Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Autor: RNDr. Robert Gamba RssIcon
Od Robert Gamba dne 11.1.2019 0:46
V souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_18_065 (tzv. Šablony II pro SŠ a VOŠ) pro vás pro všechny, kteří zvažujete účast v nové výzvě, připravila Agentura Amos Liberec inovovaný seminář k přípravě projektu. Poskytneme vám informace, jak nejefektivněji ukončit realizovaný projekt v "Šablonách I" a jak se nejlépe odrazit na "dvojky".

Na semináři obdržíte důležité informace a také řadu nových metodických materiálů, které vám usnadní start do nového projektu. Seminář je vhodný i pro ty zájemce, kteří se projektu v "Šablonách I" nezúčastnili.

Seminář se uskuteční v úterý 22. 1. 2019 od 10 hodin v Liberci (Agentura Amos, Dr. Milady Horákové, 447/60,Liberec), odkaz na přihlašovací formulář na akci přikládáme. Seminář je akreditovaný a účast na něm...
Od Robert Gamba dne 9.1.2019 8:25
Srdečně Vás zveme na další setkání Centra kolegiální podpory při ZŠ Lesní, které se bude konat 28. ledna od 14.00 do 15.30 v učebně informatiky ZŠ Lesní v Liberci. Budeme se věnovat řezacímu plotru a jeho využití.

Setkání bude sloužit jako seznámení s přístrojem a nabídka jeho využití ve škole. Přístroj se nabízí se jako vhodná pomůcka pro učitele pracovních činností, výtvarné výchovy a rovněž pracovníky školní družiny či školního klubu. Konkrétně se budeme věnovat: · seznámení s přístrojem · vyřezávání jednoduchých tvarů (z databáze) z papíru · malování jednoduchých tvarů (z databáze) na papír · skenování a vyřezávání podle šablony · propojení přístroje s PC · ukázky softwaru · informační kanály – materiály, inspirace na využití · další operace, pokud zbude čas Seminář je zdarma. Přihlášení zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQ_e1iAciQ_i4KJVyer6V9BXRvrkhHWwWJX2KVHxA6MXTKA/viewform

 

Činnost...
Od Robert Gamba dne 5.10.2018 10:18
Liberecký kraj, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje si Vás v rámci veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 a Týdnů vzdělávání dospělých dovolují pozvat na odbornou konferenci TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNOLOGIÍCH. Akce se uskuteční v pátek 12. 10. 2018, 9.00–13.00 v místě konání veletrhu -  Home Credit Arena, VIP sál (Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec).

Program:

09.15–09.30

registrace účastníků

09.30–09.45

zahájení konference, úvodní slovo

09.45–10.15

Mgr. Miriam Plačková

Mateřská škola Rolnička, Liberec

Technologie v předškolním vzdělávání 

10.15–10.45

Ing. Radim Koutník

Art Vision Liberec

Rozvoj a využití interaktivní techniky na základní škole

10.45–11.15

doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Nová média ve výtvarné praxi a výuce11.15–11.45

...
Od Robert Gamba dne 27.9.2018 22:10
Realizační prostor velké části šablonových projektů se rychle chýlí ke konci. Využijte proto naší aktuální nabídky kurzů. Prvním z nich je Logopedický asistent – prevence v MŠ (akreditovaný 68 hodinový vzdělávací program). Seminář zahajujeme v Liberci v sídle naší agentury (Dr. M. Horákové 447/60, Liberec) dne 16. 10. 2018 v 10 hodin. Přihlašovací formulář přikládáme.

 

Současně upozorňujeme i na další vypsané akreditované semináře a kurzy, sloužící k naplňování výstupů z šablonových projektů:

29. a 30. 11. 2018 Liberec - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

8. 10. a 22. 10. 2018, Liberec - Jak na čtenářskou pregramotnost v předškolním vzdělávání

...
Od Robert Gamba dne 27.9.2018 21:46
 

Pro vás pro všechny, kteří zvažujete účast v nové výzvě "Šablony II", připravila Agentura Amos Liberec inovovaný seminář k přípravě projektu. Poskytneme vám informace, jak nejlépe ukončit realizovaný projekt v "Šablonách I" a jak se odrazit na "dvojky". Na semináři obdržíte důležité informace a také řadu nových metodických materiálů, které vám usnadní start do nového projektu. Seminář je vhodný i pro ty zájemce, kteří se projektu v "Šablonách I" nezúčastnili.Seminář se uskuteční ve středu 3. 10. 2018 od 9 hodin v Liberci (Agentura Amos, Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60), odkaz na přihlašovací formulář na akci přikládáme.

...
Od Robert Gamba dne 4.9.2018 22:03

Pro vás pro všechny, kteří zvažujete účast v nové výzvě "Šablony II", připravila Agentura Amos Liberec inovovaný seminář k přípravě projektu. Poskytneme vám informace, jak nejlépe ukončit realizovaný projekt v "Šablonách I" a jak se odrazit na "dvojky". Na semináři obdržíte důležité informace a také řadu nových metodických materiálů, které vám usnadní start do nového projektu. Seminář je vhodný i pro ty zájemce, kteří se projektu v "Šablonách I" nezúčastnili.

Seminář se uskuteční ve středu 12. 9. 2018 od 9 hodin v Liberci, odkaz na přihlašovací formulář na akci přikládáme.

 

Od Robert Gamba dne 30.1.2018 0:30
Zveme vás všechny na unikátní seminář, kterým bude zahájena celostátní kampaň vzdělávacího programu Z20 - ústní hygiena dětí předškolního věku.

Seminář proběhne 20. února 2018 od 10 do 14 hodin na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 3. patro, místnost 326.

Metodický seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol je akreditován Ministerstvem školství (č. j.: 10058/2016-1-283), koná se pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Seminář a je pořádán ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje, Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Přihlašovací formulář a podrobnější informace o akci (prosíme, abyste se přihlásili do 9. února)

Seminář je bez účastnického poplatku a drobné občerstvení je zajištěno. 

...
Od Robert Gamba dne 28.11.2017 10:47

Pracovní setkání se uskuteční v rámci aktivit Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, jako rozšířené jednání Odborné pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ. 

Konference se uskuteční v úterý, 5. prosince 2017 od 10 hodin na Technické univerzitaě v Liberci, budova rektorátu, zasedací místnost IC v suterénu.

Bližší informace k akci a místo pro přihlášení najdete zde

Od Robert Gamba dne 28.11.2017 10:04

Na stránkách společnosti Agentura Amos, s.r.o., Liberec naleznete od dnešního dne praktické rady, jak financovat některé aktivity ze šablonových projektů. Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Zpracované návody zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Od Robert Gamba dne 14.11.2017 14:47

Připravili jsme pro vás výklad k Informaci pro ředitele škol k možnosti nákupu pomůcek a vybavení z výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na tzv. šablony, č.j.: MSMT-30952/2017-1, vydané dne 8. listopadu 2017 Ministerstvem školství. Výklad obsahuje obecný náhled na danou problematiku opřený o dosavadní zkušenosti práce se šablonovými projekty. Kromě tohoto výkladu připravujeme i bližší praktické informace o způsobu financování jednotlivých šablon pro řešitele projektů (zařazování pracovníků do platových tříd, odměny lektorům, pracovní náplně, metodiky apod.). Výklad k Informaci o nákupu pomůcek najdete na stránkách Agentury Amos, s.r.o.