Kategorie příspěvků


 

Semináře, kurzy, školení


RssIcon
Od Jakub Grežo dne 12.2.2019 13:56
 

Vážení,

dne 12. března 2019 od 12:45 hod. se v multimediálním sále - 3. patro budovy Krajského úřadu Libereckého kraje (vchod C) uskuteční 4. Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I., číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

Seminář/workshop bude na tema: GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti. Povede ho zkušená lektorka Veronika Havelková - www.seminarehavelkova.cz

Seminář je určen pro pedagogy základních a středních škol, kteří vyučují matematiku a rádi by zapojily program GeoGebra do svého vyučování. Maximální kapacita je 25 pedagogů z důvodu zabezpečení kvality semináře. Přihlašujte se na e-mailu: jakub.grezo@kraj-lbc.cz (v podobě krátkého e-mailu se zájmem o seminář).

Obsah semináře: Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické...
Od Petr Hloušek dne 12.2.2019 7:55

Upozorňujeme zájemce na termíny uzávěrek pro podávání přihlášek pro učitele německého jazyka na semináře a hospitační stáže do Německa: 

15.3.2019 –  Mezinárodní seminář v Míšni-Siebeneichenu pro učitele na gymnáziích, 
  
15.3.2019  –  Hospitační stáže na bavorských školách pro učitele na ZŠ, gymnáziích, SOU, SŠ a VOŠ, 
  
29.3.2019  – Mezinárodní seminář v Gars am Inn pro učitele na ZŠ, gymnáziích, SOU, SŠ a VOŠ. 
 
Více na stránkách MŠMT
Od Alena Boukalová dne 17.1.2019 19:21

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

Od Robert Gamba dne 11.1.2019 0:46
V souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_18_065 (tzv. Šablony II pro SŠ a VOŠ) pro vás pro všechny, kteří zvažujete účast v nové výzvě, připravila Agentura Amos Liberec inovovaný seminář k přípravě projektu. Poskytneme vám informace, jak nejefektivněji ukončit realizovaný projekt v "Šablonách I" a jak se nejlépe odrazit na "dvojky".

Na semináři obdržíte důležité informace a také řadu nových metodických materiálů, které vám usnadní start do nového projektu. Seminář je vhodný i pro ty zájemce, kteří se projektu v "Šablonách I" nezúčastnili.

Seminář se uskuteční v úterý 22. 1. 2019 od 10 hodin v Liberci (Agentura Amos, Dr. Milady Horákové, 447/60,Liberec), odkaz na přihlašovací formulář na akci přikládáme. Seminář je akreditovaný a účast na něm...
Od Jakub Grežo dne 9.1.2019 10:35
 Vážení,

dne 8. a 9. 1. 2019 se uskutečnilo 2., resp. 3. setkání platformy "Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti v Libereckém kraji" v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I., číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

Akce se uskutečnila v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Certifikovaný seminář MŠMT s názvem Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ připravila lektorka Mgr. Petra Prokopová Machalová, zkušená učitelka a odborná lektorka Hejného metody. Osazenstvo tvořili především učitelé 1. stupně ZŠ, ale také zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny z České Lípy. Následující den 9. 1. se seminář nazýval Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ, který si připravila lektorka Mgr. Jana Hanušová, Ph. D., velice zkušená učitelka, která metodou prof. Hejného učila mnoho let a momentálně je také dlouholetou lektorkou této metody pro...
Od Robert Gamba dne 9.1.2019 8:25
Srdečně Vás zveme na další setkání Centra kolegiální podpory při ZŠ Lesní, které se bude konat 28. ledna od 14.00 do 15.30 v učebně informatiky ZŠ Lesní v Liberci. Budeme se věnovat řezacímu plotru a jeho využití.

Setkání bude sloužit jako seznámení s přístrojem a nabídka jeho využití ve škole. Přístroj se nabízí se jako vhodná pomůcka pro učitele pracovních činností, výtvarné výchovy a rovněž pracovníky školní družiny či školního klubu. Konkrétně se budeme věnovat: · seznámení s přístrojem · vyřezávání jednoduchých tvarů (z databáze) z papíru · malování jednoduchých tvarů (z databáze) na papír · skenování a vyřezávání podle šablony · propojení přístroje s PC · ukázky softwaru · informační kanály – materiály, inspirace na využití · další operace, pokud zbude čas Seminář je zdarma. Přihlášení zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOQ_e1iAciQ_i4KJVyer6V9BXRvrkhHWwWJX2KVHxA6MXTKA/viewform

 

Činnost...
Od Jan Molnár dne 3.1.2019 9:07

Vážení,
rádi bychom vás jménem organizace MAJÁK srdečně pozvali na vzdělávací seminář s názvem Příčiny nárůstu extremismu.

Proběhne ve středu 13. února 2019, v čase 13:00 - 16:00, v Liberci Ruprechticích.
Seminářem provede odborný lektor Radek Hejret.

Podrobnosti najdete na naší webové stránce.
Přihlašovat se můžete na e-mail vzdelavani@majakops.cz - kapacita sálu je omezená.
Po přihlášení dostanete informace o platbě.


Těšíme se na setkání!

 

Mgr. Jan Molnár

vedoucí prevence, MAJÁK o.p.s.

 

Od Monika Pittnerová dne 12.12.2018 11:08


Dne 7. 12. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnil workshop k tématu rozvoj čtenářské gramotnosti s názvem „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Program byl zaměřen zejména na pedagogy středních škol a víceletých gymnázií, ale nebyli opomenuti ani zástupci základních škol, pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelé univerzit a odborná veřejnost. Workshop se konal od 10:00 do 15:00 hod pod vedením zkušené pedagožky a autorky odborných monografií Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové.

 

Dopolední část workshopu byla zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti pomocí komplexního vzdělávacího programu RWCT, který prostřednictvím praktických technik a metod pomáhá rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení. Během celé doby účastníci aktivně využívali možnost diskuse. Zaznělo také téma problematiky fake news a vyhledávání informací v souvislosti s podporou...
Od Iva Krupauerová dne 27.11.2018 16:05

Zajímáte se o geologii?

Hledáte inspiraci, jak se s ní zajímavě vypořádat ve výuce?

Nebo byste prostě rádi potkali další geologické nadšence?

 

Pak sledujte webové stránky projektů GECON!

Česko-polský i česko-německý GECON nabízejí řadu aktivit (konference, terénní workshopy, letní školy ...) zaměřených na setkávání, výměnu znalostí a `know how`. Stačí se vždy včas přihlásit a zážitky jsou zaručeny!

Jedním z českých partnerů projektu je Technická univerzita v Liberci, takže třeba potkáte i známé tváře...

 

Od Jana Antošová dne 16.11.2018 13:27

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil na 5. 12. 2018 velmi zajímavou akci s názvem "Příklady dobré praxe".

Hlavním cílem této konference je sdílení zkušeností, příkladů dobré a spolupráce firem, škol a institucí napříč republikou.

 

Program ke stažení: zde