RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-–-Vzdelavani-ve-strednich-skolach

16.08.2017 21:24

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-–-Vzdelavani-ve-strednich-skolach

16.08.2017 21:19

Žádost o informace o pojmu inspekční cyklus

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informace-o-pojmu-inspekcni-cyklus

15.08.2017 11:40

Výběrová řízení na služební i pracovní místa

/cz/Aktuality/Vyberova-rizeni-na-sluzebni-i-pracovni-mista-(1)

02.08.2017 15:44

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-referent

02.08.2017 15:40

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - investiční referent/ka (veřejné zakázky)

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-inves-(1)

26.07.2017 16:54

Žádost o informaci ze dne 12. 7. 2017 ZŠ a MŠ KLAS, s.r.o.

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-12-7-2017-ZS-a-MS-KLAS,

25.07.2017 08:50

Nákup mobilních telefonů smartphone

/cz/Verejne-zakazky/Nakup-mobilnich-telefonu-smartphone

24.07.2017 20:54

Vyhlášení výběrového řízení – rada/odborný rada - kontrolní pracovník – Středočeský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-–-rada-odborny-rada-–

21.07.2017 12:31

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018

/cz/Dokumenty/Plan-hlavnich-ukolu/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-s-(4)

18.07.2017 16:05

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Aktualizované otázky ze světa práce většinu škol nijak nezaskočily

Letos v červnu obsahovala témata ústní zkoušky jednotného zadání poprvé inovované otázky ze světa práce. Školy se s nimi mohly seznámit na webu NZZ a připomínkovat je již od loňského podzimu. Od ledna 2017 pak měly k dispozici jejich definitivní verzi, aby na ni mohly žáky s dostatečným předstihem připravit. Přesto jsme spíše očekávali, že po závěrečných zkouškách bude mít řada škol k novým otázkám ze světa práce připomínky, a tak jsme vyhodnocování připomínek škol k jednotným zadáním podrobněji zaměřili rovněž na tuto oblast.

17.08.2017 21:26

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky propojování ECVET a NSK. Je zpracována jako návrh, který využívá zkušeností z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.

17.08.2017 15:25

Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy

17.08.2017 13:29

Plenární jednání oborových skupin 2017

Ve druhém pololetí proběhnou plenární jednání oborových skupin. Měla by přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků a podpořit tak jejich zapojení do úkolů souvisejících s revizí kurikula odborného vzdělávání. 

17.08.2017 13:24

Zapojení odborných a oborových skupin do revize kurikulárních dokumentů

Schválený materiál „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“ obsahuje i schéma, z něhož je zřejmá role odborných a oborových skupin.

17.08.2017 13:21

Bannery - projekty

14.08.2017 15:05

Bannery - služby

14.08.2017 15:04

Bannery - témata

14.08.2017 15:03

Polovina měsíce srpen

V první polovině měsíce sprna se může projekt KIPR pochlubit s dalšími zapojenými ...

14.08.2017 13:41

NIDV - RSS aktuální programové nabídky

Nabídka vzdělávacích programů

Prázdniny trochu jinak XXV. ročník

Datum a čas konání: 20. - 26. 8. 2017 Místo konání: Rekreační a školicí středisko Nesměř u Velkého Meziříčí Lektor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., PaedDr. Lubomír Holzer, Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PaedDr. František Zborník Hodinová dotace: 40 Účastnický poplatek: 4420.00 Poznámka: Pro děti účastníků souběžně probíhá program v táboře, cena 2920 Kč a 3120 Kč Cílová skupina: pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

01.01.0001 00:00

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství Program se koná v Klatovech

Datum a čas konání: prezenční část. 21. - 25. 8. 2017, pedagogická praxe 1. 9. - 6. 10. 2017, závěrečný seminář 12. 10. 2017 od 13.00 do 16.00 hodin Místo konání: Dominikánský klášter Klatovy, Plánická 174, Klatovy 1 Lektor: Mgr. Romana Šimková, Mgr. Hana Borovičková Hodinová dotace: 67 Účastnický poplatek: 5900.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

01.01.0001 00:00

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

Datum a čas konání: 28. srpna 2017 9.00 - 16.00 Místo konání: ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov Lektor: PaedDr. Zdeňka Kašparová Hodinová dotace: 8 Účastnický poplatek: 650.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé 2.stupně ZŠ

01.01.0001 00:00

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

Datum a čas konání: 29. srpna 2017 09.00 - 13.00 Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Lektor: Mgr. Pavla Smrčková, Bc. Veronika Michalíčková, PaedDr. Jarmila Blažková Hodinová dotace: 4 Účastnický poplatek: 0.00 Poznámka: Cílová skupina: ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

01.01.0001 00:00

Společné bourání bariér lze hradit ze šablony II/2.1 e)

Datum a čas konání: 29., 30., 31. srpna 2017 Místo konání: Hotel Rytířsko u Jihlavy - http://www.hotelrytirsko.cz/ Lektor: Mgr. Jiří Halda, Mgr. Karel Opravil, PhDr. Marek Herman Hodinová dotace: 16 Účastnický poplatek: 2500.00 Poznámka: Cílová skupina: pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům

01.01.0001 00:00

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

Datum a čas konání: 30. srpna 2017 8.00 - 13.00 Místo konání: Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51, Chrast Lektor: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. Hodinová dotace: 5 Účastnický poplatek: 0.00 Poznámka: RÚ č. 98! Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

01.01.0001 00:00

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Datum a čas konání: 31. srpna 2017 8.30 - 13.30 Místo konání: SŠ A ZŠ Žamberk, Tyršova 214 Žamberk 564 01 Žamberk Lektor: Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. Hodinová dotace: 6 Účastnický poplatek: 400.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení

01.01.0001 00:00

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina VI

Datum a čas konání: září 2017-červen 2018 Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Lektor: Mgr. Jana Čadová, Mgr. Kateřina Klášterská, Ing. Ivana Chmelařová Hodinová dotace: 60 Účastnický poplatek: 4200.00 Poznámka: přihlášky na šk. rok 2017-18 Cílová skupina: učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

01.01.0001 00:00

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

Datum a čas konání: studium bude zahájeno po přihlášení dostatečného počtu zájemců Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Lektor: PhDr. Marie Müllerová, Ph.D. Hodinová dotace: 60 Účastnický poplatek: 4200.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ

01.01.0001 00:00

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Datum a čas konání: od září 2017 Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Liberec Lektor: Lektoři NIDV Hodinová dotace: 120 Účastnický poplatek: 10000.00 Poznámka: Cílová skupina: učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

01.01.0001 00:00

RSS www.novamaturita.cz

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky 
pro podzimní zkušební období roku 2017.

 • Nejúspěšnější maturanti ve zkoušce Matematika+ 2017 byli oceněni v Senátu

  V úterý 6. června 2017 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu ČR slavnostní ocenění nejlepších maturantů, kteří v letošním roce skládali nepovinnou zkoušku Matematika+. Oceněno bylo jedenáct žáků, kteří dosáhli plného počtu 50 bodů nebo jim utekl pouze jediný bod.

  Zkouška Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška ze středoškolského učiva matematiky konaná od roku 2014, která ověřuje takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. V didaktickém testu z Matematiky+ se objevují jak běžné středoškolské úlohy, tak i obtížnější ...

  07.06.2017 12:40

  Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

  Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, které budou od 11. září následovány ústními zkouškami. Profilové zkoušky se mohou konat v období od 1. do 20. září 2017.

  Základní informace k podzimnímu zkušebnímu období


  K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy, a učiní tak nejpozději do 26. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy. Na ...

  01.06.2017 08:54

  Agregované výsledky didaktických testů povinných zkoušek řádného termínu jarního zkušebního období 2017

  Výsledky didaktických testů SČ MZ v jarním období roku 2017 a jejich srovnání s výsledky MZ z jara 2016


  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  Didaktický test z českého jazyka a literatury konalo v řádném termínu 61 980 maturantů, z nichž v této dílčí zkoušce uspělo 55 988 žáků a celková úspěšnost je tedy 90,3 % (o 1,3 % méně než v loňském roce). Maturanti dosáhli průměrného procentního skóru (průměrné úspěšnosti) 65,1 %, tedy o 0,8 nižšího procentního bodu než ve stejném období roku 2016.

  MATEMATIKA

  Didaktický test z matematiky konalo v řádném termínu v rámci povinné zkoušky ...

  22.05.2017 14:53

  Výsledky didaktických testů žáků již školy znají, výsledky písemných prací budou znát do začátku ústní zkoušky žáka

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2017. Ředitelé škol mají, v souladu s maturitní vyhláškou, sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 16. května 2017. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.

  Výsledky písemné práce z konkrétního předmětu musí být Centrem předány řediteli kmenové školy do začátku ústní zkoušky příslušného žáka z tohoto předmětu, nejpozději však 29. května 2017. Ředitel školy následně bez ...

  15.05.2017 09:52

  Výsledky didaktických testů budou mít školy 15. května 2017

  Výsledky didaktických testů písemných zkoušek v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 budou ředitelům škol zpřístupněny 15. května 2017. Nejpozději následující den, tj. 16. května 2017, by ředitel školy měl sdělit výsledky didaktických testů žákům školy. Centrum sdělovat výsledky žákům nemůže, je to v kompetenci ředitele školy.

  15. května budou na www.novamaturita.cz oficiálně zveřejněny také klíče správných řešení didaktických testů, včetně závěrů validačních komisí, které posuzují validitu testů a jednotlivých úloh ex-post. Veškeré ostatní klíče správných řešení, které se objevují na neoficiálních internetových portálech, mohou být zavádějící a obsahovat chyby, proto jejich využití důrazně nedoporučujeme.

  04.05.2017 14:03

  Didaktický test z českého a anglického jazyka

  Středa 3. května 2017 je věnována didaktickému testu z českého jazyka a literatury a didaktickému testu z anglického jazyka.

  Podrobné informace jsou k naleznutí v Maturitním zpravodaji.

  Připomínáme, že maturantům doporučujeme používat obyčejné modré či černé propisovací tužky, které píší dostatečně silně. Tzv. gumovací pera by maturanti neměli využívat, vlivem tepla při skenování záznamových archů může dojít ke špatné čitelnosti jejich odpovědí a textů. 

  Český jazyk a literatura – didaktický test

  Začátek zkoušky: 8:00 hodin.

  Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným doporučením ...

  02.05.2017 17:20

  Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky pokračují didaktickým testem z matematiky a písemnou prací z angličtiny

  Od úterý 2. května do čtvrtka 4. dubna se budou konat další písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017. 

  V úterý čeká žáky didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka Pro připomenutí zde uvádíme stručný přehled termínů a krátký popis.

  Další podrobné informace jsou samozřejmě k naleznutí v Maturitním zpravodaji.

  Připomínáme, že maturantům doporučujeme používat obyčejné modré či černé propisovací tužky, které píší dostatečně silně. Tzv. gumovací pera by maturanti neměli využívat, vlivem tepla při skenování záznamových archů může dojít ke špatné čitelnosti jejich odpovědí a textů.

  Matematika – didaktický test

  Začátek ...

  28.04.2017 14:47

  Maturitní zpravodaj č. 42 – Cizí jazyk

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 42, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

  Maturitní zpravodaj je k dispozici ke stažení zde nebo v záložce Maturitní zpravodaj zde.

  13.04.2017 17:52

  Maturitní zpravodaj č. 41 - Matematika

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

  Věříme, že svým čtenářům Zpravodaj dodá veškeré informace přehledně, a zároveň připomene důležité aspekty zkoušky včetně doporučení, na co se při přípravě na zkoušku i na zkoušku samotnou zaměřit.

  Maturitní zpravodaj ke stažení zde nebo v záložce Maturitní zpravodaj.

  12.04.2017 10:53