Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3290) Management (3290)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (609) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (609)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (224) Strategické dokumenty ve vzdělávání (224)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (101)
Ostatní krajské dokumenty (42)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (18)
Collapse     Přijímací řízení (239) Přijímací řízení (239)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (11)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1779) Vzdělávání a výchova (1779)
Předškolní vzdělávání (319)
Základní vzdělávání (703)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (728)
Speciální vzdělávání (287)
Vzdělávání žáků-cizinců (85)
Základní umělecké vzdělávání (94)
Další vzdělávání (305)
Dotační programy (90)
Prevence rizikového chování (125)
Společné vzdělávání (70)
Školní stravování (28)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (150)COVID-19 | Koronavirus (150)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (89)INFORMACE PRO PEDAGOGY (89)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (73)
METODIKA OŠMTS (10)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (20)OBECNÉ INFORMACE (20)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (2)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (9)
Česká školní inspekce (60)
Collapse Ekonomika (426)Ekonomika (426)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (106)
Granty a dotace (222)
Collapse Rozpočet regionálního školství (85)Rozpočet regionálního školství (85)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (46)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (46)
Collapse Evropské fondy (272)Evropské fondy (272)
ERASMUS + (15)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (182)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (44)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (44)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (12)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (114)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (114)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (20)
Collapse Obecně závazné dokumenty (44)Obecně závazné dokumenty (44)
BOZP (13)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (485)Projekty Libereckého kraje (485)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (93)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (270)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (108)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Trpkošová RssIcon
Od Eva Trpkošová dne 17.2.2021 9:06
Obec Koberovy vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy...
Od Eva Trpkošová dne 12.2.2021 9:41
Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky...
Od Eva Trpkošová dne 1.10.2020 12:37
S účinností od 1. 5. 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 107/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2005...
Od Eva Trpkošová dne 12.2.2020 15:54
Rada Libereckého kraje vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových...
Od Eva Trpkošová dne 17.3.2016 11:56
Vzor čestného prohlášení o autorství naleznete zde.

...
Od Eva Trpkošová dne 8.6.2015 15:30
Na základě dotazů ze strany škol sdělujeme:

Do výkazu P1-04 vyplacené odměny předsedům zkušebních...
Od Eva Trpkošová dne 9.3.2012 12:50
Pokud se uchazeč hlásí ke konkurzu, dokládá požadované dokumenty dle vyhlášeného konkurzu, jehož součástí...