Kalendář akcí


III14 14.03.2019 13:00 - 16:30   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Péče o majetek 3 – tvorba vnitřních předpisů školy v oblasti majetku
Péče o majetek 3 – tvorba vnitřních předpisů školy v oblasti majetku
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny

Přehled témat:
1. Vnitřní předpisy příspěvkové organizace a jejich soulad s platnou legislativou 
a prováděnou praxí

2. Režimové otázky v péči o jednotlivé druhy majetku

3. Hmotné odpovědnosti, řešení škod a ztrát

4. Režim pokladen a skladů, povinnosti odpovědných osob

5. Nejčastější závady při tvorbě vnitřních předpisů i v prováděné praxi

6. Metodika práce likvidačních a škodních komisí

7. Průběh a výsledky inventarizace majetku v otázkách a odpovědích (diskuze)


Cíl vzdělávacího programu:
Připravit pracovníky škol a školských zařízení odpovědné za majetek, za provádění fyzické inventarizace majetku a tvorbu vnitřních předpisů s důrazem na řešení praktických problémů.  


Více informací a registrace