Kategorie příspěvků


 

Příspěvky


Workshop Robotika pro střední školy

II 13

Autor: Mgr. Jana Štefková
13.2.2018 13:04  RssIcon

 

 

Ve středu 7. 2. 2018 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo čtvrté setkání platformy Přírodovědné a technické vzdělávání. Workshop Robotika pro střední školy se uskutečnil ve spolupráci se společností AV Media, a.s., která zapůjčila i potřebné vybavení. Účastníkům byly představeny robotické stavebnice Vex a také mezinárodní soutěž Vex Ringmaster Challange, do které je možné se zapojit. Teoretickou i praktickou část programu vedl pan Mgr. Martin Gembec ze Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10.

Úvodního slova se zhostil pan Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Odbornou část odpoledne zahájil teoretický úvod do problematiky, který pojednával především o výhodách robotiky ve výuce a možnostech, které do vzdělávání na školách vnáší. Přednesl jej pan Martin Gembec. Byly vymezeny základní pojmy v této problematice, vhodné vzdělávací oblasti a vzdělávací obory, kde lze robotické stavebnice prakticky uplatnit. Pan Gembec uváděl také celou řadu vlastních zkušeností a praktických rad, které se týkaly jednak organizace výuky s robotickými stavebnicemi, ale také samotné žákovské práce. Podělil se také s účastníky o užitečné zdroje a odkazy (najdete níže). Teoretickou část programu pak zakončil pan Mgr. Jiří Jeništa ze spol. AV Media, který se věnoval robotickým soutěžím a představil soutěž Vex Challenge Ringmaster.

Po krátké přestávce následovala stěžejní praktická část celého odpoledne. Účastníkům nabídnuty k prohlédnutí a vyzkoušení různé druhy stavebnic Vex Robotics. Zájemci mohli dle vlastní fantazie sestavit svého funkčního robota či využít již sestaveného a podle poskytnutých rad, informací a metodických materiálů programovat jeho činnost. Během workshopu se všem účastníkům ochotně věnoval odborný lektor i zástupci společnosti AV Media.

Robotika VEX

Úvod do programů Modkit a RobotC

http://www.zsrynovice.cz/vex/

 

 

 

Hodnocení příspěvku: 
0 hodnocení
Tisk do PDF Facebook Twitter
*
*