Kategorie příspěvků

Minimalizovat

DVPP

Minimalizovat
RssIcon
Od Petra Karbanová dne 11.9.2019 9:10
NIDV Vás zve na VP "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele" dne 18. září 2019. Místo konání - Střední...
Od Petra Karbanová dne 11.9.2019 9:04
Krajské pracoviště NIDV v Liberci nabízí od října 2019 vzdělávací program Strategické řízení a plánování...
Od Iva Čeloudová dne 10.9.2019 10:41
METODICKÁ PODPORA ASISTENTŮ PEDAGOGA V PRAXI

Výjezdní vzdělávací akce pro asistenty pedagoga v...
Od Petra Karbanová dne 5.9.2019 11:13
Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zve k účasti na celostátní konferenci Primární prevence...
Od Petra Karbanová dne 3.9.2019 7:36
NIDV Vás zve na VP "Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ" dne 24. září 2019. Místo konání...
Od Petra Karbanová dne 3.9.2019 7:30
NIDV Vás zve na VP "Spolupráce asistenta pedagoga a učitele" dne 18. září 2019. Místo konání - Střední...
Od Petra Karbanová dne 2.9.2019 11:55
Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na "Dny globálního rozvojového vzdělávání"...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 12.6.2019 12:30
JEŠTĚ DVĚ VOLNÁ MÍSTA!

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA otevírá nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy v mateřské škole. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a jeho tematické okruhy jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

...