Kategorie příspěvků


 

Společné vzdělávání


RssIcon
Od Alena Boukalová dne 17.1.2019 19:21

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

Od Václav Strouhal dne 11.12.2018 13:23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2019.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity 

Od Monika Pittnerová dne 10.12.2018 12:31
 

Dne 5. 12. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila odborná konference platforem „Rozvoj osobnosti“ a „Vzdělávání pro všechny“ s názvem „STAGES – NOVÁ METODA VZDĚLÁVÁNÍ“. Program byl zaměřen zejména na pedagogy základních škol a víceletých gymnázií, pedagogické a vzdělávací instituce, představitele univerzit a odbornou veřejnost. Konference byla zahájena v 8:30 a ukončena byla ve 12:30. První polovina konference byla zaměřena spíše teoreticky, druhá část byla převážně praktická.

Úvodní slova pronesl náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa a následně se slova ujal ředitel Libereckého podnikatelského inkubátoru Philipp Roden. Následoval výstup izraelského pedagoga a experta na rozvoj talentu Ophera Brayera, který shrnul současné trendy ve vzdělávání s návazností na metodu Stages. V této části se pro lepší porozumění zapojila překladatelka....
Od David Liška dne 22.11.2018 14:36

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v sobotu 24. listopadu 2018 den otevřených dveří  od 8.30 do 12 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu, dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase. Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz

Trvalý odkaz pokračování »
Od Václav Strouhal dne 29.10.2018 10:52
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Bližší informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-1?lang=1&ref=m&source=email

...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.10.2018 13:41
Srdečně vás zveme 14. listopadu od 13h do Střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA na setkání pedagogů, které přinese řadu neotřelých a osvědčených postupů, jak realizovat environmentální výchovu ve škole. Lektory tentokrát budou samotní pedagogové, kteří představí své školní projekty nebo příklady dobré praxe ze školního vzdělávání. Ke sdílení bude podávána káva a drobné občerstvení. Akce je akreditována MŠMT a je zdarma. Podrobný program naleznete zde: http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/

...
Od Michaela Svitáková dne 11.9.2018 8:06
 

Vážení,

 

rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I) pozvali na Úvodní konferenci tohoto projektu, která se uskuteční 2. října 2018 od 10 hodin v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s projektem Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I). Projekt vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. a věnuje se 4 klíčovým aktivitám  - polytechnickému vzdělávání, péči o nadané žáky, zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a tvorbě Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Na konferenci budou její účastníci seznámeni s konkrétní formou naplňování těchto aktivit. Do jejich realizace bude zapojeno nejen 30 partnerů projektu (24 středních škol, 4 pedagogicko-psychologické...
Od Barbora Umancová dne 6.9.2018 7:54
I v letošním školním roce připravujeme celostátní akci Týden pro inkluzi, která proběhne od 22. do 28. října 2018. Rádi bychom vám připomněli možnost se s vaší školou a žáky také zapojit. Spolu s vámi a desítkami dalších škol, institucí a organizací chceme touto formou podpořit myšlenku společného vzdělávání všech dětí.

A jak se můžete přidat? Vymyslete vlastní aktivitu – může to být součást běžné vyučovací hodiny, můžete vzít žáky na exkurzi nebo třeba zapojit i rodiče. Inspirovat se můžete našimi návrhy. Poté nám o vaší akci dejte vědět formou webového formuláře, tak ji budeme moci zveřejnit v kalendáři a mapě akcí. Pokud se chcete zapojit, ale zatím nevíte přesný termín a program, potvrďte nám prosím vaši účast jen stručnou odpovědí na e-mail barbora.umancova@rytmus.org,...