Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Přijímací řízení

Minimalizovat
RssIcon
Od Eva Kotková dne 29.10.2020 13:24
Do 31. 10. 2020 vyhlásí ředitel školy, která v rámci přijímacího řízení nabízí obory vzdělání s talentovou...
Od Eva Kotková dne 22.10.2020 6:29
MŠMT připravilo materiál "Informace pro přijímání na střední školy a kontervatoře ve školním roce 2020/2021",...
Od Eva Kotková dne 23.9.2020 11:09
Pod níže přiloženým odkazem naleznete metodické materiály, které stručně popisují podmínky přijímání do prvních ročníků středních škol. K dispozici jsou "Bubliny" a "Stručný průvodce". 

...
Od Eva Kotková dne 16.9.2020 10:30
MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí...
Od Eva Kotková dne 7.7.2020 8:57
 Cermat publikoval statistickou analýzu výsledků JPZ v roce 2020. Jedná se o souhrnný přehled výsledků...
Od Eva Kotková dne 19.6.2020 9:07
 V dalších kolech přijímacího řízení se bude postupovat v souladu se stávající právní úpravou (školský...
Od Eva Kotková dne 17.6.2020 13:16
 Cermat předal výsledky jednotné přijímací zkoušky školám a zároveň tyto výsledky shrnul v podobě čísel...
Od Eva Kotková dne 10.6.2020 7:35
Střední školy vyhlašují v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků další kola přijímacího řízení. Přehled volných míst včetně termínu pro odevzdání přihlášek naleznete pod níže přiloženým odkazem.

...
Od Eva Kotková dne 3.6.2020 11:46
Dne 8. června, resp. 9. června se uskuteční jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

...
Od Eva Kotková dne 20.5.2020 13:07
 Aktualizované nejčastější dotazy k jednotným přijímacím zkouškám:

Jednotné přijímací zkoušky 

...