Nacházíte se zde:   Užitečné odkazy > Organizace řízené MŠMT
  |  Přihlášení

RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT

Minimalizovat

Česká školní inspekce

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada-školní inspektor/ka - Moravskoslezský inspektorát 2

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(20)

15.08.2019 12:57

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Moravskoslezský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(19)

15.08.2019 12:52

Žádost o informaci ze dne 28. 7. 2019

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-28-7-2019

12.08.2019 10:04

Žádost o informaci ze dne 21. 7. 2019

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-21-7-2019

12.08.2019 10:02

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - správce ICT

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(18)

06.08.2019 15:07

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka majetkové správy

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-ka-majetkove

06.08.2019 15:03

Oprava fasády a jejího zateplení, oprava interiérů objektu Plzeňského inspektorátu ČŠI

/cz/Verejne-zakazky/Oprava-fasady-a-jejiho-zatepleni,-oprava-interieru

05.08.2019 17:09

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Olomoucký inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(17)

05.08.2019 17:04

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - ředitel/ka odboru finančního řízení

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-odborny-rada-redit-(1)

05.08.2019 16:10

Žádost o informaci ze dne 26. 7. 2019

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-26-7-2019

02.08.2019 11:54

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Právě byl vyhodnocen už osmý ročník soutěže o nejlepší samostatné odborné práce (SOP) absolventů učebních oborů. Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR, bylo letos přihlášeno 70 prací, z nichž zkušební komise vybrala 28 nejlepších. Práce žáků posuzovala komise, složená ze zástupců Hospodářské komory ČR a NÚV. Garanti pro jednotlivé obory zdůrazňovali, že se celková úroveň SOP v soutěži zvyšuje. Autoři nejlepších prací převezmou na podzim ocenění Hospodářské komory ČR.

16.08.2019 17:28

Fiktivní firmy připravují žáky k práci v reálném prostředí

Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Původně byly fiktivní firmy určeny především pro žáky obchodních akademií, dnes fungují i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.

13.08.2019 10:32

Čtenářské dílny

12.08.2019 14:12

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v SZŠ Turnov

Střední zdravotnická škola Turnov má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. S plány pedagogické podpory i individuální vzdělávací plány zcela běžně pracují všichni vyučující školy a své know-how si škola nenechává pro sebe.

12.08.2019 11:03

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky – elektro

Autorský kolektiv: Miroslav Bartošek, Josef Bobek, Zuzana Bobková, František Procházka, Miroslav Staněk

08.08.2019 14:52

Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení

K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. 

06.08.2019 12:35

Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství 2019

Centrum Euroguidance ve spolupráci s Europassem a EQF pořádají seminář pro kariérové poradce. Seminář je zdarma.

31.07.2019 10:15

Příbuzné obory mohou čerpat ze společných odborných základů

Řada oborů vzdělání je založena na podobných, či dokonce stejných odborných předpokladech. Tohoto poznatku lze využít při modernizování vzdělávacích programů a v budoucnu také při tvorbě rámcových vzdělávacích programů. 

23.07.2019 11:31

Spolupráce VŠ polytechnické Jihlava se středními školami kraje

Inspirativní příklad, jak podpořit zájem žáků o polytechnické vzdělávání - spolupráci vysoké školy se středoškoláky podporuje i kraj

22.07.2019 15:40

Národní Institut Dětí a Mládeže - NIDM

Aktuality z webu Národního institutu dětí a mládeže - NIDM

Popis cesty

Jak se dostanete do místa konání Celostátního semináře na Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha 9 – Hloubětín:

25.04.2016 12:10

Děti v ringu dnešního světa anglicky

Anglická verze publikace Děti v ringu dnešního světa shrnující výsledky Hodnotového výzkumu dětí od 6 do 15 let uskutečněného v letech 2010 a 2011 v rámci projektu Klíče pro život (NIDM)

30.03.2016 17:09

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:26

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:15

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:45

Imformační centrum pro mládež

informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:33

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 11:32

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 10:41

Organizace náhradní rodinné péče

náhradní rodinná péče

11.11.2015 10:30

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna

10.11.2015 10:17

RSS novamaturita.cz

MŠMT určilo jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2019.

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky - jarní zkušební období 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo statistickou analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky ústních zkoušek společné části MZ

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se výsledků písemných prací v jarním zkušebním období 2019:
• počty přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě
• podíl volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• čistou neúspěšnost a % skór u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě
• údaje o jednotlivých dílčích ...

28.06.2019 16:45

Centrum zveřejnilo analýzu výsledků písemných prací - jarní zkušební období 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo statistickou analýzu výsledků písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky písemných prací

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se výsledků písemných prací v jarním zkušebním období 2019:
• počty přihlášených maturantů k jednotlivým zkouškám v časové řadě
• podíl volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• čistou neúspěšnost a % skór u jednotlivých dílčích zkoušek v časové řadě
• údaje o jednotlivých dílčích zkouškách ve členění podle ...

20.06.2019 14:48

Informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019

Všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu v podzimním zkušebním období 2019, musejí odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června 2019. Bianco formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol, případně je možné jej stáhnout zde. Ředitelé škol mají možnost žákům poskytnout i předvyplněný formulář přihlášky.

Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.

Pokud žák nebyl na ...

14.06.2019 15:11

Nejúspěšnější studenti ve zkoušce Matematika+ byli oceněni v Senátu

V pondělí 10. 6. 2019 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu České republiky slavnostní ocenění studentů, kteří konali nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+ a dosáhli v ní excelentních výsledků. Ocenění získalo 11 absolventů gymnázií (víceletých i čtyřletých) a 4 nejúspěšnější řešitelé ze středních odborných škol.

Čestná uznání letos získali i učitelé matematiky ze čtyř nejúspěšnějších středních odborných škol (dvě pražské a po jedné brněnské a třebíčské) za výrazně vyšší podíl studentů s velmi dobrými výsledky u zkoušky v porovnání se studenty z ostatních odborných škol.

Ocenění předával senátor Jiří Drahoš společně se zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků a Centra pro zjišťování ...

12.06.2019 14:50

Zveřejnění analýzy Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo údaje o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky  v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se prvomaturantů, kteří konali didaktické testy v jarním zkušebním období 2019:
• počty přihlášených k jednotlivým didaktickým testům;
• čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru 
• údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

24.05.2019 10:41

Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2019 ze všech předmětů proběhly v jarním zkušebním období ve dnech 2. a 3. května, výběrovou zkoušku Matematika+ konali žáci 6. května.

Pro didaktické testy z českého jazyka, matematiky a pěti cizích jazyků bylo připraveno celkem 49 variant testů. Elektronicky bylo zpracováno 15,5 tisíce dávek (jedna dávka představuje sadu testů či písemných prací z jedné učebny) z 1109 škol. Hodnotitelé otevřených úloh (úlohy bez nabídky odpovědi) ohodnotili přes 2 miliony odpovědí maturantů. Výsledky didaktických testů (včetně tzv. ohodnocených záznamových archů) byly ředitelům škol zpřístupněny 15. května. Analýza předběžných souhrnných výsledků didaktických testů bude na ...

20.05.2019 16:08

Informace k podání žádosti o přezkum maturitní zkoušky

Má-li žák závažné pochybnosti o správnosti výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít příslušný formulář žádosti. Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů. Oficiální klíče správných řešení příslušných zkoušek jsou k dispozici zde.

DIDAKTICKÉ TESTY
Žádost o ...

20.05.2019 09:26

Předání výsledků didaktických testů ředitelům škol

Předání výsledků didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2019. Ředitelé škol tyto výpisy předají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2019. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.

Oficiální klíče správných řešení k jednotlivým didaktickým testům jsou k dispozici ke stažení zde.

Výsledky písemných prací z českého ...

15.05.2019 07:58

Publikační kalendář zveřejnění výsledků jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání bude publikovat statistické analýzy a předběžné souhrnné výsledky dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky po ukončení zpracování jejich výsledků a předání výsledků ředitelům škol. Souhrnné výsledky celé maturitní zkoušky budou zveřejněny po skončení období určeného pro přezkumná řízení podle § 82 školského zákona.

11.05.2019 17:49