Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3586) Management (3586)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (234) Strategické dokumenty ve vzdělávání (234)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (105)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (19)
Collapse     Přijímací řízení (260) Přijímací řízení (260)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1935) Vzdělávání a výchova (1935)
Předškolní vzdělávání (355)
Základní vzdělávání (788)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (798)
Speciální vzdělávání (318)
Vzdělávání žáků-cizinců (108)
Základní umělecké vzdělávání (112)
Další vzdělávání (333)
Dotační programy (101)
Prevence rizikového chování (141)
Společné vzdělávání (97)
Školní stravování (32)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (222)COVID-19 | Koronavirus (222)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (128)
METODIKA OŠMTS (11)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (25)OBECNÉ INFORMACE (25)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (3)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (487)Ekonomika (487)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (129)
Granty a dotace (245)
Collapse Rozpočet regionálního školství (105)Rozpočet regionálního školství (105)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (53)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (59)
Collapse Evropské fondy (318)Evropské fondy (318)
ERASMUS + (19)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (216)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (580)Projekty Libereckého kraje (580)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (5)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (121)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (334)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (112)

Vyhlášky, předpisy

Minimalizovat
RssIcon
Od Markéta Novotná dne 26.6.2020 11:28
Jaká je zákonná povinnost znalosti první pomoci pro pedagogy ve školství? Kde se mohou setkat s první...
Od Pavla Machová dne 17.6.2019 14:12
 Povinnost zveřejnit účetní závěrku účetní jednotkou vyplývá ze zákonů:

1) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 21a  odst. 4) "účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku..". Přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy....
Od Dana Štěpánová dne 23.10.2018 12:57
Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších...
Od Leoš Křeček dne 12.9.2017 14:59
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje ve vztahu ke školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem upozorňuje na nezbytnost dodržování ustanovení § 32 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon)....
Od Radoslava Žáková dne 17.10.2016 7:40
 

1. 9. 2016 vstoupila v platnost norma k problematice bezpečí ve školách - nová technická norma...
Od Markéta Nešporová dne 1.8.2016 12:03
Ve sbírce zákonů České republiky v částce č. 74 byla zveřejněna novela 197/2016, která provádí změny vyhlášky 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a dalších osmi vyhlášek (o předškolním vzdělávání, o základním vzdělávání, o středním vzdělávání, o normativech, o základním uměleckém vzdělávání, o zájmovém vzdělávání, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, o ukončování vzdělávání v SŠ)

...
Od Leoš Křeček dne 21.6.2016 10:03
V souvislosti s nabytím účinnosti (některých ustanovení) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách...
Od Pavlína Hublová dne 3.3.2016 13:01
Nabízíme přehled webinářů a dalších aktivit Metodického portálu RVP.CZ v měsíci březnu a zveme vás k objevování, sdílení a komentování příspěvků.

...
Od Markéta Nešporová dne 29.2.2016 11:44
Národní ústav pro vzdělávání připravil a na stránkách rvp.cz zveřejnil metodickou pomůcku "Průvodce upraveným...
Od Markéta Nešporová dne 2.2.2016 14:22
 

Ve sbírce zákonů České republiky v částce č. 10 byla zveřejněna vyhláška 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

...