Kategorie příspěvků


 

Informační a komunikační technologie


RssIcon
Od Jana Štefková dne 20.5.2019 10:02
 Realizační tým projektu PRIM Vás zve na dvoudenní konferenci PRIM@ INFOMATIKA VE ŠKOLA, která se uskuteční 7. a 8. června 2019 v budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1. 

V rámci programu budou podrobněji představeny nové vize a změny, které se připravují pro výuku informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a SŠ. Tyto změny se promítnou již do práce s dětmi v MŠ. Proto je připraven program rozdělený do 3 větví podle toho, které cílové skupině je určen.  1) MŠ a 1. stupeň;  2) 2. stupeň ZŠ;  3) SŠ (zejména gymnázia). 

V rámci programu jsou připraveny frontální přednášky, pestrá nabídka workshopů pro zástupce škol všech stupňů vzdělávání a panelová diskuse na téma rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků MŠ, ZŠ i SŠ. 

Podrobnější informace k programu získáte po vyplnění registračního formuláře

...
Od Jana Štefková dne 20.3.2019 13:31
 

Realizační tým projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) pořádá 3. ročník odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol. Akce se uskuteční 24. 4. 2019 od 8:30 do 14:30 hodin v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

V letošním ročníku se můžete těšit na zajímavé informace i praktické ukázky. Načerpáte inspiraci do výuky a podíváte se, jak s technologiemi pracují Vaši kolegové ze základních a středních škol. Představí se vám projekty se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, projekty zaměřené na zavádění technologií do výuky na školách a na sdílení zkušeností pedagogů. Zástupci firem a institucí názorně předvedou, jak co nejlépe využít potenciál, který digitální technologie do vzdělávání vnáší. Těšit se můžete na již zavedené firmy i na start-upy zabývající se vzdělávacími technologiemi. Lepší představu o náplni akce získáte z pozvánky a z programu. Podrobnosti o tom, co přesně letošní ročník nabízí, najdete v newsletteru.

...
Od Robert Gamba dne 9.1.2019 8:25
Srdečně Vás zveme na další setkání Centra kolegiální podpory při ZŠ Lesní, které se bude konat 28. ledna od 14.00 do 15.30 v učebně informatiky ZŠ Lesní v Liberci. Budeme se věnovat řezacímu plotru a jeho využití.

Setkání bude sloužit jako seznámení s přístrojem a nabídka jeho využití ve škole. Přístroj se nabízí se jako vhodná pomůcka pro učitele pracovních činností, výtvarné výchovy a rovněž pracovníky školní družiny či školního klubu. Konkrétně se budeme věnovat: · seznámení s přístrojem · vyřezávání jednoduchých tvarů (z databáze) z papíru · malování jednoduchých tvarů (z databáze) na papír · skenování a vyřezávání podle šablony · propojení přístroje s PC · ukázky softwaru · informační kanály – materiály, inspirace na využití · další operace, pokud zbude čas Seminář je zdarma. Přihlášení zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQ_e1iAciQ_i4KJVyer6V9BXRvrkhHWwWJX2KVHxA6MXTKA/viewform

 

Činnost...
Od Monika Pittnerová dne 10.12.2018 12:31
 

Dne 5. 12. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila odborná konference platforem „Rozvoj osobnosti“ a „Vzdělávání pro všechny“ s názvem „STAGES – NOVÁ METODA VZDĚLÁVÁNÍ“. Program byl zaměřen zejména na pedagogy základních škol a víceletých gymnázií, pedagogické a vzdělávací instituce, představitele univerzit a odbornou veřejnost. Konference byla zahájena v 8:30 a ukončena byla ve 12:30. První polovina konference byla zaměřena spíše teoreticky, druhá část byla převážně praktická.

Úvodní slova pronesl náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa a následně se slova ujal ředitel Libereckého podnikatelského inkubátoru Philipp Roden. Následoval výstup izraelského pedagoga a experta na rozvoj talentu Ophera Brayera, který shrnul současné trendy ve vzdělávání s návazností na metodu Stages. V této části se pro lepší porozumění zapojila překladatelka....
Trvalý odkaz pokračování »
Od Leoš Křeček dne 5.9.2018 21:13
Největší konference o technologiích ve vzdělávání v České republice Společnost Microsoft srdečně zve všechny zástupce vedení škol, pedagogy a správce školního IT na další ročník největší konference o technologiích ve vzdělávání.

Přijďte si prohlédnout a vyzkoušet nejnovější technologie pro školství.

Inspirujte se novými trendy ve výuce podporované IT.

Získejte tipy pro moderní řízení školy. Pro IT správce jsou připraveny novinky pro správu infrastruktury a zabezpečení školního prostředí.

Zjistěte více o možnostech financování z evropských projektů.

Program konference a registrace www.roadshowproskoly.cz

Účast na konferenci je zdarma!

Datum konání: 25. října 2018 od 8:30. Sál otevřen od 7.30.

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Road show pro školy (*.pdf)

...
Od Jan Slípka dne 27.6.2018 13:49
V září proběhne již třetí ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti pod záštitou NÚKIB - Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Ministerstva vnitra, MŠMT a dalších významných organizací. Jedná se o soutěž středoškolských studentů ve znalostech a dovednostech  v oblasti kybernetické bezpečnosti.Předchozího ročníku se zúčastnilo přes 3.000 soutěžících ve věku od 14 do 20 let ze všech druhů středních škol a učilišť bez ohledu na studovaný obor. Ti nejlepší z nich budou letos v říjnu reprezentovat ČR v evropské Cyber Security Challenge, která se koná v Londýně.

 

Cílem soutěže není pouze změřit síly, ale především touto interaktivní formou přispět k celkové osvětě společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Finále třetího ročníku se uskuteční v dubnu 2019 v Ústí nad Labem - a čím více žáků z Libereckého kraje se v něm objeví, tím lépe!

...
Od Jana Štefková dne 25.1.2018 12:55
 

V současné době připravujeme druhý ročník odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol. Ta se uskuteční 24. dubna 2018 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Konference a doprovodná výstava jsou určeny ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol, pedagogům, ICT metodikům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti.

Informace o loňském pilotním ročníku veletrhu Technologie do škol najdete v přiloženém letáku. Letošní ročník akce bude zaměřen na využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a v řízení školy. Uvítáme neotřelá praktická softwarová řešení, jež je možné uplatnit přímo ve výuce či přípravě na ni. Rádi bychom poskytli prostor mimo jiné startupovým projektům. Chceme představit nové aplikace, jež zpracovávají vzdělávací obsah, a...