Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3586) Management (3586)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (652)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (18)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (234) Strategické dokumenty ve vzdělávání (234)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (105)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (19)
Collapse     Přijímací řízení (260) Přijímací řízení (260)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1935) Vzdělávání a výchova (1935)
Předškolní vzdělávání (355)
Základní vzdělávání (788)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (798)
Speciální vzdělávání (318)
Vzdělávání žáků-cizinců (108)
Základní umělecké vzdělávání (112)
Další vzdělávání (333)
Dotační programy (101)
Prevence rizikového chování (141)
Společné vzdělávání (97)
Školní stravování (32)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (222)COVID-19 | Koronavirus (222)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)INFORMACE PRO PEDAGOGY (149)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (128)
METODIKA OŠMTS (11)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (25)OBECNÉ INFORMACE (25)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (3)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (487)Ekonomika (487)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (129)
Granty a dotace (245)
Collapse Rozpočet regionálního školství (105)Rozpočet regionálního školství (105)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (53)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (59)
Collapse Evropské fondy (318)Evropské fondy (318)
ERASMUS + (19)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (216)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (122)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (580)Projekty Libereckého kraje (580)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (5)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (121)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (334)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (112)

Ekonomika, účetnictví a provoz škol

Minimalizovat
RssIcon
Od Pavla Machová dne 24.11.2021 16:56
Milostivé léto

Žádáme o aktivní zajištění tohoto programu ve Vaší příspěvkové organizaci, a to...
Od Erika Hladiková dne 24.11.2021 15:33
 

Připomínáme,   že   nejpozději  do 6.prosince  2021 odešlete  odvod odpisů z  nemovitého  majetku   na ...
Od Dagmar Krejčová dne 29.10.2021 8:27
 účetní závěrky k 30. září 2021 byly řádně předány do CSÚIS. Dnes byl vydán souhlas s uzavřením období...
Od Pavla Machová dne 28.10.2021 9:40
Stravovací paušál se skládá ze dvou částí a to max. 45% z FKSP a 55% z prostředků organizace: 1) dle...
Od Pavla Machová dne 5.10.2021 17:08
Zveřejňujeme  termíny zbývajících školení organizované odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu...
Od Pavla Machová dne 4.10.2021 13:00
 Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 30. 09. 2021 a pokyny k jejímu sestavení 

...
Od Lucie Matoušková dne 27.9.2021 12:58
Sběr dat výkazů P 1-04 a P 1c-01 podle stavu k 30. 9. 2021. Nejzazší termín pro odeslání těchto výkazů...
Od Lucie Matoušková dne 20.9.2021 12:44
V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 30.8.2021 13:06
Na základě ust. § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném...
Od Lucie Matoušková dne 23.8.2021 14:08
MPSV připravilo ve spolupráci s MŠMT novelu nařízení vlády č. 341/2007 Sb., o platových poměrech zaměstnanců...