Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Dopravní výchova

Minimalizovat
RssIcon
Od Robert Gamba dne 24.4.2020 0:52
Do vyhlášení nouzového režimu na školách v České republice nebyla tato forma vzdělávání pedagogickou veřejností příliš vyhledávána. V současné době se ale webinář začal využívat v komunikaci mezi školou a žáky v rámci domácího vzdělávání. Není proto překvapením, že se prosazuje i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přinášíme naše první poznatky z využívání tohoto nástroje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem našeho sdělení je motivovat všechny, kteří s účastí v on-line formě vzdělávání váhají, aby si webinář vyzkoušeli.

Článek Webináře - první zkušenosti - skvělé hodnocení! najdete na našich stránkách. 

...
Od Markéta Novotná dne 3.4.2020 14:22
 Tým silniční bezpečnosti přichází s webovou aplikací, díky níž si žáci základních škol mohou z pohodlí domova procvičovat znalosti z dopravní výchovy. Na výběr mají z osmi okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek.Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova, který nyní reaguje na současnou situaci. „Kvůli pandemii koronaviru jsou už tři týdny zavřené nejen školy, ale i dětská dopravní hřiště, kam konkrétně čtvrťáci chodí na pravidelné hodiny dopravní výchovy. To ale neznamená, že by aplikace byla určena jen jim, je rozdělena do několika částí, vybrat si mohou žáci prvního i druhého stupně. Smyslem této novinky je děti doma zabavit a vzdělávat...
Od Markéta Novotná dne 1.4.2020 11:05
 Vážené kolegyně a kolegové, 

velice nerada Vás informuji o rozhodnutí zrušení letošního ročníku „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ (dále jen DSMC), která je vyhlašována Ministerstvem dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Tým silniční bezpečnosti a další organizace.

Bohužel na základě aktuální situace v rámci preventivních opatření a nařízení před šířením virové nákazy SARS-CoV-2 a doporučení MŠMT ze dne 13. března 2020 zrušit všechny soutěže v ČR do konce školního roku, Ministerstvo dopravy - SO BESIP i s ohledem na možné ekonomické dopady pro pořadatele této soutěže, jsou nuceni aktuální ročník DSMC zrušit. Věřím, že najdete pochopení u všech pořadatelů a účastníků této soutěže.

Děkuji všem za dosavadní aktivitu v rámci příprav nejen žáků do této soutěže. Budu se těšit na viděnou při jiných příležitostech, nejen v oblasti prevence bezpečného chování...
Od Markéta Novotná dne 5.10.2018 8:41


Celorepubliková literární a výtvarná soutěž nese název „Cestování s prarodiči“.

Soutěž probíhá od 17. 9. 2018 do 11. 11. 2018

 

Cestování je běžnou součástí našeho života dnes a denně. Velmi často cestujeme s rodiči do školky, školy, na kroužky či tréninky nebo o víkendech na výlet. Letní prázdniny byly pro spoustu dětí nejen ze Střeštěnova určitě také plné cestování. Mnohdy jsou děti hlídané prarodiči a cestují právě s nimi. Ale jak už tomu tak bývá, některé babičky či dědečkové už jsou zasloužilého věku a může se jim stát, že na něco apomenou. Kamarádi ze Střeštěnova doufají, že nezapomínají na pravidla bezpečného chování při cestování, ať už automobilem, tramvají, autobusem, metrem nebo vlakem. V takovém případě by na cestování nebyly příjemné vzpomínky. Kdo komu je vzorem? Prarodič svému vnoučeti nebo je tomu naopak? Vyjádřete, jak by to vypadalo, kdybyste se na výlet nějakým dopravním prostředkem vydali s babičkou a dědečkem vy. Využijte jakékoli výtvarné či literární prostředky...
Od Markéta Novotná dne 3.10.2018 14:04
Pro studenty nebo skupiny studentů vysokých škol na území České republiky je připravena soutěž, která si klade a cíl pomoci zachraňovat životy na českých silnicích. Projekt „MOJE VIZE NULA“ aktivizuje mladé řidiče a studenty k zamyšlení se nad úrovní bezpečnosti silničního provozu v silničním provozu a především k tomu, jak je možné situaci řešit. Není pouze pro studenty dopravních a ekonomických fakult. Mohou se zapojit všechny obory vysokých škol. Pokud si neví rady s tématem, mohou se inspirovat na webovém portálu www.mojevizenula.cz.Nejen, že mohou vyhrát ceny v hodnotě 100.000 Kč. Především studenti získají zkušenosti s psaním projektů, při kterých jim mohou být k dispozici pro vedení odborníci z praxe, kteří se věnují tématům dopravní bezpečnosti v různých odvětvích. Současně mohou uchopit téma jako svou závěrečnou práci. Dále je možnost svou myšlenku, ideu, VIZI zrealizovat za pomoci zkušených subjektů, kteří se oblasti zvyšování bezpečnosti silničního...
Od Markéta Novotná dne 27.6.2018 9:58

 Vážení ředitelé škol, vážení pedagogové,

 

pomozte nám zlepšit výuku dopravně-bezpečnostních témat. Pokud Vám není lhostejné co se na českých silnicích děje, kolik každým rokem vyhasíná životů, pomozte nám. Prozatím zlepšíte dopravní výchovu vyplněním krátkého dotazníku. 

 

Předem děkujeme všem, kteří objetují 5 minut svého času budoucí generaci ohleduplných účastníků silničního provozu.

 

Dotazník k vylnění www.dopravnivychova.cz/formular/12

Od Markéta Novotná dne 12.6.2018 8:54
 Ve dnech 7. až 8. června se na Dětském dopravním hřišti ve Frýdlantu pod zámkem uskutečnilo krajské kolo Dopravní soutěže  mladých cyklistů, které uspořádal Liberecký kraj společně s BESIP Ministerstva dopravy, Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o., Městskou policií Liberec, Českým červeným křížem Liberec a Týmem silniční bezpečnosti.

Krajského kola se zúčastnilo celkem 48 dětí ve dvou věkových kategoriích. Jednotlivá soutěžní družstva byla tvořena vždy 2 dívkami a 2 chlapci. Děti absolvovali celkem 5 soutěžních disciplín (jízda podle pravidel na dětském dopravním hřišti, znalostní test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, práce s mapou, jízda zručnosti a zdravověda). Výsledky družstev byly dány součtem trestných bodů jejich jednotlivých členů. Vítězná družstva budou reprezentovat Liberecký kraj v celorepublikovém finále, které se uskuteční ve dnech 19. - 121. června 2018 v Brně.

„Dopravní soutěž mladých cyklistů je tradiční postupová soutěž, která doplňuje komplexní systém dopravní...
Od Markéta Novotná dne 26.3.2018 17:30
Semináře pro pedagogy základních škol z oblasti dopravní výchovy pokračují. Už nyní se můžete zaregistrovat na semináře, které se budou letos konat v Libereckém kraji, a to v Turnově, Frýdlantu, Novém Boru a Liberci.  

 

Tým silniční bezpečnosti pokračuje v pořádání seminářů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře jsou součástí projektu "Markéty dopravní výchova". Projekt je postavený na inovativním přístupu k dopravní výchově.

 

Byl vytvořen komplexní program, který zajišťuje odborné proškolení pedagogických pracovníků, příslušné výukové materiály postavené na inovativním přístupu (základem je promítnutí dopravní výchovy do jiných vzdělávacích oblastí), preventivní program pro mateřské i základní školy (provádějí proškolení lektoři Týmu silniční bezpečnosti), možnost dalších preventivních aktivit (pravidelné soutěže pro děti, akce pořádané ve spolupráci se složkami IZS, akce pro širokou veřejnost aj.).

 

„Liberecký kraj dlouhodobě...
Od Markéta Novotná dne 9.3.2018 10:33
Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Libereckým krajem, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a dalšími partnery vyhlásil v pořadí již třetí ročník výtvarné a literární soutěže v oblasti bezpečnosti silničního provozu pro žáky Libereckého kraje.

Literární a výtvarná soutěž nese název "Nehoďáčkův zlý sen". Soutěž probíhá od 1. 2. 2018 do 29. 4. 2018.

"Městečko Střeštěnov leží na severu Čech a bydlí v něm několik významných obyvatel. Přestože jsou to stále děti, rádi se zajímají a ostatní učí bezpečnost v silničním provozu. V tomto městečku se skrývá i malý Nehoďáček. Je to hodný superhrdina, který se snaží ochraňovat všechny obyvatele. Bohužel není v jeho silách být na všech místech ve stejný okamžik. Někdy tak k dopravní nehodě dojde. Nehoďáčkovi se snaží pomáhat Markéta a její kamarádi. Jejich společným cílem je, aby ve městě nikdo nepřišel k úrazu nebo o život následkem dopravní nehody."

 

Téma...
Od Pavlína Hublová dne 4.5.2015 12:07
Nabízíme přehled webinářů a dalších aktivit Metodického portálu RVP.CZ v měsíci květnu a zveme vás k objevování, sdílení a komentování příspěvků. Téma měsíce: Rodina.

 Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ číslo 5, květen/2015

Zapište si do kalendáře termíny online setkání kalendar 6. 5. 2015 Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu “Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování...