RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

ČŠI Praha - Licence 2020

/cz/Verejne-zakazky/CSI-Praha-Licence-2020

15.10.2019 15:54

Regionální konference ČŠI pro ředitele základních a středních škol

/cz/Aktuality/Regionalni-konference-CSI-pro-reditele-zakladn

15.10.2019 11:10

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-n

15.10.2019 11:09

Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-n

15.10.2019 10:52

Vyhlášení výběrového řízení - personalista/personalistka oddělení profesního rozvoje

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-personalista-personali

30.09.2019 19:19

Tisk Výroční zprávy 2018/19

/cz/Verejne-zakazky/Tisk-Vyrocni-zpravy-2018-19

26.09.2019 12:35

Nákup mobilních telefonů 2019 III.

/cz/Verejne-zakazky/Nakup-mobilnich-telefonu-2019-III

26.09.2019 12:30

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Plzeňský inspektorát 2 místa

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(36)

19.09.2019 14:22

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Jihomoravský inspektorát 3

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(35)

18.09.2019 12:20

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Jihomoravský inspektorát 2

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(34)

18.09.2019 12:16

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

16.10.2019 00:05

S podnikavostí rozvíjíme i odpovědnost

Karlínská OA a VOŠE dlouhodobě podporuje své žáky a studenty v iniciativě a podnikavosti. Zmíněné kompetence úspěšně klíčí i uvnitř pedagogického sboru.  Podnikavosti (motivace k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás) a individuální a společenské odpovědnosti za sebe a své okolí jsou zastřešujícím tématem ŠAP.

15.10.2019 13:38

Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování: on-line seminář 22. 10. 2019 od 9:30 na RVP.CZ

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj. Setkání se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 od 9:30 na Metodickém portálu RVP.CZ.

15.10.2019 09:46

Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy: on-line seminář 16. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný. Setkání se uskuteční ve středu 16. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

11.10.2019 09:42

Státní zkoušky

Zimní zkouškové období bude vzhledem k probíhající transformaci NÚV z administrativních důvodů rozděleno na dvě části: 1. listopadu 2019 až 30. listopadu 2019 a 1. února 2020 až 31. března 2020 a následně plynule přejde do jarního zkouškového období od 1. dubna 2020.

Na zimní zkouškové období je možné se přihlásit již dnes a nyní i nově kdykoli v jeho průběhu. Pokuste se však zaslat přihlášku co nejdříve, protože pak již nemůžeme zaručit, že na Vámi zvolený termín budeme mít k dispozici volného zkušebního komisaře.

08.10.2019 08:25

Jaké mám možnosti?

Možností, jak se profesně rozvíjet v zahraničí, je celá řada. Může se jednat o pobyty v délce několika dní až jednoho roku. Forem a podob, které mohou aktivity mít, je velké množství a každá klade různé nároky na plánování i realizaci. Některých se účastní spíše jednotlivci (stínování, účast na workshopu, konferenci, pracovní stáži), jiné lze absolvovat ve skupině osob (např. studijní návštěvu, exkurzi, aktivitu vzájemného hodnocení s odborníkem ze zahraničí). 

07.10.2019 15:04

Aktivity vzájemného učení a hodnocení

Aktivity vzájemného učení (peer learning activities – PLA) a aktivity vzájemného hodnocení (peer review) umožňují cílené sdílení mezi odborníky, kteří se věnují podobnému nebo stejnému tématu, ideálně v jiných zemích.

07.10.2019 15:04

Stínování

Stínování (neboli „shadowing“) je velmi efektivní vzdělávací metoda. Stínování kolegy z jiné instituce umožňuje sledovat pracovní postupy, metody práce a jejich aplikaci nebo přímý dopad na žáka v každodenní praxi a přenášet tak osvědčené postupy do vlastní praxe. Současně tak lze reflektovat a kriticky zhodnotit vlastní metody a často i léta zaběhnuté způsoby práce.

07.10.2019 15:03

Zahraniční odborník z praxe ve škole

Tato aktivita může být vedlejším produktem a výstupem anebo pokračováním úspěšné spolupráce v již ukončeném projektu. Jde o velmi efektivní metodu, protože její dopad není omezen jen na úzkou skupinu, ale účastnit se jí může několik tříd či skupina učitelů. Odborníci mohou být přizváni k realizaci semináře nebo série seminářů, mohou uspořádat workshop zaměřený na rozvoj praktických dovedností nebo být zapojeni formou blokové výuky. Může se rovněž jednat o impulz pro reciproční výměnu učitelů a zástupci české strany mohou vyjet do zahraničí v téže roli.

07.10.2019 15:03

Stáže u zaměstnavatele

Stáž u zaměstnavatele lze domlouvat například přes mateřskou organizaci firmy, se kterou škola v ČR spolupracuje. Tyto zahraniční „matky“ jsou častěji zvyklé přijímat také žáky a studenty na stáže a jejich personální zázemí je tomu také zpravidla uzpůsobeno. Mají často k dispozici mentory, kteří v případě stáží pro učitele hrají klíčovou roli při zajištění kvalitního profesního rozvoje.

07.10.2019 15:03

Národní Institut Dětí a Mládeže - NIDM

Aktuality z webu Národního institutu dětí a mládeže - NIDM

Popis cesty

Jak se dostanete do místa konání Celostátního semináře na Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha 9 – Hloubětín:

25.04.2016 12:10

Děti v ringu dnešního světa anglicky

Anglická verze publikace Děti v ringu dnešního světa shrnující výsledky Hodnotového výzkumu dětí od 6 do 15 let uskutečněného v letech 2010 a 2011 v rámci projektu Klíče pro život (NIDM)

30.03.2016 17:09

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:26

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:15

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:45

Imformační centrum pro mládež

informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:33

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 11:32

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 10:41

Organizace náhradní rodinné péče

náhradní rodinná péče

11.11.2015 10:30

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna

10.11.2015 10:17

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál