RSS kanál metodického portálu portálu rvp.cz


Metodický portál rvp.cz

Články a digitální učební materiály zařazené do kategorie "Výuka".

Sněhové království – sněhové vločky. Co se dá dělat v zimě

Lekce je seřazená od ranní činnosti až po pobyt venku. Nabízím mnoho ozkoušených aktivit, říkadel, písniček a tělovýchovných aktivit. Je zimní období, a to si zaslouží svou pozornost.

25.05.2017 11:34

Zapomenutá hesla

Pracovní list rozvíjející základní předmatematické schopnosti a logické uvažování žáků. Cílem je rozluštit zapomenutá hesla.

13.04.2017 08:09

Tvořivá dramatika v mateřské škole

Článek je reflexí webináře ze dne 1. 2. 2017 a nabízí vhled do tvořivé dramatiky v mateřské škole.

12.04.2017 08:50

Nábytek II

Příspěvek nabízí přiblížení tématu nábytek předškolákům. Děti budou třídit nábytek podle barvy, vytvářet sestavy z nábytku, zahrají si na koníky, s kolíčky na prádlo procvičí jemnou motoriku.

04.04.2017 07:55

Učíme se počítat

Tento učební materiál rozvíjí matematické představy a logické myšlení předškolních dětí. Dítě počítá, přiřazuje a výsledek porovnává s číselnou hodnotou.

03.04.2017 08:07

Kuchyňské náčiní II

Příspěvek nabízí přiblížení tématu kuchyňské náčiní předškolákům. V druhé části děti čeká hudebničení pomocí kuchyňského náčiní, tvoření vět z neúplného zadání, logické řady s kuchyňským načiním, nácvik špetky se skutečnou solí.

28.03.2017 07:59

Multikulturní výchova – Evropa

Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Evropa.

09.03.2017 07:31

Geometrické tvary, symboly a barvy 5

Učíme se pracovat ve čtvercové síti s čísly a symboly. Nahrazujeme, doplňujeme do určeného počtu, řadíme podle různých řazení.

27.02.2017 07:56

Geometrické tvary, symboly a barvy 4

Rozvoj zrakového vnímání, příprava na čtení, rozvoj předmatematických dovedností.

22.02.2017 08:24

Geometrické tvary, symboly a barvy 3

Procvičování koncentrace, pozorování a trpělivosti.

20.02.2017 08:08

Metodický portál rvp.cz

Články a digitální učební materiály zařazené do kategorie "Výuka".

Domino – prvouka (1.–3. r.)

Materiál je určen pro práci ve dvojicích, případně skupinovou práci. Jde o klasické domino (doporučuji zalaminovat), kde žáci skládají jednotlivé dílky za sebou tak, aby obrázek, který hledají, logicky doplňoval větu. Materiál je určen žákům 1.-3. ročníků a…

21.06.2017 09:22

Násobkové bludiště

Jednoduchá úloha na procvičení hledání násobků zadaného čísla (projdi bludištěm po násobcích zadaného čísla). Program umožňuje generovat další zadání různých obtížností.

21.06.2017 08:57

Skládání abecedy

Materiál je určen pro práci v hodinách ČJ při výuce abecedy. Žáci při práci samostatně procvičují řazení písmen podle abecedy. Obsahem materiálu je 8 řad písmen (4x řada od A do N , 4x řada od Ň do Ž) a záznamový list. Učitel zalaminuje 8 listů, na řezačce je…

19.06.2017 08:08

Telefony

Materiál zaměřený na číslice a telefonování. Žáci zjišťují, kdo ve třídě má dané telefonní číslo.

14.06.2017 08:50

Seřaď zlomky vzestupně

Jednoduchá úloha na nalezení společného jmenovatele, rozšíření zadaných zlomků a seřazení vzestupně. Program umožňuje generovat další zadání.

12.06.2017 08:00

Ovoce v matematice

Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení číselného oboru 1-10. Žáci určí a zapíší vizualizovaný počet obrázků, jejich počet zapíší číslicí, dokreslí daný počet obrázků. Žáci hledají neznámého sčítance, pracují se sloupkovým grafem, doplní chybějící…

08.06.2017 08:42

Gimp – Retušování

Pracovní list určený do hodiny informatiky. Krok za krokem popisuje práci ve freewarovém grafickém editoru Gimp 2.8. Žáci se pomocí návodu a doplňkových úkolů naučí základní techniky používané pro retušování. Pracovní list je doplněn obrázky, které lze při plnění…

07.06.2017 08:22

Vánoční příběh, scénář

O narození Ježíška, od setkání Marie s andělem až po klanění tří králů. Hraný příběh prokládaný mnoha koledami. Vhodné pro adventní čas, vystupování v kostele, na veřejných prostranstvích, v domovech pro seniory apod. Pro připomínání smyslu Vánoc.

06.06.2017 08:11

Hra – Jak dobře znáte ČR?

Interaktivní hra vytvořená podle televizní předlohy.

05.06.2017 08:33

Najdi přebytečné výsledky

Jednoduchá aktivita na začátek hodiny. Cílem je najít mezi nabízenými výsledky ty použité u zadaných příkladů. Součet nepoužitých výsledků slouží jako rychlá kontrola správnosti řešení. Program umožňuje generovat další příklady (i jiné obtížnosti).

05.06.2017 08:29

Metodický portál rvp.cz

Články a digitální učební materiály zařazené do kategorie "Výuka".

Online Riskuj ve výuce

Článek pojednává o online aktivitě Riskuj, pomocí které lze netradičním způsobem zopakovat probranou látku a tím pro žáky zajímavě obohatit hodiny.

14.06.2017 06:46

Geografie sídel

Výuková prezentace s úkoly.

13.06.2017 08:19

"Muset" v angličtině

Uživatel se seznámí se třemi druhy slovesa "muset" v angličtině.

13.06.2017 07:57

Jak motivovat žáky v matematice k nejvyšším cílům Bloomovy taxonomie?

V článku je popsána výuková aktivita, která motivuje žáky k hlubšímu pochopení probrané látky formou kooperace a kolaborace za použití moderních ICT formou tvorby sady testových úloh z matematiky na téma „Graf kvadratické funkce“.

07.06.2017 11:48

Africké lentilky

Interaktivní hra testující znalosti z regionů Afriky.

07.06.2017 08:12

Geopolitické změny 20. a 21. století

Interaktivní hra zaměřená na významné události ovlivňující geopolitiku 20. a 21. století.

30.05.2017 08:11

Světové kulturní památky

Jedná se o aktivitu inspirovanou známou stolní hrou. Nejjednodušší variantou hry je najít vždy na dvou kartách společný obrázek.

25.05.2017 09:03

Změny ve struktuře zaměstnanosti – vyspělé a rozvíjející se ekonomiky

Materiál vede žáky k aktivní práci s tabulkovými a grafickými údaji v anglickém jazyce. Zabývá se problematikou změn ve struktuře zaměstnanosti na příkladu některých rozvinutých a rozvíjejících se zemí. Využívá metody CLIL.

22.05.2017 07:59

Asie – kvalita života

Pracovní list s prvky metody CLIL slouží jako podpora výuky regionální geografie Asie, ale může být využit i při výuce obecné socioekonomické geografie. Důraz je kladen na samostatné vyhledávání a analýzu informací. Součástí je i tvorba grafu.

15.05.2017 08:50

Kde trávíme dovolenou

Pracovní list geograficky analyzující fenomén dovolené. Vhodný pro zařazení po prázdninách nebo při výuce geografie cestovního ruchu.

10.05.2017 07:57

Metodický portál rvp.cz

Články a digitální učební materiály zařazené do kategorie "Výuka".

Domino – Zlomky

Hra domino na téma zlomky a desetinná čísla a zlomky a celá čísla.

19.06.2017 08:02

Zábavná matematika II.

Žáci si zábavnou formou procvičují a upevňují násobilku 1-9 a sčítání a odčítání do 100.

27.04.2017 08:46

Počítáme do 100

V pracovním listě žáci procvičují sčítání a odčítání do 100, porovnávají čísla a odpovídají na otázky. Početní příklady mají 3 stupně náročnosti.

25.04.2017 08:43

Zábavná matematika I.

Žáci si zábavnou formou procvičují násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100.

20.04.2017 08:45

Počítáme do 100 II.

Žáci si zábavnou formou samostatně, ve dvojicích nebo skupině procvičují násobení, dělení, sčítání a odčítání do 100. Příklady přiřazují ke správnému výsledku.

18.04.2017 08:12

Násobky čísel 7, 8, 9

Žáci si s pomocí tabulky opakují násobkové řady 7, 8, 9. Počítají příklady na násobení, dělení a +, - do 100. Vyhledávají a spojují příklady se stejným výsledkem.

11.04.2017 08:13

Sestav částku

Pomůcka k názornému sestavení zadaných finančních částek. Žák vytváří více možností skládáním výsledku postupným doplňováním mincí.

30.03.2017 08:10

Slovní úlohy – finanční gramotnost

Pracovní listy - slovní úlohy s tématikou financí.

28.03.2017 08:07

Dýchací soustava

Pomůcka pro určování jednotlivých částí dýchací soustavy a opakovací test po probrání látky a ověření znalostí žáků.

21.03.2017 08:17

Matematické domino – násobení a dělení

Domino je logická kombinační hra, která zábavnou formou rozvíjí logické myšlení. Hra má dvacet barevně odlišených kartiček. Úkolem je sestavit z těchto stejně barevných kartiček uzavřený kruh, ve kterém na sebe všechny matematické příklady logicky navazují.

14.03.2017 09:03

Metodický portál rvp.cz

Články a digitální učební materiály zařazené do kategorie "Výuka".

Penzijní připojištění

Cílem DUMu je seznámit žáky s formou spoření na důchod, základem je nastínění důchodové situace v souvislosti s demografickým vývojem a potřebou řešit tuto situaci. Dále DUM seznamuje žáky s jednotlivými prvky penzijního připojištění, jako je spořící doba, vhodná…

23.05.2017 08:50

Pracovně právní vztahy

Pracovní list pro odborné vzdělávání k procvičení oblasti pracovně právních vztahů.

24.01.2017 08:03

Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka

Tvůrčí psaní je vhodným prostředkem, díky kterému můžeme žáky motivovat k lepším výkonům v cizím jazyce. Patří sem jak drobné tvůrčí aktivity, tak delší výukové bloky. Jako efektivní se ukázalo propojení tvůrčích úkolů s němým filmem, jenž u žáků…

26.07.2016 20:46

Opakování základů rozvahy a majetku - pracovní list

Tento materiál slouží k opakování základních informací o rozvaze a majetku v rámci předmětu účetnictví na obchodní akademii.

25.07.2016 10:22

Metodická inspirace: aktérský pohled ve výuce dějepisu

Text na několika názorných příkladech dokládá využití „aktérského pohledu“ ve výuce dějepisu. Aktérským pohledem je skutečnost, kdy se žák seznamuje s minulostí prostřednictvím autentického školního historického pramene. Ten umožní pochopit proběhlé události z…

15.06.2016 11:12

Jak na internet: Wearables - nositelná elektronika

Wearables neboli „nositelná elektronika“ jsou elektronická zařízení, která byla navržena tak, aby mohla být běžně nošena člověkem. Na rozdíl od přenosné elektroniky, kterou držíme v ruce nebo nosíme v kapse, je zde důležitý aspekt možnosti nošení zařízení…

08.06.2016 08:50

Galvanické pokovování

Pracovní list je určen pro žáky bižuterních oborů středních odborných škol. Vypracovaný materiál je určen k procvičení osvojených znalostí žáků o problematice galvanického pokovování.

08.06.2016 08:39

Český ráj jako destinace cestovního ruchu

Tento pracovní list slouží k upevnění a zopakování znalostí o destinaci Český ráj. Je určen k výuce zeměpisu cestovního ruchu na středních odborných školách.

07.06.2016 08:48

Jak na internet: Vývoj a architektura počítače

Mnohé z principů, na nichž stojí koncepce moderního počítače, pocházejí překvapivě už z první poloviny 19. století. Kolem roku 1835 představil anglický matematik a vynálezce Charles Babbage svůj návrh mechanického Analytického stroje (angl. Analytical Engine), který měl…

06.06.2016 09:07

Renesance

Pracovní list slouží pro žáky středních odborných škol stavebních jako materiál k ověření a upevnění znalostí architektonických slohů se zaměřením na renesanci.

02.06.2016 08:03

Metodický portál rvp.cz

Články a digitální učební materiály zařazené do kategorie "Výuka".

Souslednost časová v angličtině

Uživatel si ujasní, kdy a jak se v angličtině používá souslednost časová.

15.06.2017 08:45

Tři vazby be xxxxx to

Uživatel pochopí použití vazeb be going to, be supposed to a be about to.

06.06.2017 08:19

Should x be supposed to

Uživatel se dozví, jaký je rozdíl v použití slovesa should a vazby be suppposed to.

01.06.2017 08:02

Jak mohou různé inteligence „Multiple Intelligenzen

Využití znalostí různých druhů inteligence při výuce německého jazyka, představení konceptu mnohočetné inteligence „Multiple Intelligenzen“, co má společného s výukou, jak pomoci žákům rozvíjet své kognitivní znalosti, příklady z praxe.

31.05.2017 06:53

Deportes de equipo

Fútbol.

17.05.2017 08:29

Tareas domésticas

Trabajos de casa.

11.05.2017 09:02

Buscando empleo

Vocabulario relacionado con empleo, entrevistas, empresas, etc.

09.05.2017 08:03

Jak je to s časy v angličtině...

Účelem tohoto materiálu je ujasnit uživatelům, jak vypadá v angličtině struktura gramatických časů.

19.04.2017 08:28

Zajímavosti z ruských dějin

Materiál obsahuje texty o různých zajímavostech z ruských dějin: jak vznikla ruská zem, kníže Svjatoslav, vznik první ruské flotily, kníže Jaroslav Moudrý, křest a příjetí pravoslavné víry, zadání k textům.

18.04.2017 08:19

Předpřítomný čas – stručně a jasně...

Materiál uživatele přehledně seznámí s tvořením a použitím předpřítomného času.

13.04.2017 08:05