Kalendář akcí

Minimalizovat
II5 05.02.2019 13:00 - 16:30   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Péče o majetek 1 – fyzická inventarizace majetku
Péče o majetek 1 – fyzická inventarizace majetku
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny 

Přehled témat:
1. Vlastnictví majetku ÚSC a příspěvkových organizací 

2. Zákonné normy v oblasti hospodaření s majetkem

3. Druhy majetku a jeho zobrazování v účetnictví

4. Pořizování, evidence, převody, likvidace, prodej, inventarizace majetku

5. Význam inventarizace majetku jako ověření správnosti účetnictví, účetní uzávěrky

a hospodaření organizace

6. Odpovědnost za majetek, druhy odpovědností, náhrady škod

7. Fyzická inventarizace majetku, přípravná fáze, organizace, provedení, dokumentace, náležitosti, personální zabezpečení

8. Praktické ukázky provádění inventarizace, porovnávání účetní hodnoty, inventarizační rozdíly a jejich vypořádání

9. Provádění inventarizace skladů, cenin, pokladen

10. Složení inventarizačních komisí, jejich práva, povinnosti a odpovědnost


Cíl vzdělávacího programu:
Připravit pracovníky škol a školských zařízení odpovědné za majetek, za provádění fyzické inventarizace majetku a tvorbu vnitřních předpisů s důrazem na řešení praktických problémů. 

Více informací a registrace