Kategorie příspěvků


 

Pedagogičtí pracovníci


RssIcon
Od Petra Krčmářová dne 18.2.2019 13:23

Centrum Lira pořádá seminář na téma "Dítě s PAS v předškolním a školním zařízení", který je určen pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s poruchou autistického spektra. Seminář se uskuteční 13. 5. 2019 od 8 do 16 hodin. Bližší informace naleznete v příloze.

 
Od Lucie Matoušková dne 18.2.2019 12:50
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI ÚNOR 2019

14.00 Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Trvalý odkaz pokračování »
Od Jana Šimůnková dne 18.2.2019 9:41
Lomnické hudební jaro aneb čtvrt století s hudbou, tancem a zpěvem v Lomnici nad Popelkou Proč se festivalu účastnit? Zveme vás vedoucí, jednotlivce i skupinynebo jen kamarády, kteří si chtějí na mezinárodním festivaklu vystoupit. Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu pro děti a mládež do 26ti let. Smyslem festivalu není soutěž mezi účastníky, nýbrž prezentace mladých umělců v oblasti hudby, tance nebo zpěvu. Tato akce je příležitostí pro vzájemnou inspiraci, předáváním zkušeností a povzbuzením jejich účastníků pro další činnost. Odborný garant proto neurčuje pořadí jednotlivých účinkujících, je v roli odborného posuzovatele a rádce. Vyhlášení výsledků a možnost konzultace s odbornými garanty se uskuteční po skončení posledního účinkujícího v dané kategorii. Každý účastník získá za účast pamětní list s drobnou odměnou a za mimořádné výkony mu může být udělena i speciální cena tzv. Lomnická notička. Podívejte se na www.lhj.cz Těšíme se na Vás!!!
Od Jana Šimůnková dne 18.2.2019 9:41
40hodinový kurz MČMT ČR. Datum: 16.3. - 7.4.2019 Místo konání: Středisko volného času Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou Přihlašování pro zájemce - Přihlášky do 1.3.2019 Určeno široké veřejnosti. Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů (platných od 1.9.2016). Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání. Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání - v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických...
Od Jana Šimůnková dne 18.2.2019 9:41
Festival Antifetfest aneb Jde to i jinak! vede žáky základních škol a studenty gymnázií a odborných učilišť ke schopnosti uvědomovat si problematiku rizikového chování a zamýšlet se nad ní. Učí je hovořit o problémech, s nimiž se denně setkávají, uvědomovat si závažnost rizikového chování, podporuje vzájemnou spolupráci žáků a studentů a vede k tomu, aby se zapojovali i ti, o které se většina dosud nezajímala. Podporuje a rozvíjí kreativitu, k níž patří i dovednost, jak zpracovat aktuální téma (např. šikanu), jak toto téma sdělit veřejnosti, jakým způsobem sdělit svůj pohled na problém i postoj k němu, jaká by měla být náprava, co je třeba konkrétně udělat. A také, jakým způsobem sami žáci a studenti přispějí k řešení, ke zlepšení situace. www.antifetfest.cz. Festival je určen pro jednotlivce nebo skupinu maximálně pěti tvůrců, kterou do soutěže přihlašuje škola, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež. Počet snímků za školu, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež není...
Od Jana Šimůnková dne 18.2.2019 9:40
Termín konání: 24. dubna 2019, 9.00 - 15.00 Místo konání: SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou číslo programu: S20-09-11-191 akreditace č.j.: MSMT-32774/2016-1-936 1) Vymezení pojmu moderní deskové hry (dále jen MDH) 2) Typy moderních deskových her 3) MDH a klíčové kompetence, hry vhodné pro různé věkové skupiny klientů 4) Pravidla nejrozšířenějších MDH, novinky v oblasti MDH 5) Organizace akcí pro veřejnost, turnaje, dny plné her Doporučeno: učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení Lektor: Mgr. Jan Vodička Poplatek: 400 Kč Hodinová dotace: 6 h On-line přihlášení: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=67561&operace=detail Těšíme se na setkání s Vámi. Mgr. Jana Šimůnková organizátor programu 604 528 279 Přihlásit se můžete přímo u organizátora - simunkova@svclomnice.cz
Od Jana Šimůnková dne 18.2.2019 9:40
NERF – využití simulační hry v zájmovém vzdělávání Termín konání: 25.dubna 2019, 9.00 - 15.00 Místo konání: SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou číslo programu: B21-09-11-191 akreditace č.j.: MSMT-6516/2017-1-405 Seminář zaměřený na novou trendovou aktivitu. Účastníci se seznámí s pravidly nových aktivit s využitím pistolek typu Nerf a jejich možnou realizací ve školách a školských zařízeních. Součástí je i základní proškolení rozhodčích Nerfligy. Přínosem pro pedagogickou praxi je, že se zavádí trendová aktivita, kterou děti samy vyhledávají, přitom se stanovují jasná pravidla, které je nutné v rámci hry dodržovat. Účastníci se seznámí i s možností provázání s polytechnickou výchovou. Praktický vzdělávací program pro pedagogy volného času, vychovatele a vychovatelky ŠD a ŠK. Přináší velké množství konkrétních her a nápadů jak přitáhnout děti od PC k pohybu. Účastníci obdrží metodiku aktivit pro využití Nerf pistolek. Doporučeno: vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů Lektor: Mgr. Jan Vodička ...
Od Jana Šimůnková dne 18.2.2019 9:40
Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou nabízí na červen 2019 možnost školních výletů. Téma – Po stopách tatarského mužíka. Zajímavý program je připraven na 1 – 2 dny (podle požadavků školních kolektivů). Zájemcům rádi zašleme podrobný popis nabízených aktivit, možnost ubytování, možnost stravování. Informace získáte na simunkova@svclomnice.cz, telefon 604 528 279.
Od Eva Hodboďová dne 15.2.2019 10:01
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2018/2019, které garantuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje:

 

Fyzikální olympiáda kategorie A (soutěží žáci 4. ročníků střední školy) - výsledky krajského kola konaného dne 23. ledna 2019.

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Trvalý odkaz pokračování »
Od Jana Štefková dne 14.2.2019 8:36

 ČČeská membránová platforma, z. s. přichází s nabídkou spolupráce pro střední a vyšší odborné školy v Libereckém kraji.