Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3253) Management (3253)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (494) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (494)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (16)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (172) Strategické dokumenty ve vzdělávání (172)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (52)
Ostatní krajské dokumenty (41)
Studie a analýzy (22)
Výroční zprávy (14)
Collapse     Přijímací řízení (188) Přijímací řízení (188)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1564) Vzdělávání a výchova (1564)
Předškolní vzdělávání (305)
Základní vzdělávání (594)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (578)
Speciální vzdělávání (237)
Vzdělávání žáků-cizinců (66)
Základní umělecké vzdělávání (78)
Další vzdělávání (255)
Dotační programy (88)
Prevence rizikového chování (107)
Společné vzdělávání (32)
Školní stravování (49)
Česká školní inspekce (43)
Collapse Ekonomika (684)Ekonomika (684)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (149)
Granty a dotace (338)
Collapse Rozpočet regionálního školství (198)Rozpočet regionálního školství (198)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (105)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (120)
Collapse Evropské fondy (180)Evropské fondy (180)
ERASMUS + (17)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (95)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (9)
Informace od obcí s rozšířenou působností (6)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (105)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (105)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (20)
Collapse Obecně závazné dokumenty (44)Obecně závazné dokumenty (44)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (338)Projekty Libereckého kraje (338)
Collapse TechUp (73) TechUp (73)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (27)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (2)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (23)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (174)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (4)
Školení, kurzy pro management (103)
 

Příspěvky


Autor: Eva Hodboďová RssIcon
Od Eva Hodboďová dne 15.2.2019 10:01
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem...
Od Eva Hodboďová dne 15.2.2019 9:58
Odborový svaz novinářů a pracovníků médií vyhlásilo pro žáky středních škol soutěž o nejispirativnější...
Od Eva Hodboďová dne 1.2.2019 12:03
Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého telekomunikačního...
Od Eva Hodboďová dne 23.1.2019 8:26
V rámci třetího ročníku Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém ...
Od Eva Hodboďová dne 23.1.2019 8:24
Dům dětí a mládeže Český Krumlov vyhlašuje při konání sjezdu Spolku sběratelů a přátel Exlibris v roce...
Od Eva Hodboďová dne 15.1.2019 8:51
Mezinárodní literární soutěže BOSAKOVA ŠKOLA 2019, vyhlášené v listopadu 2018 na téma "Poutavá, kreativní...
Od Eva Hodboďová dne 8.1.2019 10:42
V přiložených souborech naleznete kompletní přehled okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených...
Od Eva Hodboďová dne 1.11.2018 8:07
V níže uvedených souborech naleznete podrobné propozice předmětových olympiád a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT pro...
Od Eva Hodboďová dne 1.11.2018 8:06
Organizace ProStředoškoláky pořádající soutěž Středoškolák roku (dříve Nejaktivnější středoškolák)  připravuje...
Od Eva Hodboďová dne 1.11.2018 7:52
Startuje nový ročník celostátní soutěže ANIMÁG Kroměříž 2019. Do uzávěrky 31. března 2019 můžete vymýšlet,...