Kategorie příspěvků


 

Podpora odborného vzdělávání


RssIcon
Od Jana Hartlová dne 17.8.2018 11:32
Seminář se koná dne 29.8., 9:00 – 16:00, Praha – Centrum Langhans Dokumentární film jako pomocník při výuce společenských, historických a globálních souvislostí? Vhodné do vyučovacích hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu, mediální výchovy i mnoha dalších. Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz. Seminář je zdarma (včetně nákladů na cestu) a je akreditován MŠMT. Více informací:

https://www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/seminare-pro-vyucujici popřípadě u:  Tereza Günterová koordinátorka projektu GRV            Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha tel.: 222 350 844  mob.: 777 626 483 web: www.jsns.cz // www.clovekvtisni.cz     ...
Od Jan Slípka dne 26.7.2018 8:49
Liberecký kraj informuje školy o nové možnosti, jak financovat své projekty na rozvoj odborného vzděláváníNovou příležitost získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích priorit nabízí školám dánská nadace The Velux Foundations. Nadace se zaměřuje na podporu zlepšování kvality odborného vzdělávání a odborné praxe mladých lidí ze střední a východní Evropy. Její iniciativa pro roky 2018 – 2028 cílí kromě ČR též na Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Školy se mohou ucházet o finance celkem ve třech oblastech:

1.    Projekty mobility pro studenty, učitele, vedoucí pracovníky a jiné osoby, jež mají podstatný vliv na obsah a strukturu vzdělávacích programů a na jejich další směřování.

2.    Modelové projekty, jež mají z hlediska zlepšení systému odborného vzdělávání zvláštní význam a týkají se mimo jiné učení na pracovišti, uznávání již získaného vzdělání nebo tzv. měkkých dovedností.

Trvalý odkaz pokračování »

Od Pavlína Hublová dne 22.6.2018 10:48
 ​

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 7–8, červenec–srpen 2018

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2017/2018 Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Co je Khanova škola a Khan Academy, kam směřují a jak je může využít český učitel a jeho student? Jak se mohou...
Od Pavlína Hublová dne 30.5.2018 12:22
 ​

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 6, červen/2018

Zapište si do kalendáře termín online setkání od 20:00 kalendar...
Od Jan Slípka dne 2.5.2018 8:13
Společnost ŠKODA AUTO pořádá již šestým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro ty nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.

Registraci lze provádět online, a to na: www.mladidesigneri.skoda-auto.cz

Speciální cenu ŠKODA AUTO pro kategorii jednotlivci i kategorii škol/ týmů vyberou designéři ŠKODA AUTO.

Kategorie:

ŠKOLNÍ TÝMY ; JEDNOTLIVCI

- Cena veřejnosti 2D

- Cena veřejnosti 3D

- Cena Designu ŠKODA AUTO

Termín pro přihlášení

03.04.2018 – 31.05.2018

Ceny

Finanční příspěvek pro školu na výtvarné potřeby, výlet do ŠKODA Muzea, věcné ceny pro samotné dětské designéry aj.

Kdo se muže zúčastnit

Děti studující na prvním stupni základních škol - školní týmy i jednotlivci...
Od Jana Holubová dne 5.4.2018 7:01

V pátek 23. 3. 2018 navštívili žáci SPŠT veletrh AMPER v Brně, který je považován za největší veletrh elektrotechniky v České republice a na Slovensku. Součástí veletrhu je i doprovodný program tvořený odbornými konferencemi, semináři, školeními a workshopy na aktuální oborová témata. Veletrh se také pravidelně věnuje tématu elektromobility v rámci doprovodného programu AMPER Motion.

Od Jana Holubová dne 5.4.2018 6:55

Soutěž Technowizz pořádá Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s firmou AGC, s. r. o. a odstartovala již v říjnu, kdy žáci navštívili firmu AGC, s. r. o. a mohli si vybrat z 5 zlepšujících projektů. Naši žáci si vybrali 2 projekty: Elektrické ovládání posuvu kamery pro kontrolu prasklého síta a Návrh zařízení kontroly konektoru pro napájení. 

V úterý 20. března byli žáci obhájit své projekty před komisí složenou ze zaměstnanců firmy
AGC, s. r. o. a měli tak jedinečnou možnost vyzkoušet si obdobu obhajoby maturitní práce. Výsledky soutěže budou známy do konce března. 

Děkujeme žákům 4. ročníku Vítu Nesvatbovi, Veronice Netušilové, Miroslavu Špringerovi a Medardu Vackovi a také odborným garantům Ing. Jiřímu Kočímu a Tomáši Vackovi za reprezentaci školy.

Od Jana Holubová dne 5.4.2018 6:55

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhlo v budově krajského úřadu Libereckého kraje krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů. 
Střední průmyslovou školu technickou na soutěži úspěšně reprezentovali, v kategorii středoškolák, tito žáci: Veronika Netušilová s projektem Setrvačnost lidského oka, Vít Nesvatba s projektem Robotické frézování a Jiří Kočí s projektem Bezdrátové nabíjení elektromobilu. Za svou úspěšnou reprezentaci se spolu s žáky jiných škol podívají do Francie. Jiří Kočí navíc postoupil do celostátního kola. 

Od Markéta Novotná dne 26.3.2018 17:30
Semináře pro pedagogy základních škol z oblasti dopravní výchovy pokračují. Už nyní se můžete zaregistrovat na semináře, které se budou letos konat v Libereckém kraji, a to v Turnově, Frýdlantu, Novém Boru a Liberci.  

 

Tým silniční bezpečnosti pokračuje v pořádání seminářů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře jsou součástí projektu "Markéty dopravní výchova". Projekt je postavený na inovativním přístupu k dopravní výchově.

 

Byl vytvořen komplexní program, který zajišťuje odborné proškolení pedagogických pracovníků, příslušné výukové materiály postavené na inovativním přístupu (základem je promítnutí dopravní výchovy do jiných vzdělávacích oblastí), preventivní program pro mateřské i základní školy (provádějí proškolení lektoři Týmu silniční bezpečnosti), možnost dalších preventivních aktivit (pravidelné soutěže pro děti, akce pořádané ve spolupráci se složkami IZS, akce pro širokou veřejnost aj.).

 

„Liberecký kraj dlouhodobě...
Od Jana Holubová dne 13.3.2018 11:27
Jablonec n. N. - Studentům v Jablonci přednášel odborník z Ústavu jaderného výzkumu. Dvě hodiny si zpestřili také vlastním praktickým měřením radioaktivity a dalšími fyzikálními pokusy. Do pokusu při přednášce Energie - budoucnost lidstva se pustil Martin Jurásek a Tomáš Stránský ze třídy M2C. Na technických školách zpestřují středoškolákům výuku fyziky. S tématem Energie - budoucnost lidstva přijel z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži Adam Kecek na Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci.Jedním z hlavních cílů přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technických školách. Energetika se bez nové koncepce a mladých odborníků neobejde. Na pracovním trhu v technických profesích nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí.

...