Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Environmentální výchova

Minimalizovat
RssIcon
Od Robert Gamba dne 24.4.2020 0:52
Do vyhlášení nouzového režimu na školách v České republice nebyla tato forma vzdělávání pedagogickou veřejností příliš vyhledávána. V současné době se ale webinář začal využívat v komunikaci mezi školou a žáky v rámci domácího vzdělávání. Není proto překvapením, že se prosazuje i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přinášíme naše první poznatky z využívání tohoto nástroje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem našeho sdělení je motivovat všechny, kteří s účastí v on-line formě vzdělávání váhají, aby si webinář vyzkoušeli.

Článek Webináře - první zkušenosti - skvělé hodnocení! najdete na našich stránkách. 

...
Od Eva Hodboďová dne 7.2.2020 8:13

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory pořádá ve spolupráci s Libereckým krajem, odborem životního prostředí a zemědělství, krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.Soutěž je zařazena do kategorie B soutěží spoluvyhlašovaných MŠMT.

Krajské kolo se uskuteční ve dnech 3. - 5. 4. 2020 ve středisku ekologické výchovy STŘEVLIK v Hejnicích. 
Podrobné informace naleznete v propozicích soutěže a rovněž na webu souteze.zbojnici.cz.
Od Martina Švehláková dne 6.2.2020 8:41
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Trvalý odkaz pokračování »
Od Jana Štefková dne 20.1.2020 15:53
 

Na čtvrtek 27. února 2020 jsme pro učitele biologie SŠ a ZŠ i další zájemce připravili Přednáškový blok s inspiracemi pro učitele biologie. Akce bude probíhat od 9:00 do 13:30 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje ve 3. patře.

Přednáškový blok povede RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D., QEP, vynikající fotograf a ambasador hned několika firem zaměřujících se na fotoaparáty a příslušenství. Je držitelem několika mezinárodních fotografických cen, jeho fotografie můžete vidět na titulních stranách knih a časopisů. Dále působí jako hydrobiolog a pedagog na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a popularizuje vědu, kde může. Přednáší na konferencích (např. TedXPrague), natočil 3 série rubriky Petrova divočina v rámci televizního magazínu Víkend a pro internetovou televizi Mall.tv 22dílný pořad Ze života fotografa.

...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 14.1.2020 15:26

Pondělí 10. 2. 2020, 16.00 – 18.00 hod

Zajímá vás, jak nepatrné změny, které člověk nepozoruje, mají obrovský vliv na přírodu okolo nás? Jak jsou biologické systémy propojeny? Jak probíhá signalizace v přírodě a jak malé drobnosti spouští kaskády a dominové efekty s globálním dopadem? Přijďte na zajímavou přednášku.

Více informací naleznete zde.

Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 14.1.2020 15:25

Pátek 14. 2. 2020, 9.00 – 15.00 hod

Cílem semináře je seznámit pedagogy s metodikou Luční školka, která přibližuje svět drobných živočichů z říše bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů, které děti mohou pozorovat v trávě, půdě, ve vodě. Cílem semináře je inspirace pedagogů a jejich motivace, představení námětů, jak lze toto téma hravě uchopit s nejmenšími dětmi.

Více informací naleznete zde.

Od Jana Štefková dne 17.10.2019 9:51
 

 

Na pondělí 25. listopadu 2019 jsme pro učitele přírodovědných předmětů SŠ a ZŠ a další zájemce připravili workshop Vizuální poznámky aneb Začínáme se sketchnotingem. Workshop bude probíhat od 10 do 14 hodin v budově Evropského domu vedle Krajského úřadu Libereckého kraje v zasedací místnosti 3.07 ve 2. patře.

Sketchnoting je způsob zaznamenávání informací pomocí kombinace ikon, kreseb a textu. Lze jej využít jak v sebevzdělávání, tak ve vzdělávacím procesu směrem k žákům. Výsledkem je tzv. sketchnote, který připomíná myšlenkovou mapu. Můžeme jím zachytit jak vlastní myšlenku, tak myšlenku někoho jiného.  

Workshop povede Ing. Zdeňka Tomaidesová ze vzdělávací společnosti EDUX, s.r.o. V jeho průběhu se účastníci seznámí s hlavním přínosem sketchnotingu v přírodovědných předmětech, ale také si aktivní formou osvojí základní principy sketchnotingu, vč. jeho základních stavebních prvků.

Nejde o...
Od Robert Gamba dne 2.10.2019 12:40
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro tvorbu přírodních zahrad.

Přírodní zahrady představují důležitý prvek environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je proto směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních v rámci školského systému ČR.

 

Výzva podporuje mj. tyto aktivity

Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

 

Bližší informace k výzvě…

Od Martin Šefl dne 30.9.2019 8:43
Pestrá nabídka Talnetu na školní rok 2019/2020 je stále otevřena. Na stránkách Talnetu je možné najít aktivity určené žákům ve věku 12 - 19 let pro školní rok 2019/2020, které jsou aktuálně otevřeny pro přihlašování. Většina aktivit je zdarma.

 

Jedná se o:

· online T-kurzy, z oborů jako programování, biologie, chemie, robotika, historie, fyzika, antropologie a další, jejichž anotace si můžete přečíst na 

http://www.talnet.cz/t-kurzy,

 

· úvodní soustředění, které se koná v Poděbradech ve dnech 4. - 6. 10. 2019, další informace včetně přihlášky na 

http://www.talnet.cz/aktuality/-/blogs/uvodni-soustredeni-2019,

 

· podzimní a zimní T-exkurze, které nabízejí výběr ze čtyř zajímavých témat biologie, geologie, sociální geografie a religionistiky, vše na 

http://www.talnet.cz/t-exkurze.

...