Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3332) Management (3332)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (511) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (511)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (16)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (174) Strategické dokumenty ve vzdělávání (174)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (52)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (22)
Výroční zprávy (15)
Collapse     Přijímací řízení (191) Přijímací řízení (191)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1601) Vzdělávání a výchova (1601)
Předškolní vzdělávání (316)
Základní vzdělávání (614)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (592)
Speciální vzdělávání (242)
Vzdělávání žáků-cizinců (66)
Základní umělecké vzdělávání (80)
Další vzdělávání (262)
Dotační programy (88)
Prevence rizikového chování (108)
Společné vzdělávání (32)
Školní stravování (50)
Česká školní inspekce (44)
Collapse Ekonomika (698)Ekonomika (698)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (154)
Granty a dotace (342)
Collapse Rozpočet regionálního školství (203)Rozpočet regionálního školství (203)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (108)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (123)
Collapse Evropské fondy (190)Evropské fondy (190)
ERASMUS + (17)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (103)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (10)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (106)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (106)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (33)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (348)Projekty Libereckého kraje (348)
Collapse TechUp (73) TechUp (73)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (27)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (2)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (28)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (178)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (3)
Školení, kurzy pro management (104)
 

Příspěvky


Autor: Eva Hodboďová RssIcon
Od Eva Hodboďová dne 12.4.2019 6:52
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek, ve spolupráci s Libereckým krajem, odborem...
Od Eva Hodboďová dne 12.4.2019 6:35
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem...
Od Eva Hodboďová dne 25.3.2019 15:17
Společnost INGOLF s.r.o. vyhlašuje 13. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky středoškolských...
Od Eva Hodboďová dne 21.3.2019 8:48
Organizace ProStředoškoláky již pátým rokem pořádá soutěž Středoškolák roku (dříve Nejaktivnější středoškolák)....
Od Eva Hodboďová dne 13.3.2019 14:12
Dne 10. 3. 2019 byl vyhlášen 16. ročník soutěže Svět očima dětí pořádané odborem tisku a public relations...
Od Eva Hodboďová dne 27.2.2019 13:34
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem letošního roku je „Voda pro všechny“, a proto se letošní soutěž zabývá otázkou dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě....
Od Eva Hodboďová dne 26.2.2019 7:33
Základní škola a Spolek TRANOSCIUS v Havířově-Bludovicích, Magistrát města Havířova, Městské kulturní...
Od Eva Hodboďová dne 15.2.2019 9:58
Odborový svaz novinářů a pracovníků médií vyhlásilo pro žáky středních škol soutěž o nejispirativnější...
Od Eva Hodboďová dne 1.2.2019 12:03
Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého telekomunikačního...
Od Eva Hodboďová dne 23.1.2019 8:26
V rámci třetího ročníku Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém ...