RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.

21.07.2017 11:12

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j.: MSMT-10539/2017

03.07.2017 11:08

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j.: MSMT-10539/2017

03.07.2017 11:07

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Vláda na svém jednání dne 31. května 2017 schválila změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterou dojde ke zvýšení platových tarifů mj. i nepedagogických  zaměstnanců regionálního školství, a to s účinností od 1. července 2017. MŠMT bude tuto změnu implementovat formou vyhlášení rozvojového programu podle § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého bude krajům poskytnuta dle § 163 školského zákona účelová dotace. Žádost o dotaci kraje ani školy nebudou podávat.

06.06.2017 08:28

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2016

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2016

05.06.2017 13:44

Rozpis rozpočtu OPŘO 2017

Číselný rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a státní správu na rok 2017

11.04.2017 08:03

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

11.04.2017 07:54

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

28.02.2017 08:42

Normativy církevních škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT-2738/2017.

24.02.2017 08:52

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Režim student

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. Tato stránka obsahuje dokumentaci pro jeho realizaci.

18.08.2017 09:33

Veřejná konzultace ke Strategii digitálního vzdělávání (dále SDV)

Aktuálně se nacházíme v polovině realizace SDV (2014 - 2020). V prostředí digitálních technologií jsou tři roky od jejího schválení vládou relativně dlouhá doba, za kterou se na trh rozšířily mnohé technologické inovace, v oblasti vzdělávání proběhlo několik legislativních změn a byla přijata mnohá opatření na různých stupních vzdělávacího systému. Konzultační postup má přezkoumat, zda původně plánované cíle a postupy jsou stále aktuální, zda není vhodné v souvislosti s vývojem některé korigovat a případně některé doplnit.

15.08.2017 11:25

Archiv aktualit

5/2017 Setkáním s koordinátorem digitální agendy Tým SDV jednal s novým koordinátorem digitální agendy Ondřejem Malým. Seznámil ho s cíli SDV  a stavem implementace, představil Českou národní koalici pro digitální pracovní místa a její činnost pro druhé pololetí roku 2017.  5/2017 V Hospodářských novinách vyšel profilový text o plánovaných změnách ve výuce informatiky a digitálních dovedností.  S paní redaktorkou Hronovou hovořila Daniela Růžičková a další kolegové.  17/5/2017 Připravili jsme pro vás souhrnnou informaci o tom, jak pokračuje realizace SDV. Čtěte novinky v jednotlivých směrech intervencí.  5/2017 ČVUT zve na červnové semináře pro učitele: BBC micro:bit a Arduino.  5/2017 EK sbírá názory k revizi klíčových kompetencí Evropská komise reviduje doporučení ke klíčovým kompetencím pro celoživotní učení z roku 2006. Do 19. 5. máme všichni šanci revizi ovlivnit svými názory. Máte-li chuť se zapojit, ať jako jednotlivec nebo organizace, a vyjádřit svůj názor na současná doporučení k (digitálním) kompetencím vyplňte dotazník.  5/2017 Rozeslali jsme dotazník k šablonám Připravujeme šablony aktivit, tedy projekty zjednodušeného vykazování pro školy, které mají zájem podpořit vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií. Rádi bychom znali názor škol na připravované šablony - a také získali náměty na další, které by školám byly užitečné. Proto jsme připravili krátký dotazník. 10. 5. jsme ho rozeslali prostřednictvím školských asociací. Budeme rádi, když nám ho vyplníte. Nebo si přečtěte podrobněji o šablonách a o tom, jak je využívat.  4/2017 Do newsletteru OP VVV jsme napsali text o digitálním vzdělávání Jako rodiče v 21. století máme o jedno dilema navíc. Jak moc mají naše děti používat tablet, počítač, telefon, internet, ptá se Věra Ondřichová z týmu SDV.  4/2017 11. – 13. 4. se konala celostátní konference Počítač ve škole  Nesla podtitul Digitální technologie ve výuce – efektivně, účelně, zajímavě. Ondřej Neumajer z týmu SDV vystoupil s prezentací Být digitálně gramotný neznamená jen ovládat počítač. (2,61 MB). Daniela Růžičková představila chystané inovace ICT kurikula. Náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc se věnoval tématu Vzdělávání 4.0.   4/2017 Microsoft zkoumal zájem dívek o vědu a informatiku.  Komentář přidal kolega z týmu SDV Ondřej Neumajer.  3/2017 MŠMT ukončilo výzvu Implementace Strategie digitálního vzdělávání 1. Zaregistrovány byly dvě žádosti.  2/2017 Užší tým SDV připravil manuál pro komunikaci témat SDV (informatické myšlení, digitální gramotnost, otevřené zdroje).  2/2017 Pozvánka: Workshop na téma zapojení digitálních technologií do výuky Zveme na workshop Peďák+ do Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze. V úterý 21. 2. od 17 hodin  s Ondřejem Neumajerem, jedním z autorů SDV, na téma digitální technologie ve výuce.  2/2017 Vláda vzala na vědomí průběžné hodnocení implementace SDV Vláda ČR na svém zasedání dne 30. 1. 2017 vzala na vědomí  průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.    1/2017 První setkání členů DigiKoalice a zapojených státních úřadů 26. ledna 2017 proběhlo na MŠMT společné jednání členů České národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice) a zájemců o aktivity této platformy. Přibližně 50 účastníků akce se seznámilo se sítí národních digitálních koalic, které už v Evropě existují ve 13 státech a diskutovali se zástupci koordinační skupiny DigiKoalice o plánu a aktivitách koalice na rok 2017. Sledujte novinky Digikoalice na Twitteru.    1/2017 Šéf SDV v diskusi o budoucnosti škol Zveme vás na debatu o budoucnosti vzdělávání. Diskutovat budou pan prof. Milan Hejný, náměstek členky vlády Jaroslav Fidrmuc, který na MŠMT řídí implementaci SDV, pánové Pavel Kraemer (Institut pro podporu inovativního vzdělávání) a Vít Beran (ZŠ Kunratice). 16. 2. od 17 hodin v CoWorking Prague. Registrujte se prosím.  1/2017 Pozvání na konferenci o minitendrech v programu BETA TAČR Technologická agentura ČR zve na konferenci o minitendrech v programu Beta. Dva z celkem osmi minitendrů zadával tým SDV:  výzkum na téma metodické postupy implementace digitální infrastruktury na ZŠ a SŠ, výzkum na téma validace cílových segmentů komunikace a zavádění inovací ve vzdělávání.  Konference je veřejná, uskuteční se 28. 2. od 9 hodin v sídle TAČR.   1/2017 Pozvánka na první setkání České národní koalice pro digitální pracovní místa 26. ledna v 14,30 se sejdou zástupci ICT firem, akademického a neziskového sektoru a dalších podporovatelů DigiKoalice. Pozvánka a přihláška. 1/2017 Aktualizace stavu jednotlivých opatření Zveřejňujeme ### link article=229172 text=aktuální stav title=Postup realizace strategie mode=inline ### realizace strategie k 22. prosinci 2016.  12/2016 Výstupy minitendrů Jako průběžný výsledek podpory pedagogického výzkumu v oblasti využívání digitálních technologií (opatřením 5.2 SDV) jsme v roce 2016 využili možnost a iniciovali resortní výzkum prostřednictvím tzv. minitendru Technologické agentury ČR (TA ČR) v programu Beta v rámcové smlouvě na téma Průmysl 4.0. První výzkum nám pomohl s plněním opatření 7.1 - Veřejná kampaň vysvětlující klíčový vliv digitálních technologií na vzdělávání. Výzkumný tým provedl validaci navržených cílových segmentů komunikace a zavádění inovací ve vzdělávání.  Druhý výzkumný záměr realizovaný prostřednictvím TA ČR zkoumal metodické postupy implementace digitální infrastruktury na ZŠ a SŠ, což je úkol spadající do opatření 6.5 - Odborná a metodická podpora rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol pro zřizovatele a vedení škol. Oba výzkumné záměry připravily podklady pro další práce na naplňování příslušných opatření SDV a budeme na nich dále pracovat. 12/2016 Šablona zapojení ICT technika do výuky Cílem šablony je umožnit školám eliminovat technické problémy, které při zavádění nových způsobů práce s digitálními technologiemi mohou nastávat. Šablona, která umožňuje působení podpůrného personálu - ICT technika by tímto opatřením měla snižovat obavy pedagogických pracovníků z práce s novými digitálními technologiemi. 11/2016 VÝZVA OP VVV Č. 02_16_036 IMPLEMENTACE STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I Výzva je zaměřena na přípravu koncepčních materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Oprávněným žadatelem jsou vysoké školy. 

15.08.2017 11:10

Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2017

Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky.  

15.08.2017 09:58

Habilitační řízení

14.08.2017 13:01

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.

12.08.2017 11:22

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.

12.08.2017 11:05

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 – základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí.

11.08.2017 09:00

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozdělení programu VII – Zdravotně postižení sportovci

Program VII je zaměřen na podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců. Rozdělení Programu VII. bylo projednáno poradní výběrovou komisí a schváleno poradou vedení MŠMT.

17.08.2017 10:05

ROZDĚLENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU 2017 VE SPORTU - PROGRAM V.

MŠMT v pátek 28.7.2017 zveřejnilo návrh rozdělení dotací v programu V na podporu činnosti sportovních svazů.

09.08.2017 13:39

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky

PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

08.08.2017 16:13

Kontakty

Ohlědně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení finanční podpory sportu a Oddělení investic.

01.08.2017 09:09

Národní rada pro sport

Národní rada pro sport je poradní orgán ministra, který mu předsedá. Usnesení rady mají doporučující charakter. Každý její člen má přidělenou oblast, za kterou odpovídá a v ní předkládá radě podněty. Stejně tak má právo sestavit pracovní skupinu k dané oblasti z dalších zástupců sportovního prostředí. Součástí rady je komora regionů (zástupci Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv) s hlasem poradním.  Smyslem Národní rady pro sport je řešit aktuální a konkrétní problémy sportovního prostředí.

11.07.2017 14:35

Dotační neinvestiční program III. Činnost sportovních (servisních) střešních organizací

Dotační neinvestiční program III. Činnost sportovních (servisních) střešních organizací byl projednán mimořádnou poradou vedení MŠMT dne 4. 7. 2017. Jedná se o veřejné vyhlášení programu neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

04.07.2017 15:12

Vyhlášení Státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky

Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

30.06.2017 00:01

Rozdělení státního rozpočtu 2017 ve sportu - Program VIII. - 3.část

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu VIII. je v souladu s plánem hlavních úkolů MŠMT na I. pololetí roku 2017. Rozdělení Programu VIII. bylo projednáno poradní výběrovou komisí a schváleno poradou vedení MŠMT.

29.06.2017 15:11

Mimořádná výzva na rok 2017 – Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu V. - 2.kolo - včetně opravy příloh Rozhodnutí a vzor Rozpočtu

Vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. státní podpory sportu na období 2017 (neinvestiční dotace) - 2.kolo - včetně opravy příloh Rozhodnutí a vzor Rozpočtu. Omlouváme se za původně chybné zveřejnění příloh.

26.06.2017 00:00

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - Program V. Činnost sportovních svazů - 1. kolo

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu V. je v souladu s plánem hlavních úkolů MŠMT na I. pololetí roku 2017. Rozdělení Programu V. bylo projednáno poradní výběrovou komisí dne 21. června 2017 a schváleno poradou vedení MŠMT.

23.06.2017 18:00

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. 

17.08.2017 14:35

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_028 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 1. 8. 2017, 9. 8. 2017 a 14. 8. 2017.

16.08.2017 15:04

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů,21.9.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů.    

16.08.2017 13:10

Semináře pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů,26.9.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Semináře pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů.    

16.08.2017 09:30

Pracovní nabídky

Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky! 

15.08.2017 11:49

OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Praha, 14. srpna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun.

14.08.2017 16:04

Avízo výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. srpna 2017  avízo výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 22. srpna 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. prosince 2018.

14.08.2017 09:45

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů, 12.9.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Semináře pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů.  

07.08.2017 13:50

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů, 13.9.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů.    

07.08.2017 13:50

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Znění účinné od 1. 9. 2017.

16.08.2017 13:19

Věstník MŠMT 06-07/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 6-7/2017 (55 s.)

01.08.2017 09:38

Věstník MŠMT 05/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)

25.05.2017 09:19

Věstník MŠMT 03-04/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 3-4/2017 (28 s.)

27.04.2017 16:42

Věstník MŠMT 01-02/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017 (48 s.)

20.02.2017 10:41

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

02.02.2017 09:37

Věstník MŠMT 12/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)

20.12.2016 16:37

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017

Znění účinné od 1. 1. 2017.

13.12.2016 13:10

Věstník MŠMT 11/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 11/2016 (28 s.)

07.12.2016 15:35

Věstník MŠMT 09-10/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016 (100 s.)

31.10.2016 11:39

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Česká školní inspekce zjišťovala důvod neúspěchu u maturit

Praha, 17. sprna 2017 - Na 34 středních školách, které dlouhodobě vykazují vysokou neúspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky, prováděla Česká školní inspekce (ČŠI) od listopadu 2016 do dubna 2017 šetření. Jako hlavní příčiny neúspěchu zjistila nedostatečné přijímací řízení ve školní části, velkou míru absence žáků ve vyučování či nedostatek aprobovaných učitelů.

17.08.2017 11:45

OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Praha, 14. srpna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun.

14.08.2017 15:54

V ČR startuje cílený systém podpory ředitelů škol

Praha, 11. srpna 2017 - Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), organizace přímo řízená MŠMT, připravuje nový systém podpory ředitelů a vedení škol. Jeho cílem je vytvořit a ověřit model, který vedoucím pracovníkům škol umožní rozvinout kompetence v oblasti strategického řízení školy a plánování jejího rozvoje. Experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), počítají s komplexní vzdělávací, poradenskou a metodickou pomocí pro ředitele a širší vedení škol.

11.08.2017 09:56

MŠMT posílá další peníze na sport dětí a mládeže

Praha, 8. srpna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílá dalších 67,5 milionů korun na sportování dětí a mládeže po celé České republice. Finanční prostředky dostanou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které zabezpečují pravidelnou sportovní a pohybovou činnost dětí a mládeže.

08.08.2017 16:59

Reakce MŠMT na otevřený dopis

Praha, 7. srpna 2017 – MŠMT reaguje na otevřený dopis ohledně výběrového řízení na pozici ředitele/ky Národního ústavu.

07.08.2017 12:53

Letní setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny

Praha, 3. srpna 2017 - Deváté společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí se uskutečnilo začátkem srpna v Domě zahraniční spolupráce. Setkání se zúčastnilo na osmdesát hostů, mezi nimiž nechyběli učitelé u krajanů, lektoři češtiny, zástupci institucí, které se podílí na administraci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a další příznivci výuky českého jazyka v zahraničí.

07.08.2017 08:33

Rozdělení státního rozpočtu 2017 ve sportu - program V.

MŠMT v pátek 28.7.2017 zveřejnilo návrh rozdělení dotací v programu V na podporu činnosti sportovních svazů.

03.08.2017 15:01

Společné vzdělávání je přirozená věc: P. Gräfová

„Jsme moc rádi, že naše dcera Emmča může navštěvovat „běžnou“ třídu základní školy a společně se svými zdravými vrstevníky zažívat radosti i starosti, které ze vzájemného soužití vyplývají,“ říká Petra Gräfová, matka devítileté Emmy, která v raném dětství prodělala srdeční zástavu doprovázenou zdravotními komplikacemi a negativními důsledky pro její správný psychomotorický vývoj.

31.07.2017 09:33

Ministr Štech jednal se SMS a SMO

Praha, 25. července 2017 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech se v tomto týdnu setkal se zástupci Sdružení místních samospráv ČR a se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Hlavními tématy jednání byla například situace v regionálním školství, podpora mládežnického sportu a čerpání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pomocí tzv. šablon.

25.07.2017 16:08

Ministr Štech přijal zástupce České rady dětí a mládeže

Praha, 25. července 2017 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech se dnes setkal se zástupci České rady dětí a mládeže. Tématem jednání bylo seznámení se s činností v oblasti dětských a mládežnických organizací, legislativní činnost v uvedené oblasti, a také výhledový rozpočet.

25.07.2017 16:00