Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3563) Management (3563)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (579) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (579)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (190) Strategické dokumenty ve vzdělávání (190)
Celostátní koncepční dokumenty (33)
Krajské koncepční dokumenty (69)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (21)
Výroční zprávy (17)
Collapse     Přijímací řízení (200) Přijímací řízení (200)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (11)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1753) Vzdělávání a výchova (1753)
Předškolní vzdělávání (352)
Základní vzdělávání (698)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (674)
Speciální vzdělávání (273)
Vzdělávání žáků-cizinců (78)
Základní umělecké vzdělávání (86)
Další vzdělávání (281)
Dotační programy (95)
Prevence rizikového chování (119)
Společné vzdělávání (50)
Školní stravování (52)
Česká školní inspekce (49)
Collapse Ekonomika (749)Ekonomika (749)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (172)
Granty a dotace (362)
Collapse Rozpočet regionálního školství (218)Rozpočet regionálního školství (218)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (114)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (131)
Collapse Evropské fondy (236)Evropské fondy (236)
ERASMUS + (19)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (144)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (10)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (111)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (111)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (28)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (402)Projekty Libereckého kraje (402)
TechUp (73)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (1)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (58)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (201)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (110)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 12.12.2019 12:55
 Dne 10. 12. 2019 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konala porada ředitelů škol a školských...
Od Eva Kotková dne 9.12.2019 9:34
 MŠMT vyhlásilo výzvu pro podání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora sociálně znevýhodněných romských...
Od Eva Kotková dne 2.12.2019 14:16
Fulbrightova komise do konce prosince přijímá žádosti středních škol, které mají zájem o amerického asistenta/asistentku...
Od Eva Kotková dne 2.12.2019 14:13
Fulbrightova komise otevřela druhý ročník programu "Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program",...
Od Eva Kotková dne 6.11.2019 8:12
Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici souhrn informací k přijímacímu řízení do 1. ročníků středních...
Od Eva Kotková dne 5.11.2019 6:59
V pátek 15. listopadu v 16.00 hodin otevřeme v budově G na Univerzitním náměstí brány TULEXu, kterým se jako strojem času vrátíme do dob socialismu a jeho tuzexových obchodů s luxusním zbožím.

...
Od Eva Kotková dne 3.10.2019 12:22
Zveřejńujeme metodické materiály k přijímacímu řízení do 1. ročníků středních škol platné pro školní rok 2019/2020.

...
Od Eva Kotková dne 1.10.2019 12:59
Dne 18. 10. 2019 uspořádá Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant ve vestibulu budovy Krajského...
Od Eva Kotková dne 1.10.2019 6:22
Pod níže přiloženými odkazy jsou k dispozici NOVÉ tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání. Tyto tiskopisy...
Od Eva Kotková dne 1.10.2019 6:00
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny jednotné přijímací zkoušky platné ve...