Katalog objektů


Přehledný katalog podle úrovně vzdělávání a RVP. Zde si vyhledejte příslušnou úroveň a oblast.
Klíčové slovo:


Název
Nadřazená kategorie
Pořadí
Poklikáním na + rozevřete příslušnou kategorii vzdělávání, poklikáním na obor v kategorii zobrazíte začleněné výukové objekty. Po výběru kategorie/oboru lze přidat nový výukový objekt v pravé části modulu.
 

Přehled výukových objektů


Tento modul slouží k nahrávání a následné distribuci výukových objektů. Pro snazší orientaci jsou nové objekty řazeny do katalogu, který vychází z úrovně vzdělávání. Při zařazování nového objektu dodržujte prosím toto členění s ohledem na přehlednost při vyhledávání. Soubory s příponou "notebook" jsou určeny pro smartBoard. Soubory s příponou "flp" jsou pro interaktivní tabuli.
Tisk Tisk Tisk do PDF

Labyrint vědy her a poznání: DATAHOŇ

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Fyzická aktivita v terénu spojená s procvičením paměti. Potřeby: notebook, připojení k internetu. Princip: zakódovat "tajné slovo", uložit ho ve skladu a poté špionáží zjistit tajná slova soupeřů, dekódovat je a zjistit o nich informace na Internetu.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 9x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: Kořenářka

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podpora výuky Př, částečně Ch. Potřeby: sáčky s produkty (sušené byliny, misky s potravinami). Princip: čichové a chuťové rozpoznávání bylin a potravin. Člen týmu vyhledává a poznává produkty, pokud neuspěje, pošle náhradníka. Lze kombinovat s fotografiemi produktů, které se umístí do plánku stanovišť.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 11x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: Posunovačka

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předměty: Fy, Ch, Př. Princip: luštění tajenky na základě odpovědí na otázky, nutná orientace v zadané křížovce, posuny a přemísťování slov, aby křížovku správně doplnily.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 11x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: PUZZLE

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pomůcky: podle počtu týmů počet obrázků, rozstříhaných na puzzle (60 - 100 dílů). Každý se rozdělí na 4 části, první dostane tým, další se uschovají na různých místech. Popis skrýše je v odpovědích na soutěžní otázky. Zpestření: část týmu je handicapovaná (např. němý, bezruký, apod.) - nácvik komunikace s handikapovanými.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 4x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: Řeč roslin

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Potřeby: flipchartový papír, podložka různé přírodniny (listy, kameny, aj.). Princip: naučit se rozeznávat přírodniny pomocí klíče, z jednotlivých písmen názvu se skládá šifra. Poté se z přírodnim vytváří koláž.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 20x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: Stavitelé

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro výuku: Fy, Ch, Př. Princip: týmy staví konkurenční "vědecké instituty", získávají další body za bonusové otázky. Potřeby: tvarované obrázky, hrací pole 20 x 20 polí o velikosti cca 5 x 5 cm. Podporuje týmovou spolupráci, strategické myšlení.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 4x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: Vědecké bludiště

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro výuku: Fy, Ch, Př Potřeby: GPS, mobilní teleon, odborné otázky s několika variantami odpovědí. Popis: aktivní pohyb (vyhledávání skrýší otázkami v terénu dle GPS). Varianty: a). bez GPS pomocí slepé mapy b). v budově s otevřenými místnostmi

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 11x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Labyrint vědy her a poznání: Vědecké limeriky

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Labyrint vědy, her a poznání, realizátorem SPpolek o. s., financovaném z globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předměty: vhodné pro Fy, Ch, Př a jiné odborné předměty. Cíl: procvičování paměti. Princip: limeriky (krátké veršovánky) na vědecká témata mají podpořit zapamatování si poučky, zákony, aj. Princip: tým = dvojice soutěžících, první vyhledává limeriku v terénu, zapamatuje si ji a naučí ji druhého. Ten ji poté přednese hodnotiteli, získává body.

Autor: TechUp |  Publikováno: 03.10.2014 |  Staženo: 8x |  Formát: PDF
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Návrat k dílnám - Elektrotechnika

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Spolupráce SOŠ a G se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích v projektu, financovaném v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu byla popularizace vzdělávání technického směru. Projekt byl zaměřen na žáky 7. a 8. tříd, tedy ve věku, kdy se žáci profilují a rozhodují se o svém budoucím pracovním a odborném rozvoji. V průběhu projektu navštívili žáci 7. a 8. tříd několikrát dílny poskytovatele, kde se pod dohledem a vedením zkušených odborných pedagogů seznámili s obsahem oboru elektrotechnikaí a prakticky si vyzkoušeli dovednosti z oboru. V projektu vznikl tento výukový materiál, zaměřený na elektrotechniku. Sestává z části pro učitele a z části pro žáky.

Autor: TechUp |  Publikováno: 06.10.2014 |  Staženo: 19x |  Formát: ZIP
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Návrat k dílnám - Strojírenství

Výukový materiál byl vytvořen v projektu Spolupráce SOŠ a G se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích v projektu, financovaném v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu byla popularizace vzdělávání technického směru. Projekt byl zaměřen na žáky 7. a 8. tříd, tedy ve věku, kdy se žáci profilují a rozhodují se o svém budoucím pracovním a odborném rozvoji. V průběhu projektu navštívili žáci 7. a 8. tříd několikrát dílny poskytovatele, kde se pod dohledem a vedením zkušených odborných pedagogů seznámili s obsahem oboru strojírenství a prakticky si vyzkoušeli dovednosti z oboru. V projektu vznikl tento výukový materiál, zaměřený na obor strojírenství. Sestává z části pro učitele a z části pro žáky.

Autor: TechUp |  Publikováno: 06.10.2014 |  Staženo: 6x |  Formát: ZIP
Hodnocení: 
0 hodnocení

Komentáře

Stránky: 1 2 3 4