Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Bc. Jakub Grežo RssIcon
Od Jakub Grežo dne 20.2.2020 12:39
 Vážené dámy a vážení pánové,

...
Od Jakub Grežo dne 16.12.2019 13:44
 Vážení,

dne 14. 11. 2019 se uskutečnilo 6. setkání platformy "Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Libereckém kraji" v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

...
Od Jakub Grežo dne 25.11.2019 9:23
 

Vážení,

 

...
Od Jakub Grežo dne 5.11.2019 7:57
 Vážené dámy a vážení pánové,

...
Od Jakub Grežo dne 1.11.2019 12:21
 Vážení,

dne 11. 11. se uskuteční 5. metodické setkání učitelů chemie LK v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Setkání se bude konat v posluchárně chemie v budově Gymnázia a SOŠPg v Jeronýmově ulici 425/27, Liberec 7.

...
Od Jakub Grežo dne 15.10.2019 9:48
 Vážení,

dne 15. 5. 2019 se uskutečnilo 4. setkání platformy "Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Libereckém kraji" v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Setkání se konalo v Krajské vědecké knihovně Liberec v prostorách velkého sálu.

...