RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018

Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ“.

16.01.2018 14:57

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-34213/2017 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.

16.01.2018 14:26

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017

Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017 pro OPŘO v působnosti MŠMT, Českou školní inspekci a Vysokoškolské sportovní centrum

20.12.2017 08:36

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017

Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017 pro PŘO v působnosti MŠMT

20.12.2017 08:27

Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám za rok 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2017

18.12.2017 08:49

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2017

15.12.2017 13:02

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2017

15.12.2017 12:57

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC za rok 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy územním samosprávným celkům za rok 2017

15.12.2017 12:51

Rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

MŠMT zveřejňuje schválený rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství včetně jeho příloh. Cílem programu je zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí regionálního školství související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb.

25.10.2017 14:35

Doplnění normativů církevních škol na rok 2017

Č.j. MSMT-23998/2017, Doplnění normativů neinvestičních výdajů církevních škol na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství, (stanovených materiálem č.j. MSMT-2738/2017)

05.09.2017 15:40

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018

Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ“.

16.01.2018 14:57

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-34213/2017 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.

16.01.2018 14:26

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

12.01.2018 10:40

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

12.01.2018 10:38

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018 (č. j. MSMT-22351/2017-1 ze dne 29. srpna 2017).

12.01.2018 10:32

Vyhlášení výsledků rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)"

MŠMT vyhlašuje výsledky druhé etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol v roce 2018.   

09.01.2018 18:43

Formuláře vyúčtování dotací rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017

MŠMT zveřejňuje formuláře vyúčtování dotací rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017.

05.01.2018 19:46

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018.

03.01.2018 19:46

Habilitační řízení

31.12.2017 13:01

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění Matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

MŠMT vydává 3 opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech (RVP) některých oborů středního odborného vzdělávání. Tato opatření navazují na již zveřejněná opatření ministra č.1 až č.4 ze dne 22. června 2017.

28.12.2017 11:54

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

Odbor pro mládež, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2018 k  31. říjnu 2017.    

22.12.2017 10:10

Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“

14.12.2017 16:22

Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.

14.12.2017 16:17

Program Excelence ZŠ

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.

14.12.2017 16:10

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

DODATEK-Významné sportovní akce

Dodatek k vyhlášenému dotačnímu Programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

21.12.2017 10:30

DODATEK - "Repre"

Dodatek k vyhlášenému dotačnímu Programu REPRE

18.12.2017 18:08

DODATEK-Sportování bez bariér

Dodatek k vyhlášenému dotačnímu Programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

12.12.2017 16:44

Manuál k podávání žádostí v programech REPRE, TALENT a VSA

Manuál k podávání žádostí v programech REPRE, TALENT a VSA, týkající se povinných příloh.

12.12.2017 16:36

Program MŮJ KLUB - nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy žadatelů k Programu MŮJ KLUB (aktualizace 11. 12).

11.12.2017 16:41

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu TALENT na rok 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program II – Sportovně talentovaná mládež.

01.12.2017 11:28

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu REPRE na rok 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program I – Sportovní reprezentace ČR.

01.12.2017 11:06

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení.

01.12.2017 10:59

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VI – Významné sportovní akce.

22.11.2017 16:49

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) na rok 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VII – Zdravotně postižení sportovci.

22.11.2017 15:39

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I., 1.3.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I.  

16.01.2018 10:21

Pracovní nabídky

Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky! 

16.01.2018 09:55

Finanční stav výzev

ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého měsíce.

15.01.2018 15:48

Brožura a letáky k Operačnímu programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství.

10.01.2018 16:10

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV, 13.2.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV.  

10.01.2018 15:57

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 2018

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 2018.

10.01.2018 10:11

Seminář pro příjemce a žadatele – Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony a Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, 31.1.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj Vás srdečně zvou na Seminář pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony a Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.    

09.01.2018 10:12

Seminář pro příjemce a žadatele – Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony a Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, 30.1.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj Vás srdečně zvou na Seminář pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony a Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony.    

09.01.2018 10:08

Seminář pro příjemce a žadatele – Výzva č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií, 27.2.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce a žadatele – Výzva č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií.    

09.01.2018 09:38

První projekty implementující krajské akční plány prošly úspěšně hodnocením

Praha, 8. ledna 2018 – V průběžné výzvě s názvem Implementace krajských akčních plánů I probíhá hodnocení dosud předložených žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. První projekty již hodnocení úspěšně absolvovaly a připravují se pro ně rozhodnutí o poskytnutí dotace.

08.01.2018 12:33

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 11-12/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 11-12/2017 (12 s.).

08.12.2017 14:40

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

06.11.2017 16:48

Věstník MŠMT 09-10/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 9-10/2017 (8 s.)

26.10.2017 16:14

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Výklad k § 22a a 22b školského zákona upravujícím práva a povinnosti pedagogických pracovníků a k § 31 školského zákona nově upravujícímu postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.

12.09.2017 16:20

Věstník MŠMT 08/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 8/2017 (56 s.)

31.08.2017 15:02

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Znění účinné od 1. 9. 2017.

16.08.2017 13:19

Věstník MŠMT 06-07/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 6-7/2017 (55 s.)

01.08.2017 09:38

Věstník MŠMT 05/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)

25.05.2017 09:19

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

MŠMT zvýšilo podporu talentovaných žáků na sportovních gymnáziích

Praha, 15. ledna 2018 – Přes 93 milionů korun poskytne MŠMT v tomto roce na podporu přípravy talentovaných žáků na gymnáziích se sportovní přípravou. Je to o více než 10 milionů korun více než v roce předchozím.

16.01.2018 10:00

Společné vzdělávání je přirozená věc: K. Hoření

„Inkluzi chápu jako šanci pomoci dětem se znevýhodněním začlenit se do běžného kolektivu vrstevníků a ostatním dětem pomoci chápat jinakost a naučit se pomáhat,“ říká Kateřina Hoření, která se narodila s nejčetnější chromozomální anomálií Downovým syndromem. Kateřina má vzácnou mozaikovou formu, která znamená, že část buněk v jejím těle je běžných a část buněk obsahuje chromozom navíc. Jen asi čtyři procenta lidí s Downovým syndromem mají tuto kombinovanou skladbu buněk, ostatní mají anomální všechny buňky ve svém těle. 

16.01.2018 08:55

Ministr představil premiérovi a odborům návrh na růst platů

Praha, 12. ledna 2018 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes jednal s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem o nárůstu platů ve školství v příštích letech. Představil jim návrh postupného navyšování rozpočtu na platy tak, aby v roce 2021 brali učitelé průměrně 46.000 korun a nepedagogové 22.700 korun.

12.01.2018 13:19

Ministr Plaga přijal zástupce Svazu průmyslu a dopravy

Praha, 12. ledna 2018 - Zvyšování platů pracovníků ve školství, reforma financování regionálního školství, posílení digitální gramotnosti či zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti českých žáků. To jsou témata z programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SPČR) pro oblast vzdělávání, která jeho zástupci diskutovali na dnešní schůzce s ministrem školství Robertem Plagou.

12.01.2018 11:23

Ministr se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže

Praha, 11. ledna 2018 - Na úvodní schůzce se zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) se ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga seznámil s rolí ČRDM v oblasti dětských a mládežnických organizací. Hovořilo se také o rozpočtu pro kapitolu mládež či legislativě.

11.01.2018 15:28

MŠMT podpoří zájmové aktivity nadaných žáků

Praha, 11. ledna 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří mimoškolní aktivity nadaných žáků. Na zájmové vzdělávání nad rámec školní výuky proto uvolní 15 milionů korun v rámci dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018.

11.01.2018 09:31

Cíle OP VVV na rok 2018

Praha, 11. ledna 2018 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství. Většinou se bude jednat o další vlnu již ukončených výzev. Plánováno je například pokračování Výzkumných infrastruktur, Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, ESF a ERDF výzev pro vysoké školy nebo tzv. šablon. Novinkou bude výzva zaměřená na celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Alokace byla již stanovena u 18 výzev a činí téměř 20 miliard korun.

11.01.2018 08:54

V pěti dotačních programech žádají sportovci o 4,7 mld.

Praha, 10. ledna 2018 – V pěti dotačních neinvestičních programech žádají zástupci sportovního prostředí o téměř 4,74 miliardy korun. V informačním systému SPORT zatím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo 4950 žádostí o podporu v roce 2018. Další dotační programy budou vyhlášeny v průběhu ledna.

10.01.2018 16:13

Společné vzdělávání je přirozená věc: B. Rašovská

„Předškolní věk je klíčovým obdobím pro rozvoj předpokladů školních dovedností, mezi které spadá nejen čtení, psaní a počítání. Ve školním věku se už jen těžce dohání to, co se v předškolním věku dostatečně nerozvinulo. A to ať už zanedbáním, nebo pomalejším či odchylným vývojem,“  říká Babeta Rašovská, provozovatelka soukromé domácí Školičky Sovička s herním výukovým programem. „Pracujeme v kolektivu  maximálně sedmi dětí a v domácím prostředí. Základem je, že se děti musí cítit milované, přijímané a spokojené v atmosféře hry, fantazie, tvořivosti, poznávání a legrace. V takovém prostředí začnou děti povídat, vymýšlet, experimentovat, poznávat…prostě se učit!“ popisuje Babeta Rašovská, jak to v její školičce funguje v praxi.

09.01.2018 09:33

MŠMT plánuje vyhlášení výzev pro strukturálně postižené regiony

Praha, 4. ledna 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v únoru 2018 vyhlášení dvou výzev z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou určeny pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech. Jejich plánovaná alokace činí dohromady více než 2 miliardy korun.

04.01.2018 11:01