Kalendář akcí

Minimalizovat
II7 07.02.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Postup učitele ZŠ a SŠ při uplatňování podpůrných opatření - vhodné pro šablony ZŠ a SŠ
Postup učitele ZŠ a SŠ při uplatňování podpůrných opatření - vhodné pro šablony ZŠ a SŠ
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Inkluze
Cílová skupina:DVPP > výchovní poradci; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodin

Přehled témat:
Školská legislativa upravující společné vzdělávání
Přehled podpůrných opatření
Pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v prostředí školy, navržení a koordinace konkrétních intervenčních opatření ve škole
Podpůrná opatření 1. stupně – přehled, specifika, postupy při poskytování
PLPP (plán pedagogické podpory), tvorba, realizace, vyhodnocení, význam
Příklady postupů vytváření podpůrných opatření 1. stupně
Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, specifika, postupy při poskytování
IVP (individuální vzdělávací plán), tvorba, realizace, vyhodnocení, význam
Financování podpůrných opatření 

Více informací a registrace