Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3361) Management (3361)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (522) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (522)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (16)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (177) Strategické dokumenty ve vzdělávání (177)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (55)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (22)
Výroční zprávy (15)
Collapse     Přijímací řízení (194) Přijímací řízení (194)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1627) Vzdělávání a výchova (1627)
Předškolní vzdělávání (322)
Základní vzdělávání (629)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (604)
Speciální vzdělávání (246)
Vzdělávání žáků-cizinců (68)
Základní umělecké vzdělávání (82)
Další vzdělávání (265)
Dotační programy (88)
Prevence rizikového chování (110)
Společné vzdělávání (35)
Školní stravování (50)
Česká školní inspekce (47)
Collapse Ekonomika (706)Ekonomika (706)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (155)
Granty a dotace (344)
Collapse Rozpočet regionálního školství (209)Rozpočet regionálního školství (209)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (111)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (126)
Collapse Evropské fondy (197)Evropské fondy (197)
ERASMUS + (17)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (110)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (10)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (107)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (107)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (21)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (357)Projekty Libereckého kraje (357)
Collapse TechUp (73) TechUp (73)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (27)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (2)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (33)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (182)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (3)
Školení, kurzy pro management (104)
 

Školení, kurzy pro management


RssIcon
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 13.3.2019 14:45
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA otevírá nový ročník Specializačního studia...
Od Jana Šimůnková dne 25.2.2019 16:34
40hodinový kurz MČMT ČR. Datum: 16.3. - 7.4.2019 Místo konání: Středisko volného času Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou...
Od Jana Šimůnková dne 31.1.2019 8:43
Tvořivé hry s fantazií, písmenky a čísly Vhodný kurz do šablon. Den: 5.února 2019 Lektor: Naděžda...
Od Robert Gamba dne 27.9.2018 21:46
Od Jana Šimůnková dne 21.9.2018 11:45
40hodinový kurz MČMT ČR. Datum: 16.3. - 7.4.2019 Místo konání: Středisko volného času Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou...
Od Jana Šimůnková dne 31.8.2018 7:17
40hodinový kurz MČMT ČR. Datum: 13.10.2018 – 9.12.2018 Místo konání: Středisko volného času Sluníčko,...
Od Luděk Tesarčík dne 24.8.2018 7:29
 Prezentace ze semináře pro nové ředitele škol a školských zařízení dne 22. srpna 2018.

01-Úvodní slovo - Mgr. Křeček

...
Od Jan Slípka dne 27.6.2018 14:37
Nové kolo kurzů pro nové vedoucí školních jídelen Dodatečné informace a přihlášky najdete na odkazu https://www.jidelny.cz/novevedouci

...
Od Leoš Křeček dne 6.6.2018 21:54
V návaznosti na množící se dotazy z řad ředitelů škol a školských zařízení, zejména škoních družin v Libereckém kraji si dovolujeme i touto cestou sdělit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s reformou financování regionálního školství bude v Libereckém kraji pořádat seminář dne 20. června 2018....
Od Jana Šimůnková dne 25.5.2018 10:12
Cílem semináře je vytvoření nových her a cvičení, použitelných při práci s dětmi i s dospělými, poznání...