Kalendář akcí

Minimalizovat
II14 14.02.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Komunikace s rodičem - vhodné pro šablony MŠ, ZŠ a SŠ
Komunikace s rodičem - vhodné pro šablony MŠ, ZŠ a SŠ
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Osobnostní a sociální výchova
Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > výchovní poradci; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé - metodici prevence
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodin

Seminář je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagogů a získání praktických dovedností pro efektivní komunikaci se zaměřením na komunikaci s rodiči. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit komunikativní pedagogické kompetence účastníků a připravit je na zvládání náročných krizových situací.

Přehled témat:

Problémová situace v komunikačním procesu (2 hodiny)
- vymezení základních pojmů
- typy komunikací
- cíle, obsah a náplň komunikace

Manipulace, nátlak a lež (2 hodiny)
- faktory ovlivňující komunikaci
- komunikační bariéry
- vymezení prostoru komunikace a jejích pravidel
- rizika komunikačních možností
- typologie komunikátorů a komunikantů

Asertivita jako kreativní komunikační styl, asertivní a neasertivní komunikace (2 hodiny)
- rozpoznání manipulačních technik
- příklady manipulace ve školním prostředí
- asertivní reakce na manipulátora
- techniky aktivního naslouchání

Jak reagovat v konfliktních situacích (2 hodiny)
- práce se stresem a emocemi při komunikaci
- použití vhodné formy komunikace v situacích z praxe účastníků 

Pedagogové si osvojí zásady profesionálně vedeného rozhovoru s rodičem. V průběhu semináře budou mít možnost vyzkoušet si techniky aktivního naslouchání, uvědomí si, jak klást otázky, jak vést empatický rozhovor, jaký využít přístup při řešení konfliktních situací. Uvědomí si, co může být příčinou nedorozumění v komunikaci učitele s rodičem. Pochopí, jak stereotypní vzorce chování a emoce ovlivní komunikaci. Uvědomí si, jaký význam má vytvoření příznivé atmosféry pro vzájemné dorozumění. Zjistí, čeho se vyvarovat v komunikaci, jakých chyb se můžeme dopustit v sociální percepci.  Osvojí si strategie vyjednávání, techniky přesvědčování, způsob argumentace. Naučí se bránit nečistým trikům a manipulaci. 

Více informací a registrace