem. Příspěvky...