Kategorie příspěvků


 

Semináře, kurzy, školení


RssIcon
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 10.4.2019 9:44
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 9h do 17h vás srdečně zveme na metodický seminář s názvem PTAČÍ ROK. Přinese vám informace o životě a ochraně asijských i evropských pěvců prostřednictvím pestrého interaktivního kalendáře. Kalendář a pěkný metodický materiál si odnesete domů. Nápadité aktivity budete moci realizovat ve vaší pedagogické praxi. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ i další zájemce. Seminář se koná v SEV DIVIZNA, Javorová 33/207 v Liberci. Režijní poplatek činí 350 Kč.

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní M. Nováková - novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 148

...
Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 8:36
NIDV Liberec si Vás dovoluje pozvat na Informační seminář ke společnému vzdělávání - Inkluzivní vzdělávání v praxi.

Program informačního semináře: I. blok - Téma: Aktuální pohled na zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe       přednášející: Univerzita Palackého v Olomouci prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.  II. blok - Téma: Podpůrná opatření a jejich užívání ve školách  - příklady, zkušenosti, výměna názorů      přednášející: Univerzita Palackého v Olomouci PaedDr. Pavlína Baslerová 

III. blok - panelová diskuse 

Pořádají: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování a Národní institut pro další vzdělávání Liberec. 

Seminář je pro všechny účastníky zdarma; termín konání - 29. 5. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin; místo konání - Multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec  

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se Trvalý odkaz pokračování »
Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 8:17
NIDV Liberec si Vás dovoluje pozvat na VP "Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství". Studium je určeno pro pedagogy MŠ, pedagogy 1. stupně ZŠ a je zaměřeno na podporu znalostí a praktických dovedností v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c). Předpokládané zahájení studia - květen 2019.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 8:06
Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Liberec pro Vás od září 2019 připravuje kvalifikační studium "Studium pedagogiky". 

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří působí jako: 

- učitelé odborných předmětů střední školy  - učitelé praktického vyučování střední školy  - učitelé odborného výcviku střední školy  - učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří  - učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium pedagogiky je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

Od Petra Karbanová dne 4.4.2019 7:49
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Deskové hry – 1. Postřehové deskové hry“, který se koná dne 10. 4. 2019 od 9:00 hodin na našem pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Alena Boukalová dne 28.3.2019 20:46

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

 

 

 

Od Petra Karbanová dne 28.3.2019 9:25
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Deskové hry – 1. Postřehové deskové hry“, který se koná dne 10. 4. 2019 od 9:00 hodin na našem pracovišti – NIDV LIBEREC, Masarykova 28, 460 01 Liberec.

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Jakub Grežo dne 25.3.2019 9:57
 Vážení, zvu Vás na 5. Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti pro pedagogy ZŠ a SŠ v Libereckém kraji. Ve středu 17. dubna v 12:45 hod. se sejdeme v multimediálním sále 3. patro, vchod C budovy Krajského úřadu v ulici U Jezu 642/2a.

Po prezenci začneme v 13:00 hod., Metodické centrum bude věnováno „Matematické gramotnosti a inovativním metodám, které můžete začlenit nejen do hodin Matematiky“. Seminář, který bude vedený stylem workshopu, povede Mgr. Lukáš Heřman – lektor inovativních metod a učitel - http://aktivniucitel.cz/ (zde najdete podrobnou anotaci k semináři aj. materiály).     Anotace: Cílem semináře je přiblížit hodiny Matematiky více skutečnému životu a využít k tomu efektivní metody, které i současně osloví žáky. Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.           Aktivity si účastníci vyzkouší v roli žáků přímo na semináři. Mezi vůdčí metody...
Od Jana Štefková dne 20.3.2019 13:31
 

Realizační tým projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) pořádá 3. ročník odborné konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol. Akce se uskuteční 24. 4. 2019 od 8:30 do 14:30 hodin v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

V letošním ročníku se můžete těšit na zajímavé informace i praktické ukázky. Načerpáte inspiraci do výuky a podíváte se, jak s technologiemi pracují Vaši kolegové ze základních a středních škol. Představí se vám projekty se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, projekty zaměřené na zavádění technologií do výuky na školách a na sdílení zkušeností pedagogů. Zástupci firem a institucí názorně předvedou, jak co nejlépe využít potenciál, který digitální technologie do vzdělávání vnáší. Těšit se můžete na již zavedené firmy i na start-upy zabývající se vzdělávacími technologiemi. Lepší představu o náplni akce získáte z pozvánky a z programu. Podrobnosti o tom, co přesně letošní ročník nabízí, najdete v newsletteru.

...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 13.3.2019 14:45
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA otevírá nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy v mateřské škole. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a jeho tematické okruhy jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin. Obsah studia je zaměřen na výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy a v souladu s ním pokrývá tyto čtyři tematické okruhy:

·        Pojetí a zakotvení EVVO, profesní rozvoj učitele v EVVO

·        Základy ekologie a environmentalistiky