RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR

/Stredni-cast/Tiskove-zpravy/Soucasne-nastaveni-RVP-zhorsuje-kvalitu-vzdelavani

12.12.2018 14:27

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - Výroční zpráva ČŠI

/cz/Aktuality/KVALITA-A-EFEKTIVITA-VZDELAVANI-A-VZDELAVACI-S-(2)

12.12.2018 14:22

KVALITA A EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018-VÝROČNÍ ZPRÁVA ČŠI

/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/KVALITA-A-EFEKTIVITA-VZDELAVANI-A-VZDELAVACI-S-(1)

12.12.2018 14:17

Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR

/cz/Aktuality/Soucasne-nastaveni-RVP-zhorsuje-kvalitu-vzdelavani

12.12.2018 14:01

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Moravskoslezský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(35)

10.12.2018 15:25

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Jihočeský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-skol-(34)

10.12.2018 15:20

Žádost o informaci ze dne 3. 12. 2018

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-3-12-2018

10.12.2018 15:09

Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení správy rozpočtu

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-vedouci-oddeleni-sprav

06.12.2018 15:43

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - referent školství, výchovy a vzdělávání

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-refer-(4)

06.12.2018 15:37

Výběrová řízení na služební i pracovní místa

/cz/Aktuality/Vyberova-rizeni-na-sluzebni-i-pracovni-mista

04.12.2018 11:32

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa

Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy.

12.12.2018 15:11

Mgr. Veronika Šancová

Odborná garantka oblastí Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a Digitální kompetence

12.12.2018 11:15

Specifickou organizací výuky tříletých učebních oborů k posílení profesní orientace žáků

Střední škola stavební v Jihlavě se setkávala, podobně jaké jiné školy s obory ovlivněnými sezónností určitých typů prací, s obtížemi při organizaci a zajišťování kvality praktické přípravy žáků u zaměstnavatelů. V roce 2012 radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků, dala do souladu možnosti školy, očekávání potenciálních zaměstnavatelů a umožnila žákům detailně poznat pracovní podmínky a vidět reálnou perspektivu zaměstnání. Z hlediska kariérového poradenství tak významně posílila prvek profesní orientace a podpořila jeden z pozitivních faktorů prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

12.12.2018 09:48

Mgr. Veronika Fiedlerová

Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

12.12.2018 09:02

Zpravodaj Oborové skupiny č. 19

Národní soustava kvalifikací v roce 2018

11.12.2018 17:24

Doporučené učební činnosti žáků

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

11.12.2018 17:18

Zpravodaj Oborové skupiny č. 20

Doporučené učební činnosti žáků 

11.12.2018 12:56

Kurz pro instruktory praktického vyučování

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pořádá od roku 2015 školení pro lektory, kteří dále školí instruktory praktického výcviku ve firmách, jež se školami spolupracují. Školení absolvovalo do konce roku 2018 již 100 lektorů ze 40 institucí, kteří dále proškolili více než 1100 instruktorů praktického výcviku.

11.12.2018 10:04

Publikace Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví

Aktualizované brožury Studium v zahraničí, Práce v zahraničí a Dobrovolnictví vydal Národní ústav pro vzdělávání na podzim 2018. Obsah zpracovalo Národní informační centrum pro mládež.

07.12.2018 13:20

Dlouhá a atraktivní praxe: v tuzemsku i v zahraničí

Odbornou praxi ve vysoké kvalitě a navíc v delším rozsahu, při které žák pokud možno nic nezamešká z hlediska přípravy ke společné maturitní zkoušce, je přáním většiny ředitelů středních odborných škol. V Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. v Mostě se to daří již dvacet let.

07.12.2018 11:23

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál

RSS novamaturita.cz

Zveřejnění údajů o výsledcích maturitní zkoušky 2018 po podzimním zkušebním termínu

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo informace o výsledcích maturitní zkoušky 2018 po podzimním zkušebním termínu.

Prezentaci výsledků  ve formátu PDF naleznete zde.

04.12.2018 14:23

Novinky v konání maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. je ke ...

12.11.2018 17:54

Zveřejnění Hodnotící zprávy o výsledcích pokusného ověřování Matematika+ za rok 2018

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) zveřejnilo Hodnotící zprávu o výsledcích pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky - Matematika+ za rok 2018.

Hodnotící zprávu naleznete zde.

Zároveň byl zveřejněn seznam vysokých škol zohledňujících výsledky zkoušky Matematika+ v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu - platný ke dni 30. 10. 2018. Tento seznam bude průběžně aktualizován.

31.10.2018 16:48

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování

Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout.

Maturitní zpravodaj č. 47 - ke stažení ve formátu PDF


Veškerá předešlá vydání Maturitního zpravodaje naleznete v záložce Maturitní zpravodaj zde.

31.10.2018 15:45

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019 vyhláška je ke stažení v pdf zde.

22.10.2018 08:09

Výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018.
Předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018 ve formátu PDF naleznete zde.

11.09.2018 12:44

Vyjádření k didaktickým testům z anglického jazyka podzimního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018

Závěry jednání Nezávislé odborné komise MŠMT potvrzují, že didaktický test podzimního termínu maturit z anglického jazyka odpovídá požadavkům kladeným na maturanty.
Nezávislá odborná komise MŠMT na svém dnešním jednání dospěla k závěru, že všechny úlohy v didaktickém testu z anglického jazyka v podzimním zkušebním období 2018 i didaktický test jako celek odpovídají Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka platného od školního roku 2015/2016.
Komise se zároveň v reakci na podnět MŠMT zabývala kvalitou nahrávek k poslechovým úlohám testu a konstatuje, že nahrávky nevykazují žádné nedostatky, což potvrzují i psychometrické charakteristiky těchto úloh.

10.09.2018 18:09

Školy znají výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období 2018

Ředitelům středních škol byly dnes ve 14 hodin zpřístupněny výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají v souladu s maturitní vyhláškou sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 11. září 2018. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz), kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.
Klíče správných řešení pro kontrolu správnosti hodnocených odpovědí jsou k dispozici zde.

Výsledky písemných prací žáků budou mít ředitelé škol k dispozici nejpozději v pátek 14. září 2018.

V ...

10.09.2018 13:59

Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání dílčí zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde.

Žádosti o přezkoumání ostatních dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky tj. písemných prací nebo ústních zkoušek, případně zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému ...

06.09.2018 12:06

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje na chyby, které jsou uvedeny na webu novyamos.cz.

Na webech www.novyamos.cz. a www.statnimaturita-matika.cz/reseni-testu-2018-podzim bylo dnes v 11 hodin zveřejněno chybné řešení didaktického testu z matematiky.

Centrum se od těchto výsledků distancuje a zároveň upozorňuje, že oficiální výsledky didaktických testů v podzimním období budou zveřejněny 10. září na stránkách www.novamaturita.cz .
Za jakékoli jiné neoficiální výsledky CZVV nezodpovídá.

04.09.2018 10:40