Kalendář akcí


III19 19.03.2019 9:00 - 12:30   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR
Rozvoj hudebního sluchu metodou TPR
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Hudební výchova
Cílová skupina:DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ
Popis kurzu:
Celková hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny

Představení nové metody rozvoje hudebního sluchu dětí, navazující na poznatky hudební psychologie- způsob zapojení pravé mozkové hemisféry do stadia rozpoznávání tónů.

Předání zkušeností s použitím nových didaktických pomůcek pro vizualizaci hudební abecedy. Využití snadno ovladatelných melodických nástrojů pro aktivizaci dětí při sluchové výchově – seznámení s novými hudebními pomůckami. Metodika jejich použití a zařazení do hodin HV. 

1   Metoda celkové tělesné odezvy (Total physical response) při seznamování dětí s hudební abecedou
2   Dětská fonogestika – konkrétní dětská zkušenost s výškou, tělová stupnice, umístění tónů a nácvik poloh, dětské noty
3   Vizualizace tónů – audiovizuální pomůcka Intonační pachole, spojení zrakové a sluchové informace,  způsob procvičování       
4   Hlasivková mechanika – dva způsoby ladění tónů, obnova funkce vnějšího napínače hlasivek
5   Pěvecký výdech a nácvik dominance nádechových svalů při zpěvu
6   Vliv kostního šíření hlasu na nápodobu tónů- sjednocení barvy tónu
7   Přehled o hrách s jednoduchými hudebními nástroji:
                     -  Jednotónová foukací ladička Julka, filozofie použití a her
                     -  Příruční harmonika Pulka – didaktická úloha spojovacího článku, použití
                     -  Hrající domek Toník – výškové zakotvení tónů
                     -  Hrající chodníček - žirafa Tonička- zapojení těla do prožívání výšky tónů
Stručný průvodce na YouTube – Hrajeme si s tóny 1, autor Jaromír Ehrenberger

 
Více informací a registrace