Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3600) Management (3600)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (574) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (574)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (209) Strategické dokumenty ve vzdělávání (209)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (89)
Ostatní krajské dokumenty (42)
Studie a analýzy (21)
Výroční zprávy (17)
Collapse     Přijímací řízení (205) Přijímací řízení (205)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (11)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1736) Vzdělávání a výchova (1736)
Předškolní vzdělávání (304)
Základní vzdělávání (696)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (700)
Speciální vzdělávání (271)
Vzdělávání žáků-cizinců (77)
Základní umělecké vzdělávání (90)
Další vzdělávání (292)
Dotační programy (95)
Prevence rizikového chování (116)
Společné vzdělávání (52)
Školní stravování (25)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (34)COVID-19 | Koronavirus (34)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (20)INFORMACE PRO PEDAGOGY (20)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (13)
METODIKA OŠMTS (6)
OBECNÉ INFORMACE (6)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (2)
Česká školní inspekce (52)
Collapse Ekonomika (761)Ekonomika (761)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (178)
Granty a dotace (363)
Collapse Rozpočet regionálního školství (225)Rozpočet regionálního školství (225)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (117)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (137)
Collapse Evropské fondy (257)Evropské fondy (257)
ERASMUS + (20)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (160)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (47)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (47)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (12)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (111)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (111)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (32)
Collapse Obecně závazné dokumenty (46)Obecně závazné dokumenty (46)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (433)Projekty Libereckého kraje (433)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (71)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (224)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (109)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 26.3.2020 8:58
 MŠMT zveřejnilo na svých stánkách otázky a odpovědi k jednotným přijímacím zkouškám....

Ze stránek...
Od Eva Kotková dne 24.3.2020 9:00
 MŠMT v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout...
Od Eva Kotková dne 23.3.2020 14:24
 Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici sdělení odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu k situaci spojené s distančním vzděláváním ve středních školách.

...
Od Eva Kotková dne 13.1.2020 15:18
České centrum - kulrurní institut ČR nabízí lektorskou stáž pro výuku českého jazyka pro cizince na Ukrajině....
Od Eva Kotková dne 3.1.2020 8:38
Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně připravilo propagační akce pro žáky základních škol a gymnázií...
Od Eva Kotková dne 2.1.2020 12:30
Akademie ČTK připravila mediální kurz pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Kurz v podobě jednodenního semináře nese název "Jak vzniká zpráva" a dozvíte se vše o fungování tiskové agentury.

...
Od Eva Kotková dne 12.12.2019 12:55
 Dne 10. 12. 2019 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konala porada ředitelů škol a školských...
Od Eva Kotková dne 9.12.2019 9:34
 MŠMT vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora sociálně znevýhodněných romských...
Od Eva Kotková dne 2.12.2019 14:16
Fulbrightova komise do konce prosince přijímá žádosti středních škol, které mají zájem o amerického asistenta/asistentku...
Od Eva Kotková dne 2.12.2019 14:13
Fulbrightova komise otevřela druhý ročník programu "Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program",...