Kalendář akcí


Osobnostně-sociální rozvoj předškolních pedagogů
Akreditovaný kurz MŠMT, který je určen pedagogům mateřských škol.    Termín a místo výuky: 3. - 4. 10. 2017 v prostorách Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. www.vctu.cz  Délka kurzu: 16 hodin Cena: 5. 600,- Kč   Lektorka: Mgr. Hana Drahoňovská Kontakt pro bližší info a přihlašování: Tereza Prevužňáková, tel. 604 168 943, mail: prevuznakova@vctu.cz
Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky - šablony pro MŠ
Akreditovaný kurz MŠMT, který je určen pedagogům mateřských škol.    Termín a místo výuky: 9. - 10. 10. 2017 v prostorách Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. www.vctu.cz  Délka kurzu: 16 hodin Cena: 5. 600,- Kč   Lektorka: PhDr. Jana Johnová, Ph.D. (Katedra primárního vzdělávání, TUL) Anotace:   I. Rozvoj grafomotoriky jako součásti čtenářské pregramotnosti vývoj grafomotoriky průpravné cviky pro psaní hygienické návyky II. Průpravné hry a cvičení v literárn...
X10 10.10.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - „Co (ne)funguje na žáky“ - vzdělávací akce je ZDARM
Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - „Co (ne)funguje na žáky“ - vzdělávací akce je ZDARM
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > výchovní poradci; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > pedagogové volného času; DVPP > učitelé - metodici prevence Popis kurzu:Cílem seminář...
X11 11.10.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Ohrožené dítě a jeho včasná detekce pedagogem I. (dysfunkční rodina a syndrom CAN) - vzdělávací akce
Ohrožené dítě a jeho včasná detekce pedagogem I. (dysfunkční rodina a syndrom CAN) - vzdělávací akce
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Prevence sociálně patologických jevů Cílová skupina:DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > výchovní poradci; DVPP > učitelé - metodici prevence; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu: Definice pojmu „Ohrožené dítěDítě se syndromem CAN- definicePříčiny, příznaky, projevya) Zanedbávání – nedostatek péče o dítěTělesné zaned...
EDUCA MYJOB LIBEREC 2017
  EDUCA MYJOB LIBEREC 2017 Veletrh, který spojuje oblast vzdělávání a oblast pracovních příležitostí. Během tří nabitých dnů EDUCA MYJOB LIBEREC nabízí především středoškolské, neuniverzitní a univerzitní studium, celoživotní vzdělávání, studium v zahraničí, uplatnění a začlenění do pracovního procesu či získání odborné praxe nebo pracovní stáže nejen v ČR. To vše na jednom místě – v liberecké Home Credit Areně. Veletrh se zaměřuje na poskytování informací o středoškolském a vysokoškol...
2) GLOBAL STORYLINES, metodický seminář
Kurz připraví účastníky na práci s pedagogickým přístupem Global Storylines (www.nazemi.cz/global-storylines) tak, aby jej mohli samostatně realizovat dle existujících metodik. Global Storylines umožňují otevírat prostor pro práci s globálními tématy, ale také významně působí na proměnu vztahu mezi učitelem a žáky a vedou ke vzájemnému ocenění a respektu. Během kurzu si účastníci osvojí nutné předpoklady důležité pro práci s příběhy – seznámí se s obsahem a cíli globálního rozvojového vzdělávání...
X16 16.10.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Domácí násilí jako faktor vlivu na činnost pedagoga a proces ve školním prostředí - vzdělávací akce
Domácí násilí jako faktor vlivu na činnost pedagoga a proces ve školním prostředí - vzdělávací akce
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Prevence sociálně patologických jevů Cílová skupina:DVPP > pedagogové volného času; DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > výchovní poradci; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Pop...
Specifika práce pedagoga s 2. letými dětmi - šablony pro MŠ
Specifika práce pedagoga s 2. letými dětmi (č. akr. 25291/2016-1-681) Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ...
Konference Vzdělávejte moderně!
Zajímáte se o nové trendy ve vzdělávání? Pak je následující akce určena právě pro vás! Máte unikátní možnost shlédnout v Liberci zcela mimořádnou konferenci, na které se budou prezentovat přední odborníci v oblasti celoživotního vzdělávání. Seminář se uskuteční ve středu 25. října v Liberci na půdě Hotelu Liberec na Šaldově náměstí v Liberci. V úvodní, odborné části semináře, vystoupí odborníci, kteří mají k dané problematice co říci zajímavého, v odpoledním bloku věnovanému kulatému stolu, bude...