Kalendář akcí

Minimalizovat
II21 21.02.2019 13:00 - 16:30   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Péče o majetek 2 - dokladová inventarizace majetku
Péče o majetek 2 - dokladová inventarizace majetku
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny

Přehled témat:
1. Členění majetku v účetnictví, soulad s vnitřními předpisy organizace

2. Dokladová inventarizace, způsob jejího provádění u jednotlivých druhů majetku

3. Způsob zpracovávání dokumentace, vzory inventarizačních zápisů, náležitosti

4. Přílohy inventarizačních zápisů, jejich průkaznost

5. Vypořádání inventarizačních rozdílů, schodky, manka

6. Inventarizace cizího majetku, podrozvahové účty

7. Zpracování závěrečné zprávy, vyhodnocení inventarizace, opatření v oblasti péče o majetek, předcházení škodám


Cíl vzdělávacího programu:
Připravit pracovníky škol a školských zařízení odpovědné za majetek, za provádění fyzické inventarizace majetku a tvorbu vnitřních předpisů s důrazem na řešení praktických problémů.  

Více informací a registrace