Kategorie příspěvků


 

Společné vzdělávání


RssIcon
Od Jakub Lang dne 18.6.2019 11:22
 

Dne 6. 6. 2019 v 13:00 hodin se v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial uskutečnilo páté setkání platformy pro rovné příležitosti, na které byli pozváni zástupci speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti. Akce s názvem "Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru" se zúčastnilo 37 zainteresovaných osob.

V úvodním příspěvku Mgr. Magdalena Zábranská informovala všechny zúčastněné o průběhu schvalování Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR. Dále přednesla harmonogram příprav a projednávání Dlouhodobého záměru Libereckého kraje na období 2020 – 2024. Následovalo seznámení se základními strategickými směry a opatřeními DZ ČR pro příští období především zacílené na základní vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a systém poradenství.

Mgr. Leoš Křeček představil celkové ukotvení, kritéria hodnocení a hlavní cíl Školské inkluzivní koncepce. Z hlediska koncepčních dokumentů není...
Od Monika Jägerová dne 7.6.2019 12:49
  srdečně vás zveme na regionální seminář Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE s názvem JAK VZDĚLÁVAT DOSPĚLÉ? určený pro instituce zájmového vzdělávání dospělých. Speciálně pak cílí na edukační pracovníky, andragogy, pedagogy a organizátory vzdělávacích akcí pro dospělé působící (nejen) v těchto institucích.

 

Seminář přinese následující témata:

·  Zájmové vzdělávání – staré téma s novým obsahem, Michal Šerák, odborný asistent FF UK

·  Kdo je dospělý a jak jej nalákat do vzdělávání aneb Marketing pro vzdělavatele, Monika Buroňová, lektorky marketingu

· Trvalý odkaz pokračování »
Od Monika Pittnerová dne 4.6.2019 13:51

 

Vážení zástupci škol,

rádi bychom Vás pozvali na informační seminář programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021. Program Vzdělávání nabízí možnost projektové spolupráce (včetně mobilit) českých škol a institucí z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Další kolo výzev bude vyhlášeno na podzim 2019.

 

Na seminář se můžete registrovat ZDE.

Bližší informace k programu Vzdělávání naleznete na webových stránkách dzs.cz.

 

Těšíme se na viděnou.

 

 

Od Monika Jägerová dne 13.5.2019 6:16
 WORKSHOP PRO KARIÉRNÍ PORADCE   A ZÁSTUPCE ZŠ A SŠ

Kdy: 22. května 2019, od 12:00 do 15:00 hod.

Kde: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec 3

 

 

Hlavním cílem workshopu je navázat na kariérové poradenství škol, poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických a nedostatkových oborů a dozvědět se od zástupců významných místních zaměstnavatelů, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého hlediska na trhu práce nejvíce žádány. Součástí workshopu je prohlídka provozu společnosti.

Více informací ZDEWorkshop pro kariérní pora...
Od Jakub Lang dne 18.4.2019 14:12
 

 

Vážení,

 

dovoluji si Vás pozvat na další setkání, které je určené zejména členům platformy pro rovné příležitosti, zástupcům speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti.

Akce s názvem Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru se uskuteční 6. 6. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial, 1. máje 757/29, 460 07 Liberec, ve velkém kongresovém sálu. Prezentace účastníků bude probíhat od 12:30 hodin. Možnost parkování je zdarma po dobu 150 minut v Obchodním centru Forum Liberec nebo přímo na parkovišti naproti hotelu, který je zpoplatněný částkou 10 Kč / hodina / auto.

Bude představena celková koncepce Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Z důvodu aktualizace dat z Krajského akčního plánu se vybraly a vytipovaly ty dílčí cíle, které jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. Na základě toho budou představeny konkrétní činnosti (opatření),...
Od Alena Boukalová dne 28.3.2019 20:46

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

 

 

 

Od Václav Strouhal dne 11.12.2018 13:23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2019.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity 

Od Monika Pittnerová dne 10.12.2018 12:31
 

Dne 5. 12. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila odborná konference platforem „Rozvoj osobnosti“ a „Vzdělávání pro všechny“ s názvem „STAGES – NOVÁ METODA VZDĚLÁVÁNÍ“. Program byl zaměřen zejména na pedagogy základních škol a víceletých gymnázií, pedagogické a vzdělávací instituce, představitele univerzit a odbornou veřejnost. Konference byla zahájena v 8:30 a ukončena byla ve 12:30. První polovina konference byla zaměřena spíše teoreticky, druhá část byla převážně praktická.

Úvodní slova pronesl náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa a následně se slova ujal ředitel Libereckého podnikatelského inkubátoru Philipp Roden. Následoval výstup izraelského pedagoga a experta na rozvoj talentu Ophera Brayera, který shrnul současné trendy ve vzdělávání s návazností na metodu Stages. V této části se pro lepší porozumění zapojila překladatelka....
Od David Liška dne 22.11.2018 14:36

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v sobotu 24. listopadu 2018 den otevřených dveří  od 8.30 do 12 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu, dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase. Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz

Trvalý odkaz pokračování »