Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Autor: Eva Trpkošová RssIcon
Od Eva Trpkošová dne 10.6.2019 17:09
Rada Libereckého kraje vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové...
Od Eva Trpkošová dne 2.2.2018 12:37

Probíhá aktualizace znění metodického pokynu.

 

Od Eva Trpkošová dne 17.3.2016 11:56
Vzor čestného prohlášení o autorství naleznete zde.

...
Od Eva Trpkošová dne 8.6.2015 15:30
Na základě dotazů ze strany škol sdělujeme:

Do výkazu P1-04 vyplacené odměny předsedům zkušebních...
Od Eva Trpkošová dne 9.3.2012 12:50
Pokud se uchazeč hlásí ke konkurzu, dokládá požadované dokumenty dle vyhlášeného konkurzu, jehož součástí...