Kategorie příspěvků


 

Poradenství


RssIcon
Od David Liška dne 1.2.2019 8:11

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v úterý  5. února 2019 den otevřených dveří  od 10 do17 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu - dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase.

Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz

Od Jakub Lang dne 11.12.2018 11:27
 

Dne 4. 12. 2018 v 13.00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo druhé setkání platformy. Akce s názvem „Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje“ se zúčastnilo 25 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. Dorazili zástupci krajské správy či místní samosprávy, základních škol, středních a vyšších odborných škol, Technické univerzity, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologických poraden, Národního institutu pro další vzdělávání, Statutárního města Liberec a Jablonec nad Nisou, Úřadu vlády - Odbor pro sociální začleňování, rodičů aj..

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. Následovalo seznámení s obsahem setkání zpracovatelů školských inkluzivních koncepcí krajů (ŠIKK) konaných 19. 9. 2018 a 20. 11. 2018 v Praze. Byla popsána hodnotící kritéria a hodnotící systém. Dále byla vysvětlena úloha zástupců z projektu Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B)...
Od David Liška dne 22.11.2018 14:36

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v sobotu 24. listopadu 2018 den otevřených dveří  od 8.30 do 12 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu, dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase. Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz

Od Jan Slípka dne 15.11.2018 14:57

 

 

Od Jakub Lang dne 7.11.2018 14:32
 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“.

 

Pro všechny pedagogy ZŠ z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se bude realizovat celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře se budou věnovat badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů, jejich vzájemného propojení na základě mezipředmětových vazeb a možnosti propojení formální výuky s doplňkovým a neformálním vzděláváním v science centru. O účastníky se budou starat metodici science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní...
Od Jana Holubová dne 1.11.2018 16:19

Zveme Vás na "Dny otevřených dveří" na Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci nad Nisou, Belgická 4852 ve dnech 21. 11. 2018 a 30. 1. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin. Více informací na www.spstjbc.cz. Těší se na Vás vedení školy, pedagogové a žáci, kteří se stanou Vašimi průvodci.

Od Dana Štěpánová dne 23.10.2018 12:57
Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. 

Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn. Další informace naleznete zde.

 Vyhláška č. 177/2009 Sb.

...
Od Jakub Lang dne 4.10.2018 7:42
 

Dne 2. 10. 2018 v 10.00 hodin se v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I) uskutečnila ÚVODNÍ KONFERENCE. Tato akce za účasti necelých 80 zainteresovaných osob z Libereckého kraje proběhla v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. Zúčastnili se především zástupci středních a vyšších odborných škol, pedagogicko-psychologických poraden, Krajské vědecké knihovny v Liberci, iQLANDIE, Krajského úřadu Libereckého kraje aj.

V úvodní řeči Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, který má na starost řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, představil projekt NAKAP LK I, jehož působnost zasahuje do celého Libereckého kraje. Věří, že úsilí, které do přípravy projektu bylo vloženo, ocení především naše cílová skupina - pedagogové. Vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Leoš Křeček...
Od Jana Antošová dne 1.10.2018 13:44
 

Dne 26. 9. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje ve spolupráci s firmou Salmondo CZ, s.r.o. uskutečnil workshop s názvem „Kariérní plánování a osobní rozvoj“. První část workshopu byla zaměřena na představení základního procesu rozhodování studenta a jeho potřeb. Následovala praktická ukázka samotného webového nástroje Salmondo. Účastníkům byla představena nejen verze zaměřená na podporu studentů středních škol, ale také zjednodušená verze zaměřená na podporu žáků základních škol. Zástupce firmy Salmondo CZ jednotlivé kapitoly/záložky této online aplikace divákům představil v již předvyplněné demoverzi. Všichni tak měli možnost se seznámit nejen se samotnou aplikací, ale také s grafickými výstupy tohoto nástroje. Demoverze bude zpřístupněna všem účastníkům workshopu.

Druhá část workshopu pak byla věnována představení konkrétních možností využití Salmonda z pohledu výchovného/kariérového poradce a představení...