RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-2235/2018)

05.09.2018 10:46

Doplnění normativů soukromých škol na rok 2018

Č.j. MSMT-25267/2018, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018) 

04.09.2018 15:07

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2018

Materiál MŠMT č.j. MSMT-18691/2018-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2018.

17.08.2018 08:24

Metodiky k reformě financování regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Ke stažení zde:

16.08.2018 15:44

Dodatek k "Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. j. MSMT-34213/2017.

27.06.2018 15:53

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI SUBTITULU 133V 011 POŘÍZENÍ, OBNOVA A PROVOZOVÁNÍ ICT SYSTÉMU ŘÍZENÍ MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do podprogramu 133V 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MŠMT. Prostřednictvím výzvy budou podporovány investiční akce, které naplňují zajištění řádného a bezpečného chodu a rozvoje informačních a komunikačních technologií. Cílem výzvy je pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení MŠMT, zkvalitnění procesu řízení rozvojem a zaváděním systémů informačních a komunikačních technologií.

01.06.2018 13:57

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 322 ZAJIŠTĚNÍ NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do podprogramu 133D 322 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce, které byly jmenovitě doporučeny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

28.05.2018 14:59

Prezentace k reformě financování regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol druhé kolo školení k reformě financování regionálního školství. Zde naleznete ke stažení prezentace, které na školení ministerští úředníci představují.

24.05.2018 12:25

Dodatek k normativům pro církevní školství na rok 2018

MŠMT vydává dotatek k materiálu „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

18.05.2018 13:45

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Informace o možnosti získání stipendia na studijní pobyt v Bavorsku

Článek obsahuje informaci o možnosti získání stipendií na studijní pobyt v Bavorsku.

19.09.2018 16:07

Avízo - Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

Článek obsahuje Avízo k Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství.

18.09.2018 17:01

2nd Danube Conference for Higher Education Management

Článek obsahuje informaci o akci s názvem „2nd Danube Conference for Higher Education Management“, kterou pořádá Korvínova univerzita v Budapešti ve spolupráci s Univerzitou Ulm.

13.09.2018 15:04

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019.

09.09.2018 00:00

Pro veřejnost

07.09.2018 09:41

Osvědčení a potvrzení

Zde naleznete vzory osvědčení a potvrzení, které jsou jednostránkové i dvoustránkové.

06.09.2018 16:00

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

06.09.2018 11:29

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

06.09.2018 11:28

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2018, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (č.j. MSMT-21324/2018)

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2018, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (č.j. MSMT-21324/2018)

05.09.2018 13:50

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok 2019

MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2019. 

12.09.2018 14:45

Financování zájmového vzdělávání

V návaznosti na novelu školského zákona se mění způsob financování regionálního školství mj. pro školní družiny. Z tohoto důvodu musely být novelizovány příslušné prováděcí vyhlášky, tedy i vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

28.08.2018 12:43

NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2019 - 2020

Výsledky 3. výzvy vyhlášené v dubnu 2018

17.08.2018 12:48

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ

MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

11.09.2018 15:25

Výzva k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ

MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

11.09.2018 15:25

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝZVĚ VSA 2018/2 NA PODPORU VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO ROK 2018

Porada vedení MŠMT na svém 33. jednání 21. srpna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy VSA/2 na podporu významných sportovních akcí pro rok 2018. Podpořeno bylo celkem 14 akcí a to celkovou částkou ve výši 38 790 000 Kč.  

22.08.2018 14:19

MŮJ KLUB - 6. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

Porada vedení MŠMT na svém 32. jednání 14. srpna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o šestou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 237 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.

22.08.2018 14:15

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝZVĚ VSA 2018/2 NA PODPORU VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO ROK 2018

Porada vedení MŠMT na svém 33. jednání 21. srpna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy VSA/2 na podporu významných sportovních akcí pro rok 2018. Podpořeno bylo celkem 14 akcí a to celkovou částkou ve výši 38 790 000 Kč.  

21.08.2018 14:32

Kontakty

Ohledně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení neinvestičních dotací ve sportu (500) a Oddělení investic a infrastruktury ve sportu (502).

06.08.2018 00:00

MŮJ KLUB - 5. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

Porada vedení MŠMT na svém 31. jednání 31. července 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o pátou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1002 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017. 

01.08.2018 14:45

Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)- Podprogram A: Sportovní reprezentace ZPS

Porada vedení MŠMT na svém jednání 26. června 2018 schválila úpravu rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) v podprogramu A.

10.07.2018 09:30

SPUŠTĚNÍ REJSTŘÍKU SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz, spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V této fázi bude umožněn hromadný zápis sdružených organizací (např. menší sportovní svazy) pomocí importu souborů ve formátu CSV, taktéž bude možnost sdružené organizace zapsat prostřednictvím elektronického formuláře přímo ve webovém rozhraní.  

02.07.2018 09:37

MŮJ KLUB - 4. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

Porada vedení MŠMT na svém 26. jednání 26. června 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o čtvrtou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1118 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.

27.06.2018 15:01

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 08/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 08/2018 (28 s.).

29.08.2018 09:29

Věstník MŠMT 07/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 07/2018 (71 s.).

31.07.2018 12:19

Věstník MŠMT 05-06/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s.).

27.06.2018 08:45

GDPR ve školách

22.05.2018 13:10

Metodický výklad k odměňování

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

17.05.2018 14:32

GDPR - otázky a odpovědi

V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které začíná platit od 25. května 2018, připravilo MŠMT souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se na ministerstvo školy obrací.

07.05.2018 10:13

Věstník MŠMT 03-04/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.).

23.04.2018 11:26

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.

14.03.2018 15:14

Věstník MŠMT 01-02/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 01-02/2018 (68 s.).

15.02.2018 16:41

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vláda schválila pro školství rekordní rozpočet na rok 2019

Praha, 19. září 2018 – Platy pedagogů ve školách stoupnou v příštím roce v průměru o 15 procent, u nepedagogů v průměru o 10 procent. O téměř dvě miliardy korun se zvýší rozpočet pro vysoké školy. Schválením historicky nejvyššího rozpočtu ve výši 195,7 miliardy korun dnes vláda potvrdila, že školství je její prioritou. Včetně podílu EU bude rozpočet MŠMT pro rok 2019 činit více než 205 miliard korun, což je meziroční navýšení o více než 18 procent. 

19.09.2018 09:12

Ministryně financí se s šéfem konference rektorů a ministrem školství dohodla na navýšení rozpočtu pro vysoké školství

Praha, 18. září 2018 - Na posílení výdajů do vysokého školství se na dnešním jednání dohodla ministryně financí Alena Schillerová s ministrem školství Robertem Plagou a předsedou České konference rektorů Tomášem Zimou. Po jednání ministryně financí uvedla, že je připravena navrhnout zvýšení výdajů na vysoké školství v příštím roce a zároveň bude navrhovat i další navýšení střednědobého výhledu v následujících dvou letech.

18.09.2018 12:42

Konference ke 100. výročí vzniku Československa

Praha, 18. září 2018 - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Technická univerzita v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich pořádají ve spolupráci se Senátem ČR ve dnech 20. a 21. září mezinárodní konferenci „Nová škola a nová výchova v nové Evropě“. Ta se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Akci zahájí státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč společně s ředitelkou muzea Markétou Pánkovou.

18.09.2018 09:38

OP VVV nově podpoří také celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Praha, 17. září 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu zaměřenou na celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Do výzvy se mohou hlásit vysoké školy, které chtějí prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání lépe reagovat na aktuální potřeby trhu práce. Z evropských fondů je pro ně tentokrát připraveno 100 milionů korun.

17.09.2018 11:31

MŠMT vyhlašuje soutěž o drony, tématem je svoboda

Praha, 17. září 2018 - MŠMT jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dnes vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.

17.09.2018 11:30

MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019

Praha, 14. září 2018 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí. Oba resorty vyhlásí v polovině října investiční programy na rok 2019 s celkovou alokací 1,1 mld. Kč.

14.09.2018 16:09

MŠMT vyhlašuje konkurzy na ředitele svých zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursy na pozice ředitelů/ředitelek jím zřizovaných škol a školských zařízení:

14.09.2018 10:31

TJ a SK mohou žádat o finance ve výši půl miliardy korun

Praha, 13. září 2018 -  MŠMT vyhlásilo investiční výzvu s minimální alokací 500 milionů korun na rekonstrukci a obnovu sportovních zařízení TJ/SK.  Žádosti je možné podávat do 15. 10. 2018 a jejich jednotlivá výše se může pohybovat od 4 do 30 milionů korun při minimálně 30% spoluúčasti.

13.09.2018 11:31

Vyjádření k didaktickým testům z anglického jazyka

Vyjádření k didaktickým testům z anglického jazyka podzimního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018: Závěry jednání Nezávislé odborné komise MŠMT potvrzují, že didaktický test podzimního termínu maturit z anglického jazyka odpovídá požadavkům kladeným na maturanty.

10.09.2018 19:10

Náměstek Doleček k česko-indické spolupráci v oblasti vědy

Praha, 7. září 2018 – Pověřený náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček dnes podepsal na Pražském hradě za přítomnosti českého a indického prezidenta pracovní plán společné česko-indické spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

07.09.2018 18:49