Kalendář akcí


V2 2.5.2018 8:00 - 15:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Rizikové jevy ve škole a jejich řešení
Rizikové jevy ve škole a jejich řešení
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodinPraktický seminář se snaží předložit účastníkům ucelený pohled na problematiku výskytu rizikových jevů ve škole a pomáhá pedagogům se v ní zorientovat a vytvořit k ní kladný pos...
V2 2.5.2018 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Exekuce a srážky ze mzdy - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Exekuce a srážky ze mzdy - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:Postavení plátce příjmu v exekučním řízení, obecně práva a povinnosti plátce příjmu v ex. řízení.Nařízení a provádění srážek z příjmu.Rozsah srážek z příjmu.Provádění srážek z příjmu k vydobytí několika pohledávek – pořadí pohledávek.Několik plátců příjmu.Změna plátce příjmu.Odklad a zastaven...
Metodický seminář dopravní výchovy - Turnov
 Témata semináře:   • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému   • Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje   • Metodika dopravní výchovy   • Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy   • Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy       Registrovat se můžete ZDE
V7 7.5.2018 0:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Komunikace s dospívajícími - školení pro pedagogický sbor ZŠ Rokycany
Komunikace s dospívajícími - školení pro pedagogický sbor ZŠ Rokycany
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > psychologové; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > výchovní poradci; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková časová dotace: 8 vyuč. hodinPravidla efektivní komunikace s dospívajícími2 hodiny• Cíl komunikace dospělého a dospívajícího• Přizpůsobení obsahu slovní...
Šablony pro MŠ - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ
Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý vzdělávací program p...
Šablony pro MŠ - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ
Seminář je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý vzdělávací program p...
V10 10.5.2018 9:00 - 13:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodinV současné době narůstá počet dětí, jejichž výchovné a výukové potíže jsou často zastřešovány pojmem vývojové poruchy. Nejvýrazněji se deficity projevují v oblasti percepčně-motorického vývoje, jejich důsledkem j...
V14 14.5.2018 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Tvorba vnitřních předpisů v oblasti péče o majetek a doplňkové činnosti - přihlašování pro organizac
Tvorba vnitřních předpisů v oblasti péče o majetek a doplňkové činnosti - přihlašování pro organizac
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:Zákonné normy pro tvorbu vnitřních předpisů škol a školských zařízeníPostup při tvorbě vnitřních předpisůForma a náležitosti vnitřních předpisů, soulad s vykonávanou praxíVnitřní předpisy v oblasti péče o majetekVnitřní předpisy pro oblast doplňkové činnostiKalkulace výrobků a služebPersonáln...
Za vším hledej houbu - terénní seminář pro pedagogy a lektory EVVO
Jsou houby jen jedlé hříbky a jedovaté muchomůrky? Musíme je hledat jen v lese a nebo jsou všude kolem nás? Není na nich vlastně nejdůležitější něco, co pouhým okem nevidíme? A jak to všechno nejlépe zprostředkovat našim žákům? Čeká nás přírodovědný seminář rozdělený do dvou částí. V první nás čeká mykologická vycházka s určováním hub a povídáním o nich. Ve druhé nás pak čekají nápady na aktivity, kterými lze o houbách učit. Vše si budeme moci vyzkoušet na vlastní kůži. Využijeme...
V17 17.5.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Poruchy autistického spektra (PAS - HFA - vysocefunkční a Aspergerův syndrom)
Poruchy autistického spektra (PAS - HFA - vysocefunkční a Aspergerův syndrom)
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 14 vyuč. hodinAutismus je porucha, se kterou se dnes setkáváme velmi často, ale chybí konkrétní in...
Metodický seminář dopravní výchovy pro pedagogy - Frýdlant
 Témata semináře:   • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému   • Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje   • Metodika dopravní výchovy   • Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy   • Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy   Termíny seminářů:     Registrovat se můžete ZDE
GASTRODEN 2018 - Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
800x600 Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style...
V22 22.5.2018 9:00 - 15:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Dítě s ADHD v mateřské škole
Dítě s ADHD v mateřské škole
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 7 vyuč. hodinPosluchačky prakticky zaměřeného semináře získají vhled do široké a z pohledu diagnostiky nejednotné oblasti poruch ADHD. Utřídí si projevy dětí v jednotlivých oblastech, dokáží odhadnout deficitní funkce a na základě těchto poznatků zvládnou uzpůsobovat prostředí, reakce ...
V23 23.5.2018 0:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Řešení konfliktů ve škole a výchova k toleranci - školení pro pedagogický sbor DD, ZŠ a MŠ Krompach
Řešení konfliktů ve škole a výchova k toleranci - školení pro pedagogický sbor DD, ZŠ a MŠ Krompach
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková časová dotace: 8 vyuč. hodinPraktický seminář zabývající se problematikou konfliktů ve školním prostředí a strategiemi jejich řešení. Účastníci si uvědomí výhody i nevýhody různých přístupů k řešení konflikt...
V23 23.5.2018 9:00 - 14:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Relaxační techniky - odbourávání stresu prakticky
Relaxační techniky - odbourávání stresu prakticky
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 6 vyuč. hodinObsahem semináře bude teoretické i praktické seznámení s několika relaxačními technikami a způsoby zvládání nadměrného stresu. Přehled témat:Dech a dechová cvičení - nácvik plného dechu, zacílením dechu do čás...
14) SEZNÁMENÍ S PTACTVEM LIDSKÝCH SÍDEL A JEJICH OKOLÍ, ornitologická vycházka pro pedagogy
Ornitologická vycházka proběhne na okraji Liberce tak, aby bylo zastiženo co možná nejvíce druhů. Zaměřena bude na vizuální i akustické poznávání běžnějších druhů ptáků žijících jak ve městech, tak v lesích. Pozorování bude doplněno stručnými poznámkami z biologie a ekologie pozorovaného druhu. Případně budou zmíněny i možnosti ochrany zaznamenaných druhů i ptáků obecně. V případě příznivého počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akce není akreditovaná. Datum konání: ČT 24...
Metodický seminář dopravní výchovy pro pedagogy - Nový Bor
Témata semináře:   • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému   • Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje   • Metodika dopravní výchovy   • Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy   • Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy       Registrovat se můžete ZDE 
V28 28.5.2018 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Dvouleté děti v předškolním vzdělávání – možnosti, přístupy a limity MŠ - vhodné pro šablony MŠ
Dvouleté děti v předškolním vzdělávání – možnosti, přístupy a limity MŠ - vhodné pro šablony MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 24 vyuč. hodinyI. BLOK /8 vyuč. hodinÚvod do  problematikyHistorie a vývoj institucionální výchovyPrávní předpisy / zákon č. 561 / 2004 sb. předškolní, základní…vzdělávání ; vyhláška č. 14 / 2005 Sb. o předškolním ...
V31 31.5.2018 9:00 - 13:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > pedagogové volného času; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodinObsah odborné části – přehled témat výuky:• LMD – SPU, ADHD, UADD,ADD  - příčina poruch, projevy a přístupy- znalost a zvládání emocí / př. nácviku- světlé a...