Kategorie příspěvků


 

Poradenství


RssIcon
Od Jakub Lang dne 18.6.2019 11:22
 

Dne 6. 6. 2019 v 13:00 hodin se v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial uskutečnilo páté setkání platformy pro rovné příležitosti, na které byli pozváni zástupci speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti. Akce s názvem "Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru" se zúčastnilo 37 zainteresovaných osob.

V úvodním příspěvku Mgr. Magdalena Zábranská informovala všechny zúčastněné o průběhu schvalování Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR. Dále přednesla harmonogram příprav a projednávání Dlouhodobého záměru Libereckého kraje na období 2020 – 2024. Následovalo seznámení se základními strategickými směry a opatřeními DZ ČR pro příští období především zacílené na základní vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a systém poradenství.

Mgr. Leoš Křeček představil celkové ukotvení, kritéria hodnocení a hlavní cíl Školské inkluzivní koncepce. Z hlediska koncepčních dokumentů není...
Od Monika Pittnerová dne 4.6.2019 13:51

 

Vážení zástupci škol,

rádi bychom Vás pozvali na informační seminář programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021. Program Vzdělávání nabízí možnost projektové spolupráce (včetně mobilit) českých škol a institucí z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Další kolo výzev bude vyhlášeno na podzim 2019.

 

Na seminář se můžete registrovat ZDE.

Bližší informace k programu Vzdělávání naleznete na webových stránkách dzs.cz.

 

Těšíme se na viděnou.

 

 

Od Jakub Lang dne 3.6.2019 15:07


Dne 15. 05. 2019 v 13:00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo čtvrté setkání platformy. Akce s názvem "Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje" se zúčastnilo 24 zainteresovaných osob z Libereckého kraje.

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. V úvodním příspěvku Mgr. Leoš Křeček představil východiska a problémy, s nimiž se při zpracovávání analytické části potýká. Z hlediska koncepčních dokumentů není zřejmý vztah ŠIK k ostatním koncepcím. Současně vyhodnotil zprávy z MAP a na závěr poukázal na potřebu definovat tematický rozsah ŠIK.  

Hlavní náplní setkání bylo stanovení činností (opatření) ke zbylým třem dílčím cílům, které vedou k naplnění dílčích cílů a jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. KAP LK I v rámci minitýmu Podpora Inkluze shrnul a aktualizoval cíle a činnosti. Jelikož z výstupů práce minitýmu Podpora Inkluze bude sestaven...
Od Jakub Lang dne 24.5.2019 12:42
 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 Vás zveme na další bezplatný seminář Výjezdního Metodického centra pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky.

 

Jedná se o již čtvrtý seminář, který cílí na učitele druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole. Zaměříme se na praktické ukázky experimentů do škol z přírodovědných oborů a na moderní didaktické pomůcky dostupné na trhu.

 

Výjezdní seminář proběhně 12. 6. 2019 od 12:30 do 16:00 (viz pozvánka)

 

Trvalý odkaz pokračování »

Od Jakub Lang dne 30.4.2019 11:32
 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 Vás zveme na další bezplatný seminář Metodického centra pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky.

 

Tentokrát se více zaměříme na přírodopis a ukážeme si provázanost biologie s ostatními přírodními vědami. Jedná se o již třetí seminář, který cílí na učitele druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII. Zaměříme se na praktické ukázky experimentů do škol nejen z přírodopisu, ale i z ostatních přírodovědných oborů blízkých biologii a na moderní didaktické pomůcky dostupné na trhu.

 

Seminář ...
Od Jakub Lang dne 18.4.2019 14:12
 

 

Vážení,

 

dovoluji si Vás pozvat na další setkání, které je určené zejména členům platformy pro rovné příležitosti, zástupcům speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti.

Akce s názvem Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru se uskuteční 6. 6. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial, 1. máje 757/29, 460 07 Liberec, ve velkém kongresovém sálu. Prezentace účastníků bude probíhat od 12:30 hodin. Možnost parkování je zdarma po dobu 150 minut v Obchodním centru Forum Liberec nebo přímo na parkovišti naproti hotelu, který je zpoplatněný částkou 10 Kč / hodina / auto.

Bude představena celková koncepce Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Z důvodu aktualizace dat z Krajského akčního plánu se vybraly a vytipovaly ty dílčí cíle, které jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. Na základě toho budou představeny konkrétní činnosti (opatření),...
Od Jakub Lang dne 21.3.2019 10:02
 

Dne 14. 3. 2019 v 14.00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo již třetí setkání platformy. Akce s názvem „Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje“ se zúčastnilo 30 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. Dorazili zástupci krajské správy či místní samosprávy, základních škol, středních a vyšších odborných škol, Technické univerzity, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologických poraden, Národního institutu pro další vzdělávání, Statutárního města Liberec a Jablonec nad Nisou, Úřadu vlády - Odbor pro sociální začleňování, rodičů aj..

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. Následovalo úvodní slovo v podání Mgr. Leoše Křečka, jakožto zpracovatele Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Odkázal na stávající metodické materiály, dosavadní výstupy platformy a poukázal i na problematiku, s kterou se Školská inkluzivní koncepce potýká. Dále došlo k rekapitulaci minulého setkání, kde bylo připomenuto sedm dílčích cílů, které byly společně formou hlasování vybrány a kterými se účastníci budou dále zabývat.

...
Od David Liška dne 1.2.2019 8:11

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v úterý  5. února 2019 den otevřených dveří  od 10 do17 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu - dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase.

Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz

Od Jakub Lang dne 11.12.2018 11:27
 

Dne 4. 12. 2018 v 13.00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo druhé setkání platformy. Akce s názvem „Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje“ se zúčastnilo 25 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. Dorazili zástupci krajské správy či místní samosprávy, základních škol, středních a vyšších odborných škol, Technické univerzity, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologických poraden, Národního institutu pro další vzdělávání, Statutárního města Liberec a Jablonec nad Nisou, Úřadu vlády - Odbor pro sociální začleňování, rodičů aj..

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. Následovalo seznámení s obsahem setkání zpracovatelů školských inkluzivních koncepcí krajů (ŠIKK) konaných 19. 9. 2018 a 20. 11. 2018 v Praze. Byla popsána hodnotící kritéria a hodnotící systém. Dále byla vysvětlena úloha zástupců z projektu Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B)...
Od David Liška dne 22.11.2018 14:36

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v sobotu 24. listopadu 2018 den otevřených dveří  od 8.30 do 12 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu, dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase. Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz