RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Podmínky užití otevřených dat České školní inspekce

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Otevrena-data/Podminky-uziti-otevrenych-dat-Ceske-skolni-inspekc

20.06.2019 12:22

Inspekční zprávy (datová sada)

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Otevrena-data/Inspekcni-zpravy-(datova-sada)

20.06.2019 12:17

Nákup elektrospotřebičů 2. II.

/cz/Verejne-zakazky/Nakup-elektrospotrebicu-2-II

19.06.2019 18:18

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

/cz/Aktuality/Vysledky-mezinarodniho-setreni-TALIS-2018

19.06.2019 11:22

Nákup SW pro textovou analýzu III.

/cz/Verejne-zakazky/Nakup-SW-pro-textovou-analyzu-III

18.06.2019 21:02

Výběrová řízení na služební i pracovní místa

/cz/Aktuality/Vyberova-rizeni-na-sluzebni-i-pracovni-mista

17.06.2019 13:09

Vyhlášení výběrového řízení - právník/právnička

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pravnik-pravnicka-(1)

17.06.2019 13:06

Sekundární analýza PIRLS 2016

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Sekundarni-analyzy/Sekundarni-analyza-PIRLS

12.06.2019 08:53

Sekundární analýza PIRLS 2016

/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Sekundarni-analyza-PIRLS

12.06.2019 08:53

Sekundární analýza PIRLS 2016

/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-PIRLS

12.06.2019 08:49

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Trend úspěšných středních škol: propojování odborného a jazykového vzdělávání

I letos pokračuje mírný nárůst zájmu žáků devátých tříd o technické obory. Přispívají k němu informace o moderním technickém vybavení středních odborných škol i o praxích přímo na pracovištích firem. Při vzdělávání budoucí generace technických odborníků však nesmíme zapomínat ani na jazykovou výbavu – nejen na všeobecnou schopnost domluvit se v cizím jazyce, ale také na znalost odborné tematiky a příslušné terminologie ve studovaném oboru.

24.06.2019 13:30

SZŠ a VOŠZ Plzeň

Práce s gramotnostmi prolíná všemi oblastmi vzdělávání - inspirativní tip na provazování aktivit ve školních akčních plánech, využívání šablon k financování, ale i hledání dalších zdrojů, aby se osvědčené aktivity zachovaly i do budoucna

20.06.2019 14:44

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Pohovory o četbě, debatní kluby, projektové týdny, otevřené hodiny - inspirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky

20.06.2019 14:38

SOU elektrotechnické Plzeň

Proč se bez čtenářské a matematické gramotnosti neobejde praktická výuky elektrikářů, jak to vypadá, když řemeslník tyto gramotnosti nezvládá + několik tipů, jak žákům, kteří mají s gramotnostmi problémy, pomoci.

20.06.2019 14:30

SŠ zdravotnická Turnov

Průvodce organizací a průběhem čtenářských dílen ve 4. ročníku studia

20.06.2019 14:25

Obchodní akademie Liberec

Od 1. ročníku se žáci učí průběžně pracovat s textem – pochopit smysl, vyhledat potřebné informace, adekvátně je zpracovat a využít, spolupracovat při vyhledávání podkladů atd.

20.06.2019 14:17

SŠSPS Zábřeh

Jak skloubit čtenářskou gramotnost a vztah ke čtenářství s odbornou praxí, v níž jsou žáci opravdu dobří? Na zajímavý způsob přišla pedagožka českého jazyka při výuce žáků oboru Kuchařské práce.

20.06.2019 14:06

Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

Žáci oboru Kuchařské práce Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh se zapojili do soutěže Zlaté dítě a spojili čtenářství se svou odbornou praxí, s tím, co umí nejlépe. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přibližuje Mgr. Veronika Pospíšilová, vyučující Českého jazyka a Literárně estetické výchovy.

20.06.2019 13:32

Gymnázium Nad Alejí

Se vzděláváním žáků se zrakovým postižením má škola dlouholeté zkušenosti – včetně zajištění všech potřebných pomůcek, asistentů a dalších podpůrných opatření – navíc jako centrum kolegiální spolupráce pravidelně organizuje pro zájemce o inkluzivní vzdělávání zrakově postižených žáků semináře.

19.06.2019 10:29

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál

RSS novamaturita.cz

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků písemných prací - jarní zkušební období 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo statistickou analýzu výsledků písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky písemných prací

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se výsledků písemných prací v jarním zkušebním období 2019:
• počty přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě
• podíl volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• čistou neúspěšnost a % skór u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě
• údaje o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle ...

20.06.2019 14:48

Informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019

Všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu v podzimním zkušebním období 2019, musejí odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června 2019. Bianco formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol, případně je možné jej stáhnout zde. Ředitelé škol mají možnost žákům poskytnout i předvyplněný formulář přihlášky.

Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.

Pokud žák nebyl na ...

14.06.2019 15:11

Nejúspěšnější studenti ve zkoušce Matematika+ byli oceněni v Senátu

V pondělí 10. 6. 2019 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu České republiky slavnostní ocenění studentů, kteří konali nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+ a dosáhli v ní excelentních výsledků. Ocenění získalo 11 absolventů gymnázií (víceletých i čtyřletých) a 4 nejúspěšnější řešitelé ze středních odborných škol.

Čestná uznání letos získali i učitelé matematiky ze čtyř nejúspěšnějších středních odborných škol (dvě pražské a po jedné brněnské a třebíčské) za výrazně vyšší podíl studentů s velmi dobrými výsledky u zkoušky v porovnání se studenty z ostatních odborných škol.

Ocenění předával senátor Jiří Drahoš společně se zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků a Centra pro zjišťování ...

12.06.2019 14:50

Zveřejnění analýzy Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo údaje o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky  v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se prvomaturantů, kteří konali didaktické testy v jarním zkušebním období 2019:
• počty přihlášených k jednotlivým didaktickým testům;
• čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru 
• údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

24.05.2019 10:41

Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2019 ze všech předmětů proběhly v jarním zkušebním období ve dnech 2. a 3. května, výběrovou zkoušku Matematika+ konali žáci 6. května.

Pro didaktické testy z českého jazyka, matematiky a pěti cizích jazyků bylo připraveno celkem 49 variant testů. Elektronicky bylo zpracováno 15,5 tisíce dávek (jedna dávka představuje sadu testů či písemných prací z jedné učebny) z 1109 škol. Hodnotitelé otevřených úloh (úlohy bez nabídky odpovědi) ohodnotili přes 2 miliony odpovědí maturantů. Výsledky didaktických testů (včetně tzv. ohodnocených záznamových archů) byly ředitelům škol zpřístupněny 15. května. Analýza předběžných souhrnných výsledků didaktických testů bude na ...

20.05.2019 16:08

Informace k podání žádosti o přezkum maturitní zkoušky

Má-li žák závažné pochybnosti o správnosti výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít příslušný formulář žádosti. Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů. Oficiální klíče správných řešení příslušných zkoušek jsou k dispozici zde.

DIDAKTICKÉ TESTY
Žádost o ...

20.05.2019 09:26

Předání výsledků didaktických testů ředitelům škol

Předání výsledků didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2019. Ředitelé škol tyto výpisy předají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2019. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.

Oficiální klíče správných řešení k jednotlivým didaktickým testům jsou k dispozici ke stažení zde.

Výsledky písemných prací z českého ...

15.05.2019 07:58

Publikační kalendář zveřejnění výsledků jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání bude publikovat statistické analýzy a předběžné souhrnné výsledky dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky po ukončení zpracování jejich výsledků a předání výsledků ředitelům škol. Souhrnné výsledky celé maturitní zkoušky budou zveřejněny po skončení období určeného pro přezkumná řízení podle § 82 školského zákona.

11.05.2019 17:49

Zveřejnění zadání didaktického testu Matematika+

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání výběrové zkoušky Matematika+ v jarním zkušebním období 2019. Zadání naleznete zde.

Výsledky zkoušky budou žákům zpřístupněny elektronicky ve formě výpisu výsledku didaktického testu 20. května 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. V tentýž den bude na www.novamaturita.cz uveřejněn klíč správných řešení.
 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a FB profil Udělám maturitu, mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící. Jediným oficiálním zdrojem správných a pravdivých informací či uveřejněných zadání zkoušek mohou být pouze výše zmíněné informační a komunikační kanály.

06.05.2019 16:14

Zveřejnění zadání didaktických testů konaných 3. května 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání didaktických testů z českého jazyka a literatury a didaktických testů z německého, španělského, francouzského a ruského jazyka v jarním zkušebním období 2019. Zadání naleznete zde.

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2019. Ředitelé škol pak tyto výpisy předají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2019.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a FB profil Udělám maturitu, mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící. Jediným oficiálním zdrojem správných ...

03.05.2019 17:19