Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3365) Management (3365)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (618) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (618)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (226) Strategické dokumenty ve vzdělávání (226)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (102)
Ostatní krajské dokumenty (42)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (18)
Collapse     Přijímací řízení (249) Přijímací řízení (249)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1819) Vzdělávání a výchova (1819)
Předškolní vzdělávání (326)
Základní vzdělávání (726)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (741)
Speciální vzdělávání (292)
Vzdělávání žáků-cizinců (90)
Základní umělecké vzdělávání (97)
Další vzdělávání (309)
Dotační programy (95)
Prevence rizikového chování (130)
Společné vzdělávání (75)
Školní stravování (29)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (180)COVID-19 | Koronavirus (180)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (115)INFORMACE PRO PEDAGOGY (115)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (97)
METODIKA OŠMTS (10)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (21)OBECNÉ INFORMACE (21)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (2)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (60)
Collapse Ekonomika (439)Ekonomika (439)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (110)
Granty a dotace (229)
Collapse Rozpočet regionálního školství (88)Rozpočet regionálního školství (88)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (47)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (48)
Collapse Evropské fondy (287)Evropské fondy (287)
ERASMUS + (16)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (194)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (44)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (44)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (12)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (116)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (116)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (23)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (513)Projekty Libereckého kraje (513)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (99)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (292)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (109)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Hodboďová RssIcon
Od Eva Hodboďová dne 13.4.2021 13:14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2020/2021 soutěže a přehlídky...
Od Eva Hodboďová dne 31.3.2021 12:14
Soutěž Spotřeba pro život spočívá v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného...
Od Eva Hodboďová dne 29.12.2020 12:18
Český zahrádkářský svaz pořádá 34. ročník vědomostní soutěže Mladý zahrádkář, jejímž cílem je podpořit...
Od Eva Hodboďová dne 16.12.2020 15:53
Odborový svaz novinářů a pracovníků médií ČR vyhlašuje 12. ročník tradiční soutěže "Nejinspirativnější...
Od Eva Hodboďová dne 11.12.2020 9:11
Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v partnerství se Svazem...
Od Eva Hodboďová dne 4.12.2020 8:19
V aktuálním prosincovém Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete aktualizovaný...
Od Eva Hodboďová dne 16.11.2020 9:56
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou...
Od Eva Hodboďová dne 5.10.2020 13:31
Institut ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s odborníky z České národní banky (ČNB) zvou žáky...
Od Eva Hodboďová dne 15.9.2020 9:08
Město Tábor v letošním roce slaví 600 let od svého založení. K poctě tohoto výročí vytvořili hudebníci...
Od Eva Hodboďová dne 14.9.2020 11:31
Nadační fond Zlatý oříšek vyhlašuje další ročník prestižní soutěže Zlatý oříšek. Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným a šikovným dětem a jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného se snažit. Laureátem se může stát každý chlapec nebo děvče od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného - třeba v boji proti koronaviru, nebo jakýkoli úspěch či cokoliv jiného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně jsou vedle sebe stavěny úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např. umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech, v chovatelství, literatuře, pomoc druhým atd. 

...