Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3585) Management (3585)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (234) Strategické dokumenty ve vzdělávání (234)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (105)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (19)
Collapse     Přijímací řízení (259) Přijímací řízení (259)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1935) Vzdělávání a výchova (1935)
Předškolní vzdělávání (355)
Základní vzdělávání (788)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (798)
Speciální vzdělávání (318)
Vzdělávání žáků-cizinců (108)
Základní umělecké vzdělávání (112)
Další vzdělávání (333)
Dotační programy (101)
Prevence rizikového chování (141)
Společné vzdělávání (97)
Školní stravování (32)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (222)COVID-19 | Koronavirus (222)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (128)
METODIKA OŠMTS (11)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (25)OBECNÉ INFORMACE (25)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (3)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (487)Ekonomika (487)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (129)
Granty a dotace (245)
Collapse Rozpočet regionálního školství (105)Rozpočet regionálního školství (105)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (53)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (59)
Collapse Evropské fondy (318)Evropské fondy (318)
ERASMUS + (19)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (216)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (580)Projekty Libereckého kraje (580)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (5)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (121)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (334)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (112)

Přijímací řízení

Minimalizovat
RssIcon
Od Eva Kotková dne 1.11.2021 13:16
Pod níže přiloženým odkazem je umísten přehled středních škol bez rozdílu zřizovatele, které nabízejí...
Od Eva Kotková dne 14.9.2021 7:38
Pod níže přiloženým odkazem jsou k dispozici metodické materiály k přijímacímu řízení do středních škol...
Od Eva Kotková dne 9.9.2021 12:23
 MŠMT vydalo souhrn informací k přijímacímu řízení do středních škol ve školním roce 2021/2022. Informace...
Od Eva Kotková dne 6.9.2021 7:35
 MŠMT zveřejilo termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022. Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z oblastí Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

...
Od Eva Kotková dne 21.5.2021 7:03
 Cermat ve své tiskové zprávě zveřejnil základní výsledky jednotné přijímací zkoušky, která se uskutečnila...
Od Eva Kotková dne 19.5.2021 12:00
Dne 19. 5. 2021 mohou střední školy nejdříve zveřejnit výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků (pro...
Od Eva Kotková dne 19.5.2021 10:20
Střední školy, které v rámci prvního kola nenaplnily předpokládaný stav, mohou vyhlásit další kola přijímacího...
Od Eva Kotková dne 12.5.2021 7:00
V Dodatku k Opatření obecné povahy, č. j.: MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021, došlo k nesrovnalosti v datu mezi výrokovou částí a odůvodněním. Výroková část stanovuje termín pro možnost omluvy uchazečů o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili dvou řádných termínů jednotné přijímací zkoušky v jedné střední škole, která jim zaslala pozvánku, do 14. května 2021. V odůvodnění je nesprávně uveden termín 17. května 2021. Závazným termínem, který střední školy zveřejní na svých internetových stránkách, je termín z výrokové části, tj. 14. května 2021. 

...
Od Eva Kotková dne 10.5.2021 7:58
MŠMT tímto opatřením obecné povahy určuje:

možnost účasti na náhradním termínu uchazečům,...
Od Eva Kotková dne 20.4.2021 11:13
Pod níže uvedeným odkazem je k dispozici formulář Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2...