Kategorie příspěvků


 

Environmentální výchova


RssIcon
Od Alena Boukalová dne 17.1.2019 19:21

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

Od Jan Slípka dne 23.11.2018 9:47
Nebojte se, žádných padesát kilometrů, ale jen pár stovek metrů od startu do cíle budou muset zdolat nejmenší běžkaři na slavné Jizerské 50. Její program totiž již po dvacáté páté odstartují dětské závody, tzv. Mini Jizerská Pojišťovny VZP.

Jejich součástí můžete být i vy, stačí se včas přihlásit, nabalit svačinu, běžky a teplé oblečení. A pokud by vám náhodou chyběla v šatně pokrývka hlavy, buďte bez obav. Stačí se přihlásit mezi prvními 350 dětmi, a čepici od značky KAMA máte zdarma.

Pokud byste se po závodě chtěli pochlubit svou účastí dalším kamarádům, rodičům či babičce s dědou, není problém. Pro tyhle účely každému závodníkovi dáme v cíli na krk pamětní medaili a elektronický diplom zdarma ke stažení.

Dětské závody Mini Jizerské jsou na programu v pátek 8. února od 10 hodin a jsou rozděleny podle věku do pěti kategorií od benjamínků po starší žáky do 14 let. V každé kategorii se dočkají tři nejlepší chlapci a dívky slavnostního vyhlášení a věcných cen přímo na bedřichovském stadionu.

...
Od Jana Štefková dne 21.11.2018 10:46
 

14. listopadu 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila přednáška „Světlo a jeho dopady na člověka a živočichy“. Přednáška byla určena zástupcům z řad vedení škol a pedagogů přírodovědných a technických předmětů, přilákala však také pozornost zájemců o životní prostředí z jiných než pedagogických profesí.

Přednášku vedl zkušený lektor Hynek Medřický, který kromě samotných realizací osvětlení pracuje také pro Ministerstvo životního prostředí jako konzultant v oblastech osvětlování a zmenšování světelného znečištění.

Přednáška začala úvodem do problematiky: přirozenými zdroji světla. Byla věnována pozornost vlastnostem slunečního světla a jeho vývojem během dne, dále byly zmíněny a analyzovány přirozené zdroje světla v noci (plamen svíčky, měsíční svit, příp. blesk). Bližší pozornost byla věnována vývoji umělých zdrojů světla a jejich vlastnostem, a to od klasické žárovky po LED zdroje. Zvláštní pozornost byla věnována světlu z televizí, monitorů, notebooku, telefonů a tabletů.

...
Od Jakub Lang dne 5.11.2018 9:25

 

Vážení,

dne 15. 11. 2018 od 16:15 hod pořádá Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě první metodické setkání na téma „Významné stromy a aleje Libereckého kraje". 

Akci povede lektorka z AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), Mgr. Šárka Mazánková. Metodické setkání je určeno pro učitele ZŠ, SŠ a širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět něco o nejstarších a nejmohutnějších stromech, stromořadích a alejích v Libereckém kraji. Zjistíte, kde roste nejvyšší strom Česka nebo, která alej je evropsky významná. 

Počet účastníků není limitovaný, ale v případě zájmu prosíme o přihlášení na email: miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz nebo tymesova.katerina@leshej.cz 

Pozvánka

Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.10.2018 13:41
Srdečně vás zveme 14. listopadu od 13h do Střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA na setkání pedagogů, které přinese řadu neotřelých a osvědčených postupů, jak realizovat environmentální výchovu ve škole. Lektory tentokrát budou samotní pedagogové, kteří představí své školní projekty nebo příklady dobré praxe ze školního vzdělávání. Ke sdílení bude podávána káva a drobné občerstvení. Akce je akreditována MŠMT a je zdarma. Podrobný program naleznete zde: http://divizna.zooliberec.cz/pl/akce-pro-pedagogy/seminare/

...
Od Jana Antošová dne 11.10.2018 9:22
 

 

Rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na další ze setkání platformy "Přírodovědné a technické vzdělávání".

Na středu 14. 11. 2018 jsme připravili přednášku s názvem Světlo a jeho dopady na člověka a živočichy, kterou povede lektor s dlouhodobou praxí v oboru osvětlování pan Hynek Medřický. Přednáška je určena vyučujícím technických a přírodovědných předmětů, vedení škol i zástupcům dalších vzdělávacích institucí. Na své si přijdou zejména vyučující biologie, fyziky, ale také environmentální či společenské výchovy. Informace se budou hodit i všem propagátorům zdravého životního stylu. Přijďte se dozvědět něco o tom, jak nás ovlivňuje přirozené a umělé světlo a jak se světlem ve svém okolí správně nakládat.

Setkání se uskuteční 14. 11. 2018 od 11:00 do 14:00 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 28.8.2018 8:57
V letošním školním roce vám Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec - DIVIZNA  předkládá 15 akcí rozmanitého charakteru. Nechybí tradiční metodické semináře, tvořivé dílny, populárně-vědecká přednáška, setkání Ekoškol ani exkurze do zoo zadními vrátky. 

Semináře jsou určené pro pedagogy všech stupňů vzdělávání, jsou akreditované, převážně půldenní či jednodení. Lektorují zkušení a oblíbení lektoři.

Kompletní nabídku naleznete na webových stránkách SEV DIVIZNA http://divizna.zooliberec.cz/cz/akce-pro-pedagogy, kde se zároveň můžete rovnou na vybranou akci přihlásit prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

Těšíme se s Vámi v novém školním roce na viděnou!  

 

...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 23.1.2018 12:11
SEV DIVIZNA při ZOO Liberec nabízíme k zapůjčení výstavu 7-8 samostojných panelů seznamující se způsoby ochrany ohrožených druhů zvířat. Panely formou pěkných fotografií a stručných komentářů představují činnost záchranných stanic, vědecký výzkum v tropech, navracení zvířat do volné přírody, české projekty ochrany zvířat v zahraničí i chov ohrožených zvířat v zoo. Panely si můžete prohédnout v elektronické podobě: http://divizna.zooliberec.cz/media/files/11-30-17-11-36-24rollupy_zoo_final.pdf

V rámci Liberce dopravu zajistíme. Manipulace s panely je snadná, jde o roll-upy. Kontakt: stanova@zooliberec.cz

...