Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3371) Management (3371)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (619) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (619)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (227) Strategické dokumenty ve vzdělávání (227)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (103)
Ostatní krajské dokumenty (42)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (18)
Collapse     Přijímací řízení (249) Přijímací řízení (249)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1823) Vzdělávání a výchova (1823)
Předškolní vzdělávání (327)
Základní vzdělávání (729)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (745)
Speciální vzdělávání (292)
Vzdělávání žáků-cizinců (90)
Základní umělecké vzdělávání (98)
Další vzdělávání (310)
Dotační programy (95)
Prevence rizikového chování (130)
Společné vzdělávání (75)
Školní stravování (29)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (181)COVID-19 | Koronavirus (181)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (116)INFORMACE PRO PEDAGOGY (116)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (98)
METODIKA OŠMTS (10)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (21)OBECNÉ INFORMACE (21)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (2)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (61)
Collapse Ekonomika (441)Ekonomika (441)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (110)
Granty a dotace (229)
Collapse Rozpočet regionálního školství (90)Rozpočet regionálního školství (90)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (48)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (49)
Collapse Evropské fondy (287)Evropské fondy (287)
ERASMUS + (16)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (194)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (44)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (44)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (12)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (116)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (116)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (23)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (515)Projekty Libereckého kraje (515)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (99)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (294)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (109)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 14.4.2021 6:22
MŠMT zpracovalo metodický materiál, který řeší ochranu zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií.

...
Od Eva Kotková dne 13.4.2021 6:54
MŠMT připravilo metodický materiál, který informuje o podmínkách testování uchazečů o střední vzdělání...
Od Eva Kotková dne 9.4.2021 10:30
Pod níže přiloženými odkazy jsou k dispozici prezentace z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných...
Od Eva Kotková dne 8.4.2021 13:38
MŠMT opatřením obecné povahy v rámci přijímacích zkoušek určuje a ukládá:

středním školám...
Od Eva Kotková dne 26.3.2021 9:20
V souvislosti s množícími se dotazy ředitelů škol a školských zařízení a rodičů dětí a žáků na povinnost...
Od Eva Kotková dne 18.3.2021 14:07
V souvislosti s množícími se dotazy ředitelů škol a školských zařízení a rodičů dětí a žáků na povinnost...
Od Eva Kotková dne 18.3.2021 10:04
Na základě vydaných opatření obecné povahy došlo ke změně termínů jednotné přijímací zkoušky a tím dojde...
Od Eva Kotková dne 16.3.2021 12:23
Timto opatřením obecné povahy se určuje, že termín ukončení hodnocení přijímacího řízení do všech oborů...
Od Eva Kotková dne 16.3.2021 12:16
Tímto opatřením obecné povahy se určuje nový model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. 

...
Od Eva Kotková dne 16.3.2021 8:58
Tímto opatřením obecné povahy se určije, že termín pro vydání ZL se prodlužeje do 30. dubna 2021 (oproti...