Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Podpora odborného vzdělávání

Minimalizovat
RssIcon
Od Ivo Krobot dne 24.6.2021 13:42


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 7–8, červenec–srpen 2021

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve školním roce 2020/2021   Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

...
Od Michaela Valentová dne 18.6.2021 9:02
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu Spolu po COVIDu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků., kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie J, E nebo H a pedagogické pracovníky, kteří v těchto oborech vzdělání vyučují.

Žádost je třeba podat nejpozději do 16. července.

 

Více informací najdete pod odkazem: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-spolu-po-covidu?fbclid=IwAR3f_o-spwAuHnfWaxz6SnAurTnbyH-gJyDdTWzzUa47sMfNiKWPO6mzl9I...
Od Ivo Krobot dne 26.5.2021 22:31


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 6, červen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání kalendar 2. 6....
Od Jana Štefková dne 8.4.2021 6:57
 

 

Evropská komise 25. 3. 2021 oznámila spuštění nového programu Erasmus+ pro období 2021-2027 (info také zde), zároveň byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Dům zahraniční spolupráce si Vás v souvislosti s tím dovoluje pozvat na dva informační webináře.

1. webinář k předkládání žádostí o grant na krátkodobé projekty mobilit v odborném vzdělávání a přípravě, který se bude konat 15.4. 2021 od 14 do 17 hodin....
Od Ivo Krobot dne 29.3.2021 13:53


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 4, duben 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání kalendar 7. 4. 2021 od 20:00 – Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků

...
Od Ivo Krobot dne 24.2.2021 13:26


Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 3, březen 2021

Zapište si do kalendáře termíny online setkání kalendar 3. 3. 2021 od 20:00 – Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s dětmi

Mgr. Helena Kumperová nás již provedla skrytým kurikulem, podporou asistenta pedagoga a nyní se bude věnovat komunikaci, která nebolí a pomáhá najít cestu k dítěti.

4. 3. 2021 od 20:00 – Metodika třídnické hodiny prezenčně i online

Práce na vztazích s jednotlivými žáky i uvnitř třídního kolektivu je dnes složitější než kdy jindy. Po návratu žáků do škol bude navíc znovuoživení sociálních vazeb i prevence a ošetření toho, co se odehrálo za vypnutými kamerami, předním úkolem třídních učitelů. Své zkušenosti, tipy a podněty v tomto směru nabídne psycholožka Mgr. Jana Lidická.

...
Od Zuzana Vereščáková dne 24.2.2021 9:51

Zveřejňujeme aktualizovaný Stipendijní řád Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji účinný od 2. pololetí školního roku 2020/2021.

Stipendijní řád ke stažení zde>> 

 

Od Václav Strouhal dne 1.1.2021 16:11

MŠMT schválilo vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2021“.

Výzva je vyhlášená na celý rok 2021, obsahuje termíny pro podávání žádostí na obě období.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

Od Jana Štefková dne 8.12.2020 12:41
 

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil výzvu na podporu odborného vzdělávání a přípravy žáků. Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

Žadatelem a konečným příjemcem musí být česká střední odborná a vyšší odborná škola uvedená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Podporovanými aktivitami jsou např. úprava kurikula podle potřeb lokálního trhu, mobilita studentů, podpora podnikatelských kompetencí žáků, profesní rozvoj učitelů, vytvoření společných vzdělávacích projektů mezi školami (se zaměřením na žáky...