RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

/cz/Aktuality/Poslanci-projednali-vyrocni-zpravu-Ceske-skolni-in

11.01.2018 14:23

Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

/Stredni-cast/Tiskove-zpravy/Poslanci-projednali-vyrocni-zpravu-Ceske-skolni-in

11.01.2018 14:21

Nákup statistického SW Stata II.

/cz/Verejne-zakazky/Nakup-statistickeho-SW-Stata-II

09.01.2018 12:58

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovednych-p

04.01.2018 16:18

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

/Stredni-cast/Tiskove-zpravy/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovednych-p

04.01.2018 16:15

Česká školní inspekce zveřejňuje přehled zahraničních aktualit ve vzdělávání

/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-prehled-zahranicn

03.01.2018 17:51

Česká školní inspekce zveřejňuje národní databázi šetření PIRLS 2016

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Datove-soubory-a-dotazniky/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-narodni-databazi

20.12.2017 18:04

Informace k Výběrovému zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – Závěrečná zpráva

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Informace-k-Vyberovemu-zjistovani-vysledku-zaku-5

15.12.2017 14:31

Informační bulletin České školní inspekce

/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-12_2017

12.12.2017 14:44

Informační bulletin České školní inspekce

/cz/Dokumenty/Informacni-bulletin/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-12_2017

12.12.2017 14:41

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Odborník/ce na vzdělávací oblast Člověk a svět práce

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

ODBORNÍK/CE NA VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

16.01.2018 18:00

Národní soustava kvalifikací funguje 10 let

Zpravodaj OS (16/zima 2017)

16.01.2018 12:13

Aktualizované publikace pro oborové skupiny a sektorové rady

V roce 2017 byly v oddělení analýz trhu práce a vzdělávání připraveny další publikace na téma Absolventi středních škol a trh práce koncipované pro pět odvětví ekonomiky (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, zemědělství a gastronomie).

16.01.2018 12:06

Asistent/ka projektů NSK a MiZk

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace řešící mj. správu Národní soustavy kvalifikací (NSK) a zavádění mistrovské zkoušky (MiZk) ve vybraných oblastech řemesel a služeb, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: ASISTENT/KA PROJEKTŮ NSK A MiZk (vhodné pro absolventy)

15.01.2018 15:53

Podpora plošného zavádění vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Udržitelnost projektu Kurikulum S (2012 - 2015)

15.01.2018 15:18

sociální partnerství

Sociální partnerství je pro každou odbornou školu důležité

15.01.2018 15:07

Příprava profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání

V průběhu projektu se objevila ze strany škol poptávka po informacích týkajících se profilových maturit. „Proto jsme přistoupili v tomto projektu k řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou – vymezili jsme, co je základem oboru a které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky,“ říká hlavní manažerka projektu ing. Taťána Vencovská. Důležitým aspektem bylo přivést školy k formulování témat tak, abychom sledovali vazbu na kompetence absolventa, nikoliv pouze obsah učiva, jak tomu bývalo doposud zvykem.

15.01.2018 15:04

Pomoc najdou učitelé přímo v krajích

Aby učitelé měli možnost konzultovat své problémy spojené s reformou přímo v kraji, kde škola působí, byla zřízena při již fungujících vzdělávacích zařízeních ve všech krajích tzv. regionální konzultační centra. Ta poskytla za dobu projektu zdarma stovky konzultací a uspořádala pro učitele odborných škol mnoho seminářů a workshopů tematicky zaměřených podle přání učitelů. Celkem tato centra pomohla při svých aktivitách více než deseti tisícům učitelů. S ukončením projektu tato služba nekončí, ale i nadále se mohou zástupci škol obracet o radu nebo navštívit vzdělávací akci pořádanou těmito centry, nyní však už za poplatek.

 

15.01.2018 15:00

kurikulum vystupy

Souhrn obsahu, aktivit a výstupů projektu KURIKULUM S

15.01.2018 14:52

NIDV - RSS aktuální programové nabídky

Nabídka vzdělávacích programů

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

Datum a čas konání: 28.11. 2017 a 10. 1. 2018, 9.00 - 16.00 Místo konání: NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25 Lektor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. Hodinová dotace: 16 Účastnický poplatek: 1180.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

01.01.0001 00:00

Klub zábavné logiky a her

Datum a čas konání: 29.11. 2017 a 12. a 13. 2. 2018, 9.00-15.00 Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Lektor: Mgr. Jiří Halda, Mgr. Alena Vávrová Hodinová dotace: 24 Účastnický poplatek: 2020.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, asistentům pedagoga, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

01.01.0001 00:00

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

Datum a čas konání: 30. 11. 2017, 9.00 - 15.30 hod, 4. 12. 2017, 9.00 - 15.30 hod, 5. a 6. 2. 2018, 9.00 - 15.00 hod, 1. 3. 2018, 9.00 - 15.30 hod Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Lektor: Mgr. Iva Škaloudová, PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Hodinová dotace: 43 Účastnický poplatek: 4900.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

01.01.0001 00:00

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

Datum a čas konání: 30. listopadu 2017 Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Lektor: MAppLing Monika Skořepová Hodinová dotace: 60 Účastnický poplatek: 4700.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ

01.01.0001 00:00

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. studijní den pátek, sobota

Datum a čas konání: 2.12. 2017, 6.1., 20.1., 2.2., 24.2., 3.3., 17.3., 7.4., 14.4., 12.5.2018, studijní den je pátek, sobota Místo konání: NIDV Plzeň, Čermákova 18 Lektor: Mgr. et Mgr. Monika Holečková, PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D., Mgr. Milena Peteříková Hodinová dotace: 88 Účastnický poplatek: 9000.00 Poznámka: Cílová skupina: vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

01.01.0001 00:00

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

Datum a čas konání: 1. prezenční - 20. prosince (09.00 - 13.30), 2. prezenční 17. ledna 2018 (09.00 - 13.30) Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Lektor: Mgr. Jitka Kubů Hodinová dotace: 8 Účastnický poplatek: 0.00 Poznámka: Uzávěrka přihlášek u této skupiny je 13.12.2018. Na e-learningový seminář, který této části předchází a jeho absolvování je podmínkou účasti, je nutné se přihlásit samostatně. Cílová skupina: pedagogům všech SŠ

01.01.0001 00:00

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Datum a čas konání: ..;;;09.00-16.00;;;bude upřesněno;;; Místo konání: NIDV Zlín, Potoky 267 Lektor: Mgr. Petra Slováková Hodinová dotace: 8 Účastnický poplatek: 670.00 Poznámka: Program bude realizován po naplnění minimálním počtem účastníků Cílová skupina: pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

01.01.0001 00:00

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele seminář na objednávku školy, vhodné pro šablonu II/2.8

Datum a čas konání: dle domluvy se školou Místo konání: v prostorách školy Lektor: Lektoři NIDV Hodinová dotace: 8 Účastnický poplatek: 8000.00 Poznámka: v poplatku není zahrnuto ubytování a cestovné lektora, případný tisk materiálů Cílová skupina: pedagogům ZŠ, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

01.01.0001 00:00

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

Datum a čas konání: bude upřesněno Místo konání: NIDV Plzeň, Čermákova 18 Lektor: Ing. Eva Fanfulová Hodinová dotace: 1 Účastnický poplatek: 600.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

01.01.0001 00:00

Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ

Datum a čas konání: podzim 2017, 9.00 - 14.00 Místo konání: NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A Lektor: Mgr. Marta Vacušková Hodinová dotace: 6 Účastnický poplatek: 530.00 Poznámka: Udržitelnost projektu EVU Cílová skupina: pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

01.01.0001 00:00

RSS www.novamaturita.cz

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky
a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.