Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3244) Management (3244)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (604) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (604)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (221) Strategické dokumenty ve vzdělávání (221)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (99)
Ostatní krajské dokumenty (42)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (18)
Collapse     Přijímací řízení (231) Přijímací řízení (231)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (11)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1739) Vzdělávání a výchova (1739)
Předškolní vzdělávání (313)
Základní vzdělávání (694)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (713)
Speciální vzdělávání (284)
Vzdělávání žáků-cizinců (83)
Základní umělecké vzdělávání (92)
Další vzdělávání (301)
Dotační programy (89)
Prevence rizikového chování (120)
Společné vzdělávání (65)
Školní stravování (27)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (129)COVID-19 | Koronavirus (129)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (78)INFORMACE PRO PEDAGOGY (78)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (63)
METODIKA OŠMTS (9)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (19)OBECNÉ INFORMACE (19)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (1)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (9)
Česká školní inspekce (56)
Collapse Ekonomika (420)Ekonomika (420)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (105)
Granty a dotace (218)
Collapse Rozpočet regionálního školství (84)Rozpočet regionálního školství (84)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (45)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (45)
Collapse Evropské fondy (262)Evropské fondy (262)
ERASMUS + (14)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (174)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (12)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (113)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (113)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (41)
Collapse Obecně závazné dokumenty (43)Obecně závazné dokumenty (43)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (466)Projekty Libereckého kraje (466)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (88)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (256)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (107)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 18.1.2021 9:21
MŠMT určilo časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné přijímací zkoušky pro 1 kolo...
Od Eva Kotková dne 15.1.2021 7:51
MŠMT opravilo chybu v psaní ve výroku opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 upravujícím...
Od Eva Kotková dne 13.1.2021 15:19
Cermat připravil ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky pro rok 2021. Testy je možné využít k procvičování...
Od Eva Kotková dne 13.1.2021 14:51
Cermat zveřejnil závěrečnou souhrnnou zprávu k jednotným přijímacím zkouškám, které se konaly ve školním...
Od Eva Kotková dne 5.1.2021 11:54
MŠMT upravilo opatřením obecné povahy přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů...
Od Eva Kotková dne 16.12.2020 16:38
 Od 21. 12. do 23. 12. 2020 je krizovým opatřením vlády zakázána osobní přítomnost na vzdělávání žákům...
Od Eva Kotková dne 9.12.2020 16:45
Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici přehled podaných přihlášek do jednotlivých oborů vzdělání s talentovou zkouškou v rámci prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021.

...
Od Eva Kotková dne 9.12.2020 13:53
MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým upravuje období konání talentových zkoušek a určuje:

...
Od Eva Kotková dne 30.11.2020 14:42
 Pro školní rok 2020/2021 plánuje MŠMT v oblasti přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol ...
Od Eva Kotková dne 26.11.2020 14:22
MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje termín pro vydání zápisového lístku pro uchazeče...