RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Výběrová řízení na služební i pracovní místa

/cz/Aktuality/Vyberova-rizeni-na-sluzebni-i-pracovni-mista-(1)

21.06.2017 12:56

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-ka-skolstvi,

21.06.2017 12:53

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Participace-zaku-a-studentu-na-fu

19.06.2017 10:29

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Participace-zaku-a-studentu-na-fu

19.06.2017 10:26

Žádost o informaci ze dne 21. května 2017 ve věci šetření stížnosti

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-21-kvetna-2017-ve-veci-s

16.06.2017 14:50

Výroční jednání s veřejnou ochránkyní práv

/cz/Aktuality/Vyrocni-jednani-s-verejnou-ochrankyni-prav

13.06.2017 15:55

Výroční jednání s veřejnou ochránkyní práv

/Stredni-cast/Tiskove-zpravy/Vyrocni-jednani-s-verejnou-ochrankyni-prav

13.06.2017 15:51

Národní a mezinárodní databáze šetření PISA 2015 a TIMSS 2015

/cz/Aktuality/Narodni-a-mezinarodni-databaze-setreni-PISA-2015-a

12.06.2017 16:07

Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření PISA 2015

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Datove-soubory-a-dotazniky/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-narodni-a-mezinar

12.06.2017 16:02

Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření TIMSS 2015

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Datove-soubory-a-dotazniky/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-narodni-a-mezinar

12.06.2017 15:35

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Akce kraj Vysočina 2017/1-6

23.06.2017 12:05

Akce Zlínský kraj 2017/1-6

23.06.2017 12:03

Akce Ústecký kraj 2017/1-6

23.06.2017 11:49

NIDV - RSS aktuální programové nabídky

Nabídka vzdělávacích programů

Hry s pohádkovými příběhy II

Datum a čas konání: Místo konání: všechna pracoviště NIDV Lektor: Naděžda Kalábová Hodinová dotace: 16 Účastnický poplatek: 2330.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

01.01.0001 00:00

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

Datum a čas konání: bude upřesněno (květen - listopad 2017) Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657 Lektor: Lektoři NIDV Hodinová dotace: 5 Účastnický poplatek: 0.00 Poznámka: RÚ č. 98! Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

01.01.0001 00:00

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 32 hodin. Program lze hradit ze šablony II/2.2

Datum a čas konání: 6.6.,19.9.,30.10.,5.12. 2017, 9.00 - 15.00 Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Lektor: Mgr. Veronika Havelková Hodinová dotace: 32 Účastnický poplatek: 3500.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

01.01.0001 00:00

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ Příčná flétna - MgA. Jan Ostrý a Prof. Philippe Bernold, Francie

Datum a čas konání: 7. června 2017, 10.00-16.30 Místo konání: ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6 Lektor: MgA. Jan Ostrý Hodinová dotace: 8 Účastnický poplatek: 600.00 Poznámka: Cestovní příkaz platí vysílající ZUŠ / SUŠ. Cílová skupina: pedagogům ZUŠ a SUŠ

01.01.0001 00:00

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Datum a čas konání: 8.6. ;11.9. čas 9.00 - 14.00 ; 20.9.; 21.9. 2017 9.00 - 15.30 Místo konání: NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6 Lektor: Mgr. Hana Splavcová, Mgr. Jiří Halda, Mgr. Mgr. Jaroslava Vatalová Hodinová dotace: 28 Účastnický poplatek: 2000.00 Poznámka: tento program je vhodný pro šablony Cílová skupina: pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

01.01.0001 00:00

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Datum a čas konání: 15.- 16.6. a 7.- 8.9. 2017 Místo konání: hotel Rýzmburk - Žernov Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová Hodinová dotace: 32 Účastnický poplatek: 6980.00 Poznámka: Cena zahrnuje školení, dva noclehy a stravování Cílová skupina: pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

01.01.0001 00:00

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

Datum a čas konání: 14. a 27.června 2017, 9.00 - 15.30 hodin Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Pardubice Lektor: PaedDr. Iva Tomášková Hodinová dotace: 16 Účastnický poplatek: 1180.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

01.01.0001 00:00

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Datum a čas konání: 15.- 16.6. a 7.- 8.9. 2017 Místo konání: hotel Rýzmburk - Žernov Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová Hodinová dotace: 32 Účastnický poplatek: 6980.00 Poznámka: Cena zahrnuje školení, dva noclehy a stravování Cílová skupina: pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

01.01.0001 00:00

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

Datum a čas konání: 16. června a 29. září 2017, 9.00 - 16.00 Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657 Lektor: Mgr. Alena Vávrová, RNDr. Hana Lišková Hodinová dotace: 16 Účastnický poplatek: 1660.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

01.01.0001 00:00

Čtenářské strategie ve škole 21. století

Datum a čas konání: 26. a 27. června 2017, 8.00 - 14.30 Místo konání: ZŠ JIH, komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně Lektor: Mgr. Ludmila Kovaříková Hodinová dotace: 16 Účastnický poplatek: 1780.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

01.01.0001 00:00

RSS www.novamaturita.cz

Nejúspěšnější maturanti ve zkoušce Matematika+ 2017 byli oceněni v Senátu

V úterý 6. června 2017 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu ČR slavnostní ocenění nejlepších maturantů, kteří v letošním roce skládali nepovinnou zkoušku Matematika+. Oceněno bylo jedenáct žáků, kteří dosáhli plného počtu 50 bodů nebo jim utekl pouze jediný bod.

Zkouška Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška ze středoškolského učiva matematiky konaná od roku 2014, která ověřuje takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. V didaktickém testu z Matematiky+ se objevují jak běžné středoškolské úlohy, tak i obtížnější ...

07.06.2017 12:40

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, které budou od 11. září následovány ústními zkouškami. Profilové zkoušky se mohou konat v období od 1. do 20. září 2017.

Základní informace k podzimnímu zkušebnímu období


K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy, a učiní tak nejpozději do 26. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy. Na ...

01.06.2017 08:54

Agregované výsledky didaktických testů povinných zkoušek řádného termínu jarního zkušebního období 2017

Výsledky didaktických testů SČ MZ v jarním období roku 2017 a jejich srovnání s výsledky MZ z jara 2016


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Didaktický test z českého jazyka a literatury konalo v řádném termínu 61 980 maturantů, z nichž v této dílčí zkoušce uspělo 55 988 žáků a celková úspěšnost je tedy 90,3 % (o 1,3 % méně než v loňském roce). Maturanti dosáhli průměrného procentního skóru (průměrné úspěšnosti) 65,1 %, tedy o 0,8 nižšího procentního bodu než ve stejném období roku 2016.

MATEMATIKA

Didaktický test z matematiky konalo v řádném termínu v rámci povinné zkoušky ...

22.05.2017 14:53

Výsledky didaktických testů žáků již školy znají, výsledky písemných prací budou znát do začátku ústní zkoušky žáka

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2017. Ředitelé škol mají, v souladu s maturitní vyhláškou, sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 16. května 2017. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.

Výsledky písemné práce z konkrétního předmětu musí být Centrem předány řediteli kmenové školy do začátku ústní zkoušky příslušného žáka z tohoto předmětu, nejpozději však 29. května 2017. Ředitel školy následně bez ...

15.05.2017 09:52

Výsledky didaktických testů budou mít školy 15. května 2017

Výsledky didaktických testů písemných zkoušek v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 budou ředitelům škol zpřístupněny 15. května 2017. Nejpozději následující den, tj. 16. května 2017, by ředitel školy měl sdělit výsledky didaktických testů žákům školy. Centrum sdělovat výsledky žákům nemůže, je to v kompetenci ředitele školy.

15. května budou na www.novamaturita.cz oficiálně zveřejněny také klíče správných řešení didaktických testů, včetně závěrů validačních komisí, které posuzují validitu testů a jednotlivých úloh ex-post. Veškeré ostatní klíče správných řešení, které se objevují na neoficiálních internetových portálech, mohou být zavádějící a obsahovat chyby, proto jejich využití důrazně nedoporučujeme.

04.05.2017 14:03

Didaktický test z českého a anglického jazyka

Středa 3. května 2017 je věnována didaktickému testu z českého jazyka a literatury a didaktickému testu z anglického jazyka.

Podrobné informace jsou k naleznutí v Maturitním zpravodaji.

Připomínáme, že maturantům doporučujeme používat obyčejné modré či černé propisovací tužky, které píší dostatečně silně. Tzv. gumovací pera by maturanti neměli využívat, vlivem tepla při skenování záznamových archů může dojít ke špatné čitelnosti jejich odpovědí a textů. 

Český jazyk a literatura – didaktický test

Začátek zkoušky: 8:00 hodin.

Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným doporučením ...

02.05.2017 17:20

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky pokračují didaktickým testem z matematiky a písemnou prací z angličtiny

Od úterý 2. května do čtvrtka 4. dubna se budou konat další písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017. 

V úterý čeká žáky didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka Pro připomenutí zde uvádíme stručný přehled termínů a krátký popis.

Další podrobné informace jsou samozřejmě k naleznutí v Maturitním zpravodaji.

Připomínáme, že maturantům doporučujeme používat obyčejné modré či černé propisovací tužky, které píší dostatečně silně. Tzv. gumovací pera by maturanti neměli využívat, vlivem tepla při skenování záznamových archů může dojít ke špatné čitelnosti jejich odpovědí a textů.

Matematika – didaktický test

Začátek ...

28.04.2017 14:47

Maturitní zpravodaj č. 42 – Cizí jazyk

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 42, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Maturitní zpravodaj je k dispozici ke stažení zde nebo v záložce Maturitní zpravodaj zde.

13.04.2017 17:52

Maturitní zpravodaj č. 41 - Matematika

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

Věříme, že svým čtenářům Zpravodaj dodá veškeré informace přehledně, a zároveň připomene důležité aspekty zkoušky včetně doporučení, na co se při přípravě na zkoušku i na zkoušku samotnou zaměřit.

Maturitní zpravodaj ke stažení zde nebo v záložce Maturitní zpravodaj.

12.04.2017 10:53

Písemná práce z českého jazyka a literatury MZ 2017

V úterý 11. dubna 2017 se koná písemná práce z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017.

Zkouška společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je zkouška komplexní. Pro úspěšné absolvování celé zkoušky je třeba uspět u všech tří dílčích zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.
Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám českého jazyka a literatury naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 40.

Český jazyk a literatura – písemná práce

Začátek zkoušky: 12:00 hodin.
Čas na výběr ...

10.04.2017 09:21