Kategorie příspěvků


 

Semináře, kurzy, školení


RssIcon
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 12.6.2019 12:30
JEŠTĚ DVĚ VOLNÁ MÍSTA!

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA otevírá nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy v mateřské škole. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a jeho tematické okruhy jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin. Obsah studia je zaměřen na výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy a v souladu s ním pokrývá tyto čtyři tematické okruhy:

·        Pojetí a zakotvení EVVO, profesní rozvoj učitele v EVVO

·        Základy ekologie a environmentalistiky

Trvalý odkaz pokračování »

Od Michaela Límová dne 10.6.2019 11:25
Centrum pro integraci cizinců vypisuje termín Kurzu lektorských dovedností v roce 2019.

Cílem kurzu je připravit lektory na výuku češtiny v heterogenních skupinách se zaměřením na nízkoprahové kurzy. Obsahem kurzu je metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, cizinecká a integrační problematika, lektorské minimum, psychohygiena. V kurzu přednáší odborníci na výuku češtiny pro cizince lektorské dovednosti, psychohygienu a problematiku integrace cizinců. Praxe během kurzu probíhá v nízkoprahových kurzech češtiny (NPK), tato praxe probíhá mimo termíny výuky, konkrétní data jsou domlouvána individuálně s účastníky kurzu. Celková časová dotace kurzu 100 hodin zahrnuje úvodní obsahové workshopy, náslechy, praxi a samostudium.

Absolventi kurzu se mohou uplatnit ve výuce v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince v Libereckém, Středočeském kraji a v Praze, které pořádá Centrum pro integraci cizinců. Nabyté informace a zkušenosti však lze využít i pro jakýkoliv jiný typ výuky češtiny pro cizince a jsou přínosné i pro oblast tzv. inkluzivního vzdělávání, tedy nejen pro výuku češtiny nebo výuku cizinců. Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

...
Od Jakub Grežo dne 5.6.2019 8:58
 Vážené dámy a vážení pánové,

  zveme Vás na 6. metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti pro pedagogy SŠ v Libereckém kraji. V úterý 18. června v 13:45 hodin se sejdeme v multimediálním sále ve 3. patře, vchod C budovy Krajského úřadu v ulici U Jezu 642/2a.

Po prezenci začneme ve 14:00 hodin. Metodické centrum bude věnováno učebnicím, pracovním sešitům a sbírce úloh z projektu „ Trvalý odkaz pokračování »
Od Robert Gamba dne 4.6.2019 17:35
 

Všechny potenciální žadatele ve výzvě Šablony II upozorňujeme, že se termín pro podání žádosti nezadržitelně blíží. Pokud nechcete tuto jedinečnou možnost propásnout, nabízíme účast na konzultačním dni, který se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 ve dvou časových termínech v 10 a 13 hodin. Po celý tento den vám budou pracovníci naší společnosti k dispozici i pro individuální konzultace.

Na místě s vámi prodiskutujeme zacílení šablon a připravíme projektovou žádost tak, že ji bude možné do týdne podat na MŠMT.

Konzultace se koná v místě sídla naší společnosti (Agentura Amos, Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec). Přihlašovací formuláře přikládáme.

Přihláška na společnou konzultaci v 10 hodin.

Přihláška na společnou konzultaci ve 13 hodin.

Od Monika Pittnerová dne 4.6.2019 13:51

 

Vážení zástupci škol,

rádi bychom Vás pozvali na informační seminář programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021. Program Vzdělávání nabízí možnost projektové spolupráce (včetně mobilit) českých škol a institucí z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Další kolo výzev bude vyhlášeno na podzim 2019.

 

Na seminář se můžete registrovat ZDE.

Bližší informace k programu Vzdělávání naleznete na webových stránkách dzs.cz.

 

Těšíme se na viděnou.

 

 

Od Iva Prokopová dne 4.6.2019 12:21
Mgr. MICHAELA VESELÁ a Společně k bezpečí, z.s. dovolují si pozvat své klienty na otevřený seminář JAK BÝT LASKAVÝM A EFEKTIVNÍM UČITELEM (v rámci vzdělávacího programu Řešení problému ve třídě, akreditace MŠMT 7415/2018-1-303).

1. Obvyklé právní okénko, které bude obsahovat témata:

   a) Regulace používání mobilních telefonů a další techniky ve škole (regulovat / neregulovat, jak ano / jak ne),

   b) Závěry ČŠI při šetření stížností a jak se s nimi vypořádat.

 

2. Práce se třídou aneb Já a moje třída pro pokročilé:

když silové nástroje došly a cukr nepoužíváme (přehlídka efektivních nástrojů a funkčních  strategií), jak nastavit hranice a spravedlivá očekávání – jak nepřehánět, ani nerezignovat, učitel superman vs. dosti dobrý učitel, jak učit chování a jak ho u žáků hodnotit, proč opustit věčné soutěžení a srovnávání a čím ho nahradit.

 

Termín: 28. srpna 2019

Čas: od 9 do 14 hodin (prezence od 8:30)

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál, U Jezu 642/2a, Liberec

...
Od Eva Dušková dne 14.5.2019 14:07
 

 

Nejlepší česká učitelka chce předcházet tomu, aby děti vnímaly školu jako bojiště 

 

Loni vyhrála Global Teacher Prize, mezinárodní soutěž pro inspirující pedagogy, a byla nominována v anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Učit děti ji baví, říká, že je to ještě lepší, než kdy čekala. Mgr. Kateřina Vrtišková působí ve školství přes dvacet let, v současné době se věnuje prvostupňovým dětem v Jílové u Prahy na základní škole.

V Liberci bude nejinspirativnější česká učitelka roku 2018 hovořit s místními pedagogy v pondělí 3. 6. 2019 od 13 do 15:30 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, ve 3. patře, v místnosti 326a. Tématem bude stručná ochutnávka konceptu, který poskytuje učitelům nástroje k řešení konfliktů, ke vhodným reakcím ve vypjatějších i běžných emočních situacích a také k posílení přirozené autority před žáky, rodiči i kolegy.

Setkání je začleněno do metodického centra...
Od Monika Jägerová dne 13.5.2019 6:16
 WORKSHOP PRO KARIÉRNÍ PORADCE   A ZÁSTUPCE ZŠ A SŠ

Kdy: 22. května 2019, od 12:00 do 15:00 hod.

Kde: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec 3

 

 

Hlavním cílem workshopu je navázat na kariérové poradenství škol, poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických a nedostatkových oborů a dozvědět se od zástupců významných místních zaměstnavatelů, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého hlediska na trhu práce nejvíce žádány. Součástí workshopu je prohlídka provozu společnosti.

Více informací ZDEWorkshop pro kariérní pora...
Od Jakub Grežo dne 7.5.2019 10:34
 

Vážení,

ve středu 15. května 2019 od 9:00 do 13:00 hod. se ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro) uskuteční 4. Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Workshop povede Klára Smolíková (spisovatelka, scénáristka a zkušená lektorka). S její tvorbou se můžete seznámit na stránce www.klarasmolikova.cz

Worshop bude rozdělen do 2 bloků. 1 blok bude na téma: Fantastické literární dílny - v tomto bloku spisovatelka a lektorka Klára Smolíková provede účastníky tvůrčím procesem. Především se však zaměří na představení nápadů, jak si se žáky užít psaní za pomoci hravých minilekcí a pracovních listů z publikace Vstupte do literárního doupěte. Zájemci se třeba dozví, jak autoři pracují s počasím, proč mají zostřené smysly, jak chytře přistoupit k literárnímu dialogu nebo jak pojmenovat literárního hrdinu.

2 blok bude na téma: Komiksová gramotnost - Workshop představí komiks jako atraktivní...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.4.2019 13:04
 16. května vás zveme na metodický seminář, kde se od bylináře D. Havlíka z Hejnic dozvíte, jak využít rosltiny pro prevenci zdraví a léčbu našeho těla. Podrobnosti naleznete zde:  seminář Bylinky v prevenci a léčení (547,05kB)

23. května vás zveme do terénu Jizerských hor, kudy vás provedou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ze Správy CHKO Jizerské hory a prozradí zajímavosti o horách našeho kraje i náměty aktivit pro výlety se žáky. Patrioti nevynehejte!Prodrobnosti zde:  terénní exkurze do Jizerek (571,57kB)