Kalendář akcí


Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ - akreditovaný kurz
 Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole Dvoudenní seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na podporu rozvoje znalostí ČEŠTINY (+ prvních jazyků) u dětí z jazykově odlišného prostředí. LIBEREC – Krajský úřad Libereckého kraje 1. den kurzu: 22. 6. 2018, 9:00–16:00 2. den kurzu: 28. 8. 2018, 9:00–16:00   + individuální práce v rozsahu 8 hodin CÍL KURZU Cílem semináře je získat informace o procesu osvojování druhého jazyka a o přístupu k češtině j...
VIII1 1.8.2018 9:00 - 31.8.2018 19:00 První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú. Gabriela Tišerová SRPEN v EKOParku
SRPEN v EKOParku
SRPEN v EKOParku První volnočasový EKOPark Liberec Za příznivého počasí otevřeno denně 9:00-19:00 Sledujte prosím aktuální program a ceník na www.ekoparkliberec.cz a www.facebook.com/ekoparkliberec.                      Úterky 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., od 11:00 a od 16:00 Úterní ANGLIČTINA pro nejmenší Prázdninová hravá angličtina pro nejmenší Lektorka: Má Jančí   Středy ...
Šablony pro MŠ - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Celý vzdělávací program proběhne v následujících ...
Šablony pro MŠ - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Celý vzdělávací program proběhne v následujících ...
Šablony pro MŠ - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Celý vzdělávací program proběhne v následujících ...
Šablony pro MŠ - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
40 hodinový program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Celý vzdělávací program proběhne v následujících ...
Konference "NEBEZPEČNĚ BEZPEČNÉ JE POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC"
Jednodenní odborná konferenceje určena především pedagogům a lektorům první pomoci. V krátkých blokových tématech se jednotlivým oblastem první pomoci, obzvláště u dětí, budou věnovat jak lékaři, záchranáři, tak lektoři, kteří mají k této oblasti blízko.   Bližší informace naleznete ve článku o konferenci.