RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2018

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2018

18.06.2019 08:51

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

06.05.2019 20:35

Normativy církevních škol na rok 2019

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

06.02.2019 12:57

Normativy soukromých škol na rok 2019

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-17/2019.

31.01.2019 09:35

2019

31.01.2019 09:24

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2019

Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT-41631/2018 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019“.

15.01.2019 17:08

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-41631/2018 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ.

15.01.2019 14:37

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚSC ZA ROK 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy územním samosprávným celkům za rok 2018

20.12.2018 20:01

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1, kterou se mění výzva č.j. MSMT-33600/2018 k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019

18.12.2018 13:37

Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2018

14.12.2018 08:45

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rámec digitálních kompetencí učitele

Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.

01.07.2019 08:46

Habilitační řízení

30.06.2019 11:01

Pozvánka na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Článek obsahuje informace o 4. Česko-bavorském vysokoškolském fóru, které se uskuteční ve dnech 28. – 29. listopadu 2019.

28.06.2019 10:33

Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.

27.06.2019 16:30

Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.

27.06.2019 16:30

Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.

27.06.2019 16:30

Dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou

MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou

27.06.2019 10:36

Výsledky Evropské jazykové ceny LABEL 2019

MŠMT udělilo ceny 18. ročníku Evropské jazykové ceny Label (EJCL) 2019. Odborná porota hodnotila 64 projektů. Dle stanovených priorit byly vybrány projekty podporující inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, cizí jazyky jako prostředek k rozšiřování kompetencí a dovedností, odstraňování jazykových bariér v příhraničních regionech a jazyky v celoživotním vzdělávání. EJCL je součástí Erasmus+. Podporuje inovativní aktivity, propaguje je u odborné veřejnosti a inspiruje ostatní.

26.06.2019 17:26

Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů VOŠ ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního. Tímto dodatkem se rozšiřuje pokusné ověřování i na kombinovanou formu vzdělávání, a to od 1. září 2019.  

26.06.2019 17:24

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vyhlášení esejistické soutěže

Odbor pro mládež vyhlašuje esejistickou soutěž v anglickém jazyce k 70. výročí založení Rady Evropy na téma „Imagining the European of the future?“. Propozice k účasti v soutěži jsou obsaženy v příloze „Vyhlášení Esejistické soutěže – 70. výročí RE“ spolu s dvěma povinnými formuláři o prohlášení o autorství a souhlasem se zpracováním údajů.

25.02.2019 15:55

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

MŮJ KLUB 2019 - PŘEHLED VYPLACENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.07.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

03.07.2019 10:09

MŮJ KLUB 2019 - PŘEHLED VYPLACENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.07.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

03.07.2019 10:09

Sportování bez bariér 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 15.06.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy č. 1 Sportování bez bariér 2019 - SPORTOVNÍ REPREZENTACE ZPS, Výzvy č. 2 Sportování bez bariér 2019 - PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ ZPS S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ, Výzvy č. 3 Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SK A TJ ZPS a Výzvy č. 4 Sportování bez bariér 2019 – VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS. Přehled obsahuje vývoj financování sportovních organizací zdravotně postižených sportovců ze státního rozpočtu v letech 2017 (resp. 2018) – 2019. Informace o přidělených dotacích jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

17.06.2019 13:46

Můj klub 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 15.06.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

17.06.2019 08:59

TALENT 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 31.05.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy TALENT 2019. Přehled obsahuje vývoj financování činnosti sportovních svazů ze státního rozpočtu v letech 2015 – 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

05.06.2019 09:20

REPRE 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 31.05.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy REPRE 2019. Přehled obsahuje vývoj financování činnosti sportovních svazů ze státního rozpočtu v letech 2015 – 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

05.06.2019 09:17

VSA 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 31.05.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci VSA 2019 - Výzvy na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019. Přehled obsahuje výši vyplacené dotace ze státního rozpočtu a kromě názvu žadatele i název významné sportovní akce. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

05.06.2019 08:28

Organizace sportu 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 31.05.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci výzev Organizace sportu 2019. Přehled obsahuje vývoj financování činnosti sportovních organizací ze státního rozpočtu v letech 2015 – 2019 v rámci programů / výzev zaměřených na organizaci sportu. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

05.06.2019 07:42

Výzva k doložení dalších podkladů pro vybrané žadatele V4 Sport, investice 2019/2020

Informace pro žadatele, jejichž projekty jsou předběžně navrženy k financování z výzvy V4 Podprogramu 133D531 v roce 2019/2020 na podporu materiálně technické základny sportu.

22.03.2019 08:50

Výzva k doložení dalších podkladů pro vybrané žadatele V3 Sport, investice 2019/2020

Informace pro žadatele, jejichž projekty jsou předběžně navrženy k financování z výzvyV3 Podprogramu 133D531 v roce 2019/2020 na podporu materiálně technické základny sportu.

22.03.2019 08:39

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 03/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).

05.06.2019 16:21

Věstník MŠMT 02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).

25.04.2019 13:09

Věstník MŠMT 01/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019

Znění účinné od 15. 2. 2019.

18.02.2019 09:44

Věstník MŠMT 11/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.).

30.11.2018 14:12

Věstník MŠMT 09-10/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018 (12 s.).

12.10.2018 13:18

Věstník MŠMT 08/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 08/2018 (28 s.).

29.08.2018 09:29

Věstník MŠMT 07/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 07/2018 (71 s.).

31.07.2018 12:19

Věstník MŠMT 05-06/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s.).

27.06.2018 08:45

GDPR ve školách

22.05.2018 13:10

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Přijímat do vyššího ročníku diplomované všeobecné sestry lze i v kombinované formě

Praha, 8. července 2019 – Už od tohoto září bude možné přijímat uchazeče do vyššího ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole také v kombinované formě.

08.07.2019 16:18

Ministr Plaga ocenil nejlepší zpracování tématu šikany

Praha, 26. června 2019 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes přivítal v prostorách MŠMT finalisty soutěže „Zatočme s šikanou“.  Vítězům jednotlivých kategorií pak předal ocenění za nejlepší audiovizuální ztvárnění tématu: „JAK SE VYPOŘÁDAT SE ŠIKANOU  A KYBERŠIKANOU“. Vítězná videa můžete zhlédnout na kanálu Youtube MŠMT.

26.06.2019 16:14

Školám při digitalizaci pomáhají krajští ICT metodici

Praha, 19. června 2019 - Školy by rády do výuky zaváděly více digitálních technologií, mnohdy však neví, kde začít. Podle šetření v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) by pomoc v oblasti digitálního vzdělávání uvítalo téměř 80 % škol. Právě pro ně je vybudována síť krajských ICT metodiků. Projekt SYPO realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

19.06.2019 12:55

České univerzity stoupají ve světovém žebříčku

Praha, 19. června 2019 - Karlova univerzita se letos probojovala mezi 300 nejlepších univerzit celého světa. V prestižním žebříčku QS World Univerzity Ranking se mezi TOP 1000 pro akademický rok 2019/2020 dostalo rekordních devět českých vysokých škol, z toho čtyři vůbec poprvé.

19.06.2019 12:06

Státní tajemník Fryč se setkal s bavorským ministrem Herrmannem

Praha, 31. května 2019 -Dne 29. května 2019 jednal státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč s Dr. Florianem Herrmannem, bavorským ministrem pro spolkové a evropské záležitosti a média a vedoucím Bavorského státní kanceláře. Setkání bylo zaměřeno na posílení bilaterální spolupráce v oblasti příhraničních výměn mládeže s Bavorskem. Státní tajemník Fryč zároveň ocenil stávající spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu mezi ČR a touto spolkovou zemí. K zintenzivnění této spolupráce přispívá velkou měrou i Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze.

31.05.2019 12:00

Ministr Plaga představil novinky ve společném vzdělávání

Praha, 29. května 2019 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil na dalším kulatém stole novinky v oblasti společného vzdělávání. Kromě výstupů z další analýzy společného vzdělávání seznámil účastníky z řad odborných organizací také se změnami ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Její účinnost je navržena k 1. říjnu letošního roku.

29.05.2019 16:30

Ředitel Urban na semináři vychovatelů školních družin

Praha, 27. května 2019 – Tento pátek a sobotu se konal Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Akce proběhla v konferenčním sále Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze a pořádal ji Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení. Seminář navštívilo na 170 pedagogických pracovníků z celé republiky.

27.05.2019 15:52

Ministr školství debatoval s řediteli škol v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem, 22. května 2019 - Ministr školství Robert Plaga dnes navštívil Ústecký kraj. Stalo se tak v rámci avizovaných výjezdů do regionů, při kterých chce ministr hovořit přímo s řediteli škol. Tématem jednání byly platy učitelů, reforma financování regionálního školství a administrativa. Vzhledem k vysokému počtu vyloučených lokalit v regionu byla jedním z diskutovaných témat také inkluze, kdy ředitelé škol ministra školství seznámili se specifiky kraje, ve kterém působí.

22.05.2019 16:24

Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Praha, 22. května 2019 – Mimořádný ohlas odborné veřejnosti vyvolala dvoudenní mezinárodní konference „Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání“, která se uskutečnila koncem minulého týdne v prostorách Senátu Parlamentu ČR a Národního pedagogického muzeum a knihovny J. A. Komenského v Praze. Konference zahájila sérii dalších akcí k národním oslavám Jana Amose Komenského v letech 2020 – 2022.

22.05.2019 15:55