Kalendář akcí


Jarní prázdniny

V letošním školním roce připadají jarní prázdniny na 26. února - 4. března 2018. Okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily mají prázdniyn shodně s okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál.

III5 5.3.2018 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Povinnosti organizací vůči OŠMTS KÚ LK v roce 2018 - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Povinnosti organizací vůči OŠMTS KÚ LK v roce 2018 - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu: Více informací a registrace
9) PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, workshop pro pedagogy
V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvelikonoční tvořivou dílnu. Dílna vás v předjarním čase inspiruje k výrobě drobností s jarní a velikonoční tematikou. Použijeme přírodní i jiné materiály a vyzkoušíme si různé techniky. Workshop je akreditován. Datum konání: ST 7. 3. 2018, 13.00 – 17.00 hod                           Místo konání: SE...
III7 7.3.2018 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Kurz praktické implementace GDPR v MŠ
Kurz praktické implementace GDPR v MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní Cílová skupina:DVPP > Další zaměstnanci škol a školských zařízení; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:Tento vzdělávací program bude řešit problematiku implementace splnění požadavků nařízení GDPR jednoduchou a srozumitelnou formou. Program je vhodný pro ředitele/ky nebo pro administrativní pracovníky mateřských škol. V rámci tohoto programu úča...
Šablony pro MŠ - Matematická pregramotnost v kontextu Reuvena Feuersteina
Seminář je určen pro pedagogy mateřských, základních škol a speciální pedagogy. Pedagogové se prakticky seznámí s problematikou matematické pregramotnosti - orientace v prostoru, jak vyvozovat obsah čísla, oridinální a kardinální číslo, orientace v čase – denní potřeby, jak jdou za sebou, řešení problémů, práce s chybou, schopnost pracovat s instrukcí. Seminář vychází z teoretických východisek zkušenosti zprostředkovaného učení (MLE) dle Reuvena Feuersteina. Pedagogové budou prakticky i teoreti...
Šablony pro MŠ - Matematická pregramotnost v kontextu Reuvena Feuersteina
Seminář je určen pro pedagogy mateřských, základních škol a speciální pedagogy. Pedagogové se prakticky seznámí s problematikou matematické pregramotnosti - orientace v prostoru, jak vyvozovat obsah čísla, oridinální a kardinální číslo, orientace v čase – denní potřeby, jak jdou za sebou, řešení problémů, práce s chybou, schopnost pracovat s instrukcí. Seminář vychází z teoretických východisek zkušenosti zprostředkovaného učení (MLE) dle Reuvena Feuersteina. Pedagogové budou prakticky i teoreti...
III15 15.3.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Vývojová specifika dvouletého dítěte při nástupu do MŠ a náměty pro vzdělávací plán
Vývojová specifika dvouletého dítěte při nástupu do MŠ a náměty pro vzdělávací plán
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 24 vyuč. hodinCílem vzdělávacího programu je přiblížit posluchačkám problematiku dvouletého dítěte, jeho vývojové možnosti, jeho potřeby k usnadnění správného výchovného a vzdělávacího postupu v rámci zapojení těchto dětí k docházce do mateřské školy. Posluchačky se seznámí s tematický...
10) DEVATERO STUDÁNEK, metodický seminář
Ve spolupráci dvou oblíbených lektorek vznikla nová metodická publikace Studánky víly Rozárky. Pomůže Vám objevovat vodu v mnoha jejích podobách a souvislostech. Publikace obsahuje nejen řadu praktických námětů na rozmanité činnosti s dětmi, ale také velký obraz k pověšení na zeď a sadu pracovních listů. Jedná se o ucelený výukový soubor, který je navíc obohacen pohádkovým vyprávěním o víle Rozárce. Každý účastník obdrží publikaci Studánky víly Rozárky na semináři zdarma. Urč...
III21 21.3.2018 9:00 - 13:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > pedagogové volného času; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodinObsah odborné části – přehled témat výuky:• LMD – SPU, ADHD, UADD,ADD  - příčina poruch, projevy a přístupy- znalost a zvládání emocí / př. nácviku- světlé a...
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji - krajské kolo
V multimediálním sále sídla Libereckého kraje se od 10 hodin uskuteční krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji, který v rámci Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji organizuje Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET ve spolupráci s Nadací Jablotron a Libereckým krajem. Prezentace veděckých projeků žáků základních a středních škol je veřejná.
III23 23.3.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Studium pro asistenty pedagoga
Studium pro asistenty pedagoga
Kategorie: Oblast zaměření:Normativní kurzy > Kvalifikace Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga Popis kurzu:Cílem studia je získat vědomosti a dovednosti, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.  Studium je určeno zájemcům o práci na pozici asistent pedagoga. Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb., § 20, písm. e). Vstupní podmínky pro přijetí ke studiu: - min. základní vzdělání Studium pro asistenty pedagoga se skládá ze ...
Šablony pro MŠ - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Odborný seminář pro učitelky MŠ (24 hodin) je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do MŠ. Účastníci uvidí různé způsoby práce, které dětem umožňují konstruovat si vlastní poznání a chápání okolního světa, dávají jim prostor pro vlastní objevování, pomáhají jim vytvářet pozitivní vztahy a vzájemně spolupracovat. Účastníci obdrží řadu námětů při vytváření učebního prostředí, uvidí ukázky práce s dvouletými dětmi prostřednictvím videona...
Šablony pro MŠ - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Odborný seminář pro učitelky MŠ (24 hodin) je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do MŠ. Účastníci uvidí různé způsoby práce, které dětem umožňují konstruovat si vlastní poznání a chápání okolního světa, dávají jim prostor pro vlastní objevování, pomáhají jim vytvářet pozitivní vztahy a vzájemně spolupracovat. Účastníci obdrží řadu námětů při vytváření učebního prostředí, uvidí ukázky práce s dvouletými dětmi prostřednictvím videona...
III29 29.3.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Sebepoznání – cesta k profesionálnímu rozvoji pedagoga MŠ - vhodné pro šablony MŠ
Sebepoznání – cesta k profesionálnímu rozvoji pedagoga MŠ - vhodné pro šablony MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 16 vyuč. hodinCyklus interaktivních seminářů v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin z oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů MŠ. Učitelé si uvědomí, jak jejich osobnostní charakteristiky ovlivňují jejich přístup k práci, k výuce i ke zvoleným stylům výchovy. Pocho...