Kalendář akcí


8) JAK NAŠE TALÍŘE OTÁČÍ SVĚTEM - proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin?

Akreditovaný metodický seminář pro pedagogy

Cílem interaktivně vedeného semináře je představit na teoretické i praktické rovině souvislosti mezi globálními environmentálními výzvami a současnou podobou produkce a spotřeby potravin. Co vše můžeme jako zodpovědní spotřebitelé pozitivně ovlivnit? A jak lze témata udržitelných potravinových systémů inspirativně rozvíjet ve výuce? Účastníci se seznámí s dobrou praxí projektu Menu pro změnu, realizovaného na českých i evropských základních a středních školách.

Každý účastník obdrží stejnojmennou publikaci na semináři zdarma.

Datum konání: UT 19. 2. 2019, 9.00 – 15.00 hod                         

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Tereza Čajková, Glopolis Praha

Režijní poplatek: 350 Kč

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní L. Dědková - dedkova@zooliberec.cz, tel. 482 712 982

 

 

Nabídku vzdělávacích akcí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec - DIVIZNA naleznete na http://divizna.zooliberec.cz/cz/akce-pro-pedagogy