Kalendář akcí


II18 18.02.2019 8:00 - 20.06.2019 16:00 První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú. Gabriela Tišerová REZERVACE SPUŠTĚNY: Den bláta a školní výlety v EKOParku Liberec
REZERVACE SPUŠTĚNY: Den bláta a školní výlety v EKOParku Liberec
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, paní učitelko, pane učiteli, První volnočasový EKOPark Liberec si Vás dovoluje oslovit s tipem na výlet plný zážitků pro Vaše žáky. EKOPark Liberec nabízí mnoho originálních interaktivních přírodních prvků, které umožňují široké spektrum aktivit pro dětské kolektivy.  Dále je možné si ke vstupnému objednat doprovodné aktivity. Sníženévstupné: 50 Kč/žák platí pro předem objednanéškolní kolektivy od 10 dětí, 1x pedagogický doprovod na 10 dětí zda...
IV1 01.04.2019 0:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Autismus jako způsob bytí - e-learningový kurz
Autismus jako způsob bytí - e-learningový kurz
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:E-learningový kurz zpracovaný do podoby skript, kdy účastník individuálně studuje problematiku autismu u svého počítače ve svém volném čase z kvalitn...
IV1 01.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele
Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele
Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata čtyř navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty jak 1. stupně tak 2. stupně (CH, F, Př, Z, Pč apod.) s důrazem na návaznost témat a motivační prvky směrem k žákům. Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů - jednodílných či vícedílných seminářů, k...
IV1 01.04.2019 9:00 - 15:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Účtování transferů u příspěvkových organizací - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Účtování transferů u příspěvkových organizací - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol a školských zařízení řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:Obsah semináře:1) Základní koncepční pravidla účetnictví VÚJ aplikovaná pro oblast transferů2) Princip časového rozlišování aplikovaný do oblasti transferů3) Postupy účtování o transferech s důrazem na příjemce transferů - provozní4) Postupy účtování o transferech ...
IV2 02.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Řešení problémových situací z pohledu práva - zaměřeno na ZŠ
Řešení problémových situací z pohledu práva - zaměřeno na ZŠ
Účastníci získají informace k možnostem ochrany své osobnosti ve smyslu platných zákonů (Pomluva pedagoga, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). Budou seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. Zároveň budou seznámeni s možnostmi řešení situací souvisejících s problematikou rizik spojených s odp...
IV2 02.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Budování vztahů v třídním kolektivu – 24h
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Budování vztahů v třídním kolektivu – 24h
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Osobnostní a sociální výchova Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > učitelé - metodici prevence; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 24 vyuč. hodinCyklus interaktivních seminářů je zaměřen na rozvoj dovedností a komp...
IV2 02.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Budování vztahů v třídním kolektivu – 24h - vhodné
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – Budování vztahů v třídním kolektivu – 24h - vhodné
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní Cílová skupina:DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé VOŠ; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > učitelé - metodici prevence Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 24 vyuč. hodinCyklus interaktivních seminářů je zaměřen na rozv...
IV3 03.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
Vzdělávací program je určen učitelům cizích jazyků na vyšším stupni základních škol a na středních školách, kteří by rádi svým žákům a studentům umožnili optimálně rozvíjet jejich řečové dovednosti (čtení, poslech, mluvení a psaní). Vzdělávací program je rozdělen do čtyř 2 -hodinových bloků v celkovém rozsahu 8 hodin dle jednotlivých témat. Součástí všech bloků budou praktické ukázky aktivit z běžně používaných učebnic (např. Project, Prepare!, Way to Win) i z autentických materiálů (např. Youtu...
IV3 03.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Využití ICT ve škole
Využití ICT ve škole
Vzdělávací program je zaměřen na základní využití moderních technologií. Semináře je zaměřen jak na obecnější principy využití moderních technologií, tak na využití konkrétních programů a aplikací vhodných pro každodenní práci pedagoga. Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny (s výjimkou balíčku Microsoft Office) tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). Organizuje krajské pracoviště NIDV Liberec, Masarykova 28, 460 01 Liberec.   V případě Vašeho...
11) KOUZELNÝ SVĚT STROMŮ - akreditovaný metodický seminář pro pedagogy
Seminář Vás zavede do rozmanitého a čarovného světa stromů. Prohlédneme si je od kořenů po korunu. Nabídneme Vám aktivity, které pomohou dětem porozumět významu stromů v přírodě. Podíváme se na jejich péči a ochranu, a také si budeme se stromy hrát a tvořit. Odnesete si klíč k určování našich stromů a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem. Určeno pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ. Datum konání: ST 3. 4. 2019, 13.00 – 17.00 hod       ...
Krajské kolo Geologické olympiády
Gratulujeme všem finalistům k postupu do krajskéhokola a zveme je na pondělí 8. 4. 2019 do Liberce! Vzhledem k uzavření muzea proběhne olympiáda na půdě Technickéuniverzity, která je zároveň odborným garantem soutěže. Soutěžící čekápoměřování znalostí v písemném testu a poznávání vzorků hornin aminerálů. V odpoledních hodinách se pak mohou žáci i učitelé zúčastnit exkurze dovodovodní štoly v Bedřichově. Věřím, že si tuto příležitost nikdo nenechá ujít! Základní občerstvení bude po celý den ...
IV8 08.04.2019 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identity. Organizuje krajské pracoviště NIDV Liberec, Masarykova 28, 460 01 Liberec. V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.
IV9 09.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Dva kroky k inkluzívní škole
Dva kroky k inkluzívní škole
Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata seminářů v rámci modulů jsou zacílena na pomoc utvářet ve školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah učitel a žák i žáci mezi sebou uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogů. Témata ve dvou modulech jsou zaměřena na základní pedagogickou i profesní zdatnost, soci...
IV10 10.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry
Deskové hry - 1. Postřehové deskové hry
V úvodní části lektor představí principy postřehových deskových her a vysvětlí účastníkům semináře, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou formou. Seznámí přítomné s důležitostí být žákům dobrým mentorem při hodnocení herního postupu i výsledku hry. Ve druhé, praktické části, lektor vysvětlí herní pravidla pěti postřehových deskových her (Duch, Bang, Tůry Můry, Jungle Speed, Dobble) a učitelé si vyzkouší hry i vyhodnocení postupů a herních strategií. Organizuje ...
IV10 10.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání BOZP pro školy a školská zařízení
BOZP pro školy a školská zařízení
Základní směrnice a nařízení z oblasti BOZP platná na pracovištích a mimo ně. Seznámení vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků se základními otázkami BOZP platnými na pracovištích zaměstnavatele, jakož i s riziky ohrožujícími jejich zdraví. Změny v Zákoníku práce. Změny v souvislosti s aplikací evropských směrnic do našeho práva. Nedílnou součástí programu je seznámení pedagogů s konkrétními příklady z praxe, kdy došlo k úrazu žáka nebo studenta, upozornění na rizikové činnosti a aktivi...
IV11 11.04.2019 9:00 - 13:15 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodinV současné době narůstá počet dětí, jejichž výchovné a výukové potíže jsou často zastřešovány pojmem vývojové poruchy. Nejvýrazněji se deficity projevují v oblasti percepčně-motorického vývoje, jejich důsledkem j...
IV15 15.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ
Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ
Sebezkušenostní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj, poznání sebe sama  a možnosti práce se svojí osobou. Pedagogové budou seznámeni se základními termíny z obecné psychologie a psychologie osobnosti. Účastníci si osvojí jednotlivé termíny, které budou zážitkově zpracovávat v kontextu vlastní osoby po dobu celého programu.  V rámci programu budou pedagogové konfrontováni se specifiky, zvláštnostmi a úskalím učitelského povolání, tak aby mohli reagovat ve vypjatých a krizových situa...
SEMINÁŘ-„PLÁNOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA“
Lektoruje: Ing. Antónia Dechťarová, ředitelka organizace Rytmus Liberec o.p.s. Seminář pořádá Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Datum a čas konání: úterý 16. dubna 2019 od 15:00 hodin Místo konání: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, Liberec Seminář je určen rodičům dětí, pedagogickým a poradenským pracovníkům, sociálním pracovníkům. Na seminář zveme také veřejnost se zájmem o dané téma.   Program: 14:50 - 15:00 Registrace účastníků. 15:00 - 16:00 1. blok. 16:00 - 16:15 Přestávk...
IV17 17.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ a 1. stupně ZŠ - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ a 1. stupně ZŠ - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Osobnostní a sociální výchova Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > pedagogové volného času; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinObsah odborné části - přehled témat výuky:- Jak se připravit a vést rozhovor / dítě, kolega, rodič / v závislosti v pochop...
IV18 18.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace - vhodné pro šablony ZŠ
Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace - vhodné pro šablony ZŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > pedagogové volného času; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinObsah odborné části – přehled témat výuky:• LMD – SPU, ADHD, UADD,ADD  - příčina poruch, projevy a přístupy- znalost a zvládání emocí / př. nácviku- světlé a...
IV23 23.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Komunikace s rodičem - vhodné pro šablony MŠ, ZŠ a SŠ
Komunikace s rodičem - vhodné pro šablony MŠ, ZŠ a SŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Osobnostní a sociální výchova Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > výchovní poradci; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé - metodici prevence Popis kurzu:Celková h...
Technologie do škol 2019
  Veletrh Technologie do škol je určen ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol, pedagogům, ICT metodikům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti. Cílem akce je přiblížit účastníkům novinky z oblasti ICT ve vzdělávání a rozpoutat diskusi prostřednictvím příspěvků na konferenci, názorně demonstrovat přínos ICT ve vzdělávacím procesu během tematických workshop...
IV24 24.04.2019 13:00 - 17:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Kreativní techniky a jejich praktické využití – práce s polymerovými hmotami
Kreativní techniky a jejich praktické využití – práce s polymerovými hmotami
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova Cílová skupina:DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodinPraktická dílna zaměřená na práci s moderním a netradičním materiálem – polymerová hmota.Účas...
12) PTAČÍ ROK - akreditovaný metodický seminář pro pedagogy
Seznámíme vás s kampaní Silent forest, která chce informovat o současném kritickém úbytku zpěvného ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k nahlédnutí do současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář Vás provede celým rokem pěvců. Obsahuje aktivity, které jsou součástí kalendáře a mohou Vás inspirovat, jak s ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z nového programu „Ptačí...
Kulatý stůl - podpora nadání - Seminář na virtuální a rozšířenou realitu pro začátečníky
Na semináři se seznámíte s tím, co je to virtuální, rozšířená a mixovaná realita. Podíváte se na praktické ukázky, kde je možné v hodinách Chemie, Biologie, Dějepisu, Informatiky a dalších použít rozšířenou či virtuální realitu, jednak proto, aby se žáci s daným tématem více sblížili, ale také proto, aby věci, které jsou hůře představitelné, lépe pochopili. Účastníci si prakticky zkusí pomocí rozšířené reality sledovat různé chemické prvky, podívat se na anatomii lidského těla či orgánů či dalš...
IV25 25.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku – prevence SPU - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ
Rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku – prevence SPU - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinNarůstá počet dětí, které selhávají v činnostech vyžadujících rozvinuté zrakové vnímání. Tento deficit je často důvodem k odkladu školní docházky. Může predikovat ...
IV26 26.04.2019 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Rozvoj řeči a logopedická prevence v mateřské škole - vhodné pro šablony MŠ
Rozvoj řeči a logopedická prevence v mateřské škole - vhodné pro šablony MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinSeminář je zaměřen na obsah her a cvičení řeči, dílčích funkcí v rámci logopedické prevence, zapracování programu do vzdělávacího programu mateřské školy, využití her a cvičení v režimu dne, pomůcek, materiálů, odborné literatury.Cílem kurzu je rozšířit znalosti pedagogick...
IV30 30.04.2019 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy
Obsahem semináře je problematika vlastního hodnocení práce školy: jakými formami a metodami lze vlastní hodnocení školy provádět. Součástí programu je seznámení s praktickými příklady jak sestavit dotazník pro rodiče nebo učitele, jak organizovat zadávání školních testů, jak vše promítnout do výroční zprávy apod. Dalším tématem semináře je i hospitační činnost z pohledu ředitele i učitele. Celá problematika bude navázána i na systém externího hodnocení a na školní vzdělávací program. Účastníci b...
IV30 30.04.2019 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost
Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a ml.školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy...