Kategorie příspěvků


 

Podpora odborného vzdělávání


RssIcon
Od Jana Antošová dne 6.9.2017 13:17
 Společnost ŠKODA AUTO pořádá již pátým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro ty nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.

Soutěž poběží v průběhu měsíce září a nově bude hlasování veřejnosti probíhat online, školy tak mohou sdílet přímo odkaz na dílo dětí.

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny v podobě finančního daru na výtvarné pomůcky pro školy, stejně jako jiné drobnosti pro samotné designéry.

 

Více informací naleznete na: www.mladidesigneri.skoda-auto.cz

 

...
Od Lenka Kočová dne 30.8.2017 12:56
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání 29. 8. 2017 schválilo úpravy Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018. Nejen, že se do stipendijního programu zapojil již třetí zaměstnavatel (prvním zaměstnavatel je ZOD Brniště, a.s. druhým společnost Preciosa), a to akciová společnost Silnice LK, která bude finančně podporovat žáky oboru Strojník silničních strojů na Střední škole, stavební a dopravní v Liberci, ale došlo i k úpravám Stipendijního řádu pro školní rok 2017/2018. Přidán byl jak nově zařazený obor, tak i upřesněny podmínky vyplácení motivačních a prospěchových stipendií, jejichž výklad nebyl jednoznačný. Upraveny byly dva odstavce Stipendijního řádu. První odstavec upravuje měsíc, ve kterém žáci již nemají nárok na motivační stipendium, neboť původní znění znevýhodňovalo žáky učebních oborů. Poslední měsíc řádné docházky (dle rozvrhu) je u skupiny oborů M duben a u skupiny oborů H květen. Následující měsíc...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.8.2017 12:51
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA nabízí dvě volná dotovaná místa ve „studiu k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy“. Toto studium je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a jeho tematické okruhy jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je: 

·         Trvalý odkaz pokračování »
Od Jana Antošová dne 4.7.2017 7:47
 

Pozvánka na konferenci s názvem "Přijďte se inspirovat" Rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje („KAP LK“)předala pozvánku na setkání platformy „Volba povolání“ a „Vzdělávání pro všechny“, které je zaměřeno na klíčové témat „Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů“ a částečně také na klíčová témata „Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání“ a „Rozvoj kariérového poradenství“. 

Dne 25. 9. 2017 jsme pro Vás připravili konferenci s názvem „PŘIJĎTE SE INSPIROVAT“, kterou zajišťujeme ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, společností ŠKODA AUTO a.s. a Akademií řemesel Praha – Střední školou technickou.

Dopolední informační část konference, kterou nás provede zástupce Národního ústavu pro vzdělávání, je zaměřena na

legislativní novinky a návrhy ve schvalovacím...
Od Lenka Pučalíková dne 16.6.2017 10:43
Pro velký zájem ze strany českých i německých škol a vzdělávacích institucí pořádá Tandem v Plzni v temínu 6.–8. října 2017 česko-německý kontaktní seminář. Vzdělávací akce je primárně určena zástupcům odborných škol, kteří hledají partnerské zařízení pro realizaci odborných praxí v zahraničí.

Po celou dobu semináře je zajištěno tlumočení.

Předběžný program:

pátek, 6. října (od 14 – cca 21 hodin): - představní škol, vzdělávacích institucí a zařízení - představení činnosti Tandemu - seznámení se s konceptem Vědomé práce s diverzitou - představení metody jazykové animace

sobota, 7. října (od 8.30 – 19 hod): - vzdělávací systémy v Česku a Německu - příklady dobré praxe z Česka a Německa - workshop na téma projektové plánování - interaktivní prohlídka Plzní v rámci projektu Zažij Plzeň!

neděle, 8. října (od 8.30 – 12 hodin): - zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace - finanční možnosti v česko-německých výměnách mládeže - vyhodnocení, závěr

Podrobný...
Od Pavlína Hublová dne 31.5.2017 12:42
 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 6, červen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 kalendar ...
Od Pavlína Hublová dne 2.5.2017 11:49
 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 5, květen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 kalendar ...
Od Pavlína Hublová dne 31.1.2017 12:19
 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 2, únor/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 kalendar ...
Od Pavlína Hublová dne 7.12.2016 14:16


logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 1, prosinec/leden 2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 kalendar 1. 12. 2016, Metody výuky jako podpůrná opatření     Úprava metod výuky je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního...
Od Markéta Leníková dne 10.11.2016 8:29


Krajská hospodářská komora Liberec pořádá krajské kolo odborné soutěže "T-PROFI" s cílem podpořit polytechnickou výuky, prověřit šikovnost účastníků, prověřit „konstruktérské“ dovednosti žáků a studentů, vyzkoušet si realizaci díla v týmu a zdůraznit význam kvality odborné přípravy a prověřit spolupráci zaměstnavatelů se středními i základními školami. 

V letošním roce proběhl první ročník celorepublikové soutěže z vybraných krajských družstev a připravujeme na příští rok druhý ročník, kde by vítězové krajských soutěží zápolili v rámci ČR. Na podzim letošního roku zorganizujeme krajské kolo této soutěže a vítěz bude reprezentovat LK na celostátní úrovni.

 

Co akce nabízí a proč se zapojit?

 

Zaměstnavatelé

Základní a střední školy

...