Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3586) Management (3586)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (234) Strategické dokumenty ve vzdělávání (234)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (105)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (19)
Collapse     Přijímací řízení (260) Přijímací řízení (260)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1935) Vzdělávání a výchova (1935)
Předškolní vzdělávání (355)
Základní vzdělávání (788)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (798)
Speciální vzdělávání (318)
Vzdělávání žáků-cizinců (108)
Základní umělecké vzdělávání (112)
Další vzdělávání (333)
Dotační programy (101)
Prevence rizikového chování (141)
Společné vzdělávání (97)
Školní stravování (32)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (222)COVID-19 | Koronavirus (222)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (128)
METODIKA OŠMTS (11)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (25)OBECNÉ INFORMACE (25)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (3)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (487)Ekonomika (487)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (129)
Granty a dotace (245)
Collapse Rozpočet regionálního školství (105)Rozpočet regionálního školství (105)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (53)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (59)
Collapse Evropské fondy (318)Evropské fondy (318)
ERASMUS + (19)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (216)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (580)Projekty Libereckého kraje (580)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (5)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (121)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (334)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (112)

Studie a analýzy

Minimalizovat
RssIcon
Od Iva Prokopová dne 18.1.2019 13:31
Výzkumný tým ČVUT Praha oslovuje ředitele středních odborných škol s prosbou o spolupráci na vědecko-výzkumném...
Od Vojtěch Sáleský dne 22.6.2016 20:04
NÚV - Z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání vyplývá, že téměř 40 % středních a vyšších odborných...
Od Markéta Nešporová dne 17.2.2016 11:29
Vážení kolegové,

tým projektu E-Bezpečí letos spustil výzkum kyberšikany u českých učitelů, který navazuje na výzkumy kyberšikany u dětí. Naším cílem je sesbírat co nejvíce relevantních dat ze všech regionů ČR. Proto bych Vás rád poprosil o sdílení odkazu na dotazník.

...
Od František Pomocný dne 12.2.2015 1:17
NÚV - Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil publikace Absolventi středních škol a trh práce týkající...
Od František Pomocný dne 10.2.2015 1:24
NÚV - Publikace vznikla v rámci činnosti Referátu trhu práce NÚV. Analytická studie Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013 hodnotí uplatnění absolventů ve sféře práce. Ve studii se sleduje především vztah získaného vzdělání absolventů a vykonávaného zaměstnání, a to jak z hlediska úrovně vzdělání, tak i z pohledu absolvovaného oboru. Kromě hodnocení shody je obsažen i komplexnější pohled na vybrané skupiny oborů vzdělání. Ve druhé části je zjišťováno, jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. V poslední části studie se sleduje vývoj dosažené shody získaného vzdělání a vykonávaného vzdělávání. Publikace obsahově i metodicky navazuje na předchozí šetření z let 2001, 2005 a 2009, založena je na datech z Výběrového šetření pracovních sil....
Od Vojtěch Sáleský dne 27.9.2014 22:44
SCIO - Společnost CISCO, která se zaměřuje na nejmodernější technologie v oblasti síťového propojení,...
Od Vojtěch Sáleský dne 10.9.2014 9:41
Česká republika má ze zemí OECD nejméně dospělých lidí, kteří nemají žádné, nebo jen základní vzdělání....