Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3358) Management (3358)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (522) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (522)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (16)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (177) Strategické dokumenty ve vzdělávání (177)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (55)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (22)
Výroční zprávy (15)
Collapse     Přijímací řízení (194) Přijímací řízení (194)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1627) Vzdělávání a výchova (1627)
Předškolní vzdělávání (322)
Základní vzdělávání (629)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (604)
Speciální vzdělávání (246)
Vzdělávání žáků-cizinců (68)
Základní umělecké vzdělávání (82)
Další vzdělávání (265)
Dotační programy (88)
Prevence rizikového chování (110)
Společné vzdělávání (35)
Školní stravování (50)
Česká školní inspekce (47)
Collapse Ekonomika (705)Ekonomika (705)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (155)
Granty a dotace (343)
Collapse Rozpočet regionálního školství (208)Rozpočet regionálního školství (208)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (111)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (126)
Collapse Evropské fondy (197)Evropské fondy (197)
ERASMUS + (17)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (110)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (10)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (107)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (107)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (21)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (357)Projekty Libereckého kraje (357)
Collapse TechUp (73) TechUp (73)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (27)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (2)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (33)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (182)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (3)
Školení, kurzy pro management (104)
 

Příspěvky


Autor: Bc. Pavla Machová RssIcon
Od Pavla Machová dne 2.5.2019 12:54
Oznamujeme všem příspěvkovým organizacím zřízených Libereckým krajem, že účetní závěrky jsou úspěšně předány do CSÚIS. ...
Od Pavla Machová dne 8.4.2019 9:31
Radou Libereckého kraje usnesením č. 607/19/RK byly dne 19.3.2019 schváleny účetní závěrky k 31.12.2018...
Od Pavla Machová dne 5.4.2019 1:08
Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 31.03.2019 a pokyny k jejímu sestavení 

...
Od Pavla Machová dne 27.2.2019 14:32
Oznamujeme všem příspěvkovým organizacím zřízených Libereckým krajem, že účetní závěrky jsou úspěšně předány do CSÚIS. 

...
Od Pavla Machová dne 12.2.2019 14:31
 Zveřejňujeme plán povinných školení na rok 2019

pátek     15. 02. 2019   FKSP - Ing. Věra Zděnková,MFČR ...
Od Pavla Machová dne 24.1.2019 13:38
 Informace k nalezeným chybám v komentáři:

1) LIST Finanční vypořádání

Popis chyby:  projekt...
Od Pavla Machová dne 24.1.2019 12:58
Nedofinancované odpisy z rozpočtu zřizovatele: Pokud je provozní příspěvek od zřizovatele na odpisy nižší než odpisy za svěřený majetek v hlavní činnosti ponížený o transferový odpis, pak účetní jednotka může snížit investiční fond o tyto nekryté odpisy.

...
Od Pavla Machová dne 10.1.2019 16:11
 Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 31.12.2018 a pokyny k jejímu sestavení 

...
Od Pavla Machová dne 19.12.2018 19:11
Pro krajské školy a školská zařízení Libereckého kraje

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu žádá příspěvkové organizace o kontrolu svých hladin významnosti u pohledávek a závazků pro rok 2019 a v případě změny hranic prosíme o  nahlášení na e-mail: pavla.machova@kraj-lbc.cz do 28.12.2018

...
Od Pavla Machová dne 18.12.2018 16:59
 Zveřejňujeme vzory k inventarizaci v příkladech:

- vzor inventurního soupisu

- vzor dodatečného...