Kalendář akcí


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kurz je určen: Uchazečům o zaměstnání chůvy Termín a místo výuky: 20. 3. 2017 Česká Lípa, 2. 5. Liberec Délka kurzu: 160 hodin Cena: 19 000,- Kč Témata: Poskytování první pomoci dětem. Uplatňování metod a forem pedagogické práce. Řešení nepříznivých výchovných situací. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Dodržování etických principů při práci chůvy. Orientace v pracovněprávních vztazích. Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.  ...
VI2 2.6.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní Cílová skupina:DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:1)  O...
VI5 5.6.2017 13:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Nudí se, nebo jsou přetíženi?
Nudí se, nebo jsou přetíženi?
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Přehled témat:Nerozumíme dětem dle ontogeneze jejich vývojeChyby od kojeneckého věku, které se promítají v dalším obdobíŘeč batolete je nalézání identifikace s odrazem do dalšího obdobíDětský pokoj není skladi...
Čtenářská pregramotnost v kontextu Reuvena Feursteina - šablony pro MŠ
Čtenářská pregramotnost v kontextu Reuvena Feursteina (č. akr. 33524/2016-2-893) Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ...
VI9 9.6.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích - NOVINKA
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích - NOVINKA
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní Cílová skupina:DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:1)  O...
VI14 14.6.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Účtování jmění příspěvkových organizací
Účtování jmění příspěvkových organizací
Kategorie: Oblast zaměření: Cílová skupina: Popis kurzu:- Investiční dotace od zřizovatele- Investiční dotace od vybr.účet.jednotek- Investiční dotace od ostatních subjektů- Odpisy- Nařízený odvod - Předání majetku  mezi příspěvkovými organizacemi- Předání majetku mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem- Účtování o oceňovacích rozdílech- Opravy chyb předcházejících účetních období- Vyřazení investičního majetku- Prodej investičního majetku- Financování oprav investičního majetku- Financo...
Krajské slavnosti a den otevřených dveří na kraji 2017
Pátek 16. června 2017 od 10:00 do 22:00 hodin místo: budova krajského úřadu a přilehlé okolí   Hlavní pódium (parkoviště před budovou krajského úřadu) od 10:00 do 22:00 hodin 10:00 - 10:30      Kvíz pro školky  10:30 - 11:00      Míša Mervartová                            11:00 - 12:00      Krajská Mateřinka          12:00 - 14:00     ...
Ekovýchova v příměstské krajině - terénní seminář pro pedagogy lektory EVVO
Novoborská Amazonie je terénní ekovýchovný program využívající příměstskou krajinu jako překvapivou divočinu. Terénní praktický seminář představí vzniklé programy EVVO na lokalitě (pro MŠ, ZŠ i SŠ) a bude sloužit jako inspirace ostatním pedagogům v terénní výuce na jejich vlastních obdobných lokalitách, které často jen čekají na své objevení. Místo realizace se nachází na okraji Nového Boru, je volně přístupné a kdokoli se na něj může se svým kolektivem vracet.  Účast na semináři je z...
VI22 22.6.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Umění komunikace - NOVINKA - vzdělávací program není akreditován MŠMT
Umění komunikace - NOVINKA - vzdělávací program není akreditován MŠMT
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií Popis kurzu:Posluchači, kteří tento semi...
VI27 27.6.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Agrese a agresivita u dětí a mládeže - seminář je realizován v rámci projektu Prevence rizikového ch
Agrese a agresivita u dětí a mládeže - seminář je realizován v rámci projektu Prevence rizikového ch
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > pedagogové volného času; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > výchovní poradci; DVPP > učitelé - metodici prevence Popis kurzu:Seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčinami, upozornění na spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být...
VI28 28.6.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity dětí, pojem ADHD - LMD, příčiny vzniku. Základy sociálních potřeb dítěte - potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy. Praktické ukázky, jak reagovat na p...