Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Autor: Eva Hodboďová RssIcon
Od Eva Hodboďová dne 12.4.2019 6:52

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek, ve spolupráci s Libereckým krajem, odborem zemědělství a životního prostředí, pořádá v sobotu 11. května 2019 krajské kolo 47. ročníku přírodovědně - ekologické soutěže pro šestičlenné kolektivy žáků základních škol a odpovídajích ročníků gymnázií. Zahájení soutěže proběhne v Solvayově lomu u Křižan v 9:30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit prostřednisctvím závazné přihlášky do 4. května 2019 na adresu:  Mgr. Milan Jánošík, koordinátor krajského kola ZL, Základní škola a Mateřská škola, Školní 63, 463 52 Osečná, email: milan.zbojnici@seznam.cz, tel: 728 857 156. Podrobné informace ke krajskému kolu soutěže naleznete v propozicích ZDE.

Od Eva Hodboďová dne 12.4.2019 6:35
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2018/2019, které garantuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje:

Biologická olympiáda kategorie B (5. dubna 2019)

Olympiáda v českém jazyce kategorie I, kategorie II (3. dubna 2019)

Biologická olympiáda kategorie A (29. března 2019)

Soutěž ve francouzské konverzaci kategorie A1, kategorie A2, kategorie B1,...
Od Eva Hodboďová dne 25.3.2019 15:17

Společnost INGOLF s.r.o. vyhlašuje 13. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky středoškolských družstev - PB Středoškolský pohár 2019. Soutěž se uskuteční 14. května 2019 na hřišti Golf Resort Mstětice. Uzávěrka přihlášek je 10. května 2019, 17:00. Více o soutěži naleznete v propozicích nebo přímo na stránkách soutěže, kde je rovněž ke stažení přihláška - www.ingolf.cz.
Propozice

Přihláška

Od Eva Hodboďová dne 21.3.2019 8:48

Organizace ProStředoškoláky již pátým rokem pořádá soutěž Středoškolák roku (dříve Nejaktivnější středoškolák). Vyústěním soutěže je konference Free Spirit II, která se uskuteční 18. dubna 2019 v prostorách Goethe- Institutu v Praze 1. Během celého odpoledne se představí řečníci z řad aktivních středoškolských studentů a další vzácní hosté. Podělí se s publikem o své osobní zkušenosti, rady a tipy ohledně cestování, vzdělávání, práce v zahraničí a dobrovolnictví. 
Více o konferenci se mohou zájemcidé dozvědět na Facebook organizace ProStředoškoláky.

Od Eva Hodboďová dne 13.3.2019 14:12
Dne 10. 3. 2019 byl vyhlášen 16. ročník soutěže Svět očima dětí pořádané odborem tisku a public relations Ministerstva vnitra. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí ve věkovém rozpětí 5–16 let. Bližší informace na jsou pro zájemce k dispozici v propozicích soutěže nebo přímo na stránkách soutěže Svět očima dětí. Soutěžní témata 1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ Témata:    1.  Sportem na OLYMP                   2.  Příroda na prodej 2. kategorie: 2. stupeň ZŠ Témata:     1. Dezinformace                    2. Pomáháme v zahraničí Speciální téma: Novoročenky  

...
Od Eva Hodboďová dne 27.2.2019 13:34
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem letošního roku je „Voda pro všechny“, a proto se letošní soutěž zabývá otázkou dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě. Soutěží se ve dvou kategoriích - I. kategorie (I. stupeň ZŠ) a II. kategorie (II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Nejlepší práce mohou získat zajívavé hodnotné ceny, např. tablet, koloběžku, fotoaparát,.... Bližší informace k soutěži najdete v přiložených souborech - Pravidla soutěže, plakát k soutěži, prohlášení zákonného zástupce dítěte, které musí být vyplněné a podepsané přiloženo ke každému soutěžnímu dílu nebo přímo na internetových stránkách Ministerstva zemědělství nebo...
Od Eva Hodboďová dne 26.2.2019 7:33

Základní škola a Spolek TRANOSCIUS v Havířově-Bludovicích, Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko a Městská knihovna Havířov vyhlašují 29. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky "KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA...JE TA ZEMĚ..." na téma Lidé a zvířata. Soutěže se mohou zúčastnit žáci mateřských a základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a výtvarných kroužků při těchto školách (ne ZUŠ) ve věku 6 až 15 let, pokud své výtvarné práce doručí do 10. května 2019 na adresu Základní škola, ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov-Bludovice. Podrobnější informace k výtvarné soutěži (inspirativní náměty, výtvarné techniky, popis kategorií...) naleznete v propozicích nebo přímo na internetové stránce soutěže Krásná jako kvítko.

Od Eva Hodboďová dne 15.2.2019 9:58

Odborový svaz novinářů a pracovníků médií vyhlásilo pro žáky středních škol soutěž o nejispirativnější studenstský časopis. Tato soutěž je určena pro časopisy vycházející na středních školách, je rozdělena do dvou kategorií - tištěný časopis a E-časopis a uzávěrka přihlášek je již 28. února 2019. Pokud jste ještě svůj časopis do soutěže nepřihlásili, můžete tak učinit vyplněním a odesláním přihlášky, kterou si můžete stáhnout z webových stránek:

ve formátu .doc  nebo ve formátu .pdf. Další informace najdete na stránce soutěže ZDE.

 

Od Eva Hodboďová dne 1.2.2019 12:03

Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého telekomunikačního úřadu a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, vyhlašuje 11. ročník soutěže spočívající v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na testování výrobků a služeb. Soutěž je určená kolektivům žáků a studentů všech typů středních škol a odborných učilišť a vyšších odborných škol. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nejpozději do 15. května 2019. U soutěžních časopisů bude odborná porota hodnotit nápad, odbornost, vzhled a celkový dojem časopisu. Kompletní podmínky a organizace soutěže naleznete ve vyhlášení ZDE.

Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky a služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.

Od Eva Hodboďová dne 23.1.2019 8:26
V rámci třetího ročníku Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém  kraji připravuje Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET ve spolupráci s Libereckým krajem, Nadací Jablotron a dalšími subjekty krajské kolo III. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji. Krajské kolo se uskuteční 19. března 2019 v multimediálním sále budovy Libereckého kraje. Přihlášení do soutěže je otevřeno na stránkách www.amavet.cz.

Po dohodě s organizátory největší a nejprestižnější světové soutěže Intel ISEF dochází ke změně v kategorii Středoškolák, kde se tři nejlepší autoři národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET zúčastní soutěže Intel ISEF v arizonském Phoenixu ještě letos od 12. do 17. května.

Výstavní postery pro zájemce je možné si vyzvednout na krajském úřadě (U Jezu 642/2a, Liberec) na odboru školství od 1. února 2019, kontakt Eva Hodboďová, kancelář 923.

800x600 Normal 0 21...