Kategorie příspěvků


 

Soutěže a přehlídky garantované KU LK


RssIcon
Od Eva Hodboďová dne 15.2.2019 10:01
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem...
Od Eva Hodboďová dne 8.1.2019 10:42
V přiložených souborech naleznete kompletní přehled okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených...
Od Iva Krupauerová dne 26.11.2018 17:35
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ...
Od Eva Hodboďová dne 1.11.2018 8:07
V níže uvedených souborech naleznete podrobné propozice předmětových olympiád a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT pro...
Od Eva Hodboďová dne 12.9.2018 12:57
Mensa ČR vyhlašuje již 11. ročník ročník soutěže pro žáky mateřských, základních a středních škol - Logickou...
Od Eva Hodboďová dne 31.8.2018 6:38
Do 7. září 2018 mohou základní školy, jejichž žáci byli úspěšních v krajských nebo celostátních kolech...
Od Iva Krupauerová dne 13.4.2018 12:45
Normal 0 21

Tuto celostátní soutěž pořádá Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci...
Od Eva Hodboďová dne 27.11.2017 9:03
Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací...
Od Eva Hodboďová dne 29.8.2017 12:35
Pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečenost, Ministerstva vnitra, MŠMT a dalších organizací zahajuje CYBER SECURITY COMPETITION 2. ročník kybernetické soutěže pro žáky ve věku 14 - 20 let studující na střední škole, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv. Registrace a první kolo začne již 10. září 2017.

...
Od Eva Hodboďová dne 2.6.2017 11:17
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem...