Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3215) Management (3215)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (490) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (490)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (16)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (169) Strategické dokumenty ve vzdělávání (169)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (50)
Ostatní krajské dokumenty (41)
Studie a analýzy (21)
Výroční zprávy (14)
Collapse     Přijímací řízení (184) Přijímací řízení (184)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1545) Vzdělávání a výchova (1545)
Předškolní vzdělávání (305)
Základní vzdělávání (590)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (569)
Speciální vzdělávání (236)
Vzdělávání žáků-cizinců (66)
Základní umělecké vzdělávání (78)
Další vzdělávání (254)
Dotační programy (88)
Prevence rizikového chování (106)
Společné vzdělávání (32)
Školní stravování (49)
Česká školní inspekce (42)
Collapse Ekonomika (681)Ekonomika (681)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (150)
Granty a dotace (335)
Collapse Rozpočet regionálního školství (197)Rozpočet regionálního školství (197)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (104)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (120)
Collapse Evropské fondy (178)Evropské fondy (178)
ERASMUS + (17)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (94)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (8)
Informace od obcí s rozšířenou působností (6)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (105)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (105)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (14)
Collapse Obecně závazné dokumenty (44)Obecně závazné dokumenty (44)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (335)Projekty Libereckého kraje (335)
Collapse TechUp (73) TechUp (73)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (27)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (2)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (22)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (172)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (4)
Školení, kurzy pro management (103)
 

Konkurzy, výběrová řízení


RssIcon
Od Eva Trpkošová dne 17.12.2018 13:15
Obec Karlovice vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Sedmihorky, příspěvková...
Od Eva Trpkošová dne 17.12.2018 12:43
Obec Bílá vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Bílá, okres Liberec, příspěvková...
Od Eva Trpkošová dne 2.11.2018 8:08
Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředite/ředitelky Mateřské školy Bílá, okres Liberec, příspěvková...
Od Eva Trpkošová dne 24.10.2018 14:25
Rada Libereckého kraje vyhlásila konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace...
Od Jana Hartlová dne 17.10.2018 8:42
Statutární město Liberec vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Základní školy,...
Od Eva Trpkošová dne 1.10.2018 8:36
Rada Libereckého kraje vyhlásila konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace,...
Od Jana Hartlová dne 21.2.2018 15:51
Konkurzy na ředitele/ředitelky škol a školských zařízení v roce 2018 Historie Dnem 1. 1. 2012 nabyl...
Od Eva Trpkošová dne 7.2.2018 16:25
Rada Libereckého kraje vyhlásila konkurzy na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových organizací.

Od Eva Trpkošová dne 2.2.2018 12:37
Aktualizované znění metodického pokynu naleznete rovněž v metodikách. Podrobné informace zde.

...