Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (2246) Management (2246)
Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (289)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (12)
Collapse     Přijímací řízení (106) Přijímací řízení (106)
Metodické materiály (4)
Materiály pro ředitele SŠ (3)
Collapse     Strategické dokumenty ve vzdělávání (107) Strategické dokumenty ve vzdělávání (107)
Celostátní koncepční dokumenty (31)
Krajské koncepční dokumenty (24)
Ostatní krajské dokumenty (16)
Studie a analýzy (18)
Výroční zprávy (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1042) Vzdělávání a výchova (1042)
Předškolní vzdělávání (207)
Základní vzdělávání (349)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (331)
Speciální vzdělávání (163)
Vzdělávání žáků-cizinců (40)
Základní umělecké vzdělávání (53)
Collapse Další vzdělávání (185)Další vzdělávání (185)
Týdny vzdělávání dospělých (15)
Dotační programy (66)
Prevence rizikového chování (79)
Společné vzdělávání (13)
Školní stravování (42)
ČŠI (25)
Collapse Ekonomika (472)Ekonomika (472)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (86)
Granty a dotace (244)
Collapse Rozpočet regionálního školství (142)Rozpočet regionálního školství (142)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (77)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (91)
Collapse Evropské fondy (59)Evropské fondy (59)
ERASMUS + (9)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (8)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (34)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (34)
Globální granty (19)
Přeshraniční spolupráce (3)
Informace od obcí s rozšířenou působností (5)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (91)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (91)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (7)
Collapse Obecně závazné dokumenty (33)Obecně závazné dokumenty (33)
BOZP (9)
Vyhlášky, předpisy (19)
Collapse Projekty Libereckého kraje (164)Projekty Libereckého kraje (164)
Collapse TechUp (70) TechUp (70)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (24)
Firmičky (1)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (0)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (1)
Poradenství v Libereckém kraji (15)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (38)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (0)
Seznam zájemců o volná místa (4)
Školení, kurzy pro management (73)
 

Granty a dotace


RssIcon
Od Kateřina Chudobová dne 21.10.2016 13:29
 MŠMT vyhlásilo dodatek č. 1 k rozvojovému programu: "Podpora financování asistentů pedagoga pro děti,...
Od Václav Strouhal dne 20.10.2016 13:49
Oddělení předškolního, základního, základního uměleckého vzdělávání MŠMT pořádá Informační semináře k...
Od Andrea Maryšková dne 6.9.2016 14:05
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na rok 2016 "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství". Podrobné...