Kategorie příspěvků


 

DVPP


RssIcon
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:26
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ“, který se koná ve dnech 2. a 3. 5. 2019 vždy od 9:00 hodin na pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:23
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost“, který se koná dne 30. 4. 2019 od 9:00 hodin na pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:21
Krajské pracoviště NIDV v Liberci nabízí od září 2019 vzdělávací program Strategické řízení a plánování ve školách, který je určen ředitelům škol, zástupcům ředitelů škol, vedoucím metodických kabinetů a vedoucím odloučených pracovišť. Vzdělávací program je pro účastníky zdarma.

Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn.

Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 10.4.2019 9:44
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 9h do 17h vás srdečně zveme na metodický seminář s názvem PTAČÍ ROK. Přinese vám informace o životě a ochraně asijských i evropských pěvců prostřednictvím pestrého interaktivního kalendáře. Kalendář a pěkný metodický materiál si odnesete domů. Nápadité aktivity budete moci realizovat ve vaší pedagogické praxi. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ i další zájemce. Seminář se koná v SEV DIVIZNA, Javorová 33/207 v Liberci. Režijní poplatek činí 350 Kč.

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní M. Nováková - novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 148

...
Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 8:36
NIDV Liberec si Vás dovoluje pozvat na Informační seminář ke společnému vzdělávání - Inkluzivní vzdělávání v praxi.

Program informačního semináře: I. blok - Téma: Aktuální pohled na zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe       přednášející: Univerzita Palackého v Olomouci prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.  II. blok - Téma: Podpůrná opatření a jejich užívání ve školách  - příklady, zkušenosti, výměna názorů      přednášející: Univerzita Palackého v Olomouci PaedDr. Pavlína Baslerová 

III. blok - panelová diskuse 

Pořádají: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování a Národní institut pro další vzdělávání Liberec. 

Seminář je pro všechny účastníky zdarma; termín konání - 29. 5. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin; místo konání - Multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec  

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se Trvalý odkaz pokračování »
Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 8:17
NIDV Liberec si Vás dovoluje pozvat na VP "Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství". Studium je určeno pro pedagogy MŠ, pedagogy 1. stupně ZŠ a je zaměřeno na podporu znalostí a praktických dovedností v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Předpokládané zahájení studia - květen 2019.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 8:06
Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Liberec pro Vás od září 2019 připravuje kvalifikační studium "Studium pedagogiky". 

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří působí jako: 

- učitelé odborných předmětů střední školy  - učitelé praktického vyučování střední školy  - učitelé odborného výcviku střední školy  - učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří  - učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium pedagogiky je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 7:49
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Deskové hry – 1. Postřehové deskové hry“, který se koná dne 10. 4. 2019 od 9:00 hodin na našem pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 28.3.2019 9:25
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Deskové hry – 1. Postřehové deskové hry“, který se koná dne 10. 4. 2019 od 9:00 hodin na našem pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 28.3.2019 9:21
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů“, který se koná ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2019 od 9:00 hodin na našem pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

Další termíny:

23., 27. a 28. května 2019

Tento VP je vhodný pro „Šablony“:

Šablony I.: I/2.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin

Šablony II.: 2.I/6 d) osobnostně sociální rozvoj – DVPP v rozsahu 8 hodin

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...