RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Normativy církevních škol na rok 2019

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

06.02.2019 12:57

Normativy soukromých škol na rok 2019

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-17/2019.

31.01.2019 09:35

2019

31.01.2019 09:24

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2019

Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT-41631/2018 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019“.

15.01.2019 17:08

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-41631/2018 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ.

15.01.2019 14:37

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚSC ZA ROK 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy územním samosprávným celkům za rok 2018

20.12.2018 20:01

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1, kterou se mění výzva č.j. MSMT-33600/2018 k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019

18.12.2018 13:37

Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2018

14.12.2018 08:45

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2018

13.12.2018 06:57

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2018

13.12.2018 06:53

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vyhlášení výsledků rozvojového programu: Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č. j. MSMT-31069/2018. Jedná se o výsledky vztahující se k první etapě programu – leden až srpen 2019.

21.03.2019 11:16

Výzva k předkládání žádostí na poskytnutí dotace soukromým vysokým školám na stipendia na rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí na poskytnutí dotace soukromým vysokým školám na stipendia na rok 2019. Dotace je určena na stipendia poskytovaná studentům soukromých vysokých škol podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (ubytovací stipendia) a § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (sociální stipendia).

19.03.2019 14:52

MŠMT informuje o konání semináře ICT-REV: Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků

MŠMT s podporou NIDV pořádá seminář, který lektorsky zajišťuje Evropské středisko moderních jazyků v Grazu a který vznikl ze společné iniciativy ECML a Rady Evropy Training and Consultancy for member states, viz https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/ICT-REV/tabid/1725/language/en-GB/Default.aspx. Seminář podpoří také Zastoupení Evropské komise v Praze a DZS.

14.03.2019 17:34

Seminář k výroční zprávě o činnosti a kódování studijních programů

Dne 14. 3. 2019 proběhl na půdě MŠMT seminář k výroční zprávě o činnosti a kódování studijních programů určený pro zástupoce vysokých škol. Na semináři byly představeny změny a úpravy ve vyroční zprávě o činnosti za rok 2018, zhodnocen systém přidělování kódů studijních programů a byly představeny nejčastější nejasné či sporné případy při navrhování kódů klasifikace ISCED-F (jakožto základu kódu studijního programu).

14.03.2019 16:08

Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019

MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (čj.: MSMT-28283/2018) na rok 2019.

11.03.2019 12:48

Rok 2017

08.03.2019 15:43

Rok 2018

08.03.2019 15:42

Rok 2016

08.03.2019 15:36

Rok 2017

08.03.2019 15:33

Rok 2018

08.03.2019 15:30

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vyhlášení esejistické soutěže

Odbor pro mládež vyhlašuje esejistickou soutěž v anglickém jazyce k 70. výročí založení Rady Evropy na téma „Imagining the European of the future?“. Propozice k účasti v soutěži jsou obsaženy v příloze „Vyhlášení Esejistické soutěže – 70. výročí RE“ spolu s dvěma povinnými formuláři o prohlášení o autorství a souhlasem se zpracováním údajů.

25.02.2019 15:55

Podpora mládeže na krajské úrovni 2018

Vyhlášení dotačního programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018

18.01.2019 11:13

Excelence ZŠ 2018

18.01.2019 10:56

Excelence SŠ 2018

18.01.2019 10:52

Excelence ZŠ 2018

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.

18.01.2019 10:43

Excelence ZŠ 2018

18.01.2019 10:41

2018

18.01.2019 10:40

2018

Excelence ZŠ 2018

18.01.2019 10:39

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Pohyb a zdraví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 - Pohyb a zdraví k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které působí v oblasti sportu pro všechny.

31.01.2019 15:40

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Pohyb a zdraví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 - Pohyb a zdraví k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které působí v oblasti sportu pro všechny.

31.01.2019 15:40

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Zastřešující sportovní organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Zastřešující sportovní organizace k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím zastřešujících sportovních organizací s celostátní působností, které poskytují členům podporu, servis a platformu pro vzájemnou spolupráci.

31.01.2019 15:22

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Zastřešující sportovní organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Zastřešující sportovní organizace k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím zastřešujících sportovních organizací s celostátní působností, které poskytují členům podporu, servis a platformu pro vzájemnou spolupráci.

31.01.2019 15:22

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Olympijské a paralympijské hnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Olympijské a paralympijské hnutí k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které jsou výhradním představitelem olympijského nebo paralympijského hnutí v České republice.

31.01.2019 15:00

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Olympijské a paralympijské hnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Olympijské a paralympijské hnutí k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které jsou výhradním představitelem olympijského nebo paralympijského hnutí v České republice.

31.01.2019 15:00

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

31.01.2019 14:22

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

31.01.2019 14:22

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Univerzitní sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Univerzitní sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace univerzitního sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti univerzitního sportu, které splňují všechny podmínky stanovené Výzvou.

31.01.2019 14:17

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Univerzitní sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Univerzitní sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace univerzitního sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti univerzitního sportu, které splňují všechny podmínky stanovené Výzvou.

31.01.2019 14:17

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 01-02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019

Znění účinné od 15. 2. 2019.

18.02.2019 09:44

Věstník MŠMT 11/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.).

30.11.2018 14:12

Věstník MŠMT 09-10/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018 (12 s.).

12.10.2018 13:18

Věstník MŠMT 08/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 08/2018 (28 s.).

29.08.2018 09:29

Věstník MŠMT 07/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 07/2018 (71 s.).

31.07.2018 12:19

Věstník MŠMT 05-06/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s.).

27.06.2018 08:45

GDPR ve školách

22.05.2018 13:10

Metodický výklad k odměňování

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

17.05.2018 14:32

GDPR - otázky a odpovědi

V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které začíná platit od 25. května 2018, připravilo MŠMT souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se na ministerstvo školy obrací.

07.05.2018 10:13

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele

Praha, 21. března 2019 - Přibližně 80 % začínajících učitelů se může při zahájení praxe spolehnout na pomoc uvádějícího učitele. Začínající učitelé nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy (53,5 %), s vedením školní dokumentace (52,8 %) nebo s hodnocením žáků (40,1 %). Vyplývá to ze šetření, které organizoval tým projektu SYPO a které se uskutečnilo mezi začínajícími a uvádějícími učiteli a řediteli vybraných škol v květnu a červnu 2018. Do šetření se zapojili učitelé či ředitelé ze 727 škol.

21.03.2019 14:50

Nejlepší mladý chemik pěti krajů je z Poličky

Praha, 21. března 2019 - Ve středu 20. března se v pardubickém ABC klubu uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Klání se zúčastnilo téměř šest tisíc žáků devátých tříd ze 178 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Nejlepším mladým chemikem se stal Tomáš Kocanda z Masarykovy základní školy Polička.

21.03.2019 13:45

MŠMT podpoří stavby sportovišť za téměř tři miliardy korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 mld. Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč. 

19.03.2019 14:47

OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumníků

Praha, 18. března 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pořadí již třetí výzvu, díky které budou moci tuzemští výzkumní pracovníci vyjet do zahraničí za účelem dalšího profesního růstu a díky které budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích. Tentokrát je pro žadatele z evropských fondů připraveno 100 milionů korun.

18.03.2019 10:33

Zástupci ČR na světové konferenci k budoucnosti učitelů

Praha, 15. března 2019 -  Ve čtvrtek a pátek 14. a 15. března hostilo Finsko ve spolupráci s OECD ministeriádu zaměřenou na budoucnost učitelské profese. Cílem jednání bylo představit aktuální trendy v učitelské profesi od inovací v pedagogice přes přípravu budoucích učitelů až po odměňování. Členové vlád a zástupci odborů představili vývoj ve svých zemích a priority pro následující roky.

15.03.2019 10:30

26. ročník ankety Zlatý Ámos jde do finále!

Praha, 6. března 2019 - Ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT dnes proběhlo semifinále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Z patnáctky semifinalistů postoupila šestice učitelů, z nichž se jeden za tři týdny stane už 26. Zlatým Ámosem. Porotu - kterou tvořili samotní semifinalisté a v jejímž čele byl známý psychiatr Jan Cimický - čekal nelehký úkol. Nakonec ale byli vybráni tito pedagogové: Jiří Palán ze ZŠ Větrník Jeníkov, Eliška Vokáčová z Gymnázia Hlinsko, Pavlína Strýčková ze ZŠ Kunovice, Radmila Lucová ze ZŠ Šumperk, Jana Bočková z SPŠD Plzeň a Pavlína Kopáčiková ze ZŠ ve Vacově.

06.03.2019 15:10

MŠMT zásadně navyšuje podporu trenérů v programu Talent

Praha, 6. března 2019 – Péče o sportovně nadanou mládež je jedním z cílů a úkolů státu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zásadně navyšuje podporu v programu Talent na práci profesionálních a poloprofesionálních trenérů mládeže s nadanými sportovci. Svazy a kluby tak mohou angažovat asi tisíc trenérů mládeže. Celková výše podpory v tomto programu bude kolem 800 miliónů korun

06.03.2019 10:05

Na obnovu kolejí a menz dá MŠMT 1,5 miliardy

Praha, 4. března 2019 – MŠMT vypsalo dvě dotační výzvy na modernizaci a rekonstrukce vysokoškolských kolejí a menz v celkové výši 1,5 miliardy korun. Žádosti o dotace mohou veřejné vysoké školy podávat od března, nejméně 40 % z celkových nákladů si ale žadatelé musí zajistit ze svých zdrojů.

04.03.2019 10:38

Handicapovaným sportovcům letos poprvé přes sto milionů

Praha, 1. března 2019 -  Téměř 110 milionů korun pošle letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy handicapovaným sportovcům skrze dotační výzvy Sportování bez bariér. Částka je o celých patnáct milionů korun vyšší než v loňském roce. Podpora zdravotně postižených sportovců je součástí naplňování Koncepce podpory sportu 2016 - 2025.

01.03.2019 09:45