Kategorie příspěvků


 

Podpora odborného vzdělávání


RssIcon
Od Jana Holubová dne 16.1.2018 15:05
Zveme Vás na "Den otevřených dveří" na naši Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci nad Nisou, Belgická 4852 dne 17. 1. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin. Více informací na www.spstjbc.cz. Těší se na Vás vedení školy, pedagogové a žáci školy, kteří se stanou Vašimi průvodci.
Od Vladimíra Bártlová dne 8.12.2017 11:28
Srdečně zveme na středu 7. února 2018 všechny zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se podrobně s fungováním technické větve naší školy. Na základě osobní návštěvy si lze vytvořit ucelenou představu o studiu ryze technických (Aplikovaná chemie, Technologie skla). Návštěvu uměleckých oborů doporučujeme zájemcům i z 8. ročníku ZŠ. Uchazeči získají detailní informace k přijímacímu řízení nebo možnostem získání stipendia, seznámí se s koncepcí výuky, prohlédnou si moderně vybavené laboratoře. Informovat budem také o možnostech následného uplatnění v praxi nebo vysokých školách. Pedagogové a studenti sklářské školy budou návštěvníkům k dispozici od 8 do 16 hodin.

V současné době je železnobrodská sklářská škola jedinou institucí v ČR, která nabízí obor Technologie skla podpořený finančním stipendiem. Zároveň škola nabízí jako jediná v Libereckém kraji atraktivní obor Aplikovaná chemie se zaměřením - Analytická...
Od Helena Černá dne 20.11.2017 13:42

Všechny srdečně zveme na dny otevřených dveří SŠŘS v Jablonci nad Nisou, které se konají 23. 11. 2017 a 18. 1. 2018 vždy od 9.00 do 16.00 na těchto adresách:

Smetanova 66, Jablonec nad Nisou - budova teoretického vyučování

Podhorská 348/54 - dílny oboru Zlatník a klenotník, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, Bižuterní výroba

náměstí 3. května v Železném Brodě (budova radnice B) - dílny oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

více na www.sosjbc.cz

Od Jana Holubová dne 16.11.2017 14:28

Zveme Vás na "Den otevřených dveří" na naší Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci nad Nisou, Belgická 4852 dne 22. 11. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin. Více informací na www.spstjbc.cz. Těší se na Vás vedení školy, pedagogové a žáci školy, kteří se stanou Vašimi průvodci.

 

Od Eva Hodboďová dne 10.11.2017 14:08

Ve středu 1. listopadu se v prostorách zastupitelského sálu sídla Libereckého kraje uskutečnilo za přítomnosti 30 zástupců základních a středních škol informační a metodické setkání k zahájení druhého ročníku soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji jako součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji (Program). V průběhu setkání byli účastníci seznámeni  s výsledky prvního ročníku Programu, který v probíhá ve spolupráci s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET a Nadací Jablotron.

Zprávu z prvního ročníku soutěže a realizace Programu naleznete v souboru ZDE.

Od Robert Gamba dne 10.11.2017 2:10
V návaznosti na seriál kulatých stolů přináší Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR další témata do krajů. V prosinci přiveze AIVD do Liberce "digitální gramotnost", představí aktivity v této oblasti a společně se s účastníky zamyslí nad tím, jak se k této problematice staví aktéři vzdělávání v Libereckém kraji. Zároveň představí příklady dobré praxe a prodiskutuje, jak navázat hlubší spolupráci k danému tématu.

Spolupořadatelem akce je společnost Agentura Amos Liberec.

 

Akce se uskuteční přesně za měsíc, 11. prosince 2017, 10:00 - 12:00 hod.  na půdě Libereckého kraje, v sálu Zastupitelstva Libereckého kraje (č. 326), U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 

Účast na akci je ZDARMA

 

Akce se koná pod záštitou RNDr. Roberta Gamby, předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje.

 

Bližší Informace...
Od Leoš Křeček dne 18.10.2017 23:07
Liberecký kraj ve spolupráci s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET pořádá informační a metodické setkání k zahájení II. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji. Uskuteční se 1. listopadu 2017 od 9:30 do 12:00 hod. na Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 3. patro, zasedací místnost 326. Soutěž vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji vyhlašuje Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. ve spolupráci s Libereckým krajem a Nadací JABLOTRON a je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji.

V kategorii Junior je určena žákům 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, v kategorii Středoškolák žákům středních škol. Vyvrcholením soutěže je prezentace projektů před odbornou i širokou veřejností, jež se uskuteční 22. března 2018 v Liberci. Výherci v kategorii Junior se zúčastní krátkodobé odborné stáže v zahraničí, v kategorii Středoškolák postupují do národního...
Od Leoš Křeček dne 18.10.2017 22:57
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Libereckým krajem, Nadací JABLOTRON a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2017/2018 II. ročník Soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji.  Cílem soutěže je:

Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných...
Od Pavlína Hublová dne 5.10.2017 8:57
 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 10, říjen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 kalendar 5. 10. 2017 Mediální aktivity ve výuce  

Ing. Martin Blatoň, PhD. nám na jaře představil svou verzi Turistickomediálního kurzu. Nyní bude čas představit si podrobněji další aktivity, které lze integrovat do výuky na ZŠ a SŠ.

11. 10. 2017 MOOC pro učitele...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 25.9.2017 10:56
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA nabízí dvě volná dotovaná místa ve „studiu k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy“. Toto studium je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a jeho tematické okruhy jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je: 

·         Trvalý odkaz pokračování »