RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci hlavního šetření TALIS 2018

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Zpravy-o-priprave-a-realizaci-setreni/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-zpravu-o-prip-(1)

22.10.2018 13:13

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci pilotního šetření TIMSS 2019

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Zpravy-o-priprave-a-realizaci-setreni/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-zpravu-o-prip-(1)

22.10.2018 13:09

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci hlavního šetření PISA 2018

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Zpravy-o-priprave-a-realizaci-setreni/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-zpravu-o-prip-(1)

22.10.2018 13:02

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - vedoucí oddělení profesního rozvoje - 1. kolo

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-vedou-(1)

22.10.2018 12:53

Tisk Výroční zprávy 2017/18

/cz/Verejne-zakazky/Tisk-Vyrocni-zpravy-2017-18

16.10.2018 17:30

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Olomoucký inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(27)

16.10.2018 11:22

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Jihomoravský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(26)

16.10.2018 11:16

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - kontrolní pracovník - Pardubický inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(5)

15.10.2018 16:52

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

/cz/Aktuality/Inspirace-pro-zkvalitnovani-vyuky-prirodovedny

08.10.2018 20:11

Česká školní inspekce zveřejňuje přehled zahraničních aktualit ve vzdělávání

/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-prehled-zahranicn

08.10.2018 20:09

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

9. Zapojení partnerů

Do koncipování, řízení a realizace odborného vzdělávání jsou zapojeni sociální partneři i partneři na odvětvové úrovni nebo zprostředkovatelské subjekty. Pro každou školu jsou nesmírně důležití její vnější partneři. Partnerství musí být založeno na vzájemné důvěře a na pravidelné a otevřené komunikaci. 

22.10.2018 12:52

5. Odměna žákům

22.10.2018 12:52

10. Daňové a jiné zvýhodnění zaměstnavatelů

Daňové zvýhodnění se týká zaměstnavatelů, kteří poskytují žákům SŠ a VOŠ praktickou přípravu (odborný výcvik nebo odbornou praxi) na pracovišti nebo motivační příspěvky.

22.10.2018 12:51

2. Výsledky učení

22.10.2018 12:51

11. Možnost zahraniční spolupráce

Mezinárodní mobilita žáků a studentů v odborném vzdělávání, ať už do škol či na pracoviště, by se měla postupně stát součástí kvalifikace získané v počáteční odborné přípravě. Kvalifikace získané v průběhu počátečního odborného vzdělávání by měly být zahrnuty do národních systémů kvalifikací navázaných na evropský rámec kvalifikací. 

22.10.2018 12:48

1. Písemná dohoda

22.10.2018 12:47

Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ: on-line seminář 24. 10. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Michael Novotný si pro nás připravil další standardně inspirativní setkání nabité praktickými náměty a inspirací pro práci s předškoláky.  Setkání se uskuteční ve středu 24. 10. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

19.10.2018 10:29

Jak pracovat s informacemi pro mládež?

Nově přijatá Evropská charta informací pro mládež stanovuje 9 principů: kromě nezávislosti, profesionality a dostupnosti jsou to například i participace, etika nebo respektování potřeb mladých lidí.  

18.10.2018 11:25

Moderní aplikace ve Windows: on-line seminář 17. 10. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Miroslav Kotlas nám ukáže, jak lze jednoduše pracovat s Windows Store a jak najít ty nejužitečnější aplikace do výuky. Máte ve škole tablety s Windows? Pak pro vás bude toto setkání jistě užitečné. Setkání se uskuteční ve středu 17. 10. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

17.10.2018 10:29

Blog Pro vzdělávání: novinky z Finska, USA a Velké Británie

Připravili jsme čerstvou várku textů ze zahraničních zdrojů.

17.10.2018 06:30

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál

RSS novamaturita.cz

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019 vyhláška je ke stažení v pdf zde.

22.10.2018 08:09

Výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018.
Předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018 ve formátu PDF naleznete zde.

11.09.2018 12:44

Vyjádření k didaktickým testům z anglického jazyka podzimního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018

Závěry jednání Nezávislé odborné komise MŠMT potvrzují, že didaktický test podzimního termínu maturit z anglického jazyka odpovídá požadavkům kladeným na maturanty.
Nezávislá odborná komise MŠMT na svém dnešním jednání dospěla k závěru, že všechny úlohy v didaktickém testu z anglického jazyka v podzimním zkušebním období 2018 i didaktický test jako celek odpovídají Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka platného od školního roku 2015/2016.
Komise se zároveň v reakci na podnět MŠMT zabývala kvalitou nahrávek k poslechovým úlohám testu a konstatuje, že nahrávky nevykazují žádné nedostatky, což potvrzují i psychometrické charakteristiky těchto úloh.

10.09.2018 18:09

Školy znají výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období 2018

Ředitelům středních škol byly dnes ve 14 hodin zpřístupněny výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají v souladu s maturitní vyhláškou sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 11. září 2018. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz), kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.
Klíče správných řešení pro kontrolu správnosti hodnocených odpovědí jsou k dispozici zde.

Výsledky písemných prací žáků budou mít ředitelé škol k dispozici nejpozději v pátek 14. září 2018.

V ...

10.09.2018 13:59

Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání dílčí zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde.

Žádosti o přezkoumání ostatních dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky tj. písemných prací nebo ústních zkoušek, případně zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému ...

06.09.2018 12:06

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje na chyby, které jsou uvedeny na webu novyamos.cz.

Na webech www.novyamos.cz. a www.statnimaturita-matika.cz/reseni-testu-2018-podzim bylo dnes v 11 hodin zveřejněno chybné řešení didaktického testu z matematiky.

Centrum se od těchto výsledků distancuje a zároveň upozorňuje, že oficiální výsledky didaktických testů v podzimním období budou zveřejněny 10. září na stránkách www.novamaturita.cz .
Za jakékoli jiné neoficiální výsledky CZVV nezodpovídá.

04.09.2018 10:40

Zveřejnění zadání didaktických testů a písemných prací

3.9.2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání začalo zveřejňovat zadání písemných prací a didaktických testů podzimní části maturitní zkoušky 2018.
 
Zveřejnění proběhne vždy v den konání konkrétní zkoušky.
Zadání písemných prací a didaktických testů  naleznete zde

03.09.2018 15:23

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019.

Ke stažení:

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019

 

31.08.2018 07:58

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní zkušební období 2018

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zveřejnilo Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2018. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum.

21.08.2018 11:30

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky 
pro podzimní zkušební období roku 2018.