Kategorie příspěvků


 

Finanční gramotnost


RssIcon
Od Jan Slípka dne 26.10.2018 7:43

V nabídce jsou dva semináře v Liberci – pro učitele 1. i 2. stupně základní školy. Kontakt a přihlášky viz následující dokument:

Od Anna Staníková dne 24.11.2017 13:15
Vážení,

rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali ke kulatému stolu na téma „Finančně gramotná a podnikavá škola“, u něhož můžete zasednout společně s učiteli a řediteli základních i středních škol, zástupci státní správy a s podnikateli z Libereckého kraje.

Kulatý stůl ve spolupráci s KAP LK pořádá organizace yourchance o.p.s., jejímž smyslem fungování je prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, principů podnikání a rozvoje podnikavosti žáků základních a středních škol. Kulatý stůl organizace yourchance o.p.s. pořádá v rámci partnerského projektu s Nadací DRFG s názvem „Finanční gramotnost do škol“.

Hlavním tématem odpoledne je Výuka finanční gramotnosti a podnikavosti na školách. Říkáte si proč? Můžete tak společně prodiskutovat témata, jako je efektivní a kontinuální výuka finanční gramotnosti, rozvoj...
Od Anna Staníková dne 19.10.2017 8:05
Dne 5. října 2017 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo druhé setkání platformy Rozvoj kompetencí, jejímž úkolem je zaštiťovat tematická setkávání v oblastech Čtenářské a matematické gramotnosti a Rozvoje výuky cizích jazyků. Workshop s názvem „Matematika, jazyk a komunikace“ se konal od 12:00 do 15:30 hod., byl zaměřen na téma matematické gramotnosti a jeho hlavním cílem bylo nabídnout účastníkům neobvyklý pohled na výuku matematiky a poskytnout jim inspiraci pro nestandardní aktivity. Na setkání byli přítomni zejména vyučující matematiky na základních a středních školách, ale také zástupci Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání. Workshop vedla zkušená lektorka vzdělávací společnosti Zřetel, s.r.o., prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

V úvodu byli účastníci akce seznámeni s projektem Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (projekt KAP LK)...
Od Anna Staníková dne 27.9.2017 15:13
Vážení,

rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje („KAP LK“)  pozvali na druhé setkání platformy „Rozvoj kompetencí“, které je zaměřeno na téma Matematická gramotnost.

Dne 5. 10. 2017 jsme pro Vás připravili workshop s názvem „Matematika, jazyk a komunikace“, kde Vás zkušená lektorka seznámí s hlavními tématy, jimiž jsou komunikace a jazyk používaný ve třídě při vyučování matematiky a kladení otázek, nepřijdete také o ukázky konkrétních situací. Dále se dozvíte jak pomocí konkrétních aktivit pěstovat mezipředmětové vztahy. Prakticky si vyzkoušíte úlohy a matematické hry, které rozvíjejí jazykové i odborné znalosti a dovednosti žáků a přispívají k aktivnímu a kooperativnímu vyučování.

Účastí na workshopu „Matematika, jazyk a komunikace“ získáte mj. osvědčení o absolvování školení akreditovaného MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Setkání se uskuteční v budově Krajského úřadu Libereckého...
Od Markéta Leníková dne 13.6.2017 7:45


Vážení,rádi bychom Vám touto cestou předali pozvánku na dvoudenní školení „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská firma“ určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ, které pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement, o. p. s. (JA Czech).

Školení se uskuteční ve dnech:

21. - 22. 8. 2017 v Praze, Palác Adria 24. - 25. 8. 2017 ve Zlíně, Baťova vila Přihlašovací formulář naleznete zde.

Cena: 6 700 Kč (vč. DPH 0 %)

V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty, výukové a metodické materiály a drobné občerstvení.

Školení je akreditované MŠMT (č. MŠMT-25306/2016-1-693).

 

Více informací naleznete v pozvánce pozvánce.

...
Od Pavlína Hublová dne 7.12.2016 14:16


logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 1, prosinec/leden 2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00 kalendar 1. 12. 2016, Metody výuky jako podpůrná opatření     Úprava metod výuky je jedno z podpůrných opatření v rámci společného/inkluzivního...
Od Radoslava Žáková dne 14.9.2016 9:46

Zveme žáky a pedagogy středních škol na seminář „Finanční gramotnost na internetu“. Semináře se uskuteční 6. a 7. 10. 2016 v budově KÚ LK. Více: Zde

Od Petra Hottmarová dne 2.9.2016 14:15
Pro II. stupeň ZŠ jsme připravili 90 minutové programy zaměřené na odpovědnou volbu dalšího studia a posílení bezpředsudečného vnímání jinakostí. Využíváme zážitkových a zkušenostních metod a atraktivních mediálních formátů.

Odpovědná volba povolání Program učí děti přemýšlet o vlastních dovednostech a dispozicích. Naším cílem je zprostředkovat žákům a žákyním 6. a 7. tříd přímou zkušenost s realitou trhu práce. Umožnit jim odpovědné rozhodování při zvažování budoucího povolání.

Vlastní tvorbou proti xenofobii - Do života bez předsudků Program je zaměřen na prevenci nežádoucích projevů xenofobie, sexismu, heterosexismu a homofobie. V otevřené a přátelské atmosféře upozorňujeme na konkrétní negativní důsledky genderově stereotypního smýšlení. Jde například o šikanu,...
Od Pavlína Hublová dne 3.7.2016 9:22
 Nabízíme přehled aktivit Metodického portálu RVP.CZ v letním období a zveme vás k objevování, sdílení a komentování příspěvků.

 

 

logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 7–8, červenec – srpen/2016

Podívejte se na vybrané záznamy online setkání, která proběhla ve šk. roce 2015/16 Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech...