Kalendář akcí


X23 23.10.2018 9:00 - 5.2.2019 15:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka
Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka
Kurz moderní didaktiky anglického jazyka v rozsahu 32 hodin prezenční výuky je určen vyučujícím anglického jazyka a slouží k upevnění a osvěžení znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech oblastech jazykových dovedností žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. V neposlední řadě přiblíží účastníkům současné trendy...
Metodické centrum pro učitele ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky
V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“.   Pro všechny pedagogy ZŠ z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se bude realizovat celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře ...
Den otevřených dveří na Gymnáziu Česká Lípa

Zodpovíme dotazy, nabídneme vzory testů, poskytneme další cenné informace k přijímacím zkouškám a přípravným kurzům.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ČESKÁ LÍPA

Den otevřených dveří Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, p. o. Přijďte si zpestřit adventní čas a prohlédněte si naši školu. Žáci - průvodci Vám ukáží moderní učebny, seznámí Vás s nabídkou oborů vzdělání a vezmou Vás přímo do výuky.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - STŘEDNÍ ŠKOLA LOMNICE NAD POPELKOU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - STŘEDNÍ ŠKOLA LOMNICE NAD POPELKOU Střední škola v Lomnici nad Popelkou - 5. prosince 2018 (8,00 - 17,00 hod.) - Den otevřených dveří pro zájemce o studium na školní rok 2019/2020. Za běžného provozu se můžete seznámit s teoretickým vyučováním, odborným výcvikem i ubytováním v Domově mládeže. Věříme, že naši školu navštívíte a seznámíte se s prostředím a vybavením všech našich objektů.
KAP LK - konference "STAGES - nová metoda vzdělávání"
  Jménem realizačního týmu projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) a Lipo.ink – Libereckého podnikatelského inkubátoru bychom vás rádi pozvali na konferenci  STAGES - NOVÁ METODA VZDĚLÁVÁNÍ, která se zaměří na představení metody Stages. Konference se uskuteční dne 5. 12. 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Stages je metoda propojující více moderních výukových metod do uceleného systému her a cvičení...
XII6 6.12.2018 9:00 - 7.12.2018 15:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identity. V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.
„Čtením a psaním ke kritickému myšlení“
Srdečně vás zveme na workshop na podporu čtenářské gramotnosti pomocí komplexního vzdělávacího programu RWCT, který prostřednictvím praktických technik a metod pomáhá rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení.  V dopolední části zazní také téma problematiky fake news a vyhledávání informací v souvislosti s podporou kritického myšlení. Odpolední blok je věnován propojování literatury a ostatních předmětů pomocí literárně kulturní mapy. V závěru získáte tipy na webové st...
Poslední den přihlašování na Geologickou olympiádu 2019!
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTab...
Den otevřených dveří - SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec
Srdečně Vás zveme do našich škol, dílen a domovů mládeže na dny otevřených dveří: 12.12.2018 (st) a 11.1.2019 (pá) od 8 do 17 hodin, 12.1.2019 (so) od 8 do 12 hodin. Letná 90/30: Autotronik, Provoz a ekonomika dopravy, Instalatér, Malíř, Manipulant poštovního provozu a přepravy, Strojník silničních strojů, Tesař, Truhlář, Zedník, nástavbové studium Podnikání. Ještědská 358/106: Mechanik seřizovač, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Technická zařízení budov, Elektromechanik, ...
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných LK...

...se uskutečná od  9:00 v budově Krajského úřadu LK, v multinediálním sále.

Dny otevřených dveří na Střední průmyslové škole strojní a elektrechnické v Liberci, Mararykova 3

Přijďte navštívit školu, která připravuje absolventy na povolání pro budoucnost. Průmysl 4 je ta správná volba pro budoucnot absoventů pro střední technické profese.

XII18 18.12.2018 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Účetní závěrka a finanční vypořádání za rok 2018 - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Účetní závěrka a finanční vypořádání za rok 2018 - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol a školských zařízení řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:Školení je určeno pouze školám a školským zařízením řízeným OŠMTS LK. Za jednu organizaci se mohou přihlásit max 2 osoby! Více informací a registrace