Kalendář akcí


X1 1.10.2018 10:00 - 31.10.2018 18:00 První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú. Gabriela Tišerová Říjen v EKOParku
Říjen v EKOParku
První volnočasový EKOPark Liberec Za příznivého počasí otevřeno o víkendech, svátcích a prázdninách 10:00-18:00, v týdnu otevřeno pro objednané kolektivy. Sledujte prosím aktuální program a ceník na www.ekoparkliberec.cz a www.facebook.com/ekoparkliberec.                      VÍKENDY, SVÁTKY, PRÁZDNINY  10:00–18:00 Ekodílničky Vytvořte si jedinečný suvenýr, originální dřevěnou hrač...
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ ·         - Úvod do problematiky, podmínky vzdělávání ·         - Psychofyzický vývoj dětí mladších 3 let ·         - Spolupráce s rodiči ·         - Metody a formy vzdělávání ·         - Praktická část (jak na to, kritéria hodnocení, ukázky,..)   TERMÍN:  2., 4...
X2 2.10.2018 9:00 - 12:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR - NOVINKA
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR - NOVINKA
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Hudební výchova Cílová skupina:DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodinyPředstavení nové metody rozvoje hudebního sluchu dětí, navazující ...
2) SEMINÁŘ DOBRÉ PRAXE PRO EKOŠKOLY, setkání EKOŠKOL
 Akreditovaný seminář    Na celodenním semináři vám ukážeme, jak nejefektivněji rozvinout akční kompetence dětí pomocí programu Ekoškola. Vyzkoušíme si prakticky, jak realizovat změny ve škole pomocí 7 kroků s důrazem na osobnostní rozvoj žáků. Konkrétně například zjistíte, jaké různé možnosti nám skýtá vytváření Plánu činností v návaznosti na Analýzu a práce s ním. Čeká Vás ukázka vzorových materiálů, sdílení vlastních zkušenosti a vzájemná inspirace. Akce je určena pro koor...
Seminář Jak na Šablony II?
Pro vás pro všechny, kteří zvažujete účast v nové výzvě "Šablony II", připravila Agentura Amos Liberec inovovaný seminář k přípravě projektu. Poskytneme vám informace, jak nejlépe ukončit realizovaný projekt v "Šablonách I" a jak se odrazit na "dvojky". Na semináři obdržíte důležité informace a také řadu nových metodických materiálů, které vám usnadní start do nového projektu. Seminář je vhodný i pro ty zájemce, kteří se projektu v "Šablonách I" nezúčastnili. Seminář se uskuteční ve středu 3. 10...
X4 4.10.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís ŘEČ NENÍ JEN O HLÁSKÁCH - skupinová logopedická cvičení - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
ŘEČ NENÍ JEN O HLÁSKÁCH - skupinová logopedická cvičení - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinAbsolventky semináře získají praktické zkušenosti, odpovídající komplexnímu zaměření logopedické péče popř. prevence v oblasti jazykových kompetencí dětí. Tzn. nejde pouze o orientaci na jednotlivé hlásky (řeč ne...
X6 6.10.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 60 hodin)
Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 60 hodin)
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 60 vyuč. hodin Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c)...
X8 8.10.2018 9:00 - 13:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Hospitační a kontrolní činnost v MŠ
Hospitační a kontrolní činnost v MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodinSeminář prezentuje nový pohled na hospitační činnost ředitelky mateřské školy v souvislosti se změnami v řízení. Zabývá se aktuálními otázkami k problematice hospitační činnosti, předkládá metodický postup "správné hospitac...
X8 8.10.2018 9:30 - 14:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Cestovní náhrady - tuzemské a zahraniční služební cesty - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS L
Cestovní náhrady - tuzemské a zahraniční služební cesty - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS L
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol a školských zařízení řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:Anotace školení bude doplněna. Více informací a registrace
X9 9.10.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Jak zvládat zlost a agresivitu
Jak zvládat zlost a agresivitu
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > učitelé - metodici prevence; DVPP > výchovní poradci; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 ...
X10 10.10.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Od integrace k inkluzi
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Od integrace k inkluzi
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Průřezová témata Cílová skupina:DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinV rámci semináře se zaměříme se na základní podmínky vedoucí k úspěšné integraci a inkluzi (změna myšlení, změna prostředí, změna vyučovacího stylu, maximální respekt k jedincům se znevýhodněním na základě kvalitní di...
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉM BORU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2.11.2018 10.10.2018 Budova Gymnázia a Předškolní a mimoškolní pedagogiky - Wolkerova 316, Nový Bor. Prohlídka školy od 9,00 - 17,00 hodin. Kromě prohlídky budovy školy budeme informovat zájemce o studium na oborech Gymnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Plánujeme ještě jeden Den otevřených dveří na konec ledna / začátekúnora, kde si budou moci zájemci vyzkoušet testy z minulých let (více na www.cermat.cz) a ověřit své dovednosti z hudební výchovy a literárně dram...
3) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – NOVÉ CESTY, metodické setkání
Akce je akreditována    Třídenní program je připraven hlavně pro pedagogy I. a II. st. ZŠ a víceletých gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné zprávy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci v environmentální výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi. Setkání je realizová...
EDUCA MYJOB LIBEREC 2018
Veletrh, který spojuje oblast vzdělávání a oblast pracovních příležitostí. Během tří nabitých dnů EDUCA MYJOB LIBEREC nabízí především středoškolské, neuniverzitní a univerzitní studium, celoživotní vzdělávání, studium v zahraničí, uplatnění a začlenění do pracovního procesu či získání odborné praxe nebo pracovní stáže nejen v ČR. To vše i letos na jednom místě – v liberecké Home Credit Areně. Veletrh se zaměřuje na poskytování informací o středoškolském a vysokoško...
X11 11.10.2018 13:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís VZMR dle Směrnice RK č. 2/2016 pro PO kraje, schvalování a kontrola VZ dle zákona krajem, povinná el
VZMR dle Směrnice RK č. 2/2016 pro PO kraje, schvalování a kontrola VZ dle zákona krajem, povinná el
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodinyObsah - témata:- Kategorizace VZMR- Postup při zadávání VZMR 0., 1. a 2.  kategorie – poptávky, výzvy, příjem nabídek, komise, posouzení, hodnocení, zápis, uzavření smlouvy- Postup při zadávání VZMR 2. Kategorie – spolupráce s krajem- Postup při zadávání VZ dle zákona – j...
Konference TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNOLOGIÍCH
V rámci veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 a Týdnů vzdělávání dospělých proběhne odborná konference TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNOLOGIÍCH. Akce se uskuteční 12. 10. 2018, 9.00–13.00 v místě konání veletrhu -  Home Credit Arena, VIP sál (Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec). Více informvací najdete na stránkách pořadatele...
Mimořádné události ve škole a jejich řešení
Místo konání: stanice HZS Libereckého kraje Liberec, Šumavská 414/11 - pro území okresů Liberec a Jablonec nad Nisou  Lektor: por. Mgr. Iva Michalíčková, odborní pracovníci HZS LK Doporučeno pro: učitele 1.stupně ZŠ, učitele 2.stupně ZŠ, učitele víceletých gymnázií, vychovatele školských zařízení  Počet hodin: 8  Cena: 200 Kč Garant: Bc. Petra Karbanová - karbanova@nidv.cz,tel.: 482 360 511,mobil: 775 571 651 Číslo programu: Y08-03-17-182  Číslo akreditace: MSM...
Šablony pro MŠ - Logopedický asistent – prevence v MŠ
Akreditovaný kurz, který zahajujeme 16. 10. 2018 v 10 hodin v Liberci v sídle Agentury Amos, Dr. M. Horákové 447/60, Liberec, se skládá z prezenčního vzdělávání, praxe a zkoušky. Prezenční část se uskuteční v těchto termínech 16.10., 23.10., 30.10., 1.11., 8.11.2018 vždy od 10:00 do 17:00 hod. PRAXE u klinického logopeda nebo ve spec. třídě od 9.11. do 26.11.2018 ZÁVĚR. ZKOUŠKA čtvrtek 27.11. 2018 od 13:00 – 17:00 hod.  Přihlašovací formulář na kurz přikládáme.
Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy
Přednáška a debata o nekonečné mnohosti a společných duchovních a kulturníchkořenech Střední Evropy. úterý 16. října v 18:00, Knihkupectví a antikvariát Fryč Profesor Martin C. Putna je český literární historik a kritik, překladatel,zpěvák, moderátor a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. vstupné 60,- / senioři a studenti 30,- www.facebook.com/events/697097807356208
X18 18.10.2018 8:00 - 16:00 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. KRESLÍME A MODELUJEME V MŠ
KRESLÍME A MODELUJEME V MŠ
    Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm...
X22 22.10.2018 9:00 - 14:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís GORDIC - prezentace modulů, jejich provázanosti a funkcionalit - přihlašování pro obecné školy
GORDIC - prezentace modulů, jejich provázanosti a funkcionalit - přihlašování pro obecné školy
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři příspěvkových organizací Popis kurzu:Anotace školení bude doplněna. Více informací a registrace
X22 22.10.2018 9:00 - 14:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís GORDIC - prezentace modulů, jejich provázanosti a funkcionalit - přihlašování pro organizace řízené
GORDIC - prezentace modulů, jejich provázanosti a funkcionalit - přihlašování pro organizace řízené
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol a školských zařízení řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:Anotace školení bude doplněna. Více informací a registrace
X23 23.10.2018 9:00 - 5.2.2019 15:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka
Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka
Kurz moderní didaktiky anglického jazyka v rozsahu 32 hodin prezenční výuky je určen vyučujícím anglického jazyka a slouží k upevnění a osvěžení znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech oblastech jazykových dovedností žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. V neposlední řadě přiblíží účastníkům současné trendy...
Mimořádné události ve škole a jejich řešení
Místo konání: stanice HZS Libereckého kraje Semily, nábř. S. Čecha 185  Lektor: por. Mgr. Iva Michalíčková, ddborní pracovníci HZS  Doporučeno pro:  učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele víceletých gymnázií, vychovatele školských zařízení  Počet hodin: 8  Cena: 200 Kč Garant: Bc. Petra Karbanová - karbanova@nidv.cz,tel.: 482 360 511,mobil: 775 571 651 Číslo programu: Y08-03-17-182-01  Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405  Přihlá...
Jiří Hošek: Současná Evropa & Jiná Británie
Večer nad aktuálními otázkami a evropskými událostmi a také nad novou knihou s dlouholetým zpravodajem Českého rozhlasu a novinářem serveru Seznam Zprávy. úterý 23. října 18:00 Knihkupectví a antikvariát Fryč Zájemci o současné dění dostanou podrobné informace například ze zákulisí brexitu nebo složitých vztahů mezi Anglií, Skotskem a Severním Irskem. vstupné 60,- / senioři a studenti 30,- www.facebook.com/events/469348450244588/
Microsoft Roadshow pro školy 2018
Největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Společnost Microsoft srdečně zve všechny zástupce vedení škol, pedagogy a správce školního IT na další ročník největší konference o technologiích ve vzdělávání. Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet nejnovější technologie pro školství. Inspirujte se novými trendy ve výuce podporované IT. Získejte tipy pro moderní řízení školy. Pro IT správce jsou připraveny novinky pro správu infrastruktury a zabezpečení školního prostředí. Zj...
Netradiční techniky ve výtvarné výchově - Velký drátovaný anděl
Vzdělávací program je zaměřený na různé druhy výtvarných technik a metodických postupů. Tentokrát si účastníci semináře osvojí práci s dráty, naučí se, jak dráty před vlastním tvořením připravit, jak je ohýbat do volných smyček, spirál i ostrých úhlů. Naučí se, jak si připravovat vzory pro drátování, vyzkouší si práci s dráty různých průměrů a pevností a dozvědí se, jak hotový výrobek finálně ošetřit. V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.
X26 26.10.2018 9:00 - 14:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Netradiční techniky ve výtvarné výchově - Vánoční nápady
Netradiční techniky ve výtvarné výchově - Vánoční nápady
Obsah semináře je zaměřen na několik výtvarných nápadů s vánočním tématem :  andělé - ozdoby na stromeček, hvězdy skládané, přáníčka s vánočním stromkem, hvězdy z kolíčků, hvězdy z papírových sáčků, sovičky ze šišek, čepice z vlny, V teoretické části semináře dostanou účastníci informace o možnostech nákupu materiálů a práci s nimi, v praktické části si pak všechny výrobky sami vyrobí. Všechny nápady lze využít pro tvoření se žáky MŠ  pro podporu jejich fantazie, manuální zručnosti a p...
X31 31.10.2018 9:00 - 14:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Únor 1948 v perspektivě historiografie a didaktiky
Únor 1948 v perspektivě historiografie a didaktiky
Vzdělávací program o únorovém převratu v roce 1948 seznámí učitele s aktuálními trendy v historiografii i didaktice. Pozornost nebude věnována pouze samotným únorovým událostem, ale také širšímu kontextu a souvislostem. V rámci didaktické části semináře budou diskutovány vzdělávací cíle tématu a lektoři také ukáží konkrétní metodiky, které využívají audiovizuálních materiálů. V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde
X31 31.10.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Inkluze Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinSeminář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a ...