Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3171) Management (3171)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (566) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (566)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (211) Strategické dokumenty ve vzdělávání (211)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (93)
Ostatní krajské dokumenty (41)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (17)
Collapse     Přijímací řízení (216) Přijímací řízení (216)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (11)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1730) Vzdělávání a výchova (1730)
Předškolní vzdělávání (308)
Základní vzdělávání (694)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (702)
Speciální vzdělávání (272)
Vzdělávání žáků-cizinců (80)
Základní umělecké vzdělávání (88)
Další vzdělávání (294)
Dotační programy (96)
Prevence rizikového chování (116)
Společné vzdělávání (56)
Školní stravování (26)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (75)COVID-19 | Koronavirus (75)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (46)INFORMACE PRO PEDAGOGY (46)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (34)
METODIKA OŠMTS (9)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (14)OBECNÉ INFORMACE (14)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (1)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (3)
Česká školní inspekce (52)
Collapse Ekonomika (382)Ekonomika (382)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (94)
Granty a dotace (206)
Collapse Rozpočet regionálního školství (68)Rozpočet regionálního školství (68)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (39)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (38)
Collapse Evropské fondy (250)Evropské fondy (250)
ERASMUS + (14)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (165)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (42)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (42)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (11)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (111)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (111)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (36)
Collapse Obecně závazné dokumenty (43)Obecně závazné dokumenty (43)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (427)Projekty Libereckého kraje (427)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (84)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (222)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (106)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Lucie Matoušková RssIcon
Od Lucie Matoušková dne 30.6.2020 7:26
 

Dne 30. 6. 2020 byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období...
Od Lucie Matoušková dne 24.6.2020 15:24
 V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 26.5.2020 13:01
vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnosti mateřské školy,základní školy, střední školy,...
Od Lucie Matoušková dne 26.3.2020 12:34
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací posunujeme v tuto chvíli termín pro předávání údajů...
Od Lucie Matoušková dne 23.3.2020 9:20
 V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 13.1.2020 9:32
NV 352/2019 Sb s účinností od 1.1.2020 byl novelizován katalog prací ve veřejných službách a správě NV...
Od Lucie Matoušková dne 2.1.2020 10:43
Od 1. ledna 2020 byl zahájen nový sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období...
Od Lucie Matoušková dne 11.12.2019 13:30
 V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 28.11.2019 12:05
NV 300/2019 Sb., která novelizuje NV 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě...
Od Lucie Matoušková dne 27.9.2019 11:22
Sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období 01-09/2019 a výkazů P1c-01 o evidenčním...