Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Autor: Václav Strouhal, DiS. RssIcon
Od Václav Strouhal dne 12.6.2019 16:08
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. o prázdninách zahájít nový běh letního intenzivního kurzu pro žáky – cizince, kteří se stěhují ze své země a ve školním roce 2019/20 se nově zapojují do základní školní docházky. Kurz je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. V loňském roce se do tohoto kurzu přihlásilo, i díky Vašemu doporučení, 5 dětí a všechny jej dokončily.

Letní intenzívní kurz poběží od 12. 8. do 16. 8. a bude pak navazovat každé pondělí až do 21. 10. 2019. Další informace najdete v přiloženém letáku.  Do kurzu je žádoucí přihlásit se předem, do 5. 8. 2019 na kontaktní údaje uvedeném v letáku i podpisovém řádku. Díky dotaci z MŠMT a Libereckého kraje – program Podpora integrace národnostních menšin a cizinců jsme schopni tento kurz realizovat zdarma. Kurz se bude konat v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy).

Zde více: http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=0_z4NrkgjxQ%3d&tabid=160&mid=756 

...
Od Václav Strouhal dne 20.12.2018 11:57

Fond vzdělání VDV

O příspěvek na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním je možné žádat do 25. února 2019.

Od Václav Strouhal dne 11.12.2018 13:23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2019.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity 

Od Václav Strouhal dne 29.10.2018 10:52
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Bližší informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-1?lang=1&ref=m&source=email

...
Od Václav Strouhal dne 21.9.2018 6:09
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“ v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-programu

...
Od Václav Strouhal dne 25.7.2018 8:17
Nadační fond VERDA zahájil v rámci programu "Podpora vzdělávání Romských dětí a mládeže" příjem přihlášek pro studijní stipendia. O stipendia mohou žádat romské děti a mládež při prezenčním (denním) studiu na středních odborných učilištích, na středních školách, vyšších odborných školách a vysokých školách. 

Přihlášky lze zasílat do 18. září 2018.

Bližší informace na: www.verda.me/cs/prihlaska/ 

...
Od Václav Strouhal dne 15.6.2018 11:24
Dovolte nám Vás infomovat o možnosti získat stipendium pro romské studenty SŠ a VOŠ.

Podávat online žádosti lze do 15. července 2018. Podrobné informace a vstup do online žádosti naleznete na stránkách www.romskastipendia.cz 

Prosíme Vás o šíření této zprávy. Dejte vědět všem možným zájemcům, organizicacím, institucím, které spolupracují s Romy a mohou zprávu předat dále studentům. 

Prosíme přečtěte si článěk ke stipendijnímu programu na tomto odkaze a pomozte nám tak s propagací této stipendijní soutěžě, skrz kterou můžeme zvýšit vzdělanost Romů.

 

...
Od Václav Strouhal dne 18.5.2018 11:43

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po jejich nástupu do základního vzdělávání v ČR.

Clížší nformace nalznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nova-podpora-zaku-cizincu-po-nastupu-do-zakladni-skoly?lang=1&ref=m&source=email 

Vlastní portál naleznete na: http://cizinci.nidv.cz/

 

Od Václav Strouhal dne 5.4.2018 11:16

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní akreditovaný seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na podporu znalostí ČEŠTINY (+ prvních jazyků) u dětí z jazykového odlišného prostředí. Kurz je prom účastníky zcela zdarma.

Pozvánku a příhlášku na akci naleznete v níže uvedených odkazech:

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

 

Od Václav Strouhal dne 15.11.2017 22:04

Se svými příspěvky se do druhého ročníku soutěže mohou přihlásit romští studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěž se koná za podpory dánské nadace VELUX.

Vyhlášeny jsou dvě kategorie – první je určená pro studenty na SŠ a VOŠ, druhá kategorie je otevřená studentům vysokých škol.

Bližší informace na: https://romskastipendia.cz/index.php/aktuality/221-organizace-romea-vyhlasuje-2-rocnik-literarni-souteze-pro-romske-studenty