Kategorie příspěvků


 

Podpora odborného vzdělávání


RssIcon
Od Jan Slípka dne 2.5.2018 8:13
Společnost ŠKODA AUTO pořádá již šestým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro ty nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.

Registraci lze provádět online, a to na: www.mladidesigneri.skoda-auto.cz

Speciální cenu ŠKODA AUTO pro kategorii jednotlivci i kategorii škol/ týmů vyberou designéři ŠKODA AUTO.

Kategorie:

ŠKOLNÍ TÝMY ; JEDNOTLIVCI

- Cena veřejnosti 2D

- Cena veřejnosti 3D

- Cena Designu ŠKODA AUTO

Termín pro přihlášení

03.04.2018 – 31.05.2018

Ceny

Finanční příspěvek pro školu na výtvarné potřeby, výlet do ŠKODA Muzea, věcné ceny pro samotné dětské designéry aj.

Kdo se muže zúčastnit

Děti studující na prvním stupni základních škol - školní týmy i jednotlivci...
Od Jana Holubová dne 5.4.2018 7:01

V pátek 23. 3. 2018 navštívili žáci SPŠT veletrh AMPER v Brně, který je považován za největší veletrh elektrotechniky v České republice a na Slovensku. Součástí veletrhu je i doprovodný program tvořený odbornými konferencemi, semináři, školeními a workshopy na aktuální oborová témata. Veletrh se také pravidelně věnuje tématu elektromobility v rámci doprovodného programu AMPER Motion.

Od Jana Holubová dne 5.4.2018 6:55

Soutěž Technowizz pořádá Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s firmou AGC, s. r. o. a odstartovala již v říjnu, kdy žáci navštívili firmu AGC, s. r. o. a mohli si vybrat z 5 zlepšujících projektů. Naši žáci si vybrali 2 projekty: Elektrické ovládání posuvu kamery pro kontrolu prasklého síta a Návrh zařízení kontroly konektoru pro napájení. 

V úterý 20. března byli žáci obhájit své projekty před komisí složenou ze zaměstnanců firmy
AGC, s. r. o. a měli tak jedinečnou možnost vyzkoušet si obdobu obhajoby maturitní práce. Výsledky soutěže budou známy do konce března. 

Děkujeme žákům 4. ročníku Vítu Nesvatbovi, Veronice Netušilové, Miroslavu Špringerovi a Medardu Vackovi a také odborným garantům Ing. Jiřímu Kočímu a Tomáši Vackovi za reprezentaci školy.

Od Jana Holubová dne 5.4.2018 6:55

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhlo v budově krajského úřadu Libereckého kraje krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů. 
Střední průmyslovou školu technickou na soutěži úspěšně reprezentovali, v kategorii středoškolák, tito žáci: Veronika Netušilová s projektem Setrvačnost lidského oka, Vít Nesvatba s projektem Robotické frézování a Jiří Kočí s projektem Bezdrátové nabíjení elektromobilu. Za svou úspěšnou reprezentaci se spolu s žáky jiných škol podívají do Francie. Jiří Kočí navíc postoupil do celostátního kola. 

Od Markéta Novotná dne 26.3.2018 17:30
Semináře pro pedagogy základních škol z oblasti dopravní výchovy pokračují. Už nyní se můžete zaregistrovat na semináře, které se budou letos konat v Libereckém kraji, a to v Turnově, Frýdlantu, Novém Boru a Liberci.  

 

Tým silniční bezpečnosti pokračuje v pořádání seminářů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře jsou součástí projektu "Markéty dopravní výchova". Projekt je postavený na inovativním přístupu k dopravní výchově.

 

Byl vytvořen komplexní program, který zajišťuje odborné proškolení pedagogických pracovníků, příslušné výukové materiály postavené na inovativním přístupu (základem je promítnutí dopravní výchovy do jiných vzdělávacích oblastí), preventivní program pro mateřské i základní školy (provádějí proškolení lektoři Týmu silniční bezpečnosti), možnost dalších preventivních aktivit (pravidelné soutěže pro děti, akce pořádané ve spolupráci se složkami IZS, akce pro širokou veřejnost aj.).

 

„Liberecký kraj dlouhodobě...
Od Jana Holubová dne 13.3.2018 11:27
Jablonec n. N. - Studentům v Jablonci přednášel odborník z Ústavu jaderného výzkumu. Dvě hodiny si zpestřili také vlastním praktickým měřením radioaktivity a dalšími fyzikálními pokusy. Do pokusu při přednášce Energie - budoucnost lidstva se pustil Martin Jurásek a Tomáš Stránský ze třídy M2C. Na technických školách zpestřují středoškolákům výuku fyziky. S tématem Energie - budoucnost lidstva přijel z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži Adam Kecek na Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci.Jedním z hlavních cílů přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technických školách. Energetika se bez nové koncepce a mladých odborníků neobejde. Na pracovním trhu v technických profesích nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí.

...
Od Daniel Blaškovič dne 12.3.2018 9:44

  Firma HOPE Studio nabízí unikátní projekt - kroužek, kde žákům ukazujeme, že jsou i jiné možnosti trávení volného času než jen na počítači a mobilním telefonu. 

Pod vedením profesionálních lektorů vás provedeme světem deskových a karetních her od českých i světových autorů a vydavatelství.  Naučíme vás pracovat s 3D tiskárnami a programem na 3D tisk společně s firmou VOPLASTO a mnoho dalších aktivit spojené např. s Krajskou vědeckou knihovnou, Severočeským muzeem nebo herním světem Jotunheim.

Neváhejte nás kontaktovat a zjistit více informací na mailu : daniel.blaskovic@hopestudio.cz

Daniel Blaškovič - vedení firmy HOPE Studio

 

Od Eva Hodboďová dne 8.3.2018 9:53
Dovolujeme si pozvat vedení, pedagogy a žáky základních a středních škol Libereckého kraje na krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji, v rámci kterého bude více jak 30 žáků základních a středních škol prezentovat své vědecké projekty na zajímavá, rozmanitá témata. V průběhu akce se budete moci od žáků středních škol dozvědět více například o bezdrátovém nabíjení elektromobilu, letech do vesmíru nebo hvězdách, od žáků základních škol pak o automatickém zalévání rostlin, citech rostlin nebo jak pěčovat o psa s diabetem. Akce se uskuteční ve čtvrtek 22. března 2018 od 10 hodin v sídle Libereckého kraje.

Pro autory projektů je připravena odborná stáž do Francie a vítězné projekty v kategorii "středoškolák" mají možnost postoupit do národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, případně mohou být nominované na prestižní zahraniční soutěže.

Pořadatelem Festivalu vědy a techniky pro děti a mládeže v Libereckém kraji je Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET a Liberecký...
Od Pavlína Hublová dne 27.2.2018 14:44
 logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 3, březen/2018

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 (není-li uvedeno jinak) kalendar 6. 3. 2018, Jak na rozvoj podnikavosti ve škole

Lektoři Kateřina Lichtenberková a Lukáš Hula nám shrnou,...
Od Eva Hodboďová dne 26.2.2018 16:53
Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pořádá v rámci projektu Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji metodickou, informativní cestu pro žáky a pedagogy základních a všech typů středních škol Libereckého kraje na krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji dne 9. března 2018. Doprava žáků a pedagogů bude na festival zajištěna společným autobusem ze zastávkových míst: Česká Lípa, Liberec, Turnov. Nástupní časy budou upraveny a včas oznámeny podle počtu přihlášek.

Zájemci se mohou přihlašovat do 7. března 2018 u kontaktní osoby: Eva Hodboďová, email: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz, tel. 739 541 550.

Účastníci "výpravy" budou mít jedinečnou možnost získat inspiraci pro zpracování vlastního projektu. V krajském kole v Pardubicích bude prezentovat 200 žáků více než 120 projektů z nejrůznějších vědeckých a technických oborů. Součástí festivalu je celostátní robotická soutěž Robo RAVE, ve které se představí...