Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Environmentální výchova

Minimalizovat
RssIcon
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 12.6.2019 12:30
JEŠTĚ DVĚ VOLNÁ MÍSTA!

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA otevírá nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy v mateřské škole. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a jeho tematické okruhy jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin. Obsah studia je zaměřen na výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy a v souladu s ním pokrývá tyto čtyři tematické okruhy:

·        Pojetí a zakotvení EVVO, profesní rozvoj učitele v EVVO

·        Základy ekologie a environmentalistiky

Trvalý odkaz pokračování »

Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.4.2019 13:04
 16. května vás zveme na metodický seminář, kde se od bylináře D. Havlíka z Hejnic dozvíte, jak využít rosltiny pro prevenci zdraví a léčbu našeho těla. Podrobnosti naleznete zde:  seminář Bylinky v prevenci a léčení (547,05kB)

23. května vás zveme do terénu Jizerských hor, kudy vás provedou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ze Správy CHKO Jizerské hory a prozradí zajímavosti o horách našeho kraje i náměty aktivit pro výlety se žáky. Patrioti nevynehejte!Prodrobnosti zde:  terénní exkurze do Jizerek (571,57kB)

Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 10.4.2019 9:44
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 9h do 17h vás srdečně zveme na metodický seminář s názvem PTAČÍ ROK. Přinese vám informace o životě a ochraně asijských i evropských pěvců prostřednictvím pestrého interaktivního kalendáře. Kalendář a pěkný metodický materiál si odnesete domů. Nápadité aktivity budete moci realizovat ve vaší pedagogické praxi. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ i další zájemce. Seminář se koná v SEV DIVIZNA, Javorová 33/207 v Liberci. Režijní poplatek činí 350 Kč.

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní M. Nováková - novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 148

...
Od Alena Boukalová dne 28.3.2019 20:46

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

 

 

 

Od Vojtěch Šťastný dne 14.3.2019 10:50
Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky do Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova tento pátek 15.3.2019! 

 

Rádi bychom Vám představili (nejen) výukové programy, které nabízíme pro I. a II. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Akce včetně komentované prohlídky expozice je pro pedagogy zcela zdarma!

 

Na programu je:

- představení prostor Domu přírody s komentovanou prohlídkou expozice

- interpretace hlavních sdělení Chráněné krajinné oblasti Český ráj, kterou Dům přírody prezentuje veřejnosti

- představení ukázek výukových programů pro školy a akcí Domu přírody na rok 2019

 

Zájemce prosíme o přihlašování se na tomto odkaze: http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/vyukove-programy-pro-skoly/prihlaska-predstaveni-dpcr-pedagogum-15-3-2019/

Je možné se přihásit na dva termíny: 

...
Od Jan Slípka dne 23.11.2018 9:47
Nebojte se, žádných padesát kilometrů, ale jen pár stovek metrů od startu do cíle budou muset zdolat nejmenší běžkaři na slavné Jizerské 50. Její program totiž již po dvacáté páté odstartují dětské závody, tzv. Mini Jizerská Pojišťovny VZP.

Jejich součástí můžete být i vy, stačí se včas přihlásit, nabalit svačinu, běžky a teplé oblečení. A pokud by vám náhodou chyběla v šatně pokrývka hlavy, buďte bez obav. Stačí se přihlásit mezi prvními 350 dětmi, a čepici od značky KAMA máte zdarma.

Pokud byste se po závodě chtěli pochlubit svou účastí dalším kamarádům, rodičům či babičce s dědou, není problém. Pro tyhle účely každému závodníkovi dáme v cíli na krk pamětní medaili a elektronický diplom zdarma ke stažení.

Dětské závody Mini Jizerské jsou na programu v pátek 8. února od 10 hodin a jsou rozděleny podle věku do pěti kategorií od benjamínků po starší žáky do 14 let. V každé kategorii se dočkají tři nejlepší chlapci a dívky slavnostního vyhlášení a věcných cen přímo na bedřichovském stadionu.

...
Od Jana Štefková dne 21.11.2018 10:46
 

14. listopadu 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila přednáška „Světlo a jeho dopady na člověka a živočichy“. Přednáška byla určena zástupcům z řad vedení škol a pedagogů přírodovědných a technických předmětů, přilákala však také pozornost zájemců o životní prostředí z jiných než pedagogických profesí.

Přednášku vedl zkušený lektor Hynek Medřický, který kromě samotných realizací osvětlení pracuje také pro Ministerstvo životního prostředí jako konzultant v oblastech osvětlování a zmenšování světelného znečištění.

Přednáška začala úvodem do problematiky: přirozenými zdroji světla. Byla věnována pozornost vlastnostem slunečního světla a jeho vývojem během dne, dále byly zmíněny a analyzovány přirozené zdroje světla v noci (plamen svíčky, měsíční svit, příp. blesk). Bližší pozornost byla věnována vývoji umělých zdrojů světla a jejich vlastnostem, a to od klasické žárovky po LED zdroje. Zvláštní pozornost byla věnována světlu z televizí, monitorů, notebooku, telefonů a tabletů.

...
Od Jakub Lang dne 5.11.2018 9:25

 

Vážení,

dne 15. 11. 2018 od 16:15 hod pořádá Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě první metodické setkání na téma „Významné stromy a aleje Libereckého kraje". 

Akci povede lektorka z AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), Mgr. Šárka Mazánková. Metodické setkání je určeno pro učitele ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět něco o nejstarších a nejmohutnějších stromech, stromořadích a alejích v Libereckém kraji. Zjistíte, kde roste nejvyšší strom Česka nebo, která alej je evropsky významná. 

Počet účastníků není limitovaný, ale v případě zájmu prosíme o přihlášení na email: miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz nebo tymesova.katerina@leshej.cz 

Pozvánka

Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.10.2018 13:41
Srdečně vás zveme 14. listopadu od 13h do Střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA na setkání pedagogů, které přinese řadu neotřelých a osvědčených postupů, jak realizovat environmentální výchovu ve škole. Lektory tentokrát budou samotní pedagogové, kteří představí své školní projekty nebo příklady dobré praxe ze školního vzdělávání. Ke sdílení bude podávána káva a drobné občerstvení. Akce je akreditována MŠMT a je zdarma. Podrobný program naleznete zde: http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/

...