Kategorie příspěvků


 

DVPP


RssIcon
Od Petra Karbanová dne 28.1.2019 14:33
Výběrová řízení na členy krajských a oblastních kabinetů

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 10. ledna do 31. března 2019 výběrová řízení na pozice členů oblastních kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří budou zároveň působit i v příslušném krajském kabinetu.

Hledáme aktivní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol s daným zaměřením a zástupce školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog).  

Uchazeči na pozici člena krajského/oblastního kabinetu budou mít možnost:

podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její koncepci, získávat nejnovější znalosti a dovednosti využitelné při výuce v příslušné vzdělávací oblasti, získat ucelený informační zdroj o dané vzdělávací oblasti, odbornou profesní oporu a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace. Trvalý odkaz pokračování »
Od Petra Karbanová dne 22.1.2019 13:47
Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zve k účasti na celostátní konferenci k významným historickým výročím s názvem „Protektorát Čechy a Morava“ – Konference k 80. výročí vytvoření protektorátu nacistickou mocí, která se bude konat 14. 2. 2019 od 9.30 hodin v zasedacím sále C081 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici, Praha 1.

Další informace a přihlášení je možné zde.

 

 

...
Od Petra Karbanová dne 15.1.2019 14:09
NIDV nabízí vzdělávací program, který  vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program se týká přípravy koordinátorů ŠVP všech typů škol včetně koordinátorů VP vyšších odborných škol.

Program je členěn do 6 modulů, které budou realizovány v rozsahu 250 vyučovacích hodin (204 hodin prezenčně, 46 hodin e-learning). K úspěšnému zakončení studijního programu je nutná alespoň 80% účast, absolvování všech 3 stáží, odevzdání závěrečné  práce a složení zkoušky.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Robert Gamba dne 11.1.2019 0:46
V souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_18_065 (tzv. Šablony II pro SŠ a VOŠ) pro vás pro všechny, kteří zvažujete účast v nové výzvě, připravila Agentura Amos Liberec inovovaný seminář k přípravě projektu. Poskytneme vám informace, jak nejefektivněji ukončit realizovaný projekt v "Šablonách I" a jak se nejlépe odrazit na "dvojky".

Na semináři obdržíte důležité informace a také řadu nových metodických materiálů, které vám usnadní start do nového projektu. Seminář je vhodný i pro ty zájemce, kteří se projektu v "Šablonách I" nezúčastnili.

Seminář se uskuteční v úterý 22. 1. 2019 od 10 hodin v Liberci (Agentura Amos, Dr. Milady Horákové, 447/60,Liberec), odkaz na přihlašovací formulář na akci přikládáme. Seminář je akreditovaný a účast na něm...
Od Robert Gamba dne 9.1.2019 8:25
Srdečně Vás zveme na další setkání Centra kolegiální podpory při ZŠ Lesní, které se bude konat 28. ledna od 14.00 do 15.30 v učebně informatiky ZŠ Lesní v Liberci. Budeme se věnovat řezacímu plotru a jeho využití.

Setkání bude sloužit jako seznámení s přístrojem a nabídka jeho využití ve škole. Přístroj se nabízí se jako vhodná pomůcka pro učitele pracovních činností, výtvarné výchovy a rovněž pracovníky školní družiny či školního klubu. Konkrétně se budeme věnovat: · seznámení s přístrojem · vyřezávání jednoduchých tvarů (z databáze) z papíru · malování jednoduchých tvarů (z databáze) na papír · skenování a vyřezávání podle šablony · propojení přístroje s PC · ukázky softwaru · informační kanály – materiály, inspirace na využití · další operace, pokud zbude čas Seminář je zdarma. Přihlášení zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQ_e1iAciQ_i4KJVyer6V9BXRvrkhHWwWJX2KVHxA6MXTKA/viewform

 

Činnost...
Od Jakub Lang dne 12.12.2018 13:38
 

Vážení,

dne 16. 01. 2019 od 15:00 hod pořádá Střední průmyslová škola textilní v Liberci již druhé metodické setkání na téma „Textilní kabelky". 

Metodické setkání má na programu nejdříve přednášku, která se bude týkat novinek z oblasti textilního a oděvního průmyslu. Poté bude následovat workshop zaměřený na textilní kabelky.  

Přihlásit se můžete nejpozději do 11. 1. 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete na http://nakap-spst.wz.cz/prihlaseni/. Maximální počet účastníků je stanovený na 15 osob. Případné dotazy Vám rády zodpoví metodičky Metodického centra pro oděvní a textilní obory Ing. Alena Benešová (benesova@spstliberec.cz) a Ing. Alena Purmová (purmova@spstliberec.cz).  

Pozvánka

...
Od Monika Pittnerová dne 12.12.2018 11:08


Dne 7. 12. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnil workshop k tématu rozvoj čtenářské gramotnosti s názvem „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Program byl zaměřen zejména na pedagogy středních škol a víceletých gymnázií, ale nebyli opomenuti ani zástupci základních škol, pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelé univerzit a odborná veřejnost. Workshop se konal od 10:00 do 15:00 hod pod vedením zkušené pedagožky a autorky odborných monografií Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové.

 

Dopolední část workshopu byla zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti pomocí komplexního vzdělávacího programu RWCT, který prostřednictvím praktických technik a metod pomáhá rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení. Během celé doby účastníci aktivně využívali možnost diskuse. Zaznělo také téma problematiky fake news a vyhledávání informací v souvislosti s podporou...
Od Jana Štefková dne 11.12.2018 8:02
 

Vážení pedagogové,

vzdělávací organizace JA Czech ve spolupráci s partnery vás srdečně zve na III. a IV. seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.: MSMT-25306/2016-1-693. Semináře jsou součástí programu JA Učitel podnikání a je realizován za podpory partnerů – Raiffeisen Bank, Manpower, Bauer Media, JIC a AT&T.

Cíl semináře je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma, předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách a praktické zkušenosti a tipy z běžného pracovního prostředí, ale také pomoci pedagogům, aby mohli studenty lépe motivovat a dovést k úspěchu v podnikání. 

Seminář je určen pro pedagogy gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.

Více informací naleznete v přiloženém letáku. 

JAFirma pozvánka

...
Od Petra Karbanová dne 10.12.2018 14:04
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) si odnesl dvě významná ocenění akcentující inovativní přínos pro oblast podnikání - Zvláštní cenu Inovace roku 2018 a Čestné uznání Vizionáře roku 2018. Úspěch slavil Systém podpory nadání, komplexní iniciativa, jejímž prostřednictvím NIDV na základě celostátní koncepce cíleně usiluje o rozvoj potenciálu všech žáků ve všech oblastech vědění.

Více informací o udílení těchto významných ocenění naleznete zde.

...
Od Monika Pittnerová dne 10.12.2018 12:31
 

Dne 5. 12. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila odborná konference platforem „Rozvoj osobnosti“ a „Vzdělávání pro všechny“ s názvem „STAGES – NOVÁ METODA VZDĚLÁVÁNÍ“. Program byl zaměřen zejména na pedagogy základních škol a víceletých gymnázií, pedagogické a vzdělávací instituce, představitele univerzit a odbornou veřejnost. Konference byla zahájena v 8:30 a ukončena byla ve 12:30. První polovina konference byla zaměřena spíše teoreticky, druhá část byla převážně praktická.

Úvodní slova pronesl náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa a následně se slova ujal ředitel Libereckého podnikatelského inkubátoru Philipp Roden. Následoval výstup izraelského pedagoga a experta na rozvoj talentu Ophera Brayera, který shrnul současné trendy ve vzdělávání s návazností na metodu Stages. V této části se pro lepší porozumění zapojila překladatelka....