Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3586) Management (3586)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (234) Strategické dokumenty ve vzdělávání (234)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (105)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (19)
Collapse     Přijímací řízení (260) Přijímací řízení (260)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1935) Vzdělávání a výchova (1935)
Předškolní vzdělávání (355)
Základní vzdělávání (788)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (798)
Speciální vzdělávání (318)
Vzdělávání žáků-cizinců (108)
Základní umělecké vzdělávání (112)
Další vzdělávání (333)
Dotační programy (101)
Prevence rizikového chování (141)
Společné vzdělávání (97)
Školní stravování (32)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (222)COVID-19 | Koronavirus (222)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (128)
METODIKA OŠMTS (11)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (25)OBECNÉ INFORMACE (25)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (3)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (487)Ekonomika (487)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (129)
Granty a dotace (245)
Collapse Rozpočet regionálního školství (105)Rozpočet regionálního školství (105)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (53)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (59)
Collapse Evropské fondy (318)Evropské fondy (318)
ERASMUS + (19)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (216)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (580)Projekty Libereckého kraje (580)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (5)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (121)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (334)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (112)

Výroční zprávy

Minimalizovat
RssIcon
Od Eva Kotková dne 31.8.2021 10:25
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...
Od Eva Kotková dne 5.8.2020 9:05
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...
Od Petra Karbanová dne 26.9.2019 11:59
Národní institut pro další vzdělávání vydal Výroční zprávu za rok 2018. V případě Vašeho zájmu je možné...
Od Eva Kotková dne 9.9.2019 12:58
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...
Od Klára Lenkvíková dne 29.3.2019 8:25
Ve smyslu § 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,...
Od Eva Kotková dne 9.7.2018 11:52
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...
Od Jana Hartlová dne 29.3.2018 8:03
Dle znění školského zákona zveřejňujeme Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém...
Od Eva Kotková dne 14.9.2017 12:33
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...
Od Jana Hartlová dne 31.3.2017 9:48
Dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zveřejňujeme Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací...
Od Eva Kotková dne 12.9.2016 11:11
Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici podklady pro tvorbu výroční zprávy o činnosti za školní rok...