Kategorie příspěvků


 

Pedagogičtí pracovníci


RssIcon
Od Jakub Lang dne 18.4.2019 14:12
 

 

Vážení,

 

dovoluji si Vás pozvat na další setkání, které je určené zejména členům platformy pro rovné příležitosti, zástupcům speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti.

Akce s názvem Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru se uskuteční 6. 6. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial, 1. máje 757/29, 460 07 Liberec, ve velkém kongresovém sálu. Prezentace účastníků bude probíhat od 12:30 hodin. Možnost parkování je zdarma po dobu 150 minut v Obchodním centru Forum Liberec nebo přímo na parkovišti naproti hotelu, který je zpoplatněný částkou 10 Kč / hodina / auto.

Bude představena celková koncepce Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Z důvodu aktualizace dat z Krajského akčního plánu se vybraly a vytipovaly ty dílčí cíle, které jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. Na základě toho budou představeny konkrétní činnosti (opatření),...
Od Kamila Fülová dne 18.4.2019 8:15

 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA  VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI. 

Aktualizace údajů: Kamila Fülová, tel.: 485 226 238, e-mail: kamila.fulova@kraj-lbc.cz
  
Více informací naleznete ve formátu pdf    a ve formátu Excel.
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:26
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ“, který se koná ve dnech 2. a 3. 5. 2019 vždy od 9:00 hodin na pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:23
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost“, který se koná dne 30. 4. 2019 od 9:00 hodin na pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:21
Krajské pracoviště NIDV v Liberci nabízí od září 2019 vzdělávací program Strategické řízení a plánování ve školách, který je určen ředitelům škol, zástupcům ředitelů škol, vedoucím metodických kabinetů a vedoucím odloučených pracovišť. Vzdělávací program je pro účastníky zdarma.

Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn.

Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými...
Od Jana Šimůnková dne 16.4.2019 11:25
NERF – využití simulační hry v zájmovém vzdělávání Termín konání: 25.dubna 2019, 9.00 - 15.00 Místo konání: SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou číslo programu: B21-09-11-191 akreditace č.j.: MSMT-6516/2017-1-405 Seminář zaměřený na novou trendovou aktivitu. Účastníci se seznámí s pravidly nových aktivit s využitím pistolek typu Nerf a jejich možnou realizací ve školách a školských zařízeních. Součástí je i základní proškolení rozhodčích Nerfligy. Přínosem pro pedagogickou praxi je, že se zavádí trendová aktivita, kterou děti samy vyhledávají, přitom se stanovují jasná pravidla, které je nutné v rámci hry dodržovat. Účastníci se seznámí i s možností provázání s polytechnickou výchovou. Praktický vzdělávací program pro pedagogy volného času, vychovatele a vychovatelky ŠD a ŠK. Přináší velké množství konkrétních her a nápadů jak přitáhnout děti od PC k pohybu. Účastníci obdrží metodiku aktivit pro využití Nerf pistolek. Doporučeno: vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů Lektor: Mgr. Jan Vodička ...
Od Eva Hodboďová dne 12.4.2019 6:52

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek, ve spolupráci s Libereckým krajem, odborem zemědělství a životního prostředí, pořádá v sobotu 11. května 2019 krajské kolo 47. ročníku přírodovědně - ekologické soutěže pro šestičlenné kolektivy žáků základních škol a odpovídajích ročníků gymnázií. Zahájení soutěže proběhne v Solvayově lomu u Křižan v 9:30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit prostřednisctvím závazné přihlášky do 4. května 2019 na adresu:  Mgr. Milan Jánošík, koordinátor krajského kola ZL, Základní škola a Mateřská škola, Školní 63, 463 52 Osečná, email: milan.zbojnici@seznam.cz, tel: 728 857 156. Podrobné informace ke krajskému kolu soutěže naleznete v propozicích ZDE.

Od Eva Hodboďová dne 12.4.2019 6:35
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2018/2019, které garantuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje:

Biologická olympiáda kategorie B (5. dubna 2019)

Olympiáda v českém jazyce kategorie I, kategorie II (3. dubna 2019)

Biologická olympiáda kategorie A (29. března 2019)

Soutěž ve francouzské konverzaci kategorie A1, kategorie A2, kategorie B1,...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 10.4.2019 9:44
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 9h do 17h vás srdečně zveme na metodický seminář s názvem PTAČÍ ROK. Přinese vám informace o životě a ochraně asijských i evropských pěvců prostřednictvím pestrého interaktivního kalendáře. Kalendář a pěkný metodický materiál si odnesete domů. Nápadité aktivity budete moci realizovat ve vaší pedagogické praxi. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ i další zájemce. Seminář se koná v SEV DIVIZNA, Javorová 33/207 v Liberci. Režijní poplatek činí 350 Kč.

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní M. Nováková - novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 148

...
Od Petra Krčmářová dne 8.4.2019 8:20
Dne 27. 3. 2019 byla zveřejněna výzva pro podávání žádostí do Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast školství a mládež, podprogram 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.

Výzva, podmínky a formuláře jsou ke shlédnutí na webových stránkách Libereckého kraje, oblast Dotací.

Žádosti je možné podávat od 29. 4. 2019 do 13. 5. 2019 do 14 hodin.

...