Kalendář akcí


III21 21.03.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Angličtina s dyslektiky - NOVINKA, vhodné pro šablony ZŠ
Angličtina s dyslektiky - NOVINKA, vhodné pro šablony ZŠ
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Angličtina
Cílová skupina:DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ
Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodin

V úvodu prakticky zaměřeného semináře si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy)

Nastíníme aktivity, vedoucí k předčtenářským a přípravným činnostem, seznámení s písmeny a jejich kombinacemi v angličtině, základy psaní napřed jednotlivých slov (CVC-words), pak i jednodušších útvarů, vyzkoušíme si, jak uplatnit autonomii při kontrole vlastních výsledků.

Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit jejich pozornost k práci a udržet ji po určitou dobu (manipulační aktivity, poslechové diktáty, clapping games, running games, pohybové hry).

Součástí semináře bude i diskuzní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze své vlastní praxe.

Obsah:
Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce (60min)
Optimální podmínky pro rozvoj žáka s DYS v prostředí školní třídy (30min)
Spolupráce s rodinou a součinnost požadavků (30min)
Předčtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem (60min)
Psaní a hláskování v cizím jazyce (60min)
Osvojování a procvičování gramatických pravidel (60min)
Příklady dobré praxe – diskuze (45min)
Závěr a shrnutí (15min) 
Více informací a registrace