RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

ČŠI Praha - Obnova autoparku 2018

/cz/Verejne-zakazky/CSI-Praha-Obnova-autoparku-2018

21.08.2018 18:07

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka úseku ústředního školního inspektora

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-ka-useku-2

20.08.2018 14:47

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Pardubický inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(20)

13.08.2018 09:12

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Pražský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(19)

13.08.2018 08:45

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(18)

13.08.2018 08:22

Výběrová řízení na služební i pracovní místa

/cz/Aktuality/Vyberova-rizeni-na-sluzebni-i-pracovni-mista

09.08.2018 11:28

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - kontrolní pracovník - Královéhradecký inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(3)

09.08.2018 11:24

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - kontrolní pracovník - Středočeský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(2)

09.08.2018 11:18

Obnova uživatelské techniky ICT 2018 - Multifunkční tiskárny

/cz/Verejne-zakazky/Obnova-uzivatelske-techniky-ICT-2018-Multifunkcni

09.08.2018 11:11

Drobné ICT - 3. Q 2018 III.

/cz/Verejne-zakazky/Drobne-ICT-3-Q-2018-III

07.08.2018 14:27

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Stavíme si svoje auto

Na podzim roku 2017 se VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem zapojila do projektu Kraje Vysočina „Postav si svoje auto“ společně s dalšími osmi školami v kraji. Cílem projektu je podpořit zájem o technické vzdělávání mládeže, podnítit tvořivost a iniciativu žáků a spolupráci škol s partnery z firemního sektoru.

16.08.2018 09:39

VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem

Škola nabízí tři čtyřleté maturitní obory a sedm tříletých zakončených výučním listem, má rovněž propracovaný program dalšího vzdělávání a aktivně se účastní řady celostátních i krajských projektů.

16.08.2018 09:38

Odborník/ce pro oblast náhradní výchovné péče a/nebo primární prevence rizikového chování ve školství

Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Odborník/ce pro oblast ústavní výchovy a/nebo primární prevence rizikového chování ve školství. 

15.08.2018 16:24

Jedinečný projekt: Postav si své auto!

Krajský projekt pro devět technických středních škol, které se podílely na vývoji a stavbě funkčního automobilu Kaipan.

15.08.2018 14:52

Aktivity Kraje Vysočina

15.08.2018 14:51

Žáci, senioři a moderní technologie

Senioři tvoří významnou a stále rostoucí skupinu zájemců o další vzdělávání. Tradičně atraktivní oblastí je práce s počítači a chytrými telefony – tedy oblast, v níž je generace jejich vnuků jako doma. Využít znalostí žáků v rámci projektů dalšího vzdělávání seniorů se ukazuje jako nosný nápad hned z několika důvodů.

15.08.2018 12:02

Žáci asistují ve vzdělávacích kurzech seniorů

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni se v rámci celoživotního učení profiluje jako místo dalšího profesního vzdělávání, nabízí však i kurzy pro veřejnost. Jako velmi aktivní skupina se ukázali senioři.

14.08.2018 13:46

SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Škola si ve svém školním akčním plánu vytkla umožnit žákům nejen získávat a rozvíjet odborné kompetence důležité pro pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Podporuje podnikavost, a díky netradičním aktivitám i vzájemnou pomoc a mezigenerační porozumění.

14.08.2018 13:44

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál

RSS novamaturita.cz

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní zkušební období 2018

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zveřejnilo Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2018. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum.

21.08.2018 11:30

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky 
pro podzimní zkušební období roku 2018.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Aktuální upozornění

Vzdělávací systém LMS CERMAT určený k odborné přípravě pedagogů středních škol bude zpřístupněn nominovaným pedagogům po zahájení odborné přípravy ve druhé polovině října tohoto roku  a  po ukončení všech kurzů bude dne 1. dubna 2019 uzavřen. Znovu bude všem zájemcům o školení k problematice maturitní zkoušky (MZ) 2020 zpřístupněn po zahájení odborné přípravy ve školním roce 2019/2020.


Všem pedagogům, kteří již některý z kurzů k MZ absolvovali (tj. jsou držiteli certifikátu na funkci hodnotitele, zadavatele nebo školního maturitního komisaře), jsou po registraci všechny výukové moduly trvale k dispozici v elektronické knihovně LMS na adrese ...

24.07.2018 12:09

Vedením Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání byla pověřena Michaela Kleňhová

 
Na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy byla s účinností od 1. 6. 2018 jmenována do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Michaela Kleňhová.
RNDr. Michale Kleňhová v minulosti působila jako ředitelka divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace ve vzdělávání, na MŠMT působila ve funkci vrchní ředitelky sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí a pověřená náměstkyně ministra pro legislativu a strategie, od roku 2014 pracovala v Českém statistickém úřadu na postu ředitelky sekce demografie a sociálních statistik.
Od ledna 2018 působí na pozici ředitelky sekce analýz a vnějších vztahů Centra pro ...

01.06.2018 10:10

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.

 
Ve zveřejněné prezentaci naleznete
• souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě,
• porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě,
• podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.

Prezentaci výsledků naleznete zde.

Položková data budou na portálu výsledky.cermat.cz uvolněna ...

29.05.2018 16:59

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli své školy.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 11. červnu 2018).

Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Pokud žák nebyl na jaře „připuštěn k maturitě“, ale úspěšně napsal písemnou práci z českého jazyka, k této dílčí zkoušce se hlásí, ale již ji ...

29.05.2018 12:40

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku nebo průběhu dílčích zkoušek jarního termínu maturitní zkoušky

DIDAKTICKÉ TESTY

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou, tedy do 4. června 2018.
Více informací k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky naleznete ve vydaném dokumentu Ministerstva mládeží a tělovýchovy.
Žádost se podává na formuláři v souladu s přílohou č. ...

24.05.2018 12:43

Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2018

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2018 proběhly v jarním zkušebním termínu ve dnech 2. až 4. května, s výjimkou písemné práce z českého jazyka a literatury.

Pro didaktické testy z českého jazyka, matematiky a pěti cizích jazyků bylo připraveno celkem 23 variant testů obsahujících více než 1 200 otázek. Elektronicky bylo zpracováno více než 15 ...

21.05.2018 15:52

Zveřejnění klíčů správných řešení didaktických testů jaro 2018

Centrum zveřejnilo klíče správných řešení didaktických testů maturitní zkoušky jaro 2018.
Klíče naleznete zde:

15.05.2018 08:14

Zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají, v souladu s maturitní vyhláškou, sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 16. května 2018. Centrum výsledky didaktických testů žákům nesděluje.
Žák si může nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka.

Výsledky písemných prací (dále jen PP) obdrží ředitelé škol vždy nejpozději jeden pracovní den před konáním ústní zkoušky daného žáka/třídy. Ředitel zpřístupní hodnocení PP žákům bez zbytečného odkladu, nemusí to však nutně být před zahájením ústních zkoušek.

E-maily s výsledkovými ...

15.05.2018 07:59