Kalendář akcí

Minimalizovat
VIII1 01.08.2019 9:00 - 31.08.2019 19:00 První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú. Gabriela Tišerová Srpen v EKOParku
Srpen v EKOParku
  První volnočasový EKOPark Liberec Za příznivého počasí otevřeno denně 9:00–19:00 Sledujte prosím aktuální program a ceník na www.ekoparkliberec.cz a www.facebook.com/ekoparkliberec. Středy 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8.  19:00–20:15 JÓGA v EKOParku Užijte si jógu pod širým nebem Lektorky ze Siddha Yoga Neděle 4. 8. 2019 od 11:00 a 16:00 Hokus-pokus v EKOParku Přírodní zákonitosti hrou nejen pro malé průzkumníky Lektor: Jana Stará Čtvrtek 8. 8. od 11:00 a 16:00 Work...
Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - začátečníci
Třídenní praktický seminář zaměřený na problematiku práce s trojicí programů Microsoft Word, Excel a PowerPoint 2016 s cílem získání kompetencí pedagogických pracovníků v základních činnostech v prostředí všech tří programů, a využití těchto kompetencí při tvorbě didaktických materiálů. Kurz je vhodný především pro začátečníky v práci s těmito programy. Po skončení kurzu budou účastníci schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textové dokumenty ve Wordu a vytvářet jednoduché tabulky v prost...
Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - začátečníci
Třídenní praktický seminář zaměřený na problematiku práce s trojicí programů Microsoft Word, Excel a PowerPoint 2016 s cílem získání kompetencí pedagogických pracovníků v základních činnostech v prostředí všech tří programů, a využití těchto kompetencí při tvorbě didaktických materiálů. Kurz je vhodný především pro začátečníky v práci s těmito programy. Po skončení kurzu budou účastníci schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textové dokumenty ve Wordu a vytvářet jednoduché tabulky v prost...
Šablony pro MŠ - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ
16-ti hodinový seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý v...
Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - mírně pokročilí
Třídenní praktický seminář zaměřený na problematiku práce s trojicí programů Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint s cílem získání kompetencí pedagogických pracovníků v základních činnostech v prostředí programu těchtoprogramů, a využití těchto kompetencí při tvorbě didaktických materiálů. Cílem je poskytnout účastníkům nástroje k rozšířenému užívání programů Word, Excel a PowerPoint pro vlastní konkrétní potřeby i pro potřeby škol a školských zařízení. Kurz je určen mírně pokro...
Polytechnický příměstský tábor 26. 8. - 30. 8. 2019
  Netradiční příměstský letní tábor kombinující programování, elektroniku, mikropočítače a pohybové aktivity.  Tábor je vhodný pro děti ve věkové kategorii 8-13 let. Zkušenost s programováním není podmínkou.   Termín konání: 26. 8. 2019 - 30. 8. 2019  Čas konání: 8:00 -16:00 hodin  Místo konání: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace  Cena tábora: 2 990 Kč/1 dítě   Leták s bližšími informacemi o programu příměstského tá...
Šablony pro MŠ - Práce s dětským kolektivem - Zařazení žáků s cizím jazykem
Cílem prezenčního osmihodinového kurzu, zaměřeného na inkluzivní vzdělávání nebo na osobnostně sociální rozvoj pedagogůje seznámení účastníků se základními informacemi o problematice zařazení žáků s cizím jazykem do kolektivu v předškolního zařízení. Účastník se seznámí s inkluzívním vzděláváním v interkulturní společnosti. Seznámí se s nejčastějšími problémy, se kterými se předškolní pedagog při práci s dvojjazyčným dítětem setkává a s metodami a formami ve výchovně vzdělávacím procesu s dětmi ...
Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - mírně pokročilí
Třídenní praktický seminář zaměřený na problematiku práce s trojicí programů Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint s cílem získání kompetencí pedagogických pracovníků v základních činnostech v prostředí programu těchtoprogramů, a využití těchto kompetencí při tvorbě didaktických materiálů. Cílem je poskytnout účastníkům nástroje k rozšířenému užívání programů Word, Excel a PowerPoint pro vlastní konkrétní potřeby i pro potřeby škol a školských zařízení. Kurz je určen mírně pokro...
Šablony II - Náměty her a činností podporující motoriku
Osmihodinový seminář zaměřený na osobnostně sociální rozvoj mateřskýchškol a 1. stupně základních škol. Praktický seminář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastník si osvojídefinice, základní pojmy, pochopí co je to lateralita, jaké typya třídy laterality rozeznáváme, seznámíses motorikou z pohledu vývojové psychologie, vyzkouší si vyvození správného...
Jak uvést do souladu ŠVP PV s RVP PV
6-ti hodinový seminář pro MŠ. Ve školních vzdělávacích programech se stále projevují nedostatky, zejména v oblasti vzdělávacího obsahu. Aby ŠVP sloužil jako kvalitní nástroj vlastní práce a rozvoje školy je třeba je správně a efektivně nastavit. V rámci výkladové části a praktického workshopu budou účastníci na základě pochopení principů tvorby ŠVP dovedeni k dořešení celé řady otevřených problémů a nedostatků ŠVP. Vzdělávací program proběhne v následujících termínu:29.8.2019, 13:00 – 17:00...