Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Eva Kotková RssIcon
Od Eva Kotková dne 3.3.2021 7:47
 Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici přehled zájmu o jednotlivé obory vzdělání bez talentové zkoušky,...
Od Eva Kotková dne 3.3.2021 7:36
Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím a k talentovým zkouškám s vyznačenými změnami je k dispozici...
Od Eva Kotková dne 3.3.2021 7:31
 Níže přiložený materiál popisuje podobu přijímacího řízení do středních škol s ohledem na nová opatření...
Od Eva Kotková dne 1.3.2021 14:44
Botanická zahrada Liberec oslavuje své 125. výročí výstavou přístupnou od 1. do 31. března 2021 ve vestibulu...
Od Eva Kotková dne 1.3.2021 8:18
MŠMT upravilo dodatkem opatření obecné povahy č.j. 43073/2020-2,...
Od Eva Kotková dne 17.2.2021 9:43
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo metodiku ke zvláštním pravidlům pro konání absolutorií...
Od Eva Kotková dne 17.2.2021 9:40
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Metodiku k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, na které se vztahují zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021, která jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

...
Od Eva Kotková dne 17.2.2021 9:37
Prostřednictvím zveřejněného materiálu seznamuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s přijatými...
Od Eva Kotková dne 17.2.2021 9:10
 Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm....
Od Eva Kotková dne 16.2.2021 9:59
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst....