Kalendář akcí

Minimalizovat
II16 16.02.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Přírodovědné vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Přírodovědné vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ - NOVINKA, vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 7 Člověk a příroda (Fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) > Fyzika
Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > pedagogové volného času
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodin

V rámci semináře se pedagogové seznámí s možností výuky a podpory přírodovědného a technického vzdělávání v mateřských školách a v návaznosti na 1. stupni ZŠ. 

Cílem semináře je ukázat dětem předškolního a mladšího školního věku, že tajemství přírody se dají odhalovat snadno, rychle a že to může být i zábavné. Hlavním cílem je pedagogům představit takové metody a možnosti práce, jak motivovat děti pro další studium přírodovědných předmětů na 1. či 2. stupni základních škol. 

Přehled témat:

Přírodní vědy a badatelské vyučování
(3 hod)
Tato část je zaměřena na představení badatelské výuky a její využití v přírodovědných předmětech a předškolním vzdělávání. Jsou představeny konkrétní badatelské činnosti do výuky.  

Sluneční soustava ve výuce přírodovědných předmětů (1 hod)
Jedná se o představení astronomických témat do výuky přírodovědných předmětů, pozornost je věnována právě mezipředmětovým vazbám ve spojení s astronomií. Budou představeny konkrétní činnosti do výuky a účastníci se i seznámí s novými poznatky z astronomie. V případě příznivého počasí nás čeká pozorování Slunce.

Experimenty pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání (1,5 hod)
Ukážeme si jednoduché experimenty a pozorování pro malé žáky, které lze provádět snadno, rychle a bezpečně.

Mobilní zařízení ve výuce (2 hod)
Představíme si druhy mobilních zařízení, jejich možnosti software a vhodnosti využití ve výuce. Budou též představeny klady, ale i rizika mobilních zařízení a to nejen ve výuce. Poté si představíme a prakticky vyzkoušíme pracovat s vybranými aplikacemi a budeme diskutovat jejich vhodné zapojení do konkrétních částí výuky.

Závěr semináře, hodnocení, reflexe, diskuze k daným tématům (0,5 hod)
Společné hodnocení jednotlivých bloků a témat, jejich přínos a možné propojení do jednoho celku jako moderní výuky. Společně navrhneme další témata, která mohou být zajímavá pro další směřování polytechnického vzdělávání. Ty budou moci dále učitelé řešit v rámci předmětových komisí, či mohou být impulzem pro vznik dalších kurzů DVPP se zaměřením na polytechnické vzdělávání.  

Více informací a registrace